Centrum Kultury i Sportu w Skawinie

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Centrum Kultury i Sportu w Skawinie (CKiS) – samorządowa instytucja kultury w Skawinie, powstała w 1992 roku. Główna siedziba CKiS mieści się przy ulicy Żwirki i Wigury 11.

Początki działalności Centrum Kultury i Sportu w Skawinie sięgają 1986 r., kiedy to wyremontowany Pałacyk „Sokół”, będący sercem Parku Miejskiego im. Józefa Piłsudskiego, stał się siedzibą Miejskiego Domu Kultury „Sokół”. Na bazie MDK „Sokół”, na mocy Uchwały Rady Miejskiej z dnia 8 kwietnia 1992 roku, powstało Centrum Kultury i Sportu w Skawinie. Obecnie główna siedziba mieści się przy ulicy Żwirki i Wigury, w budynku Basenu „Camena”. Ponadto Centrum administruje obiektami: Pałacyk „Sokół”, Hala Widowiskowo-Sportowa, Ośrodek Kulturalno-Rekreacyjny „Gubałówka”, Dwór Dzieduszyckich w Radziszowie, Rynek w Skawinie, dwa boiska Orlik 2012 oraz Stadion Miejski.

Misja[edytuj | edytuj kod]

 • Upowszechnienie kultury, edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę oraz dbałość o prawidłowy rozwój psychofizyczny i zdrowie mieszkańców Gminy poprzez wychowanie fizyczne, sport, rekreację i turystykę.
 • Organizowanie zajęć i imprez kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych i turystycznych. Współpraca z instytucjami i organizacjami oświatowymi oraz sportowymi.
 • Organizacja zaplecza kadrowego do prowadzenia zajęć kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych.
 • Tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego.
 • Koordynowanie i nadzorowanie działalności placówek kultury, sportu i rekreacji na terenie Gminy.

Obiekty CKiS w Skawinie[edytuj | edytuj kod]

Pałacyk „Sokół”[edytuj | edytuj kod]

Pałacyk „Sokół”, najstarszy obiekt należący do CKiS, położony jest w Parku Miejskim w Skawinie. Powstał na miejscu zamku warownego, wzniesionego prawdopodobnie za czasów Kazimierza Wielkiego. Zamek uległ zniszczeniu w czasach potopu szwedzkiego.

Pod koniec XIX wieku teren wraz z ruinami przekazano powstałemu Towarzystwu Gimnastycznemu „Sokół”, które zainicjowało budowę Pałacyku w latach 1904–1906, według projektu Wincentego Koczarkiewicza[1]. W okresie międzywojennym w Pałacyku działał teatr, kino oraz strzelnica. Po wojnie budynek „Sokoła” stał się siedzibą klubu sportowego „Skawinka”, a po remoncie w latach 80. XX w. swoje miejsce znalazło tu Centrum Kultury i Sportu. W 1982 roku wokół Pałacyku utworzono Park Miejski im. Józefa Piłsudskiego[2]. Pałacyk i otaczający go park wpisane są do rejestru zabytków[3].

Pałacyk Sokół” w Skawinie
Basen „Camena” w Skawinie

Budynek Pałacyku "Sokół" jest obecnie siedzibą Działu Realizacji Projektów Kultury CKiS. Mieści się w nim sala teatralna, w której organizowane są koncerty, spektakle teatralne, prezentacje artystyczne, warsztaty muzyczne itp. W Pałacyku odbywają się też m.in. comiesięczne spotkania z muzyką poważną w ramach Koncertów z Akademią, cykliczne spektakle teatru „Maska” czy coroczny Skawiński Tydzień Teatralny.

W Pałacyku "Sokół" mieści się także otwierana okazjonalnie kawiarnia, będąca jednocześnie galerią „Pałacyk”. W galerii organizowane są wernisaże i wystawy prac z różnych dziedzin twórczości plastycznej twórców profesjonalnych oraz amatorów. Ponadto galeria jest miejscem comiesięcznych spotkań Skawińskiej Akademii Wiedzy i Umiejętności, a także wielu innych okazjonalnych wydarzeń.

Adres: ul. Mickiewicza 7

Basen „Camena”[edytuj | edytuj kod]

Basen „Camena” jest pływalnią, którą odwiedza średnio 15 000 osób miesięcznie. Na terenie basenu znajdują się dwie niecki basenowe: sportowa (25 × 12,5 m długości i 1,42–1,86 m głębokości) i rekreacyjna (13,5 × 15,5 m długości i 0,86–1,14 m głębokości) wyposażona w bicze, gejzery wodne, fontannę w formie grzybka i zjeżdżalnię o długości 32 m. Na terenie basenu „Camena” odbywają się stałe zajęcia organizowane przez Centrum: nauka pływania, zajęcia sekcji pływackiej, aqua aerobik. Na pływalni znajduje się również jacuzzi i sauna sucha.

W budynku basenu znajduje się również salon kosmetyczny Camena Kosmetyka i Masaże, który wykonuje zabiegi z zakresu pielęgnacji twarzy i ciała. Znajduje się tu też sauna parowa i sauna sucha.

Adres: ul. Żwirki i Wigury 11

Hala Widowiskowo-Sportowa[edytuj | edytuj kod]

Hala Widowiskowo-Sportowa w Skawinie została zbudowana pod koniec lat siedemdziesiątych, jednak pomysł jej powstania i pierwotny projekt narodził się jeszcze w latach sześćdziesiątych. Początkowo w Hali mieścił się Miejski Ośrodek Sportu. W roku 1992 MOS wszedł w skład nowo powstałej jednostki – Centrum Kultury i Sportu w Skawinie.Obecnie Hala służy do przeprowadzania rozgrywek sportowych i organizacji imprez zarówno o zasięgu gminnym, jak i ogólnopolskim. W obiekcie znajduje się hala sportowa z widownią, sala gimnastyczna będąca jednocześnie zapleczem dla organizowanych imprez, a także niewielka salka przeznaczona głównie do przeprowadzania treningów, zajęć sekcyjnych (w szczególności tanecznych) i gimnastyki korekcyjnej.

Adres: ul. Konstytucji 3 Maja 4

Stadion Miejski[edytuj | edytuj kod]

Stadion Miejski w Skawinie jest obiektem, którym CKiS w Skawinie zarządza od 2011 r. Jego historia sięga 1922 roku, kiedy zespół "Skawinki" zgłoszono do Krakowskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej,a kilka lat później w miejscu, gdzie do dziś rozgrywane są mecze, zbudowano boisko.

Stadion Miejski o łącznej pow. 4,4155 ha posiada 2 płyty boiskowe o nawierzchni trawiastej – jedno pełnowymiarowe boisko (106 × 63m) oraz boisko o zmniejszonych wymiarach (70 × 40 m), a także pole treningowe (70 × 40 m)[4]. Wokół głównej płyty usytuowana jest odgrodzona od widowni bieżnia.

Część socjalna, mieszcząca się w budynku klubowym, to 4 szatnie z pełnym węzłem sanitarnym oraz sala przystosowana do organizacji minikonferencji.

Adres: ul. Mickiewicza 27

Dwór Dzieduszyckich w Radziszowie[edytuj | edytuj kod]

Centrum Kultury i Sportu w Skawinie jest gospodarzem Dworu Dzieduszyckich w Radziszowie od 4 listopada 2013 roku. Historia tego obiektu rozpoczyna się w pierwszym ćwierćwieczu XIX w. Budynek w Radziszowie w stylu późnoklasycystycznym został zbudowany z funduszy rodziny Dzieduszyckich. Projekt Dworu wykonał krakowski architekt, ksiądz Jezuita Sebastian Alojzy Sierakowski. W 1826 r. posiadłość została zniszczona przez pożar, po czym poddano ją pierwszej poważnej przebudowie. W drugiej połowie XIX w. obiekt kilkakrotnie zmieniał właścicieli. W 1877 r. zakupiła go Karolina Oksza Orzechowska. Od 1880 r. mieszkała tu księżna Róża de Bessano. Następnie właścicielami było hrabiostwo Mieroszowscy. Na przełomie XIX i XX w. Dwór nabyli adwokaci z Krakowa. Najpierw dr Władysław Lisowski, później dr Stefan Kirchmayer. W 1909 r. Dwór zakupiony został przez gminę Radziszów z przeznaczeniem na placówkę oświatową.

W okresie I wojny światowej w Radziszowie stacjonowało wojsko austriackie, które pozostawiło po sobie duże spustoszenia. Kolejną dewastację spowodował wielki pożar z czerwca 1917 r. W okresie międzywojennym Obiekt ponownie służył jako szkoła. Podczas II wojny światowej Dwór zajęli żołnierze niemieccy, którzy pozostawili po sobie dalsze zniszczenia. W styczniu 1945 r. w czasie wycofywania się oddziałów niemieckich na centrum Radziszowa spadły bomby lotnicze, przyczyniając się do pęknięć murów Dworu.

Po przeprowadzeniu drobnych napraw naukę w Dworze wznowiono już 1 lutego 1945 r. Po wojnie obiekt przeszedł kilka gruntownych remontów i służył jako placówka oświatowa do 1997 r., tj. do czasu przeprowadzki Szkoły Podstawowej do nowej siedziby.

Na początku XXI w. powstała koncepcja renowacji i dostosowania budynku do pełnienia nowych funkcji. W 2011 roku podpisano umowę pomiędzy Gminą Skawina a Samorządem Województwa Małopolskiego o dofinansowanie projektu pn. „Remont Adaptacyjny Dworu Dzieduszycki w Radziszowie”. W wyniku tej umowy w latach 2011–2013, przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007–2013, wykonano kompleksowy remont budynku Dworu wraz z otoczeniem oraz przystosowano go do pełnienia nowych funkcji kulturalnych, społecznych i turystycznych.

Adres: Radziszów, ul. Szkolna 4

Rynek w Skawinie[edytuj | edytuj kod]

Historia Rynku w Skawinie rozpoczyna się wraz z nadaniem praw miejskich, które nastąpiło w 1364 roku. Plac z odbywającym się na nim cotygodniowym targiem pełnił wtedy funkcję centrum handlowego i rzemieślniczego. Współcześnie w tym miejscu zlokalizowane są sklepy spożywcze, odzieżowe, przemysłowe oraz lokale gastronomiczne i usługowe.

W latach 2010–2012 nastąpiła gruntowna przebudowa płyty Rynku wraz z przyległymi ulicami i chodnikami. Rewitalizacja została wykonana w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007–2013.

W obrębie Rynku wydzielonych zostało kilka mniejszych stref przestrzennych, które umożliwiają m.in. organizację imprez okolicznościowych, targów, wystaw, a także wypoczynek mieszkańców.

Na głównym placu miasta odbywają się cykliczne imprezy, m.in.: Spotkanie Wigilijne z Mieszkańcami, obchody świąt narodowych, okolicznościowe happeningi, koncerty.

Ośrodek Kulturalno-Rekreacyjny „Gubałówka” w Skawinie

Ośrodek Kulturalno-Rekreacyjny „Gubałówka”[edytuj | edytuj kod]

Obiekt powstał w latach 50. XX wieku. Do 2000 roku administrowany przez Hutę Aluminium Skawina, następnie został przekazany Centrum Kultury i Sportu w Skawinie. Przez pół wieku służył jako placówka będąca zapleczem rekreacyjnym dla pracowników jednego z największych zakładów w Polsce. Po zamknięciu Huty Aluminium stał się terenem ogólnodostępnym dla mieszkańców gminy i okolic.

Obecnie organizowane są tam liczne imprezy, zwłaszcza komercyjne. Główna sala służy przede wszystkim organizacji wesel. Na terenie obiektu znajduje się także kompleks basenów otwartych[5].

Adres: ul. Spacerowa 1

Orlik 2012[edytuj | edytuj kod]

Obiekty powstały w ramach projektu „Moje Boisko – Orlik 2012”, współfinansowanego ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki RP oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. Celem projektu była budowa kompleksów sportowych umożliwiających uprawianie różnych dyscyplin sportowych przez wszystkie grupy wiekowe na bezpiecznych, nowoczesnych nawierzchniach.

Adres:ul. Mickiewicza 27, ul. Konstytucji 3 Maja

Działalność kulturalna CKiS w Skawinie[edytuj | edytuj kod]

Działalność kulturalna Centrum to liczne imprezy, wśród których największą są Dni Skawiny (dotychczas wśród gwiazd wydarzenia znaleźli się m.in.: Kombi, DeMono, Stachursky, Perfect, Kayah, Maryla Rodowicz, Varius Manx, Katarzyna Zielińska, Emilia Krakowska, Donatan&Cleo, IRA, Galicyjska Orkiestra Straussowska „Obligato”, Margaret, Krzysztof Krawczyk). W kalendarium pojawiają się comiesięczne spotkania z ciekawymi ludźmi, pasjonatami różnych dziedzin sztuki, kultury, techniki, turystyki, sportu (Skawińskiej Akademii Wiedzy i Umiejętności), spektakle amatorskiego teatru MASKA (scena w Pałacyku "Sokół"), wernisaże i wystawy prac plastycznych (galeria "Pałacyk" w Pałacyku "Sokół"). W styczniu każdego roku, przy współudziale skawińskich szkół, przedszkoli, uczestników sekcji CKiS i lokalnych zespołów artystycznych ma miejsce koncert w ramach Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Co rok w czerwcu odbywa się Skawiński Tydzień Teatralny, kiedy to prezentowane są spektakle w wykonaniu teatru MASKA i innych, występujących gościnnie, zespołów amatorskich.

Dział Realizacji Projektów Kultury jest organizatorem koncertów, spektakli teatralnych, wystaw, spotkań, warsztatów edukacyjnych i imprez okolicznościowych. Przeprowadza konkursy z różnych dziedzin kultury i sztuki, m.in. gminne eliminacje Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego oraz konkursy plastyczne, jest również realizatorem imprez plenerowych (Dni Skawiny, Majówka z Centrum, Dzień Dziecka, Dożynki Gminne, Wigilia w Mieście).

Działalność sportowo-rekreacyjna CKiS w Skawinie[edytuj | edytuj kod]

W Hali Widowiskowo-Sportowej przy ul.Konstytucji 3 Maja 4 oraz na Basenie „Camena”, przy ul. Żwirki i Wigury 11, swoją siedzibę ma Dział Sportu i Rekreacji. Do jego obowiązków należy realizacja zadań własnych, samorządu miasta i gminy Skawina w zakresie sportu, rekreacji i rehabilitacji. Działalność jest skierowana do wszystkich mieszkańców ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb dzieci i młodzieży z terenu naszego miasta i gminy. Swoją misję realizuje poprzez prowadzenie licznych sekcji sportowych (m. in. gimnastyka korekcyjna, brydż sportowy, sekcja pływacka, szachy, tenis stołowy, grupy cheerleaders, crossminton).

W obiektach CKiS odbywają się zawody zarówno na poziomie lokalnym, jak i ogólnopolskim. Co roku organizowany jest Szachowy Turniej „O Koronę Króla Kazimierza”, Centrum organizuje także Mistrzostwa Skawiny w Pływaniu, a także Duathlon, Aquathlon, Pokonaj Focha (biegi, jazda na rowerze, jazda na rolkach na różnych dystansach dostosowanych do wieku uczestników). Dział Sportu i Rekreacji jest organizatorem różnorodnych zawodów sportowych, między innymi: badmintona (Eurokarpaty), koszykówki, halowej piłki nożnej, szermierki, czy brydża sportowego oraz rozgrywek Ligi Szkolnej. Dział Sportu i Rekreacji angażuje się nie tylko w przedsięwzięcia sportowe, ale również w akcje społeczne i charytatywne.

W każdym sezonie Centrum Kultury i Sportu w Skawinie przygotowuje ofertę turystyczną składającą się z kilkunastu krajowych i zagranicznych jednodniowych wycieczek górskich.

Sekcje i zespoły artystyczne CKiS w Skawinie[edytuj | edytuj kod]

Taniec:

 • balet klasyczny
 • taniec towarzyski
 • taniec nowoczesny
 • taniec współczesny
 • hip-hop
 • zumba
 • fun dance

Muzyka:

 • nauka gry na instrumentach (gitara klasyczna, pianino)
 • warsztaty wokalne

Teatr:

 • „Mrówy”
 • „Wszystko Gra”
 • „Maska”

Sztuka:

 • pracowania plastyczna

Zespoły artystyczne:

 • Zespół Kameralny„Cantica”
 • Orkiestra Dęta „Sygnał”

Sekcje sportowe:

 • koszykówka
 • tenis stołowy
 • szachy
 • brydż sportowy
 • sekcja pływacka
 • gimnastyka korekcyjna
 • sekcja cheerleaders
 • crossminton

Odbiorcy działań CKiS w Skawinie[edytuj | edytuj kod]

 • społeczność lokalna
 • młodzież szkolna, studenci i absolwenci,
 • artyści i młodzi twórcy,
 • pracownicy sektora kultury,
 • instytucje i organizacje działające w sferze kultury,
 • szeroko rozumiana grupa odbiorców / uczestników kultury.

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]