Światowa Rada Związków Kredytowych

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Światowa Rada Związków Kredytowych (The World Council of Credit Unions, Inc., w skrócie: WOCCU) – międzynarodowa organizacja z główną siedzibą w Madison (Wisconsin, USA) zrzeszająca związki spółdzielni oszczędnościowo-kredytowych różnych regionów świata i poszczególnych krajów.

Organizacja[edytuj | edytuj kod]

Zajmuje ona najwyższy szczebel w światowym systemie spółdzielczości oszczędnościowo-kredytowej. Członkami WOCCU są regionalne i krajowe związki – spółdzielnie osób prawnych, zrzeszające spółdzielnie oszczędnościowo-kredytowe na całym świecie. Według danych z 2011 roku związki (spółdzielnie) krajowe należące do WOCCU zrzeszały ogółem w skali świata – ponad 51 000 spółdzielni oszczędnościowo-kredytowych podstawowego szczebla. Według tychże danych, należało do nich ok. 196 milionów członków (osób fizycznych) w 100 krajach świata[1], wśród których znajduje się także polski system kas oszczędnościowo-kredytowych[2]. Przewodniczącym Światowej Rady jest Polak Grzegorz Bierecki[3].

Historia[edytuj | edytuj kod]

WOCCU została założona w dniu 1 stycznia 1971 r. jako światowa organizacja zrzeszająca regionalne i krajowe związki (spółdzielnie osób prawnych), nadzorujące spółdzielnie oszczędnościowo-kredytowe poszczególnych regionów i krajów. Organizacja ta – chociaż powstała w II połowie XX stulecia z siedzibą w Stanach Zjednoczonych – nawiązuje do europejskiej XIX-wiecznej tradycji spółdzielczego ruchu oszczędnościowo-kredytowego, który narodził się w Niemczech (jego pionierami byli: Hermann Schulze-Delitzsch, 1852 i Friedrich Wilhelm Raiffeisen, 1864), a następnie rozszerzył się na inne kraje europejskie, m.in. Austrię, Włochy, Francję, Holandię, Anglię, Polskę (Franciszek Stefczyk, 1890) i dopiero na przełomie XIX i XX w. – na kontynent północnoamerykański. Tendencje integracyjne tego ruchu zostały jednak zainicjowane nie w Europie, lecz w Stanach Zjednoczonych. Ich początek – to utworzenie w 1934 roku Krajowego Stowarzyszenia Związków Kredytowych na obszarze Stanów Zjednoczonych (Credit Union National Association – CUNA)[4]. Decydująca faza integracji ruchu spółdzielczości oszczędnościowo kredytowej – tym razem w skali międzynarodowej – rozpoczęła się jednak dopiero 20 lat później, kiedy to ówczesny prezes CUNA Roy Bergengren – zwrócił się do delegatów z pomysłem uruchomienia programu pomocy dla związków działających za granicą. Pomysł ten został przyjęty i w rezultacie w CUNA powstał wydział do spraw rozszerzenia działalności w skali świata, o szeroko zakreślonym programie społecznym i ekonomicznym, którego głównym celem było zwalczanie lichwy, jako jednego z największych nadużyć XX stulecia w krajach rozwijających się (1950). Celowi temu miało służyć zacieśnianie więzi społecznościowych w międzynarodowym ruchu spółdzielczości oszczędnościowo-kredytowej, także z udziałem instytucji prywatnych i rządowych. W dłuższej perspektywie celem nowo utworzonego wydziału było promowanie szeroko pojętego programu kreowania nowoczesnej gospodarki w krajach słabiej rozwiniętych. Rozszerzeniu ruchu spółdzielczości oszczędnościowo-kredytowej w światowej skali sprzyjało wprowadzenie w Stanach Zjednoczonych ustawodawstwa dotyczącego pomocy zagranicznej[5]. Amerykańskie wsparcie dla światowego ruchu spółdzielczości oszczędnościowo-kredytowej odbywało się odtąd za pośrednictwem utworzonej w 1961 roku przez prezydenta John F. Kennedy’ego Agencji Rozwoju Międzynarodowego United States Agency for International Development (USAID). Dzięki temu wsparciu, w latach sześćdziesiątych XX stulecia, następowała stopniowa ekspansja ruchu spółdzielczości oszczędnościowo-kredytowej na obszar całego świata. Proces ten został uwieńczony pod koniec 1971 roku utworzeniem Światowej Rady Związków Kredytowych (World Council of Credit Unions – WOCCU), która została zarejestrowana w Madison w stanie Wisconsin 10 listopada 1970 roku i podjęła działalność 1 stycznia 1971[6].

Kierownictwo[edytuj | edytuj kod]

Organami zarządzajacymi WOCCU są:

 • Rada Dyrektorów (Board of Directors) złożona z 9 do 15 członków z prawem głosu, wybranych przez zgromadzenie delegatów reprezentujących poszczególne kraje członkowskie WOCCU. Kadencja każdego z dyrektorów trwa 2 lata. Kierownictwo Rady sprawują: przewodniczący, pierwszy vice-przewodniczący, drugi vice-przewodniczący, sekretarz i skarbnik. (Warto zwrócić uwagę, że od 2000 roku pierwszym wiceprzewodniczącym WOCCU był przedstawiciel polskiego ruchu spółdzielni oszczędnościowo-kredytowych Grzegorz Bierecki[7]), który 15 lipca 2013 r. jednogłośnie został wybrany na stanowisko przewodniczącego Światowej Rady[3].
 • Prezes – Naczelny Dyrektor – President & Chief Executive Officer – CEO. (Funkcję tę piastuje od 2011 roku Brian Branch[8]. )
 • Przedstawicie organizacji członkowskich delegowani na coroczne Walne Zgromadzenia. Liczba delegatów każdej z organizacji członkowskich zależy od liczby zrzeszonych w niej związków kredytowych (spółdzielni)[9].

Rozwój ruchu związków kredytowych w skali świata[edytuj | edytuj kod]

Rozwój liczebny światowego ruchu spółdzielni oszczędnościowo-kredytowych w latach 2003–2011 ukazuje tabela:

Zestawienie liczby krajów, spółdzielni i członków

Kraje Spółdzielnie Członkowie
2003 84 40 457 123 497 445
2004 82 41 042 128 338 297
2005 92 42 705 157 103 072
2006 96 46 367 172 007 510
2007 96 49 134 177 383 728
2008 97 53 689 185 800 237
2009 97 49 330 183 916 050
2010 100 52 945 187 986 967
2011 100 51 013 196 498 738
2012 101 55 952 200 243 841
2013 103 56 904 207 935 920
2014 105 57 480 217 373 324

Źródło – zob.: „Statistical Report, World Council of Credit Unions, Inc.”[10]

Wartość zgromadzonych oszczędności, udzielonych pożyczek, zgromadzonych rezerw i aktywów spółdzielni oszczędnościowo-kredytowych w latach 2003–2011 w skali świata obrazuje tabela:

Zestawienie finansowe związków kredytowych w skali świata

Lata Oszczędności (USD) Pożyczki (USD) Rezerwy (USD) Aktywa (USD)
2003 656 370 220 745 482 574 187 446 74 674 165 182 758 478 695 455
2004 707 438 184 755 531 418 500 904 82 926 748 099 824 653 392 302
2005 763 819 930 158 612 201 609 601 91 557 493 495 894 454 835 782
2006 904 120 858 300 758 208 659 672 106 825 743 418 1 092 135 905 636
2007 987 861 248 618 847 896 069 374 115 358 461 836 1 181 465 915 014
2008 995 741 235 545 847 058 749 226 115 316 544 867 1 193 811 863 722
2009 1 145 851 168 440 911 752 609 007 119 738 181 488 1 352 608 897 477
2010 1 229 389 373 992 960 089 324 653 131 659 476 972 1 459 605 561 772
2011 1 221 635 067 920 1 016 243 687 593 141 314 921 922 1 563 529 230 923
2012 1 293 256 192 197 1 083 818 986 318 161 810 294 796 1 693 949 441 327
2013 1 433 306 753 702 1 135 173 182 582 171 626 687 474 1 732 945 830 628
2014 1 470 863 017 622 1 202 039 908 250 181 447 651 073 1 792 935 093 480

Źródło – zob.: „Statistical Report, World Council of Credit Unions, Inc.”, op.cit.[10]

Główne kierunki działania[edytuj | edytuj kod]

WOCCU wspiera rozwój związków kredytowych i innych spółdzielni finansowych na całym świecie dzięki współpracy ze związkami kredytowymi na szczeblach regionalnym i krajowym. WOCCU podnosi świadomość związków członkowskich, ułatwiając wymianę informacji i poglądów na temat spółdzielni oszczędnościowo-kredytowych. Reprezentuje ruch spółdzielczości oszczędnościowo-kredytowej wobec organów ustawodawczych poszczególnych krajów w celu kształtowania środowiska instytucjonalno-prawnego sprzyjającego rozwojowi tego ruchu.

Działalność WOCCU skupia się w szczególności na następujących zadaniach:

 • rozwój instytucjonalny i samowystarczalność ruchu spółdzielczości oszczędnościowo-kredytowej,
 • promowanie podejścia rynkowego w gospodarowaniu oszczędnościami,
 • upowszechnianie i demokratyzacja uczestnictwa w dostępie do usług finansowych,
 • dostosowanie usług kredytowych do potrzeb członków,
 • podnoszenie bezpieczeństwa i efektywności obrotu poprzez racjonalizację i usprawnianie systemów zarządzania,
 • pomoc w opracowywaniu regulacji prawnych sprzyjających rozwojowi spółdzielni,
 • międzynarodowa wymiana między spółdzielczością różnych krajów i regionów na zasadach partnerstwa,
 • promowanie dostępu mikroprzedsiębiorstw do usług kredytowych i oszczędnościowych,
 • popieranie udziału kobiet w ruchu spółdzielczości oszczędnościowo-kredytowej[11].

WOCCU angażuje się aktualnie w realizację międzynarodowych programów w szczególności w następujących krajach:

 • Afganistan,
 • Kolumbia,
 • Gwatemala,
 • Haiti,
 • Meksyk,
 • Sri Lanka,
 • Tanzania.

Międzynarodowy Dzień Unii Kredytowych[edytuj | edytuj kod]

Międzynarodowy Dzień Unii Kredytowych jest obchodzony przez Światową Radę Związków Kredytowych od 1948 roku w trzeci czwartek października. Służy on promowaniu osiągnięć i pogłębianiu refleksji nad historią ruchu spółdzielczości oszczędnościowo-kredytowej[12].

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. Dane z 2011 roku – zob.: „2011 Statistical Report, World Council of Credit Unions, Inc.” – http://www.woccu.org/about/intlcusystem, a także: http://www.woccu.org/publications/statreport.
 2. Polska w www.woccu.org.
 3. a b Zob.: http://banki.wp.pl/kat,6602,title,Polak-na-czele-Swiatowej-Rady-Unii-Kredytowych,wid,15816988,wiadomosc.html.
 4. Zob.: Roy F. Bergengren, Credit Union North America. Southern Publishers Inc., New York, 1940; Roy F. Bergengren, CUNA Emerges. Credit Union National Association, Madison, Wisconsin, 1935.
 5. Był to: „Foreign Assistance Act”, 1961 (zob.: transition.usaid.gov/policy/ads/faa.pdf) [dostęp 2013-05-27].
 6. Zob.: http://www.woccu.org/about/heritage [dostęp 2013-05-27].
 7. Zob.: http://www.woccu.org/about/leadership/bod?area=&id=12 [dostęp 2013-05-27].
 8. Zob.: http://www.woccu.org/about/leadership/executives?area=&id=23 [dostęp 2013-05-27].
 9. Zob.: http://www.woccu.org/about/leadership [dostęp 2013-05-27].
 10. a b Zob.: International Credit Union System – http://www.woccu.org/about/intlcusystem [dostęp 2013-07-16].
 11. Zob.: http://www.uwcc.wisc.edu/icic/orgs/intl/woccu.html [dostęp 2013-05-27].
 12. Zob.: http://www.woccu.org/memberserv/icuday [dostęp 2013-05-27].

Bibliografia[edytuj | edytuj kod]

 • Branch, Brian & Janette Klaehn. Striking the Balance in Microfinance: A Practical Guide to Mobilizing Savings. PACT Publications, Washington, 2002.
 • MacPherson, Ian. Hands Around the Globe: A History of the International Credit Union Movement and the Role and Development of World Council of Credit Unions, Inc. Horsdal & Schubart Publishers & WOCCU, Victoria, Canada 1999.
 • Westley, Glenn D. & Brian Branch (eds). Safe Money: Building Effective Credit Unions in Latin America. Inter-American Development Bank, Washington, 2000.