Dyskusja:Wojna o niepodległość Stanów Zjednoczonych

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Dodane treści pochodzą z artykułu Rewolucja amerykańska. Zobacz listę autorów tego artykułu - Belissarius (dyskusja) 23:12, 2 maj 2012 (CEST)

Sprzątanie konieczne[edytuj kod]

Hasło wymaga sprawdzenia pod kątem merytorycznym, jak i stylistycznym - w związku z ograniczoną ilością czasu poprawiłem garść literówek i usunąłem zbędne spacje, potrzebna jest jednak tutaj szersza interwencja, to w końcu bardzo ważne hasło. Galileo01 Dyskusja 22:36, 10 lut 2008 (CET)

Bitw pod Paulus Hook była tw 1779, a nie w 1777. Tum podane są obie daty do poprawki.

Rewolucja amerykańska[edytuj kod]

Bezpotrzebne mnożenie bytów. Sugeruję, by w/w hasło zintegrować z odpowiednią sekcją/sekcjami hasła głównego, aczkolwiek przyznam, że tytuł "Rewolucja amerykańska" bardziej mi się podoba; "Wojna o niepodległość Stanów Zjednoczonych" to czysta peryfraza. Belissarius (dyskusja) 23:57, 18 sty 2012 (CET)

O ile nie nazwalbym aktualnego tytulu "czysta peryfraza", o tyle zgadzam sie z przedmowca, ze trzeba by go zmienic. W wersji angielskiej ta wojna nosi miano American Revolutionary War czyli mniej wiecej "Amerykańska wojna rewolucyjna". Jak brzmi jej nazwa w polskich zrodlach? Hoodinski (dyskusja) 15:40, 21 mar 2012 (CET)

To zdanie pachnie mi propagandą:[edytuj kod]

"Wojna ta – mimo mocarstwowej pozycji Wielkiej Brytanii – doprowadziła w ciągu kilku lat do zrzucenia brytyjskiego zwierzchnictwa i utworzenia pierwszego na świecie niezawisłego, demokratycznego państwa, jakim stały się Stany Zjednoczone." Moim zdaniem brzmi fatalnie. "Niezawisłe, demokratyczne" - znam wcześniejsze przypadki takich państw. Na przykład Rzeczpospolita czyli POLSKA, w której udział w rządach brał znacznie wyższy procent społeczeństwa niż w USA. Wstyd nie zauważać własnej historii.

Demokracja amerykańska wyglądała całkiem inaczej niż system Rzeczypospolitej Obojga Narodów. 90.156.115.72 (dyskusja) 19:19, 5 maj 2013 (CEST)

A Szwajcaria, Holandia? A co z demokratycznymi państwami w starożytnej Grecji, z republiką rzymską?

  • Temat godny uwagi. Zależy to od tego co uznać za republikę. W połowie XVIII wieku za republiki prócz RzON uchodziły Wielka Brytania, Szwecja, Holandia, Szwajcaria i pewne miasta włoskie. Takiej terminologii używał Stanisław Leszczyński a później Stanisław Konarski pisząc O skutecznym rad sposobie. "Stanisław Leszczyński w roku 1748 dzielił współczesną mu Europę na dwie familie państw: monarchie i republiki. Monarchie to: Austria, Francja, Hiszpania, Portugalia, księstwa włoskie i niemieckie, Rosja; wśród republik wymieniał: Anglię, Holandię, Szwecję, Polskę, Wenecję, Genuę i kantony szwajcarskie. Podział to często wówczas stosowany, z tym, że tzw. republiki określano również mianem państw wolnych. Dziś nazwalibyśmy je państwami parlamentarnymi, w których czynnikiem suwerennym jest przedstawicielstwo stanowe. W takim ujęciu okoliczność, że w danym kraju zasiada na tronie dziedziczny król (jak w Anglii czy Szwecji) nie była wystarczającą racją, aby tego państwa nie zaliczyć w poczet republik. Pojęcie republikanizmu w dzisiejszym tego słowa znaczeniu przyniosło dopiero powstanie Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej i rewolucja francuska. Te nowe republiki nawiązywały do wzorów antycznych, ale w zasadzie zrywały z historyczną przeszłością. Inny był charakter starych „państw wolnych". Ich korzenie tkwiły w średniowiecznych gminach miejskich (republiki włoskie, wolne miasta niemieckie, kantony szwajcarskie) czy w średniowiecznych przywilejach i wolnościach stanowych (jak w Anglii, Polsce). Stare republiki zwycięsko oparły się absolutyzmowi monarszemu, stanowiącemu dominującą tendencję w dziejach nowożytnej Europy. W republikach z królem antagonizm między przedstawicielstwem stanowym a prerogatywami korony był zjawiskiem normalnym i stałym. Monarcha — to potencjonalny absolutysta, stany bronią dawnych wolności. Republikanizm ów, jeśli nie zawsze w swej treści (np. w Anglii), to w swej historycznej motywacji, miał charakter konserwatywny. Polska zmierzała do republikańskiej formy rządów za Jagiellonów, ale ostatecznie ją ustaliła po wymarciu tej dynastii. Wprowadzając elekcyjność tronu, Polacy wśród republik-monarchii posunęli się w swym republikanizmie najdalej. Formalną analogię mogła tu stanowić elekcyjność cesarzy rzymskich narodu niemieckiego, lecz luźny związek księstw Rzeszy Niemieckiej nie może być porównywany z polsko-litewską Rzecząpospolitą, zaś elekcje cesarzy miały się stać formalnością potwierdzającą następstwo w dynastii Habsburgów." (E.Rostworowski "Ostatni król Rzeczypospolitej" 1966 s.12n) Artykuły Henrykowskie formułowane jako My Król etc bardziej podobne są do Magna Charta niż do Konstytucji USA (My Naród) ale i między nimi widać analogie - król był kimś w rodzaju dożywotniego prezydenta obierany mógł być zdjęty ze stanowiska w razie złamania przysięgi, de non praestanda oboedientia w RzON oraz impeachment w USA; Rzeczpospolita była federacją Korony i WXL, USA są federacją 50 Stanów; Sejm należało zwołać przynajmniej co dwa lata, Izba Reprezentantów wybierana jest na 2 letnią kadencję; podatki oraz sprawy wojny i pokoju zastrzeżone dla Sejmu czy Kongresu; Artykuły Henrykowskie nakazywały zachować pokój między dysydentami, Pierwsza Poprawka zabrania wprowadzania religii urzędowej. Wyodrębnienie władzy sądowej - odpowiednio Trybunały i Sąd Najwyższy. Zakaz szlachectwa w USA znajduje mutatis mutandis analogię w zakazie tytułów arystokratycznych w RzON. Akty te dzieli przeszło 200 lat stąd są i różnice - Neminem Captivabimus i Habeas Corpus mają inny zasięg personalny choć zbliżoną treść (zakaz samowolnego uwięzienia), inaczej sformułowano pojęcie obywatelstwa. Konstytucja USA wywarła z kolei pewien wpływ na 3 Maja : wprowadzenie kadencyjności ministrów czy obieralności senatorów (lecz i tu były róźnice). Pilot Pirx (dyskusja) 19:57, 27 lis 2013 (CET)