Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Dowódca Generalny
Rodzajów Sił Zbrojnych
Ilustracja
Flaga Dowódcy Generalnego
Rodzajów Sił Zbrojnych
Stanowisko
Państwo  Polska
Data utworzenia 1 stycznia 2014
Pierwszy gen. broni pil. Lech Majewski
Obecny gen. Jarosław Mika
Obecny od 7 lutego 2017
Siedziba Warszawa

Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych – stanowisko służbowe w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej przewidziane dla żołnierza zawodowego w stopniu generała.

Stanowisko Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych zostało utworzone z dniem 1 stycznia 2014 roku na podstawie ustawy z dnia 21 czerwca 2013 roku o zmianie ustawy o urzędzie Ministra Obrony Narodowej oraz niektórych innych ustaw. Dowódca Generalny podlega bezpośrednio Ministrowi Obrony Narodowej[1].

Dowódca Generalny jest dowódcą rodzajów sił zbrojnych, którego zadania, obowiązki i uprawnienia zostały określone w niżej wymienionych aktach prawnych:

 • ustawie z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej[2];
 • ustawie z dnia 23 września 1999 roku o zasadach pobytu wojsk obcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zasadach ich przemieszczania się przez to terytorium[3];
 • ustawie z dnia 11 kwietnia 2003 roku o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w razie wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą wojskową[4];
 • ustawie z dnia 11 września 2003 roku o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych[5];
 • ustawie z dnia 4 września 2008 roku o ochronie żeglugi i portów morskich[6].

Dowódca Generalny jest właściwy w zakresie dowodzenia jednostkami wojskowymi i związkami organizacyjnymi Sił Zbrojnych z wyłączeniem jednostek wojskowych lub związków organizacyjnych Sił Zbrojnych:

 1. bezpośrednio podporządkowanych Ministrowi Obrony Narodowej albo innym organom lub podmiotom;
 2. podporządkowanych Dowódcy Operacyjnemu Rodzajów Sił Zbrojnych.

Do zakresu działania Dowódcy Generalnego w szczególności należy:

 1. realizacja programów rozwoju Sił Zbrojnych;
 2. planowanie, organizowanie i prowadzenie szkolenia podległych jednostek wojskowych i związków organizacyjnych Sił Zbrojnych;
 3. organizowanie mobilizacyjnego rozwinięcia wojsk;
 4. szkolenie rezerw osobowych na potrzeby użycia w sytuacji kryzysowej lub w razie wojny oraz utrzymywanie ich w gotowości do tego użycia;
 5. realizacja zadań dotyczących logistyki wojskowej w jednostkach wojskowych i związkach organizacyjnych Sił Zbrojnych;
 6. współpraca z innymi organami i podmiotami w sprawach związanych z obronnością państwa;
 7. zarządzanie i przeprowadzanie kontroli w podległych jednostkach wojskowych i związkach organizacyjnych na zasadach i w trybie określonych w przepisach ustawy z dnia 15 lipca 2011 roku o kontroli w administracji rządowej[7].

Dowódca Generalny wykonuje swoje zadania przy pomocy Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych.

Szczegółowy zakres działania, siedzibę i strukturę organizacyjną Dowództwa Generalnego określa Minister Obrony Narodowej w drodze zarządzenia.

Kadencja na stanowisku Dowódcy Generalnego wynosi trzy lata, z możliwością wyznaczenia na ponowną kadencję. Żołnierz zawodowy zajmujący stanowisko służbowe Dowódcy Generalnego może być zwolniony z zajmowanego stanowiska przed upływem kadencji przez Prezydenta RP w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej lub na jego wniosek, jeżeli przemawiają za tym uzasadnione potrzeby Sił Zbrojnych.

Dowódca Generalny jest następcą prawnym Dowódcy Wojsk Lądowych, Dowódcy Sił Powietrznych, Dowódcy Marynarki Wojennej i Dowódcy Wojsk Specjalnych.

Z dniem 31 grudnia 2013 roku zostały zlikwidowane: Dowództwo Wojsk Lądowych, Dowództwo Sił Powietrznych, Dowództwo Marynarki Wojennej i Dowództwo Wojsk Specjalnych.

17 grudnia 2013 roku w Belwederze Prezydent RP Bronisław Komorowski wręczył generałowi broni pilotowi Lechowi Majewskiemu akt zwolnienia ze stanowiska dowódcy Sił Powietrznych i jednocześnie akt mianowania z dniem 1 stycznia 2014 roku na stanowisko Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych[8][9][10].

Z dniem 1 stycznia 2014 roku Minister Obrony Narodowej upoważnił Dowódcę Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych do powierzania żołnierzom zawodowym funkcji dowódców garnizonów oraz zwalniania z tej funkcji z wyjątkiem powierzania pełnienia funkcji dowódcy garnizonu w Garnizonie Miasta Stołecznego Warszawy oraz w garnizonie Sieradz[11].

9 czerwca 2015 na stanowisko D-cy Generalnego RSZ został mianowany gen. dyw. Mirosław Różański[12], który objął je 30 czerwca[13][14].

Z dniem 7 lutego 2017 na stanowisko D-cy Generalnego RSZ został mianowany gen. Jarosław Mika[15][16].

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. Dz.U. z 2013 r. poz. 852
 2. Dz.U. z 2019 r. poz. 1541
 3. Dz.U. z 2018 r. poz. 2110
 4. Dz.U. z 2018 r. poz. 1448
 5. Dz.U. z 2020 r. poz. 860
 6. Dz.U. z 2019 r. poz. 692
 7. Dz.U. z 2020 r. poz. 224
 8. Nominacje dla nowych dowódców. polska-zbrojna.pl, 17 grudnia 2013. [dostęp 17 grudnia 2013].
 9. Uroczystość wręczenia aktu mianowania Dowódcy Generalnemu RSZ. prezydent.pl, 17 grudnia 2013. [dostęp 17 grudnia 2013].
 10. Prezydent RP wręczył akt mianowania Dowódcy Generalnemu RSZ. bbn.gov.pl, 17 grudnia 2013. [dostęp 17 grudnia 2013].
 11. Decyzja Nr 411/MON z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie upoważnienia Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych oraz Dowódcy Garnizonu Warszawa do powierzania żołnierzom zawodowym pełnienia funkcji dowódcy garnizonu oraz zwalniania z tej funkcji Dziennik Urzędowy Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 grudnia 2013 roku, poz. 366.
 12. Mianowanie dowódcy generalnego RSZ. mon.gov.pl, 9 czerwca 2015. [dostęp 1 lipca 2015].
 13. Przekazywanie dowodzenia Dowództwem Generalnym. dgrsz.mon.gov.pl, 30 czerwca 2015. [dostęp 1 lipca 2015].
 14. Gen. Różański nowym dowódcą generalnym RSZ. mon.gov.pl, 1 lipca 2015. [dostęp 1 lipca 2015].
 15. Prezydent wręczył akt mianowania Dowódcy Generalnemu RSZ. prezydent.pl, 8 lutego 2017. [dostęp 8 lutego 2017].
 16. Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej / Aktualności / Nominacje / Awanse generalskie w Siłach Zbrojnych RP, www.prezydent.pl [dostęp 2019-11-26].