Dyskusja:Diecezja kielecka

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Uwagi i uzupełnienia artykułu

W ramach merytorycznej dyskusji chciałbym zauważyć, że autorzy artykułu nie wzięli pod uwagę Dekretu Kancelaryi Nadwornej wydanego pod liczbą 27764 z dnia 26 sierpnia roku 1802. Dekret ten informuje, „Iż bywsze Biskupstwo w Tarnowie do Kielc w Galicyi Zachodniey przeniesione zostało: pod dniem 24 Września Dekretami Wszystkim łacińskim konsystorzom obwieszczony”.

Uwaga wniesiona na podstawie akt mieszczących się w Archiwum Narodowym w Krakowie, zespół 29/684/0 Teki Antoniego Schneidra, seria 1 Teki aktowe, jednostka 131 Materiały do encyklopedii krajoznawczej Galicji Antoniego Schneidra, hasła Biskupstwo tarnowskie.


Bibliografia:

Bujak Grzegorz, ks., Diecezja kielecka w latach 1805-1818, „Kieleckie Studia Teologiczne”, 2005, nr 4, s. 23-31. W publikacji tej autor powołał się na opracowania:

1. Kumor Bolesław, ks., Organizacja terytorialna diecezji kieleckiej (1805-1858), Lublin1962, mps w Bibliotece WSD w Kielcach.

2. Kumor Bolesław, ks., Organizacja terytorialna diecezji kieleckiej, „Nasza Przeszłość”, 1963, nr 17, s. 187-232.

3. Kumor Bolesław, ks., Diecezja tarnowska. Dzieje ustroju i organizacji 1786-1985, Kraków 1985.

4. Kumor Bolesław, ks., Ustrój i organizacja Kościoła polskiego w okresie niewoli narodowej (1772-1918), Kraków 1980.


Uwagi i uzupełnienia wniósł: Bogusław Andrzej Baczyński, Tarnów