Dyskusja:Bezrobocie

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Skrót artykułu Bezrobocie znajdował się w lutym 2007 na stronie głównej Portalu ekonomicznego w rubryce Artykuł miesiąca.

Wikiprojekt:Ekonomia | Portal:Ekonomia | Kategoria:Ekonomia

Bezrobocie definiowane jest w różnorodny sposób, ale podstawą każdej definicji jest założenie, że zjawisko to charakteryzuje się pewną liczbą osób bez pracy. Jak podaje słownik terminów ekonomiczno-prawnych bezrobocie, to wśród zatrudnionych. Dotyczy ludzi nie ujętych w statystykach bezrobocia, ponieważ nie rejestrują się w urzędach pracy. Osoby te posiadają dochód, ale nie mają zawartego stosunku ubezpieczeniowego.

Trafną z punktu socjologicznego definicję bezrobocia podał Mieczysław Kabaj. Autor określa bezrobocie jako przesunięcie zasobów pracy ze sfery pracy do sfery bierności zawodowej, w której nie uczestniczy się w procesach pracy. Bierze się udział natomiast w podziale produktu wytworzonego przez innych pracowników.

Osoby bezrobotne to osoby nie pobierające nauki w szkole dziennej, zdrowe i gotowe do podjęcia pracy w danym zawodzie, ale z powodu braku zatrudnienia zarejestrowane w powiatowym urzędzie pracy właściwym dla miejsca zameldowania. Należy pamiętać, ze osoby te powinny także oprócz powyższych, spełniać warunek ukończenia osiemnastu lat oraz warunek pozostawania w wieku aktywności zawodowej. Podane wyjaśnienie „bezrobotni” zasięgnięto z ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobocia. Obecnie w ustawie nastąpiły znaczne zmiany dotyczące również tego pojęcia jednak ze względu na okres, który brany jest pod uwagę nie zostały one uwzględnione.

http://www.republika.pl/forestap/bezrobocie.htm - tekst pochodzi m.in z tego miejsca i z tego www.floraland.pl/l/studia/ekonomia/Bezrobocie.doc - nei mam czasu na mailowanie do autora


Skutki społeczne
Bez względu na to jak wysokie są ekonomiczne skutki bezrobocia, nie odzwierciedla to w pełni całokształtu szkód ludzkich, społecznych i psychicznych jakie niesie za sobą pozostawanie bez pracy (zwłaszcza długookresowe)
Powszechnym skutkiem bezrobocia jest pogorszenie się standardu życia, problemy z zagospodarowaniem czasu, itp. Poczucie bezsilności, społecznego odrzucenia o bezużyteczności prowadzi do obniżenia samooceny. Te wszystkie negatywne czynniki mogą prowadzić do degradacji zdrowia, zarówno psychicznego jak i fizycznego, w skrajnych przypadkach do depresji, powodując też przedwczesne zgony.
Z bezrobociem, a nawet samą perspektywą pozostania bez pracy wiązać się może wzrost zjawisk patologii społecznej – alkoholizm, narkomania czy przestępczość, osłabnięcie lub zanik więzi rodzinnych, itp.

Nie podoba mi się ten artykuł, szczególnie wyssane z palca "skutki społeczne". Zupełnie pomijane jest też "bezrobocie z powodu łatwości wyłudzenia nienależnych świadczeń z systemu ubezpieczeń społecznych" i inne polskie specyfiki. Taw 12:04, 24 lip 2004 (CEST)

Generalnie brak linków - to raz, mam nadzieję, że nikt nie będzie tym razem wycinać kategoryzacji Przykuta 10:31, 23 lis 2004 (CET)

Stronnicze linki[edytuj kod]

Przedstatni link prowadzi do serwisu "lewica.pl", którego za obiektywny uznać nie można. Uważam, że nie wypada podawać stron opcji politycznych jako źródeł w takich kwestiach. /Niezalogowany WłóczyKot

myślę, że warto by było dodać coś jeszcze[edytuj kod]

Przyznam, że zamieszczam tę uwagę, gdyż sama nie mogę znaleźć pewnej informacji, ale myślę, że osobom zainteresowanym tematem nie powinno to przysporzyć trudności. Ponadto wydaje mi się, że to dosyć istotna informacja dotycząca tego hasła. Chodzi mi o kryteria obliczania stopy bezrobocia w UE, ponieważ wg tych kryteriów bezrobocie w Polsce wynosi ok 8%, więc muszą one być istotnie różne od tych GUSowskich. Pozdrawiam autorów i liczę na pomoc :)

nieaktualna mapka[edytuj kod]

przecież bezrobocie w polsce jest mniejsze niż 10%, a co dopiero 20%! Trzeba to zmienić.

Ekonomiczne skutki bezrobocia[edytuj kod]

Obawiam się, że ktoś przesadził z ekonomicznymi skutkami bezrobocia. Jeśli 1% bezrobocia ponad stan normalny oznacza 3% spadek PKB, to znaczy, że w krajach afrykańskich, gdzie jak zaznaczono bezrobocie przekracza 30%, PKB powinno być niższe od zera. Może ktoś wie, o co tu chodzi? Pomimo (dyskusja) 12:36, 13 sty 2009 (CET)

Pozytywne skutki bezrobocia[edytuj kod]

Może warto by napisać, dla kogo są one pozytywne, co?

Bład w definicjach?[edytuj kod]

T Załatwione

Chyba coś jest nie tak przy definicjach. Mając 40 lat i pracując na umowę o pracę jestem wg tego artykułu bezrobotnym ;-)

"[...]bezrobotnym w rozumieniu przepisów Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy jest osoba, która: -ukończyła 18 rok życia (pełnoletnia), -nie ukończyła 60 lat w przypadku kobiet i 65 lat w przypadku mężczyzn, -aktualnie nie uczy się na żadnym szczeblu kształcenia lub nie jest skierowana na szkolenie przez PUP, -jest zameldowana lub pozostaje w naszym kraju legalnie lub jej pobyt może zostać zalegalizowany (azyl polityczny, karta stałego lub czasowego pobytu, obywatele UE)."

Mam powyżej 18 lat, mam poniżej 60 lat, nie ucz się i nie mam szkolenia, jestem zameldowany w Polsce. No więc wg powyższych wytycznych jestem bezrobotnym ;-)

Dodano brakującą frazę "poszukująca zatrudnienia". Dziękuję za zwrócenie uwagi na błąd. Michał Sobkowski dyskusja 10:56, 9 wrz 2010 (CEST)

Polocentryzm[edytuj kod]

W artykule należy wyraźnie oddzielić prawo polskie i sytuację w Polsce od sytuacji na świecie. Aktualnie polskie prawo jest wmieszane w wiele sekcji artykułu. O bezrobociu należy napisać z globalnej perspektywy. Pozdrawiam BeŻetdyskusja 13:30, 11 gru 2012 (CET)