Dyskusja:Tatarzy krymscy

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

A co z tatarskim stowarzyszeniem Милли Фирка/Milli Firka które współpracuje z obecnymi władzami na Krymie


T.T.: W wielu zachodnich środkach masowego przekazu możemy usłyszeć wypowiedzi Mustafy Dżemilewa i jego organizacji „Medżlis” na temat obecnych represji wobec Tatarów Krymskich. Czy Mustafa Dżemilew reprezentuje prawdziwy głos Tatarów Krymskich? Jak duża część populacji Tatarów Krymskich go popiera?

W.A.: Nie ma w tym nic dziwnego. O kim innym miałyby pisać zachodnie środki masowego przekazu, jeśli nie o tworzących struktury Krułtaju i Medżlisu satelitach i dyrygentach euroatlantyzmu w środowisku Tatarów Krymskich, a także o ich przywódcach, Mustafie Dżemilewie i Refacie Czubarowie? Żaden śmiertelnik nie może być jedynym prawowitym głosem tego lub owego ludu. Zawsze był nim, jest i będzie jedynie Najwyższy. Co się tyczy poparcia Tatarów Krymskich dla M. Dżemilewa, myślę że wkrótce ograniczy się ono do jego bliskich krewnych i tych, których wspiera on finansowo ze środków hojnie przekazywanych mu przez te same rządowe i nierządowe instytucje zachodnie. Na ukraińskim Krymie M. Dżemilew był potrzebny, na rosyjskim – nie jest.

T.T.: Rosyjski prezydent Władimir Putin podpisał dekret rehabilitujący Tatarów Krymskich i inne mniejszości, które ucierpiały wskutek rządów Józefa Stalina. Jakie jest pańskie zdanie na temat tego dekretu, czy jest on dobrym krokiem w kierunku poprawy praw mniejszości w Federacji Rosyjskiej i wysiłkiem na rzecz naprawy historycznej niesprawiedliwości wobec Tatarów Krymskich, czy też jest to jedynie ruch propagandowy, jak twierdzą niektórzy?

W.A.: Dekret prezydenta Rosji, Władimira Putina rozwiązuje kwestię rehabilitacji Tatarów Krymskich i przedstawicieli mniejszości etnicznych, które ucierpiały za J. Stalina. Została obecnie utworzona potrzebna i wystarczająca podstawa prawna dla rozwiązania wszystkich palących problemów ludów represjonowanych, włączając w to Tatarów Krymskich. Tyle dekret. Pozostaje kwestia praktycznej realizacji jego zapisów, co pozostawia wiele do życzenia. Jestem przekonany, że ogólne rozwiązanie kwestii krymskiej, a także narodowej, której częścią ona jest, leży w interesie Federacji Rosyjskiej, sprzyjając jej wzmocnieniu i globalnym projektom geopolitycznym inicjowanym przez Moskwę jako alternatywa dla euroatlantyckich aspiracji do podporządkowania świata jednemu zunifikowanemu centrum.

T.T.: Istnieje problem islamizmu wśród niektórych członków społeczności Tatarów Krymskich. W czyim interesie leży działalność przeciwko tradycyjnemu islamowi na Krymie i szerzenie tam heretyckich przekonań takich jak wahhabizm? Czy za tym działaniem stoi jakieś oficjalne ciało lub organizacja?

W.A.: Problem międzynarodowego ekstremizmu i terroryzmu jest zagrożeniem dla całej ludzkości. Często zjawiska te przybierają szaty tych lub innych form religijnych. Jest to jednak czysty satanizm i nie ma nic wspólnego z religiami monoteistycznymi. W świecie muzułmańskim antyludzkie idee pielęgnowane są w niektórych grupach i sektach. Krym nie jest na tym tle wyjątkiem. Także pośród Tatarów Krymskich znaleźli się zainfekowani tym niebezpiecznym wirusem. Praktycznie nikt z nich nie pozostał na Krymie, wszyscy oni pospiesznie uciekli na Ukrainę, gdzie są używani do walki przeciwko Rosji, przeciwko Krymowi, przeciwko Tatarom Krymskim.

www.geopolityka.org/komentarze/waswi-abduraimow-tatarzy-krymscy-beda-tureckim-pomostem-do-eurazji