10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką w Bydgoszczy

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
10 Wojskowy Szpital Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ
w Bydgoszczy
Ilustracja
Data założenia 1985
Typ szpitala kliniczny, wojskowy
Państwo  Polska
Adres ul.Powstańców Warszawy 5,
85-681 Bydgoszcz
Liczba lekarzy 241
Liczba personelu medycznego 535
Łóżka szpitalne 500
Położenie na mapie Bydgoszczy
Mapa lokalizacyjna Bydgoszczy
10 Wojskowy Szpital Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Bydgoszczy
10 Wojskowy Szpital Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ
w Bydgoszczy
Położenie na mapie Polski
Mapa lokalizacyjna Polski
10 Wojskowy Szpital Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Bydgoszczy
10 Wojskowy Szpital Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ
w Bydgoszczy
Położenie na mapie województwa kujawsko-pomorskiego
Mapa lokalizacyjna województwa kujawsko-pomorskiego
10 Wojskowy Szpital Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Bydgoszczy
10 Wojskowy Szpital Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ
w Bydgoszczy
Ziemia53°08′34,15″N 18°00′47,02″E/53,142820 18,013060
Strona internetowa
Pierwszy szpital garnizonowy (1850) przy ul. Jagiellońskiej, obecnie budynek CM UMK w Bydgoszczy
Szpital w 2011 roku
Część wschodnia

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ – wielospecjalistyczna jednostka opieki zdrowotnej powstała w 1985 w Bydgoszczy na potrzeby Pomorskiego Okręgu Wojskowego. Jest szpitalem klinicznym, jednym z 19 szpitali wojskowych w kraju[1]. Część personelu szpitala stanowi bazę 1. Wojskowego Szpitala Polowego w Bydgoszczy, uczestniczącego w misjach zagranicznych.

Charakterystyka[edytuj | edytuj kod]

Szpital dysponuje ponad 500 łóżkami[2]. Rocznie hospitalizowanych jest 23 tys. chorych oraz przeprowadza się ok. 320 tys. porad ambulatoryjnych. W swojej strukturze posiada m.in. 8 klinik, 8 samodzielnych oddziałów klinicznych i 5 zakładów klinicznych[2]. Natomiast przy szpitalnej poliklinice znajduje się 38 poradni specjalistycznych oraz 15 gabinetów podstawowej opieki zdrowotnej[2]. Placówka dysponuje również nowoczesnym lądowiskiem sanitarnym, wyposażonym w podświetlaną oraz podgrzewaną płytę.

Wśród ok. 250 lekarzy pracujących w szpitalu ok. 30% legitymuje się tytułem profesora lub doktora nauk medycznych[3]. W Klinice Neurochirurgii kierowanej przez prof. Marka Harata wykonano m.in. pierwszą w Europie operację głębokiej stymulacji mózgu u pacjentki cierpiącej na patologiczną otyłość oraz innowacyjną operację z wszczepieniem stymulatora mózgu[2].

Organem tworzącym dla szpitala jest Inspektorat Wojskowej Służby Zdrowia, podporządkowany bezpośrednio pod Ministerstwo Obrony Narodowej[4].

Historia[edytuj | edytuj kod]

Tradycje lecznictwa wojskowego w Bydgoszczy sięgają 1795 roku, kiedy utworzono lazaret garnizonowy w nowo wzniesionym budynku przy ul. Grodzkiej 2[5]. W 1852 r. zastąpił go Szpital Garnizonowy przy ul. Jagiellońskiej 13 (od 1990 budynek administracyjny Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika). Funkcjonował on z przerwami (w latach 1928-1939 Garnizonowa Izba Chorych, szpital garnizonowy w Toruniu utworzył filię w Grudziądzu, nie w Bydgoszczy) do 1948 r., kiedy reaktywowano Szpital Garnizonowy w Toruniu, obejmujący jurysdykcją również żołnierzy garnizonu bydgoskiego. Brak szpitala garnizonowego w Bydgoszczy w okresie powojennym zrekompensowano poprzez utworzenie 15 marca 1948 r. Okręgowej Przychodni Lekarskiej Pomorskiego Okręgu Wojskowego, która początkowo mieściła się przy ul. Gdańskiej, następnie przy ul. Dwernickiego, by w 1963 r. przenieść się na ul. Powstańców Warszawy 5[6]. Od początku zakładano, że Przychodnia POW będzie wchodzić w skład przyszłego szpitala. Za jego budową przemawiały: duża liczba wojskowych w Bydgoszczy (siedziba Pomorskiego Okręgu Wojskowego), znaczna odległość od szpitali wojskowych w Toruniu i Grudziądzu, które zajmowały wysłużone XIX-wieczne budynki, duże skupisko emerytów wojskowych[3].

W 1974 r. Służby Zakwaterowania i Budownictwa Ministerstwa Obrony Narodowej podjęły decyzję o budowie nowego kompleksu szpitalnego w Bydgoszczy, pierwszego w wojsku od zakończenia II wojny światowej[3]. W 1976 r. powstała grupa organizacyjna, na której czele stanął Komendant Szpitala w budowie płk dr n. med. Zbigniew Żurowski. Projektantem szpitala był mjr. inż. arch. Wojciech Muller z Wojskowego Biura Projektów Budowlanych w Gdyni, a wykonawcą inwestycji Przedsiębiorstwo Budowy Obiektów Użyteczności Publicznej „Budopol” w Bydgoszczy[3]. Budowę nowego obiektu realizowano od stycznia 1976 r. na obszarze 9 ha w sąsiedztwie istniejącej przychodni przy ul. Powstańców Warszawy, w północnej dzielnicy miasta (Zawisza) obfitującej w koszary i obiekty wojskowe. W trakcie budowy zostało określone, że szpital ma otrzymać status zakładu klinicznego[7]. W 1984 r. powołano Komendę Szpitala, z komendantem płk. dr. med. Henrykiem Woźniakiem. Uroczystego otwarcia szpitala 4 października 1985 dokonał ówczesny minister obrony narodowej gen. armii Florian Siwicki[6]. Wyposażenie szpitala i skompletowanie personelu miało miejsce w latach 80. XX w.

W 1999 r. szpital z jednostki budżetowej stał się Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej (SPZOZ) i otworzył podwoje dla wszystkich pacjentów, nie tylko resortowych[3]. W zakresie lecznictwa otwartego na bazie Polikliniki utworzono 13 gabinetów lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej oraz system zabezpieczenia medycznego personelu i rodzin Centrum Szkolenia Sił Połączonych NATO[3]. W 1999 r. eksperci NATO uznali bydgoski szpital wojskowy za jedyny w północnej Polsce, który spełniał standardy medyczne Paktu[8]. Poszerzono zakres działania m.in. o szpitalny oddział ratunkowy połączony z oddziałem anestezjologii i intensywnej terapii. Szpital zyskał również Pracownię Genetyki Klinicznej[3]. W placówce utworzono również skadrowany Szpital Operacji Pokojowych, a od 2011 r. 1. Wojskowy Szpital Polowy (z co najmniej 50 łóżkami, intensywną terapią i salą operacyjną z 2 stołami)[9], którego personel był przygotowany na wyjazd w wyznaczony rejon działania sił ONZ. Lekarze i pielęgniarki tego szpitala brali udział m.in. w misjach stabilizacyjnych na środkowym Wschodzie, w Iraku i Afganistanie[3].

W 2010 r. szpital otrzymał certyfikat szpitala akredytowanego, nadany przez Radę Akredytacyjną powołaną przez Ministra Zdrowia[6]. W tym roku oddano również do użytku nowy Dział Centrali Sterylizacji oraz nowoczesny Oddział Kliniczny Anestezjologii i Intensywnej Terapii[7]. W 2012 r. na terenie szpitala otwarto lądowisko sanitarne.

Działalność naukowa[edytuj | edytuj kod]

Działalność naukowa Szpitala umożliwiła powołanie przed 2000 r. Rady Naukowej Szpitala, a także podjęcie działalności wydawniczej. Początkowo pod postacią „Biuletynu 10 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką”, który w 1999 roku zmieniono na czasopismo wyższej rangi tj. „Valetudinaria – Postępy Medycyny Klinicznej i Wojskowej[7].

Na bazie placówki sformowano Szpital Kwatery Głównej przemianowany później na 1 Szpital Operacji Pokojowych, rozlokowany na rozkładanych kontenerach, który umożliwia udzielanie pomocy medycznej w warunkach pola walki[7].

Dla potrzeb wojska wykorzystano również telemedycynę. Od 2005 r. specjaliści ze szpitala uczestniczą za pomocą łączy telemedycznych w panelach dyskusyjnych, konferencjach, spotkaniach roboczych z ośrodkami na całym świecie. System ten wykorzystywany jest również do konsultacji medycznych i prowadzenia zabiegów chirurgicznych przez lekarzy 1. Polowego Szpitala Polowego podczas misji zagranicznych[7].

Struktura organizacyjna[edytuj | edytuj kod]

Kliniki[edytuj | edytuj kod]

 • Klinika Neurochirurgii
 • Klinika Rehabilitacji
 • Klinika Psychiatryczna
 • Klinika Ortopedii i Chirugii Urazowej Narządu Ruchu
 • Klinika Neurologiczna
 • Klinika Kardiologii i Kardiochirurgii
 • Klinika Chorób Wewnętrznych
 • Klinika Chirurgii

Oddziały kliniczne[edytuj | edytuj kod]

 • Oddział Chirurgii Twarzowo-Szczękowej
 • Oddział Kliniczny Otolaryngologiczny
 • Oddział Kliniczny Anestezjologii i Intensywnej Terapii
 • Oddział Kliniczny Urologii i Onkologii Urologicznej
 • Oddział Kliniczny Dermatologiczny
 • Oddział Kliniczny Okulistyczny
 • Kliniczny Szpitalny Oddział Ratunkowy
 • Oddział Kliniczny Ginekologiczny

Zakłady kliniczne[edytuj | edytuj kod]

 • Pracownia Genetyki Klinicznej
 • Kliniczny Zakład Radiologii Lekarskiej
 • Zakład Medycyny Nuklearnej
 • Zakład Patomorfologii
 • Zakład Analityki Lekarskiej

Poliklinika[edytuj | edytuj kod]

Przy szpitalu funkcjonuje poliklinika, która stanowi zakład opieki zdrowotnej, udzielający ambulatoryjnych porad lekarskich ogólnych i specjalistycznych, mający jednocześnie zadania naukowo-dydaktyczne.

 • Pracownia EEG
 • Poradnia Urologiczna
 • Poradnia Reumatologiczna
 • Poradnia Pulmonologiczna
 • Poradnia Psychologiczna
 • Poradnia Psychiatryczna
 • Poradnia Preluksacyjna
 • Poradnia Otolaryngologiczna
 • Poradnia Ortoptyczna - Leczenia Zeza
 • Poradnia Ortopedyczna
 • Poradnia Onkologiczna
 • Poradnia Okulistyczna
 • Poradnia Neurologiczna
 • Poradnia Neurochirurgiczna
 • Poradnia Nefrologiczna
 • Poradnia Medycyny Pracy
 • Poradnia Kontroli Rozruszników
 • Poradnia Kardiologiczna
 • Poradnia Ginekologiczna
 • Poradnia Gastroenterologiczna
 • Poradnia Endokrynologiczna
 • Poradnia Diabetologiczna
 • Poradnia Dermatologiczna
 • Poradnia Chirurgii Szczękowej
 • Poradnia Chirurgii Onkologicznej
 • Poradnia Chirurgiczna
 • Poradnia Audiologiczna
 • Poradnia Alergologiczna

Obecni i byli pracownicy szpitala[edytuj | edytuj kod]

Komendanci szpitala:

Naukowcy związani z 10 WSzKzP SP ZOZ:

Nagrody[edytuj | edytuj kod]

 • 2. miejsce w województwie kujawsko-pomorskim (19. w kraju) w rankingu „Bezpieczny Szpital 2015” przygotowanym przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia[13]
 • II miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Medycznym Perły Medycyny 2014 (srebrna statuetka Eskulapa) w kategorii Manager dla komendanta 10WSzkzP SPZOZ płk dr Krzysztofa Kasprzaka[14]
 • Nagroda Specjalna w konkursie „Firma 25-lecia Wolności RP” w kategorii medycyna, przyznana decyzją Rady Programowej Narodowego Programu Promocji Polska Przedsiębiorczość i Zarządu Mazowieckiego Zrzeszenia Handlu, Przemysłu i Usług[15]
 • 19. miejsce w skali kraju i 2. miejsce w województwie kujawsko-pomorskim w kategorii szpitale zabiegowe, wielospecjalistyczne i onkologicznych w „Złotej Setce” ogólnopolskiego rankingu „Bezpieczny Szpital” 2014, przygotowanego przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia oraz wydawnictwo Blue Media[16]
 • „Nominacji do Lauru Logistycznego dla 10 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką” 2014 przez Ogólnopolski Dwutygodnik Budowlany Profile[17]
 • Dyplom „Benemerenti” (Ordynariat Polowy WP) – 2014[18]
 • „Laur pacjenta” w kategorii LEKARZ - specjalista w dziedzinie: INTERNISTA, KARDIOLOG dla prof. dr hab. n. med. Aleksander Gocha, Kierownika Kliniki Kardiologii i Kardiochirurgii 10 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Bydgoszczy[19]
 • Pracownicy 10 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ wśród laureatów plebiscytu „Złoty Stetoskop 2014” na ulubionego lekarza, pielęgniarkę i położną oraz przychodnię[20]

Zobacz też[edytuj | edytuj kod]

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. http://archiwalny.mon.gov.pl/pl/strona/25/LG_14_40 dostęp 12-01-2016
 2. a b c d Oceniamy szpitale w regionie. Artykuł Gazety Pomorskiej z 1 marca 2014 roku
 3. a b c d e f g h Lelwic Jerzy: 10. Wojskowy Szpital Kliniczny w Bydgoszczy. Srebrny jubilat [w:] Kalendarz Bydgoski 2012
 4. http://www.jednostki-wojskowe.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=12&Itemid=26 dostęp 12-01-2016
 5. Boguszyński Mieczysław: Od warsztatu balwierskiego do szpitala klinicznego. Towarzystwo Miłośników Miasta Bydgoszczy. Bydgoszcz 2008. ​ISBN 978-83-926423-0-5
 6. a b c Encyklopedia Bydgoszczy, t. 5. Medycyna. praca zbiorowa pod red. Włodzimierza Jastrzębskiego. Towarzystwo Miłośników Miasta Bydgoszczy. Bydgoszcz 2011. ​ISBN 978-83-926423-3-6​, s. 135
 7. a b c d e Historia 10 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ (w latach 1985-2010). [dostęp 2016-01-12].
 8. Długosz Jerzy: Osiągnięcia bydgoskiej medycyny [w:] Kalendarz Bydgoski 2000
 9. Wojsko ma nowoczesny szpital na kółkach. Tak wygląda
 10. Komenda 10WSzKzP SP ZOZ w Bydgoszczy. [dostęp 2014-10-12].
 11. Szefowie IWSZ http://web.archive.org/web/20150219214908/http://www.iwsz.wp.mil.pl:80/pl/44.html
 12. Struktura 10 WSzKzP SP ZOZ.
 13. http://www.rankingszpitali2015.pl/#!blank/d2zz1 dostęp 12-01-2016
 14. II miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Medycznym Perły Medycyny 2014. [dostęp 2016-10-08].
 15. Nagroda Specjalna w konkursie „Firma 25-lecia Wolności RP”. [dostęp 2016-10-08].
 16. Ranking Szpitali 2014. [dostęp 2016-10-09].
 17. Nominacja do Lauru Logistycznego dla 10 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ. [dostęp 2014-01-04].
 18. Stowarzyszenie Wiosna, Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych i 10. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką laureatami Benemerenti. ordynariat.wp.mil.pl, 2014-01-11. [dostęp 2014-01-23].
 19. http://www.10wsk.mil.pl/pl/10wsk6/pl/informacje/aktualnosci/399-laur-pacjenta-dla-prof-dr-hab-n-med-aleksandra-gocha. [dostęp 2016-10-09].
 20. Laureaci plebiscytu „Złoty Stetoskop 2014”. [dostęp 2016-10-09].