8 Płocki Pułk Artylerii Lekkiej

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ten artykuł dotyczy 8 Pułku Artylerii Lekkiej II RP. Zobacz też: 8 Pułk Artylerii Lekkiej - stronę ujednoznaczniającą.
8 Pułk Artylerii Lekkiej
8 Pułk Artylerii Polowej
Historia
Państwo  II Rzeczpospolita
Sformowanie 1918
Rozformowanie 1939
Nazwa wyróżniająca Płocki
Patron Bolesław III Krzywousty
Tradycje
Święto 8 września
Nadanie sztandaru 26 maja 1938
Dowódcy
Ostatni ppłk Jan Damasiewicz
Działania zbrojne
wojna polsko-bolszewicka
kampania wrześniowa
Organizacja
Kryptonim Mateusz
Dyslokacja Rembertów
Płock
Rodzaj sił zbrojnych wojsko
Rodzaj wojsk artyleria
Podległość VIII Brygady Artylerii
8 Dywizja Piechoty
Ofensywa 4lipca1920.png
Zjazd koleżeński w Warszawie byłych ochotników 3 baterii haubic 8 pal, uczestników wojny 1918-1920; luty 1934 r.
Zarząd koła byłych żołnierzy 8 pal z Płocka w Warszawie. Siedzi w środku prezes Wiktor Poźniak, stoi pierwszy z lewej Stanisław Tatar; luty 1935 r.
Grupa oficerów oświatowych przed świetlicą żołnierską 8 pal w Płocku; 19 maja 1936 r.
8 DP w 1938
Obrona modlina 1939.png

8 Płocki Pułk Artylerii Lekkiej im. Króla Bolesława Krzywoustego (8 pal) – oddział artylerii lekkiej Wojska Polskiego w II Rzeczypospolitej.

Historia pułku[edytuj | edytuj kod]

11 listopada 1918 roku w Rembertowie kilkunastu oficerów byłych Korpusów Wschodnich w Rosji i studentów warszawskich szkół wyższych przystąpiło do organizowania 8 pułku artylerii polowej. W końcu roku zorganizowano pułk o składzie dwóch dywizjonów. Trzeci dywizjon powstał jesienią 1919 w Zambrowie. Oddział wszedł w skład VIII Brygady Artylerii. Bateria zapasowa pułku stacjonowała w Toruniu[1].

Podczas wojny z bolszewikami pułk był przydzielany dywizjonami do różnych jednostek. Zimę 1920/1921 pododdziały pułku spędziły w Dubnie i Krzemieńcu. W kwietniu 1921 pułk przeniesiony został do Łomży, a w sierpniu tego roku Płocka, który pozostawał pokojowym garnizonem do 1939[2].

Jesienią 1921 roku, w związku z przejściem wojska na organizację pokojową, VIII Brygada Artylerii została rozwiązana, a 8 pap podporządkowany bezpośrednio dowódcy 8 Dywizji Piechoty[3]. W latach 1929-1935 pułk, pod względem wyszkolenia, podlegał dowódcy 4 Grupy Artylerii w Łodzi, a w latach 1935-1939 dowódcy 8 Grupy Artylerii[4].

 Osobny artykuł: Święta wojskowe w Polsce.

19 maja 1927 roku Minister Spraw Wojskowych marszałek Polski Józef Piłsudski ustalił i zatwierdził dzień 8 września, jako datę święta pułkowego[5][6].

31 grudnia 1931 roku Minister Spraw Wojskowych marszałek Polski Józef Piłsudski przemianował 8 pułk artylerii polowej na 8 pułk artylerii lekkiej[7].

1 lipca 1938 roku Minister Spraw Wojskowych generał dywizji Tadeusz Kasprzycki nadał 8 pal nazwę „8 Płocki Pułk Artylerii Lekkiej imienia Króla Bolesława Krzywoustego” oraz zarządził noszenie przez żołnierzy pułku na naramiennikach kurtek i płaszczy, zamiast dotychczasowej numeracji, inicjałów „B.K.” z koroną. Inicjały i korona dla oficerów były haftowane nićmi metalowymi, oksydowanymi na stare srebro, natomiast dla pozostałych podoficerów i kanonierów wykonane z białego matowanego metalu. Jednocześnie Minister zezwolił podoficerom na noszenie przy ubiorze poza służbowym inicjałów haftowanych[8].

W maju 1939 roku została wprowadzona nowa organizacja pokojowa pułku, zgodnie z którą liczył on trzy dywizjony po dwie baterie przy czym I dywizjon był uzbrojony w 75 mm armaty wz. 1897, natomiast II i III dywizjon w 100 mm haubice wz. 1914/1919 P[9].

8 pułk artylerii lekkiej był jednostką mobilizującą. Zgodnie z planem mobilizacyjnym „W” w 1939 roku sformował:
w mobilizacji alarmowej, w grupie jednostek oznaczonych kolorem niebieskim, dla 8 Dywizji Piechoty:

 • 8 pułk artylerii lekkiej,
 • samodzielny patrol meteorologiczny Nr 8,
 • kolumnę taborową parokonną Nr 104,
 • warsztat taborowy Nr 101 (parkokonny),

w I rzucie mobilizacji powszechnej:

 • 71 dywizjon artylerii lekkiej dla odwodu dowódcy Armii „Modlin” - mjr art. Włodzimierz Dettloff,
 • krajowy szpital weterynaryjny Nr 12,
 • baterię marszową 8 pułku artylerii lekkiej[10].
 Osobny artykuł: Kampania wrześniowa.

W czasie kampanii wrześniowej 1939 roku pułk walczył w składzie 8 Dywizji Piechoty. W pierwszych dniach wspierał dywizję pod Mławą, a następnie wycofał się do Nowego Dworu koło Modlina. W Modlinie skapitulował.

1 września 2009 roku Rada Miasta Płocka podjęła uchwałę Nr 577/XL/09 w sprawie nadania nowo powstałej ulicy nazwy „8 Pułku Artylerii Lekkiej”[11].

Żołnierze pułku[edytuj | edytuj kod]

Dowódcy pułku
 • płk art. Juliusz Rómmel (od 18 XII 1918)
 • ppłk art. Aleksander Strzemieński (27 II 1919 - VII 1920 → dowódca 18 pap † 25 VII 1920 Iwaszczuki)
 • kpt. art. Leszek Roguski (cz.p.o. od VII 1920)
 • płk art. Wiktor Poźniak (1920)
 • płk art. Leszek Roguski (1921 – 25 X 1924 → dowódca 7 pap[12])
 • płk art. Aleksander Batory (25 X 1924 - 23 XII 1929 → dowódca 5 Grupy Artylerii)
 • ppłk / płk art. Edward Robakiewicz (23 XII 1929 - 1938)
 • ppłk art. Mikołaj Jan Ordyczyński (1938 - VIII 1939 → dowódca artylerii dywizyjnej 8 DP)
 • ppłk art. Jan Damasiewicz (VIII - IX 1939)
Zastępcy dowódcy pułku (od 1938 roku - I zastępca dowódcy pułku)
 • ppłk art. Witold Kuczewski (od 15 VI 1925)
 • mjr / ppłk art. Henryk Kwarciński (1929 - 31 III 1934 → praktyka u Rejonowego Inspektora Koni w Zamościu)
 • ppłk art. Franciszek Władysław Machowski (od 31 III 1934[13])
Kwatermistrzowie pułku (od 1938 roku - II zastępca dowódcy pułku)
 • mjr art. Józef Bocianowski (do 1929)
 • mjr art. Jerzy Apolinary Chorzewski (1930 - 28 VI 1933 → dowódca dyonu w 16 pal[14])
 • mjr art. Tadeusz Jan Bojarski (28 VI 1933[15] - stan spoczynku 30 IX 1934[16])
 • kpt. art. Jakub Sadowski (p.o. 30 VII 1934 - 2 V 1935)
 • mjr art. Stanisław Ratajski (od 18 IV 1935[17])
 • mjr art. Włodzimierz Dettloff (do IX 1939 → dowódca 71 dal[18])
Oficerowie pułku

Obsada personalna pułku w latach 1919-1920[edytuj | edytuj kod]

 • dowódca I dywizjonu - kpt. Aleksander Hertel
 • dowódca II dywizjonu - ppłk Aleksander Strzemieński
 • oficer 2 baterii - por. Rohoziński
 • oficer 2 baterii - por. Stanisław Kolbiński († VI 1920)
 • dowódca plutonu 2 baterii - por. Edward Szydełkiewicz († 20 VIII 1920, VM 5 kl.))
 • dowódca 7 baterii - ppor. Zygmunt Gużewski (VM 5 kl.)
 • dowódca plutonu 6 baterii - por. Klahr
 • dowódca III dywizjonu - por. Stanisław Kwiatkowski († VI 1920)
 • oficer sztabu III dywizjonu - por. Bolesław Rayzacher († VI 1920)
 • dowódca III dywizjonu - kpt. Władysław Domański († 16 IX 1920 Dytiatyn)
 • adiutant III dywizjonu - ppor. Kazimierz Kaliszek († 16 IX 1920 Dytiatyn)
 • dowódca 8 baterii - por. Drewski
 • lekarz weterynarii - por. wet. Tadeusz Brzeziński († 20 VII 1920)

Obsada personalna w 1939 roku[edytuj | edytuj kod]

Obsada personalna i struktura organizacyjna w marcu 1939 roku[19][a]:

 • dowódca pułku – płk mgr Mikołaj Jan Ordyczyński
 • I zastępca dowódcy – ppłk Franciszek Władysław Machowski
 • adiutant – por. Mieczysław Antoni Frandorfert
 • naczelny lekarz medycyny – ppłk dr Ludwik Rajmund Ossowski
 • starszy lekarz weterynarii – kpt. Edmund Waśkow
 • oficer zwiadowczy – por. Marian Jan Kucharski
 • II zastępca dowódcy (kwatermistrz) – mjr Włodzimierz Dettloff
 • oficer mobilizacyjny – mjr adm. (art.) Józef I Szymański
 • zastępca oficera mobilizacyjnego – kpt. adm. (art. ) Edward Rac
 • oficer administracyjno-materiałowy – kpt. Jan Bąkowski
 • oficer gospodarczy – kpt. int. Tadeusz III Jakubowski
 • oficer żywnościowy – por. Henryk Ostrowski
 • dowódca plutonu łączności – por. Stanisław Józef Pancerz
 • oficer plutonu – ppor. Feliks Julian Maj
 • dowódca szkoły podoficerskiej – kpt. Romuald Józef Burski
 • zastępca dowódcy – por. Stanisław Kazimierz I Sikorski
 • dowódca I plutonu – ppor. Tadeusz Lucjan Nordwind
 • dowódca II plutonu – ppor. Wiktor Zygmunt Zdziarski
 • dowódca III plutonu – por. Tadeusz Wiesław Wiśniewski
 • dowódca I dywizjonu – ppłk dypl. Stefan Longin Izdebski
 • dowódca 1 baterii – kpt. Władysław Batóg
 • dowódca plutonu – por. Mieczysław Łukomski
 • dowódca 2 baterii – kpt. Wiktor Kazimierz Jachimiuk
 • dowódca plutonu – ppor. Franciszek Jan Kojder
 • dowódca II dywizjonu – mjr Julian Zubek
 • dowódca 5 baterii – kpt. Piotr Majewski
 • dowódca plutonu – ppor. Jerzy Wisz
 • dowódca 6 baterii – p.o. por. Anatol Cieśliński
 • dowódca III dywizjonu – mjr Konstanty Sokołowski
 • dowódca 7 baterii – kpt. Edward Ziółkowski
 • dowódca plutonu – chor. Zenon Bersz
 • dowódca 8 baterii – p.o. por. Ludwik Władysław Kędzierski
 • dowódca plutonu – ppor. Witold Złotkowski
 • na kursie – ppor. Adam Emilian Szajdzicki
Obsada personalna pułku we wrześniu 1939 roku
Dowództwo pułku
 • dowódca pułku - ppłk. Jan Damasiewicz
 • adiutant - kpt. Romuald Burski
 • oficer zwiadowczy – por. Stefan Kosecki
 • dowódca plutonu topograficzno-pomiarowego – por. Anatol Cieśliński
I dywizjon (12 armat 75 mm)
 • dowódca dywizjonu - kpt. Piotr Majewski
 • 1 bateria - por. Mieczysław Łukomski
 • 2 bateria - ppor. Wiktor Zdziarski
 • 3 bateria - por. Marian Kucharski
II dywizjon (12 haubic 100 mm wz. 14/19P)
 • dowódca dywizjonu - mjr Julian Zubek
 • 4 bateria - por. Mieczysław Frandofert
 • 5 bateria - ppor. Jerzy Wisz
 • 6 bateria - por. Kazimierz Kiermasz
III dywizjon (12 haubic 100 mm wz. 14/19P)
 • dowódca dywizjonu - mjr Konstanty Sokołowski
 • dowódca 7 baterii - kpt. Stefan Eustachy Wąsicki
 • oficer ogniowy - ppor. rez. Włodzimierz Łukomski
 • oficer zwiadowczy - ogn. pchor. / ppor. Jerzy Kulwieć (1917 - 2008)
 • dowódca I plutonu - ppor. rez. Jackiewicz
 • dowódca II plutonu - ppor. rez. Tadeusz Figiel
 • 8 bateria - por. Stanisław Sikorski
 • 9 bateria - por. Kazimierz Rogalewicz

Kawalerowie Virtuti Militari[edytuj | edytuj kod]

Żołnierze pułku odznaczeni Krzyżem Srebrnym Orderu Virtuti Militari za wojnę 1918-1920[21]:

Order Virtuti Militari
 1. ppor. Ludwik Borowski
 2. ś.p. por. Józef Derewojed
 3. ś.p. ogn. Stanisław Dębicki
 4. por. Kazimierz Górecki
 5. por. Zygmunt Gużewski
 6. ś.p. kan. Filip Jaroszczuk
 7. ś.p. por. Karol Kiełłczewski-Skarbek
 8. por. Bronisław Korbysz
 9. ś.p. por. Stanisław Kwiatkowski
 10. mjr Stefan Mazurkiewicz
 11. por. Zygmunt Netcer
 12. por. Mieczysław Podlewski
 13. płk Wiktor Poźniak
 14. płk Olgierd Pożerski
 15. kpt. Leszek Roguski
 16. ś.p. kpr. Jan Siedlecki
 17. ś.p. ppłk Aleksander Strzemieński
 18. ś.p. por. Edward Szydełkiewicz
 19. por. Stanisław Tatar
 20. ś.p. kan. Wacław Zakolski
 21. ś.p. por. Józef Zalewski

Ponadto 23 oficerów, 6 podchorążych i 165 szeregowych zostało odznaczonych Krzyżem Walecznych, w tym trzech - czterokrotnie, dwóch - trzykrotnie i dziewięciu - dwukrotnie[21].

Symbole pułkowe[edytuj | edytuj kod]

Sztandar
 Osobny artykuł: Polskie sztandary wojskowe.

2 listopada 1937 roku Prezydent RP Ignacy Mościcki zatwierdził wzór sztandaru dla 8 pułku artylerii lekkiej. Na lewej stronie płatu sztandarowego umieszczono:

 • w prawym górnym rogu na tarczy – wizerunek Matki Boskiej Częstochowskiej,
 • w lewym górnym rogu na tarczy – wizerunek Świętej Barbary, patronki artylerzystów,
 • w prawym dolnym rogu na tarczy – godło miasta Płocka,
 • w lewym dolnym rogu na tarczy – odznakę pamiątkową 8 pal,
 • na górnym ramieniu krzyża kawalerskiego – napis „Rembertów 11.XI.1918” (data i miejsce utworzenie pułku),
 • na dolnym ramieniu krzyża kawalerskiego – napis „Dytjatyn 16.IX.1920”[22].

Sztandar został wykonany zgodnie z wzorem określonym w rozporządzeniu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 13 grudnia 1927 roku o godłach i barwach państwowych oraz o oznakach, chorągwiach i pieczęciach[23].

26 maja 1938 roku na lotnisku mokotowskim w Warszawie, Minister Spraw Wojskowych generał dywizji Tadeusz Kasprzycki wręczył sztandar ufundowany przez społeczeństwo powiatów: gostynińskiego, płockiego i sierpeckiego[3].

Sztandar znajduje się w MWP w Warszawie[24].

Odznaka pamiątkowa

12 lutego 1929 roku minister spraw wojskowych marszałek Polski Józef Piłsudski zatwierdził wzór i regulamin odznaki pamiątkowej 8 pułku artylerii lekkiej[25].

Odznaka o średnicy 43 mm ma kształt wielopromiennej gwiazdy orderowej. W centrum koło zębate koloru stali, w które wkomponowano tarczę pokrytą zieloną emalią, na niej w formie stylizowanego monogramu wpisano numer i inicjały pułku „8 PAP”. Nad tarczą i pod nią wpisano datę powstania pułku „11 XI 1918” i rok dziesięciolecia oddziału „1928”. Tarcza u dołu ozdobiona jest skrzyżowanymi lufami i wybuchającym granatem. Odznaka oficerska, trzyczęściowa, wykonana w srebrze i emaliowana. Na rewersie próba srebra i imiennik grawera. Wykonawcą odznaki był Wiktor Gontarczyk z Warszawy[26].

Uwagi[edytuj | edytuj kod]

 1. Wykaz zawiera obsadę jednostki według stanu bezpośrednio przed rozpoczęciem mobilizacji pierwszych oddziałów Wojska Polskiego w dniu 23 marca 1939, ale już po przeprowadzeniu ostatnich awansów ogłoszonych z datą 19 marca 1939[20].

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. Kraszewski 1929 ↓, s. 4-5.
 2. Sawicki i Wielechowski 2007 ↓, s. 232.
 3. a b Satora 1990 ↓, s. 281.
 4. Kuprianis 2010 ↓, s. 53-54.
 5. Dz. Rozk. MSWojsk. Nr 16 z 19 maja 1927 roku, poz. 174.
 6. Galster 1975 ↓, s. 31.
 7. Dz. Rozk. MSWojsk. Nr 36 z 31 grudnia 1931 roku, poz. 473.
 8. Dz. Rozk. MSWojsk. Nr 9 z 1 lipca 1938 roku, poz. 95.
 9. Kozłowski 1964 ↓, s. 142.
 10. Rybka i Stepan 2010 ↓, s. 266-267.
 11. Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 150 z dnia 26 września 2009 roku, poz. 4510.
 12. Dz. Pers. MSWojsk. ↓, Nr 125 z 28 listopada 1924 roku, s. 704.
 13. Dz. Pers. MSWojsk. ↓, Nr 11 z 7 czerwca 1934 roku, s. 163.
 14. Dz. Pers. MSWojsk. ↓, Nr 8 z 28 czerwca 1933 roku, s. 135.
 15. Dz. Pers. MSWojsk. ↓, Nr 8 z 28 czerwca 1933 roku, s. 126.
 16. Dz. Pers. MSWojsk. ↓, Nr 11 z 7 czerwca 1934 roku, s. 144.
 17. Dz. Pers. MSWojsk. ↓, Nr 6 z 18 kwietnia 1935 roku, s. 38.
 18. Włodzimierz Dettloff, Sprawozdanie ..., s. 3.
 19. Rocznik oficerski 1939 ↓, s. 727.
 20. Rocznik oficerski 1939 ↓, s. VI.
 21. a b Kraszewski 1929 ↓, s. 36.
 22. Dz. Rozk. MSWojsk. Nr 15 z 23 listopada 1937 roku, poz. 178.
 23. Dz.U. z 1927 r. nr 115, poz. 980
 24. Satora 1990 ↓, s. 282.
 25. Dz. Rozk. MSWojsk. Nr 4 z 12 lutego 1929 roku, poz. 31.
 26. Sawicki i Wielechowski 2007 ↓, s. 239-240.

Bibliografia[edytuj | edytuj kod]