Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Dowódca Operacyjny
Rodzajów Sił Zbrojnych
Ilustracja
Flaga Dowódcy Operacyjnego
Rodzajów Sił Zbrojnych
Stanowisko
Państwo  Polska
Data utworzenia 1 stycznia 2014
Pierwszy gen. broni Marek Tomaszycki
Obecny gen. broni Tomasz Piotrowski[1] [2]
Obecny od 8 września 2018
Siedziba Warszawa

Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnychstanowisko służbowe w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej przewidziane dla żołnierza zawodowego w stopniu generała broni.

Stanowisko Dowódcy Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych zostało utworzone z dniem 1 stycznia 2014 roku na podstawie Ustawy z dnia 21 czerwca 2013 roku o zmianie ustawy o urzędzie Ministra Obrony Narodowej oraz niektórych innych ustaw. Dowódca Operacyjny podlega bezpośrednio Ministrowi Obrony Narodowej[3].

Dowódca Operacyjny jest dowódcą Rodzaju Sił Zbrojnych RP, którego zadania, obowiązki i uprawnienia zostały określone w niżej wymienionych aktach prawnych:

 • Ustawie z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej[4];
 • Ustawie z dnia 23 września 1999 roku o zasadach pobytu wojsk obcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zasadach ich przemieszczania się przez to terytorium[5];
 • Ustawie z dnia 11 kwietnia 2003 roku o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w razie wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą wojskową[6];
 • Ustawie z dnia 11 września 2003 roku o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych[7];
 • Ustawie z dnia 18 sierpnia 2011 roku o bezpieczeństwie morskim[8].

Dowódca Operacyjny jest właściwy w zakresie dowodzenia operacyjnego częścią Sił Zbrojnych podporządkowaną mu na podstawie decyzji Ministra Obrony Narodowej.

Do zakresu działania Dowódcy Operacyjnego w szczególności należy:

 1. planowanie, organizowanie i prowadzenie operacji w ramach użycia Sił Zbrojnych w czasie pokoju, w sytuacji kryzysowej lub w czasie wojny;
 2. wykonywanie zadań Ministra Obrony Narodowej w zakresie ochrony granicy państwowej w przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej w czasie pokoju, w sytuacji kryzysowej lub w czasie wojny;
 3. planowanie, organizowanie i prowadzenie szkolenia organów dowodzenia Sił Zbrojnych, zgodnie z wojennym systemem dowodzenia, a także zapewnienie ich współdziałania z dowództwami jednostek wojskowych i związków organizacyjnych Sił Zbrojnych, które mają zostać mu podporządkowane;
 4. określanie wymagań operacyjnych dla Sił Zbrojnych w zakresie planowania operacyjnego oraz programowania rozwoju Sił Zbrojnych;
 5. przygotowanie stanowiska dowodzenia Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych;
 6. zarządzanie i przeprowadzanie kontroli w podległych jednostkach wojskowych i związkach organizacyjnych na zasadach i w trybie określonych w przepisach ustawy z dnia 15 lipca 2011 roku o kontroli w administracji rządowej[9];
 7. przewodniczenie Radzie SAR.

Dowódca Operacyjny wykonuje swoje zadania przy pomocy Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych.

Szczegółowy zakres działania, siedzibę i strukturę organizacyjną Dowództwa Operacyjnego określa Minister Obrony Narodowej w drodze zarządzenia.

Kadencja na stanowisku Dowódcy Operacyjnego wynosi trzy lata, z możliwością wyznaczenia na ponowną kadencję. Żołnierz zawodowy zajmujący stanowisko służbowe Dowódcy Operacyjnego może być zwolniony z zajmowanego stanowiska przed upływem kadencji przez Prezydenta RP w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej lub na jego wniosek, jeżeli przemawiają za tym uzasadnione potrzeby Sił Zbrojnych.

Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych jest następcą prawnym Dowódcy Operacyjnego Sił Zbrojnych.

Z dniem 1 stycznia 2014 roku Dowództwo Operacyjne Sił Zbrojnych stało się Dowództwem Operacyjnym Rodzajów Sił Zbrojnych, natomiast część Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej podporządkowana na podstawie dotychczasowych przepisów Dowódcy Operacyjnemu Sił Zbrojnych stała się częścią Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej podporządkowaną Dowódcy Operacyjnemu Rodzajów Sił Zbrojnych.

17 grudnia 2013 roku w Belwederze Prezydent RP Bronisław Komorowski wręczył generałowi broni Markowi Tomaszyckiemu akt zwolnienia ze stanowiska Dowódcy Operacyjnego Sił Zbrojnych i jednocześnie akt mianowania z dniem 1 stycznia 2014 roku na stanowisko Dowódcy Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych[10][11][12].

Decyzją nr 88/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 kwietnia 2017 roku została wprowadzona flaga Dowódcy Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych[13].

Przypisy[edytuj | edytuj kod]