Adam Błaś

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Adam Błaś (ur. 4 sierpnia 1946 r. w Tarnowie) - polski prawnik, specjalizujący się w naukach administracji i prawie administracyjne, nauczyciel akademicki związany z Uniwersytetem Wrocławskim i Akademią Polonijną w Częstochowie.

Życiorys[edytuj | edytuj kod]

Urodził się w 1946 roku w Tarnowie, gdzie spędził dzieciństwo i wczesną młodość. Studia prawnicze ukończył w 1969 roku na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. W tym samym roku podjął pracę w Katedrze Prawa Administracyjnego UWr., a następnie przeniósł się do Zakładu Nauki Administracji, gdzie pracuje nadal. Stopień naukowy doktora nauk prawnych w zakresie prawa administracyjnego otrzymał w 1978 roku na podstawie rozprawy na temat Pojęcie działań złożonych administracji państwowej - studium z metodologii badań nad działaniami administracji publicznej. Rozprawa ta została wyróżniona przez Radę Wydziału Prawa i Administracji. Stopień naukowy doktora habilitowanego nauk prawnych w zakresie prawa administracyjnego uzyskał w 1988 roku na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem: Pojęcie faktów administracyjno-prawnych. Studium z badań nad działaniami administracji państwowej nie uregulowanymi wyczerpująco normami prawa. Rozprawa ta została stała wyróżniona nagrodą indywidualną Ministra Edukacji Narodowej, a także nagrodzona w konkursie na najlepsze prace habilitacyjne czasopisma "Państwo i Prawo". Stanowisko profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie Wrocławskim uzyskał w 1995 roku[1]. Pięć lat później otrzymał tytuł profesora zwyczajnego[2].

Profesor Błaś jest długoletnim opiekunem studentów na różnych latach studiów stacjonarnych. Od wielu lat jest członkiem uniwersyteckiej Komisji Dyscyplinarnej Odwoławczej dla Studentów Uniwersytetu. W Zakładzie Nauki Administracji, którym kieruje od 1989 roku, organizuje dla młodych pracowników posiedzenia naukowe, poświęcone najbardziej aktualnym problemom współczesnego prawa administracyjnego oraz nauki administracji. Był organizatorem kilku konferencji naukowych, w tym jednej międzynarodowej. Rozwinął ożywione kontakty naukowe z ośrodkami we Francji, Holandii i Niemczech. Współpracuje także z Uniwersytetem w Toronto[3].

Pełnił wiele istotnych funkcji organizacyjnych, w tym w latach 1981-1987 był zastępcą dyrektora Instytutu Nauk Administracyjnych oraz jego dyrektorem od 2005 roku[4]. Brał udział w komisjach wydziałowych i senackich. Przez dwie kadencje orzekał w uniwersyteckiej Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli Akademickich UWr. Za swoje osiągnięcia w pracy naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej był wielokrotnie nagradzany przez rektora Uniwersytetu Wrocławskiego. W latach 1992-1993 odbył roczny staż u prof. Jerzego Starościaka na Uniwersytecie Warszawskim. Równolegle odbywał staż naukowy w Komisji Organizacji i Zarządzania przy Radzie Ministrów. W tym samym czasie wykładał prawo administracyjne w Krajowej Szkole Administracji Publicznej w Warszawie. Ponadto pracuje w Instytucie Ekonomii i Administracji Akademii Polonijnej w Częstochowie[3].

Dorobek naukowy[edytuj | edytuj kod]

Dorobek naukowy prof. Błasia obejmuje 41 opublikowanych prac naukowych. W zainteresowaniach badawczych prof. Błasia dominuje tematyka prawa administracyjnego i nauki administracji. Głównym nurtem jego badań naukowych są zagadnienia prawnych form działania administracji publicznej, źródeł prawa administracyjnego i kontroli prawnej nad administracją publiczną[1]. Do jego ważniejszych publikacji należą[5]:

  • Prawo administracyjne w okresie transformacji ustrojowej, Kraków 1999.
  • Współczesne problemy administracji publicznej i prawa administracyjnego, Poznań 1999, redaktor.
  • Jedność systemu prawa a jednolitość orzecznictwa sądowo-administracyjnego i administracyjnego w sprawach samorządowych, Kraków 2001, współredaktor.
  • Administracja publiczna, Wrocław 2004.

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

  1. a b Przegląd Uniwersytecki Uniwersytetu Wrocławskiego, R. 6, Nr 2 (47) luty 2000, s. 14.
  2. Prof. Adam Błaś, [w:] baza „Ludzie nauki” portalu Nauka Polska (OPI) [online] [dostęp 2012-03-29].
  3. a b Przegląd Uniwersytecki Uniwersytetu Wrocławskiego, R. 6, Nr 2 (47) luty 2000, s. 15.
  4. Informacja na stronie WPAiE UWr [on-line] [dostęp: 29.03.2012]
  5. Dane na podstawie katalogu BN w Warszawie [on-line] [dostęp: 29.03.2012]

Bibliografia[edytuj | edytuj kod]