Dyskusja:Ustroń

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

kwestia niemieckiej nazwy[edytuj kod]

to samo co i w przypadku Wisły - Ustroń do 1918 był w granicach Austrii, i język niemiecki będący głównym językiem urzędowym monarchii jest tutaj jak najbardziej na miejscu. nie była tu żadna okupacja ani zabór, więc usuwanie niemieckiej nazwy świadczy o szowiniźmie. Pudelek 20:08, 30 lip 2007 (CEST) I w tym cały problem. Gdyby to była okupacja albo zabór, sprawa byłaby jasna, zrządzenie historycznego losu i niedoli. Tu jednak do obcych mocarstw zaborczych ludzie władający ziemią cieszyńską i ludzkimi losami z własnej woli złożyli hołdy, byli spolegliwi tak bardzo, że i teraz o tym mówią z dumą co niektórzy. Niewielu pamięta, stare pokolenia wymarły, a nowe czerpiące pożywkę ze starych albumów rodzinnych, ma tęsknoty. Im polecam "Monografię Ustronia, szczególnie rozdział dr Nowaka "Lata okupacji" i zachowania Ustroniaków obojgajęzycznych. Teraz, gdy wspólna Europa jest faktem, odzywają się nacjonalizmy; w Czechach nagonka na Polaków, Niemcy noszą po sądach stare akty notarialne. Czy mamy nową "piatą kulumnę " ? i po co nam ona .? Stare pokolenia wymarły, narodziły się nowe i znowu to samo, upiory Kożdoniów wychodzą z popiołu. Muzeum Ustrońskie organizuje wykłady Ruchu Autonomii Śląska; na oficjalnej witrynie Urzędu Miasta reklamuje się ten Ruch, tak jakby Śląsk Cieszyński był śląski ( zamieszkały przez etnicznych ślężan).

Ustroń znajdował się w granicach Księstwa Cieszyńskiego od jego powstania do 1918 roku, które od 1327 roku było lennem czeskim. W 1526 roku władcami Czech zostali Habsburgowie, jednak to jako królowie Czech weszli w bezpośrednie posiadania Księstwa Cieszyńskiego i jako tacy oddawali je w lenno najpierw Leopoldowi lotaryńskiemu w 1722 roku, a w 1766 roku Albertowi sasko-cieszyńskiemu. Nazwa Ustroń była w oficjalnych dokumentach - w zależności od epoki - zapisywana po łacinie, w języku czeskim oraz języku niemieckim (vide trzy tomy źródeł do dziejów Ustronia wydane w ramach serii Acta Historica Silesiae Superioris). Stwierdzenie, że znajdował się w granicach Austrii jest sporym uproszczeniem, jednak nawet przed 1918 roku w dokumentach pojawiała się polska wersja (np. Lidia Szkaradnik, Z badań nad działalnością Związku Robotników Metalurgicznych w Austrii, "Pamiętnik Cieszyński", t. 19, Cieszyn 2004, s. 113). Jeżeli sama "przynależność do Austrii" jest wystarczającym powodem uwzględnienia niemieckiej nazwy w nagłówku, analogicznie np. w przypadku Warszawy należy stosować zapis rosyjski (padł argument o zaborze i okupacji - fakt, że Księstwo Cieszyńskie w 1653 roku zostało przejęte przez Habsburgów z pogwałceniem układu z 1498 roku oraz że, jakby nie było, osoby mówiące językiem polskim stanowiły zdecydowaną większość mieszkańców Ustronia świadczy, że przywołana przeze mnie analogia jest jednak słuszna). W przytłaczającej mierze nazwy miejscowości w wikipedii zapisuje się w nagłówku w wersji oryginalnej (używanej w danym państwie) i wersji polskiej - w przypadku miejscowości znajdujących się na terenie Polski sprowadza się to do uwzględniania jednej nazwy w nagłówku. Wszystkie miasta Polski znajdowały się kiedyś w granicach innych państw i posiadały inne urzędowe nazwy, a jakoś nie znajduje to (szerszego) oddźwięku w nagłówku. Stosowanie w przypadku Ustronia jakiejkolwiek innej wersji językowej obok polskiej jest nieuzasadnionym robieniem wyjątku. Gdyby brać pod uwagę przynależność Księstwa Cieszyńskiego do poszczególnych organizmów państwowych, należałoby uwzględniać obok wersji niemieckiej także czeską i łacińską. Uwzględnianie jednej tylko niemieckiej wersji obok polskiej w nagłówku jest nieuzasadnione.
Uważam, że dodawanie obcojęzycznych wersji nazwy danej miejscowości znajdujących się w Polsce oprócz tej używanej w polskiej literaturze przedmiotu to niepotrzebne obciążanie nagłówka. Jest to odczucie bardzo subiektywne i można na ten temat dyskutować, która wersja jest lepsza (tylko z polską wersją czy też z pełnych wachlarzem nazw urzędowych używanych na przestrzeni wieków). Nie ulega jednak wątpliwości, że dodawania tylko jednej wersji obcojęzycznej z całego wachlarzu jest nielogiczne, gdyż należy decydować się albo na wszystkie, albo na żadną - a nie uwzględniać tylko jedną wyłonioną bez żadnego kryterium (kryterium języka urzędowego i przynależności państwowej przywołane w uzasadnieniu nakazuje uwzględniać także wersję łacińską i czeską). Mmt 11:16, 31 lip 2007 (CEST)

flaga[edytuj kod]

Miasto ma flagę podobno ustanowioną odrębna uchwałą (cyt. statut), jednak nie znalazłem tej uchwały. --JD dyskusja 14:20, 8 lut 2008 (CET)