Anna Jakubowicz-Bryx

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Anna Jakubowicz-Bryx
Kraj działania  Polska
Data i miejsce urodzenia 13 grudnia 1963
Bydgoszcz
doktor habilitowany nauk społecznych
Specjalność: pedagogika wczesnoszkolna[1]
Alma Mater Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Doktorat 2 czerwca 1993[1] – pedagogika
Wyższa Szkoła Pedagogiczna
Habilitacja 11 października 2016[1] – pedagogika
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
nauczyciel akademicki
Okres zatrudn. od 1. grudnia 1987
Odznaczenia
Srebrny Krzyż Zasługi

Anna Jakubowicz-Bryx z domu Jakubowicz (ur. 13.grudnia 1963 w Bydgoszczy) – polska pedagog, dr hab. nauk społecznych, profesor uczelni i kierownik Katedry Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej Wydziału Pedagogiki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego[1].

Życiorys[edytuj | edytuj kod]

Absolwentka bydgoskiego VI Liceum Ogólnokształcącego.W 1987 ukończyła studia pedagogiczne na kierunku pedagogika o specjalności nauczanie początkowe w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Bydgoszczy[1], 2 czerwca 1993 obroniła pracę doktorską Wykorzystanie pamięciowej strategii organizowania treści dla podnoszenia efektywności nauczania ortografii w klasach początkowych, 11 października 2016 habilitowała się na podstawie pracy zatytułowanej Świadomość pisma u dzieci pięcioletnich[1]. Objęła funkcję profesora nadzwyczajnego w Instytucie Pedagogiki na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego[1].

Piastuje stanowisko profesora i kierownika Katedry Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej Wydziału Pedagogiki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego[1].

W latach 2012-2019 była prodziekanem na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego[1].

W kadencji 2020-2024 piastuje stanowisko Dyrektora Kolegium II Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego jednostki organizacyjnej do obsługi procesu dydaktycznego i zapewnienia jakości kształcenia. Kolegium II swoim zakresem działania obejmuje: Wydział Edukacji Muzycznej, Wydział Pedagogiki, Wydział Psychologii.

Autorka[edytuj | edytuj kod]

Monografie[edytuj | edytuj kod]

 • Jakubowicz-Bryx A., Świadomość pisma u dzieci pięcioletnich, Wyd. UKW Bydgoszcz 2015, s. 206, ISBN 978-83-8018-014-7
 • Jakubowicz-Bryx A., Sobieszczyk M., Tradycje i współczesność w edukacji wczesnoszkolnej. Biogramy twórców koncepcji pedagogiki wczesnoszkolnej, Oficyna Wydawnicza Mirosław Wrocławski, Bydgoszcz 2011, s. 221, ISBN 978-83-62611-16-4
 • Jakubowicz-Bryx A., Kompetencje leksykalne uczniów w edukacji wczesnoszkolnej Wyd. UKW, Bydgoszcz 2006, s. 374 , ISBN 83-7096-567-9
 • Jakubowicz A., Zabawy i gry ortograficzne w edukacji wczesnoszkolnej Wyd. ARCANUS Bydgoszcz 2000, s. 104, ISBN 83-88079-03-4
 • Jakubowicz A., Lenartowska K., Plenkiewicz M., Czytanie w początkowych latach szkolnej edukacji, Wyd. ARCANUS Bydgoszcz 1999, s. 94, ISBN 83-88079-01-8
 • Jakubowicz A., Lenartowska K., Metody nauki czytania i pisania we współczesnych elementarzach polskich, Wyd. ARCANUS Bydgoszcz 1997, s. 44, ISBN 83-906148-6-3
 • Polański E., Jakubowicz A., Dyka F., Ortografia i interpunkcja w nauczaniu początkowym, Wyd. Juka Łódź 1996, s.248, ISBN 83-86083-53-0
 • Jakubowicz A., Strategia organizowania materiału a efektywność nauczania ortografii w klasach początkowych WSP Bydgoszcz 1994, s.126, ISBN 83-7096-071-5

Prace redakcyjne[edytuj | edytuj kod]

 • Jakubowicz-Bryx A., Nowak J., Solarczyk-Szwec H., (red.), Wychowanie jednostki i wspólnoty do wartościowego życia, Tom 2., Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2016, s. 236, ISBN 978-83-231-3619-4
 • Jakubowicz-Bryx A., (red.), Edukacja czytelnicza wyzwaniem współczesnej pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej, Wyd. UKW Bydgoszcz 2011, s. 220, ISBN 978-83-7096-823-6
 • Jakubowicz-Bryx A., (red.), Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna w warunkach przemian początku XXI wieku Wyd. AB, Bydgoszcz 2004, s. 154, ISBN 83-7096-539-3
 • Jakubowicz-Bryx A., Jakóbowski J., (red.), Integracja w Edukacji. Dylematy teorii i praktyki Wyd. AB, Bydgoszcz 2002, s.604, ISBN 83-7096-445-1
 • Jakubowicz A., Lenartowska K., (red.), Poszukiwanie alternatywnych koncepcji związanych z edukacją dzieci młodszych, Studia Pedagogiczne Zeszyt 35(14), WSP Bydgoszcz 1999 s. 263, ISNN 0239-5037.

Artykuły w czasopismach[edytuj | edytuj kod]

 • Jakubowicz-Bryx A., Poczucie bezpieczeństwa dziecka w środowisku szkolnym, Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna, nr 2(12), 2018, Vol. 6, s. 323–340, ISSN 2353-7140, e-ISSN 2353-7159.
 • Jakubowicz-Bryx A., Aktywność edukacyjna studentów pedagogiki wczesnoszkolnej w kontekście ich planów dotyczących własnej przyszłości, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Pedagogika - 2017, nr 14, s. 239-250, ISSN 1896-4591.
 • Jakubowicz-Bryx A., Higiena procesu nauczania-uczenia się w opiniach uczniów wczesnej edukacji, Konteksty Pedagogiczne, nr 1(6)/2016, s. 115-125, ISNN 2300-6471.
 • Jakubowicz-Bryx A., Wizerunek nauczyciela wczesnej edukacji w opiniach rodziców i nauczycieli, Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna, nr 1(7), 2016, Vol. 4, s. 7-23, ISSN 2353-7140, e-ISSN 2353-7159.
 • Jakubowicz-Bryx A., Postrzeganie sytuacji konfliktowych w środowisku rówieśniczym przez uczniów we wczesnej edukacji, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Pedagogika, nr 10, 2015, s. 133-144, ISSN 1896-4591.
 • Jakubowicz-Bryx A., Integracja społeczności szkolnej w kontekście zaangażowania rodziców w edukację na poziomie klas niższych, Przegląd Pedagogiczny, nr 1, 2015, s. 98-110, ISSN 1897-6557, ISBN 978-83-8018-047-5
 • Jakubowicz-Bryx A., Zdobywanie i budowanie autorytetu przez nauczycieli wczesnej edukacji, Roczniki Pedagogiczne Tom 6(42), numer 2 − 2014, s. 83-96.
 • Jakubowicz-Bryx A., Aktywność twórcza dzieci w działaniach plastycznych w edukacji wczesnoszkolnej, Wychowanie na co dzień nr 3 (246), 2014, s. 15-20, ISSN 1230-7785.
 • Jakubowicz-Bryx A., Źródła kompetencji zawodowych nauczycieli wczesnej edukacji, Wychowanie na co dzień nr 7-8/2012, s. 23-28, ISSN 1230-7785.

Rozdziały w monografiach[edytuj | edytuj kod]

Wybór - całość prezentowana w bazie dorobku naukowego pracowników UKW oraz w ORCID

 • Jakubowicz-Bryx A., Elementy literatury kształtujące wyobraźnię dziecka przedszkolnego, W: Kurowska B., Łapot-Dzierwa K., (red.), Kultura - Sztuka - Edukacja, Tom III, Wydawnictwo Naukowe UP, Kraków 2019, s. 138-148, ISBN 978-83-8084-200-7, ISSN 0239-6025, ISBN 978-83-8084-201-4, DOI 10.24917/9788380842007
 • Jakubowicz-Bryx A., Funkcjonowanie dzieci 6-letnich po roku nauki w opiniach ich rodziców, W: Kamińska A., Oleśniewicz P., (red.), Wiedza i edukacja w egzystencji współczesnego człowieka, Oficyna Wydawnicza “Humanitas”, Sosnowiec 2018, s. 231-242-68, ISBN 978-83-65682-89-5
 • Jakubowicz-Bryx A., Postrzeganie przez uczniów klas niższych sytuacji konfliktowych w środowisku rówieśniczym, W: Jakubowicz-Bryx A., Nowak J., Solarczyk-Szwec H., (red.), Wychowanie jednostki i wspólnoty do wartościowego życia, Tom 2., Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2016, s. 161-179, ISBN 978-83-231-3619-4
 • Jakubowicz-Bryx A., Zdobywanie i budowanie autorytetu przez nauczycieli wczesnej edukacji, W: Chałas K., Komorowska B., Buk-Cegiełka M., (red.), Pedagogika szkolna, wczesnoszkolna i przedszkolna. Teoria i praktyka., Tom 2. Wokół aktualnych problemów rozwoju szkoły, Wydawnictwo KUL, Lublin 2016, s. 147-160, ISBN 978-83-8061-244-0
 • Jakubowicz-Bryx A., Opinie nauczycieli o możliwościach oddziaływania własnym przykładem we wczesnej edukacji, W: Denek K., Kamińska A., Oleśniewicz P., (red.), Wokół problemów wychowania i kształcenia dzieci najmłodszych, Oficyna Wydawnicza “Humanitas”, Sosnowiec 2015, s. 57-68, ISBN 978-83-64788-20-8.
 • Jakubowicz-Bryx A., Opinie nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej o stosowanych metodach nauczania, W: Adamek I., Olszewska B. (red.), Pomiędzy dwiema edukacjami. Nauczyciel wczesnej edukacji dziecka wobec czasu zmiany, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Łódź 2014, s. 119-132, ISBN 978-83-62684-64-9.
 • Jakubowicz-Bryx A., Wiedza matek na temat profilaktyki wad wymowy a występowanie wad wymowy u dzieci uczęszczających do przedszkola W: Szuścik U., Skibska J., Kochanowska E., (red.), Profilaktyka, diagnoza i terapia w teorii i praktyce edukacyjnej, Wydawnictwo Libron, Bielsko Biała 2014, s. 265-273, ISBN 978-83-64275-41-8.
 • Jakubowicz-Bryx A., Nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej w oczach rodziców, W: Krauze-Sikorska H., Klichowski M., Kuszak K. (red.), Świat małego dziecka. Rozwój – edukacja – terapia, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2013, s. 209-225, ISBN 978-83-232-2620-8.
 • Jakubowicz-Bryx A., Obraz rodziny w wypowiedziach pisemnych dzieci w młodszym wieku szkolnym, W: Kowalik-Olubińska M. (red.), Dzieciństwo i wczesna edukacja w dynamicznie zmieniającym się świecie, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2012, ss. 125-141, ISBN 978-83-7780-565-7.
 • Jakubowicz-Bryx A., Wartość poznawcza podręczników w kształtowaniu wiedzy proekologicznej u uczniów klasy I, W: Gąsiorek K., Paśko I., (red.), Poznawanie świata w edukacji dziecka, Wydawnictwo naukowe AP, Kraków 2012, s. 242-255, ISBN 978-83-7271-756-6.

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. a b c d e f g h i Dr hab. Anna Jakubowicz-Bryx (Jakubowicz), [w:] baza „Ludzie nauki” portalu Nauka Polska (OPI) [online] [dostęp 2020-04-20].

Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]