Cyprian Paweł Brzostowski

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Cyprian Paweł Brzostowski
Herb
Strzemię
Rodzina Brzostowscy herbu Strzemię
Data śmierci 1689
Dzieci

m.in.:
Jan Władysław,
Konstanty Kazimierz

Cyprian Paweł Brzostowski herbu Strzemię (zm. 8 czerwca 1689 roku) – wojewoda trocki w 1684 roku, kasztelan trocki w 1681 roku, pisarz wielki litewski w latach 1657-1672, referendarz litewski w latach 1650-1681, pisarz dekretowy litewski w 1645 roku, regent kancelarii większej litewskiej w 1640 roku, stolnik wileński w 1642 roku, sekretarz Jego Królewskiej Mości w 1645 roku[1], dyplomata, wielki poseł w Moskwie w 1667 roku i w 1679 roku[2], dyrektor trockiego sejmiku przedsejmowego 1685 roku[3].

W 1648 roku był elektorem Jana II Kazimierza Wazy z województwa wileńskiego[4].

Posłował na liczne sejmy za panowania Jana Kazimierza, Michała Korybuta i Jana III Sobieskiego. Jako poseł na sejmy 1659 i 1661 roku był deputatem na Trybunał Skarbowy Wielkiego Księstwa Litewskiego[5]. Wielokrotnie był wysyłany w misjach zagranicznych, m.in. 1663–1664 i 1667 brał udział w rokowaniach z Rosją, zakończonych podpisaniem rozejmu andruszowskiego. W latach 1671–1672 i 1679 uczestniczył w poselstwie do Moskwy, starając się bezskutecznie o pozyskanie Rosji przeciw Turcji.

Poseł sejmiku mińskiego powiatu orszańskiego na sejm wiosenny 1666 roku[6] i jesienny 1666 roku[7]. Poseł na sejm konwokacyjny 1668 roku z powiatu oszmiańskiego[8]. Na sejmie zwyczajnym 1670 roku wyznaczony z Senatu komisarzem do zapłaty wojsku Wielkiego Księstwa Litewskiego[9]. Poseł powiatu słonimskiego na zjazd warszawski i sejm pacyfikacyjny 1673 roku[10]. W czasie elekcji w 1674 roku wysunął kandydaturę carewicza Fiodora Aleksiejewicza. Elektor Jana III Sobieskiego z powiatu oszmiańskiego w 1674 roku[11]. Poseł na sejm koronacyjny 1676 roku[12]. W 1684 roku został wojewodą trockim.

Żona Rachela Rajecka, syn Jan Wojciech (ur. 1646).[13]

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. Urzędnicy centralni i dostojnicy Wielkiego Księstwa Litewskiego XIV-XVIII w. Spisy, oprac. H. Lulewicz, A Rachuba, Kórnik 1994, s. 201.
 2. Historia dyplomacji polskiej, t. II: 1572-1795, pod redakcją Zbigniewa Wójcika, Warszawa 1982, s. 264.
 3. Andrzej B. Zakrzewski, Sejmiki Wielkiego Księstwa Litewskiego XVI-XVIII w. - ustrój i funkcjonowanie : sejmik trocki, Warszawa 2000, s. 222.
 4. Svffragia Woiewodztw, y Ziem Koronnych, y Wielk. Xięstwa Litewskiego. Zgodnie na Naiaśnieyszego Iana Kazimierza Obranego Krola Polskiego [...]. Dane, między Warszawą, a Wolą, Dnia 17. Listopada, Roku 1648, [b.n.s].
 5. Volumina Legum, t. IV, Petersburg 1860, s. 312, 371
 6. Paweł Krakowiak, Dwa Sejmy w 1666 roku, Toruń 2010, s. 484.
 7. Paweł Krakowiak, Dwa Sejmy w 1666 roku, Toruń 2010, s. 491.
 8. Diariusz sejmu konwokacyjnego 1668 roku. Opracował Kazimierz Przyboś, Kraków 2009, s. 76.
 9. Volumina Legum, t. V, Petersburg 1860, s. 46.
 10. Leszek Andrzej Wierzbicki, Posłowie Wielkiego Księstwa Litewskiego na zjazd warszawski i sejm pacyfikacyjny 1673 roku, w: Teka Kom. Hist. OL PAN, 2004, 1, s. 97.
 11. Volumina Legum, t. V, Petersburg 1860, s. 149.
 12. Krystyn Matwijowski, Pierwsze sejmy z czasów Jana III Sobieskiego, Wrocław 1976, s. 247-248.
 13. Miesięcznik Heraldyczny 1914 nr 5-6, s. 127.

Bibliografia[edytuj | edytuj kod]

Przypisy[edytuj | edytuj kod]