Dyskusja:Godło Polski

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Czy to nie jest przypadkiem naruszenie praw autorskich ? Czy wieszczy to autor strony z której czerpał?
Kpjas 19:33, 24 paź 2003 (CEST)


Uwagi autora strony http://www.heraldyka.to2.pl

Jedna tylko uwaga - wiem, ze tak mówi nawet Konstytucja
ale tak naprawdę tytuł nie powinien brzmieć "Godło Polski" a: "Herb Polski".
Godło - to tylko element na tarczy - razem z tarczą tworzący herb
Nasze Godło to Orzeł Biały, i pozostaje godłem umieszczony na pieczęci czy
monecie
ale Orzeł Biały na czerwonej tarczy - to już herb

Polecam uwadze nieco ładniejszą (?) wersję:

herb Polski

. Halibutt 02:20, 24 kwi 2004 (CEST)


Zwracam uwagę, że w ten sposób tworzymy własną terminologię, co dobrze o encyklopedii nie świadczy. Powyższe rozumowanie, co jest godłem, a co herbem jest słuszne, co nie zmienia faktu, że w zapisie Konstytucji Rzeczypospolitej jest:
Art. 28.
1. Godłem Rzeczypospolitej Polskiej jest wizerunek orła białego w koronie w czerwonym polu.
Nigdzie nie ma wzmianki o herbie. A poza tym będziemy jeszcze z jednego powodu kuriozalną encyklopedią: będziemy mieć godła innych państw i jeden herb Polski. Może jednak w tematach zasadniczych i powszechnie znanych należałoby wykazywać więcej rozwagi. Proponuję przywrócić poprzednią wersję. Jadwiga 00:32, 4 maj 2005 (CEST)

NO Comments! 23 luty 2007 (CEST), szkoda tylko, że przez dwa lata niczego nie udało się zrobić aby koleżance pomóc w zrozumieniu że nie rozumie co pisze. Przykre. 23 luty 2007 (CEST)
W przepisie Konstytucji, Pani Jadwigo. "Zapis" jest w terminologii prawniczej (język prawny oraz język prawniczy) wyłącznie pojęciem prawa spadkowego i oznacza legat testamentowy.


Godło a herb[edytuj kod]

Godło jest znakiem, symbolem. Herb jest pewnym szczególnym zastosowaniem znaku. I w przypadku polskim orzeł umieszczony w herbie jest godłem państwowym. Podkreślam: herb jest godłem. Watykan - na przykład - ma w godle dwa klucze, do których dodaje się herb danego papieża. Są kraje, które nie mają tradycji heraldycznej i ich godłem nie jest herb. U nas - w Polsce - pojęcia herbu czerwoengo zawierająćego białego orła w koronie i godła Polski są tożsame, nie lingwistycznie, ale ze względu na to, że godłem jest właśnie herb. Inna rzecz jest ciekawa. Tradycją polskiej heraldyki jest kolor na metalu, lub metal na kolorze. A w przypadku godła mamy kolor na kolorze (biały na czerwonym). Dlatego pierwszy projekt po I wojnie światowej oddzielał biel orła od czerwieni tarczy mało widoczną, acz obecną złotą nitką :-). Wulfstan 00:40, 4 maj 2005 (CEST)

owszem "metal na kolorze, kolor na metalu", ale w heraldyce nie ma koloru białego, lecz metal srebrny przedstawiany graficznie kolorem białym. Nie ma więc powodu, ani potrzeby oddzielania bieli orła złotą nitką. To jesli chodzi o doszukiwanie sie błędów.
Zwrot "herb jest godłem" nie pochodzi z języka heraldycznego. Można uznać takie podejście za słuszne, ale to juz raczej poza terminologią heraldyczną. Heraldyka ma dość ścisłą terminologię - a w jej ramach godło jest elementem herbu.
Godło to część herbu. Godło umieszcza się na tarczy, która jest częścią herbu. Na tarczy może istnieć kilka godeł (patrz Sulima)
Wypowiedź Wulfstana jest bzdurą. Godło to charakterystyczny symbol umieszczany na tarczy, stanowiący razem z nią mały herb (do tego dochodzą korony, lambry, klejnot, trzymacze...) To że dzisiaj herby narodowe nazywamy godłami jest pozostałością po nieprecyzyjnej terminologii PRLowskiej, kiedy to do heraldyki wiążącej się ze szlachtą odnoszono się niechętnie. Ja bym grzecznie prosił o niedorabianie jakichś wynaturzonych teorii do tego co jest zwykłym błędem nazewniczym. Nie obchodzi mnie co pieprzy konstytucja, biały orzeł jest godłem, a biały orzeł na czerwonym tle jest herbem.
Jeśli zaś o chodzi o kwestię kolor/metal - kolejna bzdura. "Kolor" biały jest tak naprawdę graficznym uproszczeniem metalu srebrnego, a nasz herb jest jak najbardziej heraldycznie poprawny. A specyfiką polskiej heraldyki (terytorialnej) jest najwyżej mnogość godeł, często korzystających z innych barw niż te przyjęte w kanonie.
Drodzy zwolennicy wersji "Godło Polski" - jeżeli w ustawie zostanie napisane że śnieg jest niebieski, to taka będzie prawda? I w artykule o śniegu napiszecie że cechuje się barwą niebieską? A wypowiedź Wulfstana to totalne pierdoły, co dobrze wyjaśniła wypowiedź powyżej.
OverMind (dyskusja) 12:11, 15 cze 2010 (CEST)
Bzdurą jest twierdzenie, że w konstytucji i kolejnych ustawach i rozporządzeniach o barwach narodowych słowo "godło" jest użyte w znaczeniu heraldycznym. W rozp. z 1927 było tak: "godłami państwowymi są: 1) herb państwowy (tu następował jego opis), 2) chorągiew Rzeczypospolitej (i również opis i komu przysługuje)". Nikt nie będzie próbował chyba dowieść, że miano tu na myśli "godłami heraldycznymi jest herb i chorągiew". Następnie, w ustawie powojennej po prostu wzorowano się na wcześniejszych regulacjach, ale zrezygnowano zupełnie z chorągwi i nie nazwana explicte herbem jedynego pozostałego godła. I ta konstrukcja trwa do dziś. Bzdurą również wydają się insynuacje, że wpływ miało tu godło ZSRR, niechęć komunistów do herbów itp., gdyż w konstytucji ZSRR ten okrągły symbol z gwiazdą, kłosami itd. jest nazywany herbem ZSRR.
Parę osób naczytało się literatury fachowej i zafiksowało się na ścisłym i fachowym znaczeniu, mało obecnie popularnego w innych kontekstach, słowa "godło". Czyli godłem/symbolem Polski jest herb państwowy: biały orzeł na czerwonej tarczy; z tego i z zasad heraldyki wynika, że godłem heraldycznym jest biały orzeł. Wszystko się zgadza, godła heraldyczne, były i są używane samodzielne (bez reszty herbu) i jest tak i w tym przypadku: pieczęcie, guziki, czapki wojskowe, sztandary, ich głowice, ordery. Nie razi mnie specjalnie nazwanie tego artykułu godłem, choć uważam, że lepiej by było gdyby używać nazwy herb, jako precyzyjniejszej i węższej znaczeniowo; byłoby to również spójne z innymi artykułami o herbach innych państw. Zwolennicy argumentacji, że jeśli w konstytucji jest "godło" to ma być "godło" powinni zmienić godło ZSRR na herb ZSRR, gdyż tak było w konstytucji ZSRR.
Pozdrawiam royas (dyskusja) 14:42, 15 cze 2010 (CEST)


Czy ktoś mógłby nareszcie się tym zająć? Bo sam to w końcu zrobię, a to będzie ZŁE.
Galleytrot 29 lipiec 2007


To nie wina terminoogi PRL-owskiej. Już w ustawodastwie międzywojennym używano wyłącznie terminu "godło Polski". Wojtek26 21:10, 14 sie 2007 (CEST)

Kiedy usunięto koronę?[edytuj kod]

Mnie uczono, że decyzję o usunięciu korony z godła podjął PKWN już w 1944.

Należy podkreślić, że usunięcie korony spowodowało pewne zmiany proporcji i wyglądu orła i nie nie wystarczy doklejać koronę do orła z PRL. RJW (6.5.2011)

Inny Orzeł Biały ![edytuj kod]

W pierwszej Encyklopedii PWN wydanej w III RP znajduje się inne Godło Polski (jest korona ale również drobne różnice graficzne, które niezwykle niekorzystnie zniekształcają Orła Białego) niż obecne. Tutaj można zobaczyć "innego" Orła : http://zabory.webpark.pl/ Jest on dziwny i brzydki... ???

Tutaj przepiękny, dumnie prezentujący swą wielkość nad wejściami do urzędów i komisariatów Policji i.t.p. i.t.d. w Polsce w III RP : http://pl.wikipedia.org/wiki/God%C5%82o_Polski Tomek

A propos - w ministerstwei spraw wewnętrznych trwają prace nad zmianą wizeunku orła. Więcej:[1]

Orzeł Biały przedstawiony na stronie http://zabory.webpark.pl/ jest według wzoru zamieszczonego w Rozporządzeniu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 13 grudnia 1927 r. o godłach i barwach państwowych oraz o oznakach, chorągwiach i pieczęciach (Dz.U. Nr 115 poz. 980 ze zm.), które zostało uchylone przez Dekret z dnia 7 grudnia 1955 r. o godle i barwach Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej oraz o pieczęciach państwowych (Dz.U. Nr 47, poz. 314 ze zm.).

Poprawny wizerunek godła[edytuj kod]

Uwaga u dołu strony załącznika nr 1 do DzU nr 235/2005

Poprawny wizerunek godła zamieszczony na tej stronie (zgodnie zze wzorem z Dziennika Ustaw RP) rózni się od godła stosowanego na Wikipedii (np. na stronach Polska, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej itd.) wieloma elementami: kształt tarczy herbowej (boczne krawędzie nie są równoległe!), głowy (oko i dziób), wielu detali na skrzydłach i nogach. Dodatkowo plastyka orła jest inna i nie powinno być tandetnego podcieniowania. Uważam, że na Wikipedii powienien byc stosowany poprawny wizerunek naszego godła pastwowego, a nie jakaś jego nieudolnna imitacja! Aotearoa 14:26, 1 paź 2006 (CEST)

 • Warto jednak zauważyć, że skan wizerunku orła z Dziennika Ustaw nie może być wprost wzorcem kolorystyki, ponieważ zależy od techniki druku i jakości skanowania. U dołu tej strony załącznika do ustawy mamy dopisek: "UWAGA: Biel i czerwień zgodne z barwami RP. Jekie to barwy wyjaśnia ustawa z dnia 31 stycznia 1980 roku (DzU nr 7 z 11 marca 1980, tekst jednolity w DzU nr 235 poz. 2000 z 2 grudnia 2005, załącznik nr 2):
barwa x y Y E
biała 0,315 0,320 82,0 4,0
czerwona 0,570 0,305 16,0 8,0

"Współrzędne trójchromatyczne barw x, y, ich składowa Y oraz dopuszczalna różnica barwy E w przestrzeni barw CIE 1976 (L* u* v*) ustalona według wzoru CIELUV przy iluminacji C i geometrii pomiarowej d/0".
Mnie osobiście to wiele nie mówi, ale specjaliści od grafik będą na pewno wiedzieli, jak to przełożyć na RGB albo CMYK.
Julo 13:41, 3 paź 2006 (CEST)

System CIELUV (CIELAB) jest dość dokładnie omówiony na angielskiej Wikipedii (en:Lab color space), ale to i tak mi nic nie mówi... Aotearoa 22:48, 3 paź 2006 (CEST)


Posłużyłem się wzorami z http://en.wikipedia.org/wiki/CIE_1931_color_space#The_CIE_xy_chromaticity_diagram - na podstawie parametrów x, y oraz Y z ustawy wyszło mi, że X=29,902 Z=6,557 natomiast Y mamy zadane: Y=16,0. Parametr E nie jest używany.
Dalsze poszukiwania dały następne zależności:

R = 3,240479*X - 1,537150*Y - 0,498535*Z = 65,75
G = -0,969256*X + 1,875992*Y + 0,041556*Z = 0,386
B = 0,055648*X - 0,204043*Y + 1,057311*Z = 5,332

Jeśli te wyniki to byłoby RGB w procentach, to byłoby to R=0,6575*255=168, G=1 B=14, w zapisie szesnastkowym   # A8.01.0E  , czyli jak widać kolor bardziej brązowy, niż czerwony i coś bardzo podobnego do skanu z Dziennika Ustaw.
Pytanie tylko: czy ja to dobrze policzyłem? Julo 01:19, 4 paź 2006 (CEST)

 • PS. Dla porównania - założywszy, że składowe GB wynoszą zero:   # A8.00.00   - to jednak jest wciąż zgadywanie. Potrzebny jest ktoś, kto to precyzyjnie zweryfikuje. Julo 01:30, 4 paź 2006 (CEST)

Problem mnie zaintrygował. Dla pewności powtórzyłem obliczenia stosując wzory z http://www.poynton.com/ColorFAQ.html i większą dokładność:

X = 0.570/0.305*16 = 29.9016393440
Y = 16
Z = 16*(1 - 0.570 - 0.305)/0.305 = 6.5573770491
R = 3.240479*29.9016393440 -1.537150*16 -0.498535*6.5573770491 = 69.0321523927
G = -0.969256*29.9016393440 + 1.875992*16 + 0.041556*6.5573770491 = 1.3060270166
B = 0.055648*29.9016393440 -0.204043*16 + 1.057311*6.5573770491 = 5.3324653113
r = 69.0321523927*255/100 = 176.0319886013 = 0xb0
g = 1.3060270166*255/100 = 3.3303688923 = 0x03
b = 5.3324653113*255/100 = 13.5977865438 = 0x0e

Efekt jest z grubsza taki sam:   # b0.03.0e  

Faktycznie odbiega to nieco od typowego wizerunku flagi jaki zwykle się widzi, ale to może właśnie problem dość zagmatwanego standardu jaki przyjęto w ustawie -- ludzie tworzą jak im się wydaje poprawnie. Ten kolor jest też całkiem bliski godłu z ustawy.

Jednakowoż, parametru E nie możemy ignorować -- jest to wartość dopuszczalnej tolerancji, patrz CIELab. Podana wartość delta dla czerwonego (ΔE=8) jest spora, bo wg info w tym artykule powyżej 5 jest dla oka widoczne jako dwa różne kolory. Przeliczenie tego E na jakieś przykładowe wartości RGB jest dość trudne, niemniej wydaje się że ustawa dopuszcza spore odstępstwa (8% to może byłoby dobre przybliżenie?).

Z ciekawości zrobiłem też przeliczenie dla białego:

X=1.9687500000
Y=2
Z=2.2812500000
R=2.1681100625
G=1.9385608750
B=2.1134617187
r=5.5286806593 = 0x06
g=4.9433302312 = 0x05
b=5.3893273826 = 0x05

który nota bene wcale do końca biały nie wyszedł:   # 06.05.05  . Wręcz przeciwnie, jest czarny -- nie mam pojęcia co z tym zrobić. Gdyby były to dopełnienia do bieli, robiąc inwersję rezultatów z czerwonego uzyskałoby się takie cuś:   # 4f.fc.f1  . Więc to na pewno nie to.

Myślę że technika przeliczania jest poprawna, po prostu modele kolorów są tak różne że nie sposób ich jednoznacznie skonwertować. Chcąc jednak być super poprawni powinniśmy chyba poprawić kolor flagi, a nie godła, co pewnie wymagałoby sporych zmian, również na wiki zagranicznych.--Wanted 04:45, 4 paź 2006 (CEST)

Jeszcze co do kolorów flagi, gdyby wziąć przykład z sąsiadów, jak np. Monako czy Rumunii, którzy używają czerwieni zdefiniowanej jako: Pantone 186c, CMYK 0-90-80-5, RGB 242-24-48 (#f21830) to byłoby tak:   # f2.18.30  . Inne przeliczenia Pantone 186C na RGB są tu: [2]. Widać spore różnice między nimi, jak też wszystkie wersje różnią się od czystego czerwonego jaki mamy obecnie.--Wanted 05:27, 4 paź 2006 (CEST)

Na tej stronie [3] znajduje sie konwerter barw. Jeżeli wstawiś w nim odpowiednie wartości Y, x i y to dla czerwieni otrzymujewmy wartości RGB R=211,88 G=29,141 B=58,875   # D4.1D.3B  ; natomiast dla bieli R=240,43 G=227,33 B=237,33   # F0.E3.ED   co daje barwe lekko beżową Aotearoa 07:12, 4 paź 2006 (CEST) A cha Julo pomylił sie w tabelii barw: dla białego Y=82,0 (a nie jak było Y=2,0), stąd w przeliczeniach wychodził czarny, a nie biały Aotearoa 07:14, 4 paź 2006 (CEST)

 • Dzięki za te komentarze - nie ma to jak wspólne podejście do problemu. Aotearoa dodatkowo za dostrzeżenie tego kiksu w sprawie współczynika Y dla bieli. Julo 09:13, 4 paź 2006 (CEST)

PS. Zauważcie, że "ustawowa" czerwień #D41D3B wyliczona przez Aotearoa prawie nie różni się od karmazynu z lat 1921-1930 (patrz Flaga Rzeczypospolitej Polskiej#Odcień czerwieni na polskiej fladze) #DC143C Julo 09:49, 4 paź 2006 (CEST)

To, że wszystkie koordynanty są prawidłowe, a wygenerowano róż świdczy tylko albo o błędzie ustawodawcy, albo o błędzie generatora. Dawno temu user:Bastianow wygenerował w formacie svg herb Łabędź, którego piórka były prawie tak różowe jak biel na fladze Polski. Na moją prośbę jednak go wybielił, gdyż heraldyka nie zna różu. Tak samo flaga Polski jest biało (heraldyczne srebro)-czerwona, a nie różowo-czerwona. Nie interesuje nas barwa wygenerowana w takim lub innym generatorze tylko poprawność heraldyczna.

Sprawdzone zostało też przy pomocy innego generatora, ale nie dublujmy dyskusji. Temat kolorów jest kontynuowany tu: Dyskusja:Flaga Rzeczypospolitej Polskiej#Barwy Polski. "Błędu" w ustawie nie mamy co szukać - wyraźnie napisano to co napisano i kropka, cokolwiek uczeni w heraldyce by o tym nie myśleli i komentowali. Julo 14:38, 18 paź 2006 (CEST)dlaczego na En-Wiki jest Coat of arms of Poland czyli Herb Polski, przycież to się nijak ma do tego co się wypisuje na Pl-Wiki


Do osób tworzących godła, prosiłbym aby nie powielać błędów polityków, którzy na ślepo zredagowali zapisy w konstytucji. Godło jest tylko częścią herbu, w tym wypadku godłem jest tlko znak orła białego, z czerwonym polem tarczy, koroną to już nie jest godło tylko herb. Podobnie sprawa dotyczy tzw. godeł państw na wikipedii, tylko, że w tym wypadku to już nie jest powielanie blędów naszych parlamentarzystów ale celowe działanie na szkodę wikipedii oraz zaprzeczanie wiedzy historycznej. 22:00 luty 2007 (CEST) sprs.

ps. przy kacelarii Prezydenta RP znajduje się komisja, która ma wkrótce blędy heraldyczne poprawić

Porządek[edytuj kod]

Proponuję uporządkować graficzne przedstawienia oficjalnego godła RP, ponieważ obecnie istnieją 3 jego różne wersje, w których różnica odwzorowania barw jest większa od przypadkowej.

Herb Polski.png Herb Polski.svg Coat of arms of Poland-official.png Poland-CoA official from the act.jpg

Mathiasrex 17:42, 13 mar 2007 (CET)

Dwie pierwsze wersje są nieprawidłowe ze względów bezdyskusyjnych (sprawa kolorów jest dyskusyjna) -- chociażby kształt tarczy i gwiazdy na skrzydłach -- zatem odpadają. --Wanted 19:27, 13 mar 2007 (CET)

Wizerunek na "oficjalnej" stronie Polski[edytuj kod]

Obserwuje dyskusje o barwa i symbolach narodowych (a raczej państwowych) już od dawna i chciałem dorzucić sowoje dwa grosze.
Na oficjalnej stronie rządowej promującej Polske (ta z tym słynnym latawcem) został zamieszczony, bardzo ładny i zdaje się nawet odpowiadajacy częściowo wzorowi z ustawy, wizerunek orła białego http://www.poland.gov.pl/files/godlo.jpg
Kształ tarczy i kolory są nie do końca zgodne, ale sam wizerunek wydaje się być idealną kopią tego zamieszczonego w ustawie.
Grafika z pewnością powstała w formacie wektorowym (niestety jest dostępny tylko bardzo duży plik .jpeg, wysłałem już stosowny mail do webamastera czy możliwe było by udostępnienie orgianlnego pliku) co dawało by możliwość jej szybkiej i łatwej edycji, teraz i po ewetualnej nowelizacji ustawy o barwach i symbolach państwowych. Follow by white rabbit 10:43, 17 cze 2007 (CEST)

Fakt, to na pewno był wektor. Napisz jak coś odpowiedzą. --Wanted 12:36, 17 cze 2007 (CEST)
Rzetelność naszych ministerstw jest godna podziwu, oto cły tekst maila zwrotnego:

"Szanowny Panie,


odsyłam Pana na link internetowy: www.pl.wikipedia.org/wiki/God%C5%82o_Polski

w którym odnajdzie Pan interesujące Pana zapisy Godła Polskiego oraz treść ustawy regulujacej jego urzucie.

z powazaniem


redakcja"

Follow by white rabbit 16:06, 7 lip 2007 (CEST)
Bosz, co za nędza. Może nie odpowiadał na Twój list, tylko na jakiś wyimaginowany? :) --Wanted 18:11, 7 lip 2007 (CEST)
tak czy siak trzeba by się było jakoś dobrać do tego pliku, oczywiscie można go wyedytować (moge nawet zrobić to sam) z w miare dobrym efektem z tego co jest, ale nie wiem jak by to się wpisywało w ogólną tendencje do wektoryzowania herladyki na wikipedii? Follow by white rabbit 13:48, 8 lip 2007 (CEST)

A oto efekt (uwaga plik rastrowy w pełnej roździelczości dosyć duży) Follow by white rabbit 16:32, 11 lip 2007 (CEST)

Dodałem zwektoryzowane godło według wzoru z ustawy Follow by white rabbit (dyskusja) 15:00, 9 lut 2008 (CET)
Wersja wektorowa

Herb Franfurtu nad Menem[edytuj kod]

Czy ktoś zorientowany w heraldyce zechciałby nawiązać w tekście do herbu Frankfurtu? Wzmianka powinna być też chyba w Orzeł Biały.Xx236 (dyskusja) 14:02, 31 sty 2008 (CET)

Herb a godło[edytuj kod]

Nie ma znaczenia, czy w ustawie jest napisane "godło"!!! W Konstytucji jest błąd i było to wałkowane wiele razy. Godłem Polski jest Orzeł Biały, herbem jest orzeł na czerwonej tarczy. Polecam także lekturę TEGO artykułu do końca.

I co z tego, że w Konstytucji jest błąd. To jest tekst autentyczny i dopóki nie zostanie zmieniona wg. prawa Herb Polski będzie Godłem Polski. Poznaniak odpowiedz 19:03, 19 lut 2008 (CET)
Ale czy nie rozumiesz że w świetle heraldyki Orzeł na czerwonym polu NIE JEST GODŁEM???
To jest wprost oczywiste, wystarczy poczytać trochę literatury fachowej, albo chociaż artykuły na wikipedii!!!
W ustawie jest błąd i tyle. Nie można jej traktować jako absolutu, bo zwyczajnie popełniono błąd!
Nie chcemy wojen edycyjnych, ale proszę nie tworzyć własnych teorii, tylko dostosować się do faktów. A fakty są jasne.
A artykuły powinny być jak najbardziej profesjonalne.
Cytaty z Wiki:
Zgodnie z właściwą heraldyce nomenklaturą godło jest tylko elementem herbu, np. godłem Polski jest Orzeł Biały, natomiast tenże Orzeł umieszczony na tarczy herbowej w czerwonym polu jest już herbem Polski, a więc pełniejszą i dostojniejszą formą identyfikacji.
Zastępowanie słowa herb, słowem godło, jest prawdopodobnie pozostałością po PRL, gdzie heraldyka i herby jako pozostałości poprzednich systemów były traktowane przez władze niechętnie[...]
Błędem heraldycznym jest natomiast stosowany w ustawie zapis Godło Rzeczypospolitej Polskiej. Zapis ten powinien brzmieć Herb Rzeczypospolitej Polskiej, ponieważ orzeł umieszczony w polu tarczy to, zgodnie z zasadami heraldyki, herb
Czy to nie wystarczy???

Co innego zasady heraldyki, a co innego stan prawny. O błędzie nie może być mowy, gdyż "godło" zamiast "herbu" jest w polskim ustawodastwie stosowane konsekwentnie w:

 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. uchwalona przez Zgromadzenie Narodowe w dniu 2 kwietnia 1997 r., przyjęta przez Naród w referendum konstytucyjnym w dniu 25 maja 1997 r., podpisana przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 16 lipca 1997 r.
 • Ustawa z dnia 31 stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Dekret z dnia 7 grudnia 1955 r. o godle i barwach Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej oraz o pieczęciach państwowych.
 • Konstytucja Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej uchwalona przez Sejm Ustawodawczy w dniu 22 lipca 1952 r.
 • Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 13 grudnia 1927 r. o godłach i barwach państwowych oraz o oznakach, chorągwiach i pieczęciach.
 • Ustawa z dnia 1 sierpnia 1919 r. o godłach i barwach Rzeczypospolitej Polskiej.

Od niemal 90 lat w Polsce mamy godło i tylko ustawowo można ten fakt zmienić, a heraldycy niech swoje zastrzeżenia na ten fakt kierują do Sejmu a nie do Wikipedii. Aotearoa dyskusja 20:54, 19 lut 2008 (CET)

Skoro w Konstytucji jest „godło” to jest godło. Ktoś kto ma czerwoną koszulkę z wizerunkiem „Orła Białego” ma na koszulce godło a nie herb. Ktoś kto ma nie-czerwoną koszulkę z wizerunkiem czerwonej tarczy z białym orłem ma na koszulce herb. Tak samo proporzec, albo inny objekt, czerwony z Orłem Białym przedstawia godło. Ęgeniusz Ąderko (dyskusja) 13:00, 29 kwi 2008 (CEST)

Kolor orła[edytuj kod]

Na tarczy rycerza, na której malowano herb, nie stosowano z oczywistych względów złota i srebra, tylko zastępowano je odpowiednio żółtym i białym barwnikiem. Tak więc jeśli w jakimś herbie coś jest "białego" lub "żółtego", to naprawdę jest srebrne lub złote. Czytałem gdzieś, że polski Orzeł jest wyjątkiem w heraldyce. Ten orzeł jest biały, a nie srebrny. Może ktoś spotkał się z tą opinią?

W jakiejś angielskiej książce wyczytałem kiedyś, że w futrach „vair” nie używa się metalu „srebrny” ale barwy białej by podkreślić fakt, iż ma się z futrem a nie metalem do czynienia. Niejako barwa naturalna. Widziałem również herb w którym użyto zwrotu „barwy naturalnej” do opisu figury z natury białej. O ile pamiętam chodziło o mewę. Jeśli jest orzeł opisany jako biały to 1: albo jest to błąd, 2. albo wyjątek uzasadniony tradycją. Takich wyjątków, zwanych barwami nieheraldycznymi jest w heraldyce mnóstwo. Ęgeniusz Ąderko (dyskusja) 16:55, 29 kwi 2008 (CEST)

Nazwy plikow[edytuj kod]

Witam!

Kto tak ponazywal te pliki? "OrelekAnny", "OrelekStasia", na dodatek na stronach tych plikow sa rownie powazne podpisy. To chyba troche nie pasuje. Moze trzeba by to zmienic? --Endrjux (dyskusja) 17:06, 7 cze 2008 (CEST)

barwy[edytuj kod]

myślę, że nie ma jednak jak obraz godła w jpegu. odcień czerwieni jest lepszy dzięki temu że składa się z pikseli o różnych kolorach - fotografia. wersja wektorowa jest brzydka. __ Krochmal (dyskusja) 09:25, 4 lip 2008 (CEST)

to godło poniżej[edytuj kod]

mam na myśli ten png, to przecież zły kolor (tła). widzę w dyskusji że ktoś przeliczał dane koloru z ustawy na takie zrozumiale przez komputer, ale może to jednak jednak nie tędy. przecież widać gołym okiem że za jasne i za jaskrawe. może autorzy ustawy mieli na myśli jakieś starsze technologie drukarskie. poza tym monitory świecą, a kolor na papierze to co innego. jednak monitory inaczej wyświetlają i różne monitory różnie wyświetlają. kiedy komputer / monitor wyświetla jakiś jednolity obszar tzn. wszystkie pixele w tym samym numerycznie kolorze, to kolor jest niepewny. bardzo wtedy zależy od użytego sprzętu (np. monitora). __ Krochmal (dyskusja) 18:49, 4 lip 2008 (CEST)

svg[edytuj kod]

wersje svg godeł nie są wystarczająco dobre. jak się przyjrzeć z bliska, wydają się takie 'kreskówkowe'. dlaczego ? może dlatego, że jak się przyjrzeć bliżej na fotografie np. polskiego orła, to przedstawienie korony lub cienie na skrzydłach (te ciemniejsze kształty) przecież mają swoją fakturę i tak wyglądają lepiej. to co widać w wersjach wektorowych to nie jest dobre. patrzyłem dzisiaj na głowę niemieckiego orła (godło Niemiec) w svg. też nie wygląda dobrze. być może ten sposób przedstawiania godeł jest niewłaściwy, a może zajmują się tym niewłaściwi ludzie ? __ Krochmal (dyskusja) 19:02, 4 lip 2008 (CEST)

Nazwa[edytuj kod]

Wszystkie symbole Polski na PL Wiki kończą się Rzeczypospolitej Polskiej. Czy hasło to nie powinno brzmieć Godło Rzeczypospolitej Polskiej!? podobnie jak flaga czy pieczęć Rzeczypospolitej Polskiej? Proszę o odpowiedź i uzasadnienie wyboru danej nazwy!!! Mateusz Szymkiewicz (dyskusja) 16:23, 31 lip 2008 (CEST)

Błąd![edytuj kod]

-Pisze, że Lech znalazł orła i dwa pisklaki, a na obrazie są trzy!!!!!!!!!

Godło Polski zgłoszenie błędu.[edytuj kod]

Nazwa artykułu nie odpowiada jego treści. Bład polega na użyciu przez autora w tytule artykułu wyrazu Godło, zamiast własciwego wyrazu Herb. Artykuł dotyczy herbu Polski, nie zaś samego godła herbowego, którym jest orzeł biały. Istnieją przypadki, gdy symbolem państw są jedynie godła, niemniej jednak w Polsce mamy do czynienia z herbem. To znaczy tarczą herbową, na której widnieje godło.

Proszę o uwzględnienie mojej uwagi i o stosowną korektę.--Adam.Kurowski (dyskusja) 01:48, 30 gru 2008 (CET)

Temat był już wielokrotnie "wałkowany" (z punktu widzenia heraldyki do jest herb, de iure jest to jednak godło) - nie ma sensu chyba do niego powracać... Aotearoa dyskusja 06:37, 30 gru 2008 (CET)

Herb podczas obrad TRS[edytuj kod]

Zauważyliście że na tym zdjęciu [4] podczas obrad TRS obok Orła jest też Pogoń Litewska? A przecież herbem Królestwa był w tym czasie sam orzeł. Wiadomo dlaczego tam zawieszono też Pogoń i jak długo tam wisiała? --Pudelek (dyskusja) 17:19, 12 lis 2009 (CET)

 • Zdjęcie Obok Orła znak Pogoni poszli nasi w bój bez broni. Czy Rada spodziewała się odnowienia unii polsko - litewskiej ? Warto by sprawdzić. Pilot Pirx (dyskusja) 13:38, 3 cze 2019 (CEST)

Mała korekta[edytuj kod]

Dodałem trochę informacji. I usunąłem tekst:

 1. "nawiązującego do tradycji piastowskiej sprzed rozbicia dzielnicowego"- poniwecz Przemysł II użył tego godła akcentują swoje prawa do małopolski a nie "do tradycji piastowskiej sprzed rozbicia dzielnicowego"- pisze o tym zarówno Z. Piech jak i M. Kaganiec.
 2. Poprawiłem literówkę w tekście przypisu nr 2 było "zasady bazonowania" a oczywiście powinno być " zasady blazonowania"

siedmioletni paw[edytuj kod]

edycją wycofuję dodane przez ip w 2003 roku [5]. 99.90.197.244 (dyskusja) 22:40, 23 kwi 2010 (CEST)

Siedmioletni hoax[edytuj kod]

edycją przywracana jest nieprawdziwa informacja.99.90.197.244 (dyskusja) 01:53, 27 kwi 2010 (CEST)

Herb a godło lub godła cd.[edytuj kod]

Nie jest prawdą, że prawo przedwojenne używało określenia godło zamiast herb. W ustawie z 1919 jest opisany herb. Do rozporządzenia wydanego w 1927 nie zaglądałem, ale w jego zmianach i tekście jednolitym ogłoszonym w 1939 również jest o herbie. Co prawda pojawia się tam słowo godło ale w szerokim znaczeniu, jako znak. W ogóle oba akty są o godłach i barwach. W rozporządzeniu 1927 jest, że godłami RP są: 1) herb państwowy tj. wizerunek orła białego [...](orzeł państwowy) na prostokątnej tarczy w polu czerwonym. 2) chorągiew Rzeczypospolitej, przysługująca wyłącznie Prezydentowi.... Nie mówią natomiast nic explicite o godle w znaczeniu heraldycznym. Choć znając zasady i opis herbu można się tego domyśleć. Dlatego myślę, że przynajmniej poniższy fragment wypadałoby przerobić.

Po odzyskaniu niepodległości Orzeł Biały został uprawomocniony jako godło państwowe uchwałą sejmową w 1919. Oficjalny wizerunek godła przypominał orła Stanisława Poniatowskiego i był używany do 1927, kiedy powstała nowa wersja wg projektu Zygmunta Kamińskiego. Odrzucono tradycyjną formę, zastępując ją nową (niżej- Tradycja heraldyczna), m.in. usunięto krzyż z korony, dodano dwie pięcioramienne gwiazdki.

Podsumowując Orzeł Biały na czerwonej tarczy był tradycyjnie w herbie Polski od dawna. W 1919 oficjalnie ustanowiono ten znak herbem Polski i jednym z dwóch godeł. Dopiero w 1955 został on nazwany bezpośrednio godłem. I może o to się wszystko rozbija: w 1927 były dwa godła (w szerokim znaczeniu) herb i chorągiew (prezydencka). W 1955 nie ma już chorągwi więc pozostało jedno godło, nie nazywane już herbem, bo nie było potrzeby nazywania poszczególnych godeł. Konstrukcja ta jest powielana do teraz, więc można uznać, że godło w Konstytucji i ustawie 1980 to godło w szerokim znaczeniu (nie heraldycznym). Należało by wtedy raczej używać słowa herb niż godło, również w tytule tego artykułu. Z praktyki wynika również, że godłem heraldycznym jest sam orzeł: umieszczenie go w herbie, na chorągwiach, sztandarach, pieczęciach, mundurach itp. royas (dyskusja) 01:27, 19 maj 2010 (CEST)

Zbiory i podzbiory[edytuj kod]

Z przebiegu dyskusji, wnioskuję, że będzie rozsądnie przypomnieć o zasadach nadrzędnych, którymi winni kierować się w swoich edycjach autorzy artykułów. Padały bowiem w trakcie tej wymiany poglądów, argumenty czasami dość zaskakujące. Czy Wikipedia powinna kierować się: prawdą naukową, czy też powagą autorytetu Konstytucji RP.? Idzie tu o to, czy zaistniały w zapisie Ustawy oczywisty błąd, ma zostać w artykule Wikipedii wytknięty, czy też nie? Czy błąd, polegający na wadliwym określeniu symbolu Polski jako godło, mamy tu powielać, czy też niezależnie od brzmienia tego zapisu, oddać w artykule zgodny z zasadami nauki opis najważniejszego symbolu Polski? W moim skromnym odczuciu, Treść sekcji "Błędy i krytyka", jest bardzo trafna i właściwie skonstruowana. Wyraża ona opinię, która jest dobrze argumentowana i potrzebna. To tytuł artykułu - "Godło Rzeczypospolitej Polskiej", powinno się przeredagować na Herb Rzeczypospolitej Polskiej, bowiem jego przedmiotem jest właśnie herb.--Adam.Kurowski (dyskusja) 13:41, 26 lis 2011 (CET)Ze Zgłoś błąd[edytuj kod]

O ile dobrze się orientuję błąd dotyczy tego kto pierwszy zdjął koronę z orła. Jak powszechnie głosi propaganda pierwsze nie zrobiły tego władze PRL po II WŚ. W 1918 roku odrodzone państwo polskie przyjęło za swe godło orła w koronie. Jednak krótkotrwały rząd socjalistyczny Jędrzeja Moraczewskiego (powołany defacto na wniosek Piłsudskiego po ustąpieniu Daszyńskiego), usunął ją między 18 listopada 1918 roku a 16 stycznia 1919 roku (zatem najprawdopodobniej za usunięciem korony stał sam J. Piłsudski który nienawidził wszelkich przejawów monarchii w jakimkolwiek wydaniu). Pozdrawiam Zgłasza: Kamil Sieradzki 95.160.38.136 (dyskusja) 21:36, 8 lis 2011 (CET)


Legenda[edytuj kod]

Bardzo krzywdzącą i nie prawdziwą brednią jest stwierdzenie - "W Legendzie tej upatruje się aluzję do podania o założeniu Rzymu przez Romulusa i Remusa. Jej elementem jest auspicjum, starożytny rytuał wnioskowania z lotu ptaków drapieżnych (np. orła) o aprobacie bogów dla podjętych zamierzeń.

Mniej romantyczna wersja zakłada, że Polanie mogli przyjąć emblemat orła jako symbol mocy (orzeł był towarzyszem Jowisza i nosicielem jego piorunów) wzorując się na cesarstwie rzymskim, lub po 800 roku jego następcy, Świętym Cesarstwie Rzymskim, od którego symbol orła przejęło wiele europejskich państw. Znak był znany wśród Polan głównie ze zdobnictwa celtyckiego lub rzymskich monet, docierajacych na ich ziemie bursztynowym szlakiem[10]." Jest to bzdura nie poparta żadnymi faktami historycznymi i wyssana z palca, ponieważ tzw. legenda o założeniu Państwa Polan, w której występuje Orzeł Biały - godło Polski jest właściwie wiarygodna z uwagi na fakt założenia pierwszej stolicy Państwa Polskiego i nadania jej nazwy Gniezno; nazwa Gniezno wywodzi się bowiem od słowa gniazdo, które niewątpliwe jest dowodem na związek z występowaniem Orła Bielika. Ponadto Polanie założyli Państwo ze stolicą w Gnieźnie znacznie wcześniej przed w ogóle narodzinami Ottona III, a orzeł Świętego Cesarstwa Rzymskiego zupełnie różni się od pierwszego kształtu Godła Polskiego. Orzeł Polski był biały ze złotym dziobem i szponami w złotej koronie na czerwonym tle, natomiast niemiecki czarny z czerwonymi pazurami i dziobem na żółtym tle, Orzeł Polski jednogłowy, natomiast tamten dwugłowy, między Polskim Orłem, a niemieckim zupełnie inny jest też układ lotek i zupełnie inny kąt skierowania głowy Orła w przeciwieństwie do drugiego, pozostałe różnice istnieją także pomiędzy ogonami - ich układem i kształtem także w odniesieniu do szponów, inne jest także układ skrzydeł u orła niemieckiego (także w następnym latach za panowania innych władców) - istnieje charakterystyczny wzgórek na obu skrzydłach na, natomiast Orzeł Polski ich nie posiada, istniej jeszcze wile innych cech różniących Orła Polskiego i niemieckiego, włączając też oczywiście orek okres tzw. świętego cesarstwa rzymskiego. Przypuszczenia jako, że Polanie mogli się wzorować na zdobnictwie celtyckim lub na rzymskich monetach zakrawa na fantastykę, ponieważ dlaczego przedmioty niezbyt częstego tzw. codziennego użytku miałby stać się nagle inspiracją do stworzenia Godła Państwowego, po za tym Godło Polskie także z wcześniejszych okresów różni się od wspomnianych orłach na celtyckich ozdobach czy monetach i dlaczego Polanie mieli by ze szczególną czcią itp. traktować ozdoby celtyckie czy rzymskie - ani Rzymianie nie znali dokładnie obszaru swojego państwa, ani tym bardziej rozbite plemiona celtyckie, to wile lat później faktycznie stwierdzono wymiar osadnictwa celtyckiego jak i wymiar Państwa Rzymskiego, tym bardziej posiadanie szerokiej wiedzy o Celtach czy Rzymie było dla Polan niemożliwe tak jak nie było możliwe dla reszty świata. Istotnym faktem jest też, że sami Celtowie i Rzymianie byli bardzo oddalonymi jednostkami terytorialnymi, więc tezy przedstawione w artykule legenda co do obcych symbolik (cytowane powyżej) są wyssanymi z palca nieprawdziwymi teoriami, a dokładniej mówiąc bredniami.

Zamiast pisać „brednie” warto wysilić się i zajrzeć do źródeł, ewentualnie dodać kontrźródła. Bo to wypisywanie rzeczy, gdzie myli się fakty (np. nazwa Gniezno pochodzi, jak podaje Rymut i Rospond, od słowa gniazdo (ówcześnie gnězdo), tyle że nie w znaczeniu gniazda ptasiego a w dawnym znaczeniu oznaczającym wgłębienie terenu otoczone wzgórzami), czy prowadzi sie wywody na tematy nie poruszone w artykule (w artykule jest informacja o zaczerpnięciu symbolu orła z herbu Cesarstwa, a nie o zaczerpnięciu jego kształtu czy kolorystyki, nb. do XV w. orzeł cesarski był jednogłowy, a polski orzeł początkowo nie miał tarczy...) można tak nazwać... Aotearoa dyskusja 15:58, 25 lip 2012 (CEST)

Nieprawda, orzeł cesarski był początkowo dwugłowy, a nie jednogłowy, zachęcam do odwiedzenia źródeł. Nie ma żadnych przesłanek do tego, że symbol Orła Polskiego był zaczerpnięty z jakichkolwiek obcych źródeł, jest to fikcyjna niczym niepoparta brednia, bo dlaczego Polanie mieliby przyjmować znak swojego zachodniego wroga, a w Kronice Wielkopolskiej jak i taż w kronice Dalimila występuje ta sama przypowieść o powstaniu godła Polskiego, natomiast Aleksander Brückner podaje "Gniezdno (dawny przymiotnik: gnieździeński) od gniazda rzeczono, nie, jak zmyślano, od „kniezia” jakiego", a Gal Anonim Pisze "Był mianowicie w mieście Gnieźnie, które w słowiańskim tłumaczy się jako gniazdo, książę imieniem Popiel" co jest bez wątpienia pierwszym bardzo wczesnym źródłem historycznym, a taki pogląd uznaje większość historyków. Pierwszy orzeł tzw. świętego cesarstwa rzymskiego był dwugłowy, a wizerunek Polskiego Orła jest w owym czasie jednogłowy, później natomiast orzeł cesarski doznaje modyfikacji i staje się jednogłowy, ale pierwszym jednogłowym Orłem był Polski, a nie cesarski. Na początku nie wspomniałem o tarczy lecz o czerwonym tle. Ponadto Orzeł Polski na jednym z najstarszych wizerunków znajduje się na tarczy, świadczy o tym jeden z najstarszych zachowanych wizerunków Godła Polskiego, mianowicie Orzeł z Koprzywnicy. Zarówno też kształt Orła ma kolosalne znaczenie w heraldyce, niemalże każdy detal, a pierwsze wizerunki Orła Polskiego i niemieckiego czy cesarskiego różnią się kolosalnie. Na dodatek wizerunek orła niemieckiego o jednej głowie pojawił się po raz pierwszy w czasie kiedy Godło - polski Orzeł już istniał, a dokładniej kiedy mamy jeden z pierwszych wizerunków i to w kolorze, które się zachowały. Ponadto przytaczanie XV wieku jest w tym przypadku bez sensu, ponieważ, godło Polskie w XV wieku istniało już od dawna, nie powstało w nim; orzeł niemiecki istniał już od sporego okresu. Przecież istotna jest geneza w tym przypadku dochodzenie do źródła - jak się ukształtowały późniejsze godła. Przecież nie można badać genezy, pochodzenia od XV wieku pomijając wcześniejsze okresy - to bzdura, przecież XV wieczne wizerunki wywodzą się z XIV wiecznych,a te z wcześniejszych. Powyżej zapisałem już, że to właśnie Polski Orzeł miał jedną głowę, a nie dwie jak niemiecki we wcześniejszym okresie, później Godło Polski nie było tak istotnie modyfikowane jak niemieckie (usunięcie jednej głowy), zatem wzmianka o XV wieku jest dziwna i błędna.

Odcienie na herbach historycznych[edytuj kod]

Zdaję sobie sprawę, że odcienie polskiego godła/herbu i flagi to sprawy wielokrotnie już omawiane i nadal wywołujące liczne kontrowersje, tak samo jak wektorowe przedstawienia herbu, ale natknąłem się na "znaki" z 1927 roku i PRL-owski z 1944/1952 roku. Grafika przedstawiająca herb przedwojenny jest przerobioną przez dodaniem obwódki wersją herbu współczesnego (zastosowano kompromisowy karmazyn obecny na wektorowym herbie i fladze   #DC143C  , a w drugim wariancie   #D4293D  ), zaś ten powojenny to proste   #CC0000  .

Podczas gdy herb przedwojenny został ustalony rozporządzeniem prezydenta RP z 13 grudnia 1927, tym samym, w którym jako barwę flagi uznano cynober (według artykułu Flaga Rzeczypospolitej Polskiej:   #E34234  ) - a w załączniku i herb i flaga mają ten sam kolor. Odcień ten obowiązywał do 1980 roku, natomiast wówczas przyjęto obowiązujący do dziś   #D4213D  .

Nie chcę tego ruszać sam, żeby nie narażać się na reverty i inne akcje. Moim zdaniem te przedwojenne powinny mieć odcień cynobru - czyli E34234, a PRL-owskie D4213D/DC143C. Ewentualnie zrobić należałoby dwa pliki - 1944/52-1980 i 1980-1989.

Przy okazji nasunęła mi się na myśl jeszcze jedna sprawa. Albo coś jest pochrzanione z Plik:Herb Polski.svg i Plik:Flag of Poland.svg, ALBO jest błąd w Flaga Rzeczypospolitej Polskiej.

Strasznie to pogmatwane. ARvєδuι + 14:44, 7 sie 2012 (CEST)

Pytanie od 83.29.103.21 (dyskusja)[edytuj kod]

Czy ktoś mądrzejszy ode mnie jest w stanie wyjaśnić mi symbolikę gwiazdek na skrzydłach orła? Czy ktoś z państwa wie co oznaczają? Czemu godło reprezentujące nas wszystkich zawiera symbole niezrozumiałe większości? Może ktoś mnie "oświecić"? 83.29.103.21 (dyskusja) (przeniósł i podpisał --Jakub Kaja () 07:18, 2 lis 2012 (CET))

Gwiazdki nic nie oznaczają. Zygmunt Kamiński, który projektował godło w 1927 r. nie był heraldykiem i w taki sposób przedstawił przepaskę zakończoną trójliściem. W 1990 r. Andrzej Heidrich dokonał lekkiej korekty poprzez zmniejszenie dwóch ramion gwiazdek. Poznaniak odpowiedz 13:09, 2 lis 2012 (CET)

Rozety[edytuj kod]

Kilkanaście lat temu formułowane było żądanie usunięcia z ramion orła tych komunistycznych gwiazdek. W wywołanej przez to dyskusji w prasie, radio i telewizji brali też udział kompetentni heraldycy oraz historycy i tłumaczyli, że to nie są żadne gwiazdki, tylko rozety, a gwiazdy w heraldyce wyglądają i stosuje się inaczej. Dlatego w sekcji Historia zmieniłem gwiazdki na rozety i bardzo proszę, aby tych dawnych gwiazdek nikt nie przywracał.

W dniu święta narodowego Rzeczypospolitej Polskiej pozdrawiam Rodaków --Wojciech Słota (dyskusja) 14:06, 3 maj 2014 (CEST)

Gwiazd na skrzydłach nie ma już od końca 1989 r., wówczas przyjęto, że jest to tzw. trójliść zza którego wystają jeszcze dwa mniejsze listki. Taki wzór przyjął wówczas Sejm (co ciekawe na wniosek Jaruzelskiego). Nie ma więc o czym dyskutować.

Ortografia[edytuj kod]

Przypominam, że piszemy „biały orzeł”, ale „Orzeł Biały”, tutaj. Romuald Wróblewski (dyskusja) 00:46, 6 cze 2014 (CEST)

niewłaściwy herb 1919 - 1927[edytuj kod]

Chciałem zwrócić uwagę na umieszczenie w artykule błędnego herbu z lat z 1919 - 1927. Jest to współczesna graficzna wariacja na temat ówczesnego herbu i przypomina raczej jego karykaturę. Zostało to również zauważone m.in. na http://www.bliskopolski.pl/godlo-polski/czego-boi-sie-bialy-orzel/

Poprawna grafika: http://www.bliskopolski.pl/pliki/herb-polski1919.png

Herb Rzeczypospolitej Obojga Narodów za panowania dynastii Wazów[edytuj kod]

Ja znalazlem takie cos [6] --Erixson (dyskusja) 10:11, 24 lis 2017 (CET)

Link sprawia wrażenie martwego. Frangern (dyskusja) 17:12, 24 lis 2017 (CET)
faktycznie, tutaj: [7] --Erixson (dyskusja) 08:40, 1 gru 2017 (CET)
Ładne ;), chyba haftowane. Frangern (dyskusja) 17:00, 1 gru 2017 (CET)

Błędy i krytyka[edytuj kod]

Rozumiem, że herb RP nie trzyma się ściśle przepisów heraldycznych, ale czy naprawdę musi? Mnie się wydaje, że nad przepisami heraldycznymi można swobodnie przejść do porządku dziennego w obliczu faktu, że nasze godło państwowe jest najwyraźniej przykładem dzieła sztuki w stylu art déco.