Dyskusja:Polski Korpus Przysposobienia i Rozmieszczenia

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

W maju 1946 r. mimo kierowania dramatycznych protestów wyższych oficerów Wojska Polskiego do władz Zjednoczonego Królestwa oficjalnie zakomunikowano stronie polskiej o utworzeniu na terytorium Wielkiej Brytanii Polskiego Korpusu Przysposobienia i Rozmieszczenia, choć początkowo projektowano różne nazwy i charakter formacji (W dokumentach strony brytyjskiej używano nazwy Polish Resettlement Corps). Formalnie podstawą prawną utworzenia PKPR był Royal Warrant podpisany przez króla Jerzego VI 24 czerwca 1946 r. z mocą obowiązującą od 1 czerwca 1946 r. (War Office, Special Army Order A.O. 96/1946) Dał on podstawę do wydania Polish Resettlement Act, 1947, który wyczerpująco uregulował wszystkie kwestie związane z powołaniem do życia i funkcjonowaniem PKRP. Po kilku miesiącach kontestowania przez polskie czynniki polityczno-wojskowe powziętej przez rząd JKM decyzji o demobilizacji PSZ i przekształceniu w PKRP, Szef Sztabu Głównego – gen. dyw. Stanisław Kopański zalecił oficerom i żołnierzom Wojska Polskiego wstępowanie do PKRP, którego przynależność „nie uznawano za służbę w obcym wojsku”(Za służbę w obcym wojsku gen. S. Kopański uważał natomiast wstąpienie do „zawodowej armii brytyjskiej” – Materiały do dziejów polskiego uchodźstwa niepodległościowego, t. II, Mobilizacja uchodźstwa do walki politycznej 1945-1990, red. L. Kliszewicz, Londyn 1995, s. 63). Nie było to jednak prawdą, gdyż wśród żołnierzy PSZ Brytyjczycy masowo kolportowali ulotki, w których wyjaśniono ich status po wstąpieniu do PKRP. Warto przytoczyć fragment ulotki: „Polski Korpus Przysposobienia i Rozmieszczenia (Polish Resettlement Corps) wchodzi w skład Armii Brytyjskiej [...] Z chwilą wstąpienia do PKPR staniecie się żołnierzami Armii Brytyjskiej i będziecie podlegali brytyjskim przepisom dyscyplinarnym...”(Materiały do dziejów polskiego uchodźstwa niepodległościowego, t. II, Mobilizacja uchodźstwa..., op. cit., s. 60-61. Zob. też B. Łokaj, Likwidacja Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, Zeszyty Historyczne, nr 35, 1976). Przytoczył AB (dyskusja) 23:12, 2 lis 2016 (CET)

z Wikipedia:Zgłoś błąd w artykule[edytuj kod]

Status: niezałatwione

Zgłoszenie zostało przeniesione z Wikipedia:Zgłoś błąd w artykule ponieważ prawdopodobnie nie zostało rozwiązane w ciągu 45 dni.

W artykule jest mowa, że brytyjskim dowódcą Korpusu był "gen. Gwilym Ivor Thomas", podczas gdy angielska Wiki przyznaje temu dowódcy stopień zaledwie brygadiera i podaje, że nazywał się "William Bain Thomas". Więc albo Korpusem dowodziło kolejno 2 Brytyjczyków o podobnych danych personalnych (a każda z 2 wersji językowych encyklopedii pomija jednego z nich), albo też któraś wersja językowa się myli. Większe podejrzenie pada niestety na wersję polską, gdyż brygadier W. B. Thomas ma na angielskiej Wiki swój własny biogram. Zgłasza: Stansas (dyskusja) 23:32, 29 kwi 2017 (CEST)

en:Gwilym Ivor Thomas też ma swój biogram. I biogram ów rzecze: „Administrator for the Polish Armed Forces in the West under British Command in 1947”. Tak więc człowiek istniał. Co nie znaczy, że nie ma błędu. (air)Wolf {D} 23:36, 29 kwi 2017 (CEST)