Alojzy Ciasnocha

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Alojzy Ciasnocha (ur. 21 stycznia 1921 w Bystrzycy w Czechosłowacji, zm. 8 lipca 2003[1]). Syn Franciszka Ciasnochy.

W Bystrzycy uczęszczał do polskiego gimnazjum, gdzie w 1933 wstąpił do Harcerstwa Polskiego w Czechosłowacji. W 1936 w rodzinnej wsi założył drużynę harcerską. W tym roku także brał udział w jubileuszowym Zlocie ZHP w Spale, pełniąc funkcję zastępowego.

W lipcu 1939 roku drużyna im. Łyska, której drużynowym był Ciasnocha zorganizowała w rodzinnym Gródku obóz harcerski.

W nocy z 31 sierpnia na 1 września 1939 pełnił w Beskidzie Śląskim wartę obywatelską w oczekiwaniu wybuchu II wojny światowej. Następnie uchodził na wschód usiłując jako ochotnik zaciągnąć się do polskiego wojska. „Cywilów” jednak do wojska nie przyjmowano, toteż rozżalony wrócił do rodzinnych stron. Na przedmieściach Bielska-Białej napadli go członkowie „Hitlerjugend” zrywając mu harcerski krzyż.

Zaolzie zostało wcielone do Rzeszy, gimnazjum zamknięto, on sam musiał podjąć pracę fizyczną, aby utrzymać matkę.

Już w pierwszych dniach okupacji na zajętych terenach zaczęto organizować ruch podziemny. W listopadzie 1939 A. Ciasnocha został zaprzysiężony jako komendant podziemnej organizacji w rodzinnej wsi Gródek. Zbierał informacje, kolportował podziemną prasę, a w kwietniu 1940 w czasie uroczystego ogniska, jakie z okazji urodzin Hitlera palili miejscowi volksdeutsche, zorganizował przemarsz harcerzy, którzy śpiewali polskie patriotyczne piosenki. Za tę prowokację został dotkliwie pobity, a w dniu 6 maja 1940 roku wywieziony na przymusowe roboty w okolice Żagania.

W lutym 1941 został skazany przez sąd w Cieszynie na miesiąc więzienia za nielegalne przekroczenie granicy.

Do maja 1945 pracował w fabryce papieru. W dniu 31 sierpnia 1945 ukończył gimnazjum i ze świadectwem dojrzałości w kieszeni wyjechał do Wałbrzycha w poszukiwaniu pracy. W Wałbrzychu otrzymał mieszkanie przy ulicy Asnyka 2/1, które w niedługim czasie zostało miejscem spotkań harcerzy. 12 października 1945 odbyła się tu zbiórka harcerska, zalążek przyszłej drużyny.

Ciasnocha został mianowany hufcowym harcerzy przez Komendę Chorągwi Dolnośląskiej mieszczącej się wówczas w Jeleniej Górze.

Hufiec prowadzony przez niego rozrastał się, podnosił poziom swojej pracy, organizował imprezy harcerskie i miejskie.

W 1946 Alojzy Ciasnocha odnowił tablicę nagrobną gen. Łączyńskiego przy kościele Św. Anny na Szczawienku.

13 września 1946 Alojzy Ciasnocha został mianowany do stopnia podharcmistrza, biorąc uprzednio udział w kursie podharcmistrzowskim w Zakopanem.

W 1947 Komenda Chorągwi podjęła decyzję o podziale hufca na dwa: Wałbrzych-Miasto i Wałbrzych-Powiat. Oboma hufcami kierował Alojzy Ciasnocha. W grudniu 1947 roku został odsunięty od pracy, a jego następcą został Marian Kozub, protegowany Związku Młodzieży Polskiej. Był to początek stopniowego odsuwania instruktorów przedwojennych od władz harcerskich, które skończyło się rozwiązaniem ZHP. Ciasnocha skrupulatnie rozliczył się z prowadzonej działalności hufcowego, przekazał kierownictwo hufcem Kozubowi.

Ok. 1950 rozpoczął pracę w Polskim Towarzystwie Turystyczno-Krajoznawczym, którego członkiem pozostał do śmierci. Został kierownikiem schroniska PTTK "Harcówka". Przy schronisku założył małe ZOO, w którym poza pospolitymi zwierzętami były: niedźwiedź, lama, wilk, pawie. Z funkcji kierownika schroniska i ZOO został odsunięty w wyniku fałszywych zarzutów jakie mu postawiono. Rzekomo miał użyć samochodu do prywatnych celów. W czasie gdy znajdował się w areszcie zwierzętami nie miał się kto opiekować więc je zabito, a ZOO zlikwidowano. Zarzuty zostały odparte, a A. Ciasnocha uniewinniony.

W 1958 został przewodniczącym Kręgu Starszoharcerskiego. W 1963 roku, gdy komendantem hufca został Eugeniusz Garba, Ciasnocha objął funkcję jego zastępcy do spraw organizacyjnych.

28 lutego 1965 A. Ciasnocha został wybrany przewodniczącym Komisji Rewizyjnej Hufca. Znalazł się również w sztabie „Roku sztandarowego hufca” (ówczesna kampania bohater – którym zostali Zasłużeni Górnicy PRL).

15 lutego 1976 Ciasnocha wybrany został przewodniczącym Komisji Rewizyjnej Chorągwi Wałbrzyskiej, która właśnie powstała. Funkcję pełnił do roku 1981, kiedy objął funkcję zastępcy przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Swoją pracę w Komisji Rewizyjnej KCh pełnił aż do chwili rozwiązania Wałbrzyskiej Chorągwi.

W końcowym okresie swego życia Alojzy Ciasnocha dalej pełnił służbę instruktorską, tym razem jako przewodniczący Kręgu Seniora. Pełnił ją do dnia swojej śmierci.

Harcmistrz Alojzy Ciasnocha za swą pracę w ZHP otrzymał szereg wyróżnień i odznaczeń, w tym najważniejsze: Złoty Krzyż "Za Zasługi dla ZHP".

Przypisy[edytuj | edytuj kod]