Dział administracji rządowej

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Dział administracji rządowej – pojęcie wprowadzone art. 149 Konstytucji RP i dookreślone ustawą z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej[1], mające na celu umożliwienie Prezesowi Rady Ministrów elastycznego kształtowania liczby i kompetencji członków Rady Ministrów, a co za tym idzie wzmocnienie pozycji premiera w rządzie. Ograniczeniem jest ustawowy wymóg, by działami: budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe kierował ten sam minister.

Ustawa weszła w życie 1 kwietnia 1999 r. i od tego czasu była wielokrotnie nowelizowana. Początkowo kwestie przyporządkowania działów poszczególnym ministrom regulowały przepisy przejściowe. Rzeczywiste wprowadzenie ustawy nastąpiło w okresie październik–grudzień 1999 r., gdy ogłoszone zostały pierwsze rozporządzenia rządu w sprawie utworzenia ministerstw oraz rozporządzenia premiera określające szczegółowy zakres działania ministrów właściwych do spraw danego działu.

Aktualne działy[edytuj | edytuj kod]

Administracja publiczna[edytuj | edytuj kod]

Dział utworzono 1 kwietnia 1999 r.[2]

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 18 października 1999 r. – 18 listopada 2011 r. [3][4][5][6][7][8][9][10][11]
Minister Administracji i Cyfryzacji 18 listopada 2011 r. – 16 listopada 2015 r. [12][13]
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji od 16 listopada 2015 r. [14][15][16][17]

Budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo[edytuj | edytuj kod]

Dział utworzono 27 listopada 2015 r.[18]

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Infrastruktury i Budownictwa 27 listopada 2015 r.[a] – 9 stycznia 2018 r. [19][20]
Minister Infrastruktury[b] 9 stycznia 2018 r. – 22 stycznia 2018 r. [21][22]
Minister Inwestycji i Rozwoju od 22 stycznia 2018 r. [23]

Budżet[edytuj | edytuj kod]

Dział utworzono 1 kwietnia 1999 r.[2]

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Finansów 3 grudnia 1999 r. – 28 września 2016 r. [24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34]
Minister Rozwoju i Finansów[c] 28 września 2016 r. – 9 stycznia 2018 r. [35][36]
Minister Finansów od 9 stycznia 2018 r. [37][38]

Członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej[edytuj | edytuj kod]

Dział utworzono 1 stycznia 2010 r.[39]

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Spraw Zagranicznych od 1 stycznia 2010 r. [40][41][42][43][44][45]

Energia[edytuj | edytuj kod]

Dział utworzono 27 listopada 2015 r.[18]

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Energii od 1 grudnia 2015 r. [46][47]

Finanse publiczne[edytuj | edytuj kod]

Dział utworzono 1 kwietnia 1999 r.[2]

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Finansów 3 grudnia 1999 r. – 28 września 2016 r. [24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34]
Minister Rozwoju i Finansów[d] 28 września 2016 r. – 9 stycznia 2018 r. [35][36]
Minister Finansów od 9 stycznia 2018 r. [37][38]

Gospodarka[edytuj | edytuj kod]

Dział utworzono 1 kwietnia 1999 r.[2]

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Gospodarki 3 grudnia 1999 r. – 8 stycznia 2003 r. [48][49][50][51]
Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej 8 stycznia 2003 r. – 2 maja 2004 r. [52]
Minister Gospodarki i Pracy 2 maja 2004 r. – 31 października 2005 r. [53][54]
Minister Gospodarki 31 października 2005 r. – 16 listopada 2015 r. [55][56][57][58][59][60]
Minister Rozwoju 16 listopada 2015 r. – 28 września 2016 r. [61]
Minister Rozwoju i Finansów[e] 28 września 2016 r. – 9 stycznia 2018 r. [35][36]
Minister Przedsiębiorczości i Technologii od 9 stycznia 2018 r. [62]

Gospodarka morska[edytuj | edytuj kod]

Dział utworzono 1 kwietnia 1999 r.[2]

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Transportu i Gospodarki Morskiej 3 grudnia 1999 r. – 23 października 2001 r. [63][64]
Minister Infrastruktury 23 października 2001 r. – 31 października 2005 r. [65][66][67][68][69]
Minister Transportu i Budownictwa 31 października 2005 r. – 5 maja 2006 r. [70]
Minister Gospodarki Morskiej 5 maja 2006 r. – 16 listopada 2007 r. [71][72][73]
Minister Infrastruktury 16 listopada 2007 r. – 18 listopada 2011 r. [74]
Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 18 listopada 2011 r. – 27 listopada 2013 r. [75]
Minister Infrastruktury i Rozwoju 27 listopada 2013 r. – 16 listopada 2015 r. [76][77]
Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej od 16 listopada 2015 r. [78][79][80]

Gospodarka wodna[edytuj | edytuj kod]

Dział utworzono 1 kwietnia 1999 r.[2]

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Środowiska 10 listopada 1999 r. – 9 stycznia 2018 r. [81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92]
Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej od 9 stycznia 2018 r. [80]

Gospodarka złożami kopalin[edytuj | edytuj kod]

Dział utworzono 27 listopada 2015 r.[18]

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Energii od 1 grudnia 2015 r. [46][47]

Informatyzacja[edytuj | edytuj kod]

Dział utworzono 1 lipca 2002 r.[93]

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Nauki[f] 1 lipca 2002 r. – 2 maja 2004 r. [94][95]
Minister Nauki i Informatyzacji 2 maja 2004 r. – 31 października 2005 r. [96][97]
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 31 października 2005 r. – 18 listopada 2011 r. [9][10][11]
Minister Administracji i Cyfryzacji 18 listopada 2011 r. – 16 listopada 2015 r. [12][13]
Minister Cyfryzacji od 16 listopada 2015 r. [98][99][100][101]

Instytucje finansowe[edytuj | edytuj kod]

Dział utworzono 1 kwietnia 1999 r.[2]

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Finansów 3 grudnia 1999 r. – 28 września 2016 r. [24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34]
Minister Rozwoju i Finansów[g] 28 września 2016 r. – 9 stycznia 2018 r. [35][36]
Minister Finansów od 9 stycznia 2018 r. [37][38]

Kultura fizyczna[edytuj | edytuj kod]

Dział utworzono 16 października 2010 r.[102]

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Sportu i Turystyki od 16 października 2010 r.[h] [103][104][105][106][107]

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego[edytuj | edytuj kod]

Dział utworzono 10 września 1999 r.[108]

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego 10 listopada 1999 r. – 23 października 2001 r. [109]
Minister Kultury 23 października 2001 r. – 31 października 2005 r. [110][111][112][113]
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego od 31 października 2005 r. [114][115][116][117][118][119][120]

Łączność[edytuj | edytuj kod]

Dział utworzono 1 kwietnia 1999 r.[2]

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Łączności 3 grudnia 1999 r. – 23 lipca 2001 r.[i] [121][122]
Minister Gospodarki 23 lipca 2001 r. – 23 października 2001 r. [123]
Minister Infrastruktury 23 października 2001 r. – 31 października 2005 r. [65][66][67][68][69]
Minister Transportu i Budownictwa 31 października 2005 r. – 5 maja 2006 r. [70]
Minister Transportu 5 maja 2006 r. – 16 listopada 2007 r. [124][125]
Minister Infrastruktury 16 listopada 2007 r. – 18 listopada 2011 r. [74]
Minister Administracji i Cyfryzacji 18 listopada 2011 r. – 16 listopada 2015 r. [12][13]
Minister Cyfryzacji 16 listopada 2015 r. – 9 grudnia 2015 r. [98]
Minister Infrastruktury i Budownictwa 9 grudnia 2015 r. – 9 stycznia 2018 r. [19][20]
Minister Infrastruktury[j] od 9 stycznia 2018 r. [21][22]

Obrona narodowa[edytuj | edytuj kod]

Dział utworzono 1 kwietnia 1999 r.[2][k]

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Obrony Narodowej od 1 kwietnia 1999 r. [126][127][128][129][130][131][132][133]

Oświata i wychowanie[edytuj | edytuj kod]

Dział utworzono 1 kwietnia 1999 r.[2]

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Edukacji Narodowej 3 grudnia 1999 r. – 23 października 2001 r. [134]
Minister Edukacji Narodowej i Sportu 23 października 2001 r. – 1 września 2005 r. [135][136][137][138]
Minister Edukacji Narodowej 1 września 2005 r. – 31 października 2005 r. [139]
Minister Edukacji i Nauki 31 października 2005 r. – 5 maja 2006 r. [140]
Minister Edukacji Narodowej od 5 maja 2006 r. [141][142][143][144][145][146][147][148]

Praca[edytuj | edytuj kod]

Dział utworzono 1 kwietnia 1999 r.[2]

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Pracy i Polityki Społecznej 10 listopada 1999 r. – 8 stycznia 2003 r. [149][150][151]
Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej 8 stycznia 2003 r. – 2 maja 2004 r. [52]
Minister Gospodarki i Pracy 2 maja 2004 r. – 31 października 2005 r. [53][54]
Minister Pracy i Polityki Społecznej 31 października 2005 r. – 16 listopada 2015 r. [152][153][154][155][156][157][158]
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej od 16 listopada 2015 r. [159][160][161]

Rodzina[edytuj | edytuj kod]

Dział utworzono 9 września 2010 r.[162]

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Pracy i Polityki Społecznej 9 września 2010 r.[l] – 16 listopada 2015 r. [157][158]
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej od 16 listopada 2015 r. [159][160][161]

Rolnictwo[edytuj | edytuj kod]

Dział utworzono 1 kwietnia 1999 r.[2]

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi od 10 listopada 1999 r. [163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175]

Rozwój regionalny[edytuj | edytuj kod]

Dział utworzono 10 września 1999 r.[108]

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Gospodarki 3 grudnia 1999 r. – 21 czerwca 2000 r. [48]
Minister Rozwoju Regionalnego i Budownictwa 21 czerwca 2000 r. – 23 października 2001 r. [176]
Minister Gospodarki 23 października 2001 r. – 8 stycznia 2003 r. [50][51]
Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej 8 stycznia 2003 r. – 2 maja 2004 r. [52]
Minister Gospodarki i Pracy 2 maja 2004 r. – 31 października 2005 r. [53][54]
Minister Rozwoju Regionalnego 31 października 2005 r. – 27 listopada 2013 r. [177][178][179][180][181][182]
Minister Infrastruktury i Rozwoju 27 listopada 2013 r. – 16 listopada 2015 r. [76][77]
Minister Rozwoju 16 listopada 2015 r. – 28 września 2016 r. [61]
Minister Rozwoju i Finansów[m] 28 września 2016 r. – 9 stycznia 2018 r. [35][36]
Minister Inwestycji i Rozwoju od 9 stycznia 2018 r. [183][23]

Rozwój wsi[edytuj | edytuj kod]

Dział utworzono 1 kwietnia 1999 r.[2]

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi od 10 listopada 1999 r. [163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175]

Rybołówstwo[edytuj | edytuj kod]

Dział utworzono 24 lutego 2007 r.[184]

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Gospodarki Morskiej 2 marca 2007 r. – 16 listopada 2007 r. [73]
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 16 listopada 2007 r. – 16 listopada 2015 r. [170][171][172]
Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej od 16 listopada 2015 r. [78][79][80]

Rynki rolne[edytuj | edytuj kod]

Dział utworzono 10 września 1999 r.[108]

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi od 10 listopada 1999 r. [163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175]

Sprawiedliwość[edytuj | edytuj kod]

Dział utworzono 1 kwietnia 1999 r.[2]

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Sprawiedliwości od 3 grudnia 1999 r. [185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196]

Sprawy wewnętrzne[edytuj | edytuj kod]

Dział utworzono 1 kwietnia 1999 r.[2]

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 18 października 1999 r. – 18 listopada 2011 r. [3][4][5][6][7][8][9][10][11]
Minister Spraw Wewnętrznych 18 listopada 2011 r. – 16 listopada 2015 r. [197][198]
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji od 16 listopada 2015 r. [14][15][16][17]

Sprawy zagraniczne[edytuj | edytuj kod]

Dział utworzono 1 kwietnia 1999 r.[2]

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Spraw Zagranicznych od 3 grudnia 1999 r. [199][200][201][202][203][204][205][206][40][41][42][43][44][45]

Szkolnictwo wyższe i nauka[edytuj | edytuj kod]

Dział utworzono 1 października 2018 r.[207]

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego od 1 października 2018 r. [208]

Środowisko[edytuj | edytuj kod]

Dział utworzono 1 kwietnia 1999 r.[2]

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Środowiska od 10 listopada 1999 r. [81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][209]

Transport[edytuj | edytuj kod]

Dział utworzono 1 kwietnia 1999 r.[2]

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Transportu i Gospodarki Morskiej 3 grudnia 1999 r. – 23 października 2001 r. [63][64]
Minister Infrastruktury 23 października 2001 r. – 31 października 2005 r. [65][66][67][68][69]
Minister Transportu i Budownictwa 31 października 2005 r. – 5 maja 2006 r. [70]
Minister Transportu 5 maja 2006 r. – 16 listopada 2007 r. [124][125]
Minister Infrastruktury 16 listopada 2007 r. – 18 listopada 2011 r. [74]
Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 18 listopada 2011 r. – 27 listopada 2013 r. [75]
Minister Infrastruktury i Rozwoju 27 listopada 2013 r. – 16 listopada 2015 r. [76][77]
Minister Infrastruktury i Budownictwa 16 listopada 2015 r. – 9 stycznia 2018 r. [210][19][20]
Minister Infrastruktury[n] od 9 stycznia 2018 r. [21][22]

Turystyka[edytuj | edytuj kod]

Dział utworzono 10 września 1999 r.[108]

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Transportu i Gospodarki Morskiej 3 grudnia 1999 r. – 21 czerwca 2000 r. [63]
Minister Gospodarki 21 czerwca 2000 r. – 8 stycznia 2003 r. [49][50][51]
Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej 8 stycznia 2003 r. – 2 maja 2004 r. [52]
Minister Gospodarki i Pracy 2 maja 2004 r. – 31 października 2005 r. [53][54]
Minister Gospodarki 31 października 2005 r. – 23 lipca 2007 r. [55][56]
Minister Sportu i Turystyki od 23 lipca 2007 r. [211][212][104][105][106][107]

Wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne[edytuj | edytuj kod]

Dział utworzono 31 stycznia 2005 r.[213]

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 31 stycznia 2005 r. – 18 listopada 2011 r. [214][9][10][11]
Minister Administracji i Cyfryzacji 18 listopada 2011 r. – 16 listopada 2015 r. [12][13]
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji od 16 listopada 2015 r. [14][15][16][17]

Zabezpieczenie społeczne[edytuj | edytuj kod]

Dział utworzono 1 kwietnia 1999 r.[2]

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Pracy i Polityki Społecznej 10 listopada 1999 r. – 8 stycznia 2003 r. [149][150][151]
Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej 8 stycznia 2003 r. – 2 maja 2004 r. [52]
Minister Polityki Społecznej 2 maja 2004 r. – 31 października 2005 r. [215][216][217]
Minister Pracy i Polityki Społecznej 31 października 2005 r. – 16 listopada 2015 r. [152][153][154][155][156][157][158]
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej od 16 listopada 2015 r. [159][160][161]

Zdrowie[edytuj | edytuj kod]

Dział utworzono 1 kwietnia 1999 r.[2]

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Zdrowia od 10 listopada 1999 r. [218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230]

Żegluga śródlądowa[edytuj | edytuj kod]

Dział utworzono 27 listopada 2015 r.[18]

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej od 27 listopada 2015 r. [231][79][80]

Wcześniejsze działy[edytuj | edytuj kod]

Architektura i budownictwo[edytuj | edytuj kod]

Dział utworzono 10 września 1999 r.[108]

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 18 października 1999 r. – 21 czerwca 2000 r. [3]
Minister Rozwoju Regionalnego i Budownictwa 21 czerwca 2000 r. – 23 października 2001 r. [176]
Minister Infrastruktury 23 października 2001 r. – 1 stycznia 2002 r. [65]

1 stycznia 2002 r. w miejsce działu oraz działu gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa utworzono dział budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa.

Budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa[edytuj | edytuj kod]

Dział utworzono 1 stycznia 2002 r.[93]

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Infrastruktury 1 stycznia 2002 r. – 31 października 2005 r. [66][67][68][69]
Minister Transportu i Budownictwa 31 października 2005 r. – 5 maja 2006 r. [70]
Minister Budownictwa 5 maja 2006 r. – 16 listopada 2007 r. [232][233]
Minister Infrastruktury 16 listopada 2007 r. – 18 listopada 2011 r. [74]
Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 18 listopada 2011 r. – 1 stycznia 2013 r. [75]

1 stycznia 2013 r. w miejsce działu utworzono dział budownictwo, lokalne planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo.

Budownictwo, lokalne planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo[edytuj | edytuj kod]

Dział utworzono 1 stycznia 2013 r.[234]

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 1 stycznia 2013 r. – 27 listopada 2013 r. [235]
Minister Infrastruktury i Rozwoju 27 listopada 2013 r. – 16 listopada 2015 r. [76][77]
Minister Infrastruktury i Budownictwa 16 listopada 2015 r. – 27 listopada 2015 r. [210]

27 listopada 2015 r. w miejsce działu utworzono dział budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo.

Gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa[edytuj | edytuj kod]

Dział utworzono 10 września 1999 r.[108]

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Gospodarki 3 grudnia 1999 r. – 21 czerwca 2000 r. [48]
Minister Rozwoju Regionalnego i Budownictwa 21 czerwca 2000 r. – 23 października 2001 r. [176]
Minister Infrastruktury 23 października 2001 r. – 1 stycznia 2002 r. [65]

1 stycznia 2002 r. w miejsce działu oraz działu architektura i budownictwo utworzono dział budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa.

Integracja europejska[edytuj | edytuj kod]

Dział utworzono 1 kwietnia 1999 r.[2]

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Przewodniczący Komitetu Integracji Europejskiej 1 kwietnia 1999 r. – 1 stycznia 2010 r. [236]

1 stycznia 2010 r. w miejsce działu utworzono dział członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej.

Kultura[edytuj | edytuj kod]

Dział (utworzony 1 kwietnia 1999 r.[2]) istniał w okresie przejściowym. 10 września 1999 r. w jego miejsce utworzono dział kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Kultura fizyczna i sport[edytuj | edytuj kod]

Dział utworzono 10 września 1999 r.[108]

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Edukacji Narodowej 3 grudnia 1999 r. – 23 października 2001 r. [134]
Minister Edukacji Narodowej i Sportu 23 października 2001 r. – 1 września 2005 r. [135][136][137][138]
Minister Sportu 1 września 2005 r. – 23 lipca 2007 r. [237][238][239]
Minister Sportu i Turystyki 23 lipca 2007 r. – 16 października 2010 r. [211][212]

16 października 2010 r. w miejsce działu utworzono dział kultura fizyczna.

Kultura fizyczna i turystyka[edytuj | edytuj kod]

Dział (utworzony 1 kwietnia 1999 r.[2]) istniał w okresie przejściowym. 10 września 1999 r. w jego miejsce utworzono dział kultura fizyczna i sport oraz dział turystyka.

Mieszkalnictwo i rozwój miast[edytuj | edytuj kod]

Dział (utworzony 1 kwietnia 1999 r.[2]) istniał w okresie przejściowym. 10 września 1999 r. w jego miejsce utworzono dział gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa.

Nauka[edytuj | edytuj kod]

Dział utworzono 1 kwietnia 1999 r.[2][o]

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Nauki[p] 10 listopada 1999 r. – 2 maja 2004 r. [240][241][94][95]
Minister Nauki i Informatyzacji 2 maja 2004 r. – 31 października 2005 r. [96][97]
Minister Edukacji i Nauki 31 października 2005 r. – 5 maja 2006 r. [140]
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 5 maja 2006 r. – 1 października 2018 r. [242][243][244][245][246][247][248][249]

1 października 2018 r. w miejsce działu oraz działu szkolnictwo wyższe utworzono dział szkolnictwo wyższe i nauka.

Skarb Państwa[edytuj | edytuj kod]

Dział utworzono 1 kwietnia 1999 r.[2]

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Skarbu Państwa 3 grudnia 1999 r. – 1 stycznia 2017 r. [250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260]

1 stycznia 2017 r. dział został zlikwidowany[261].

Sprawy rodziny[edytuj | edytuj kod]

Dział utworzono 24 lutego 2007 r.[184]

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Pracy i Polityki Społecznej 2 marca 2007 r. – 25 czerwca 2007 r. [154][262]
Minister Rozwoju Regionalnego 25 czerwca 2007 r. – 14 sierpnia 2007 r. [179]
Minister Pracy i Polityki Społecznej 14 sierpnia 2007 r. – 9 września 2010 r. [155][156]

9 września 2010 r. w miejsce działu utworzono dział rodzina.

Szkolnictwo wyższe[edytuj | edytuj kod]

Dział utworzono 1 kwietnia 1999 r.[2]

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Edukacji Narodowej 3 grudnia 1999 r. – 23 października 2001 r. [134]
Minister Edukacji Narodowej i Sportu 23 października 2001 r. – 1 września 2005 r. [135][136][137][138]
Minister Edukacji Narodowej 1 września 2005 r. – 31 października 2005 r. [139]
Minister Edukacji i Nauki 31 października 2005 r. – 5 maja 2006 r. [140]
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 5 maja 2006 r. – 1 października 2018 r. [242][243][244][245][246][247][248][249]

1 października 2018 r. w miejsce działu oraz działu nauka utworzono dział szkolnictwo wyższe i nauka.

Wyznania religijne[edytuj | edytuj kod]

Dział utworzono 1 kwietnia 1999 r.[2]

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 18 października 1999 r. – 31 stycznia 2005 r. [3][4][5][6][7][8]

31 stycznia 2005 r. w miejsce działu utworzono dział wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne.

Zobacz też[edytuj | edytuj kod]

Uwagi[edytuj | edytuj kod]

 1. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów wprowadzające dział budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo w miejsce działu budownictwo, lokalne planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo weszło w życie dopiero 9 grudnia 2015 r.
 2. Obsługę Ministra Infrastruktury w zakresie działu budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo zapewniało Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa.
 3. Obsługę Ministra Rozwoju i Finansów w zakresie działu budżet zapewniało Ministerstwo Finansów.
 4. Obsługę Ministra Rozwoju i Finansów w zakresie działu finanse publiczne zapewniało Ministerstwo Finansów.
 5. Obsługę Ministra Rozwoju i Finansów w zakresie działu gospodarka zapewniało Ministerstwo Rozwoju.
 6. Obsługę Ministra Nauki w zakresie działu informatyzacja do 1 kwietnia 2003 r. zapewniał Urząd Komitetu Badań Naukowych, a następnie utworzone w jego miejsce Ministerstwo Nauki i Informatyzacji.
 7. Obsługę Ministra Rozwoju i Finansów w zakresie działu instytucje finansowe zapewniało Ministerstwo Finansów.
 8. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów wprowadzające dział kultura fizyczna w miejsce działu kultura fizyczna i sport weszło w życie dopiero 17 grudnia 2010 r.
 9. Dział łączność został przekazany Ministrowi Gospodarki 23 lipca 2001 r., natomiast uchylenie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Łączności nastąpiło dopiero 31 lipca 2001 r.
 10. Obsługę Ministra Infrastruktury w zakresie działu łączność do 22 stycznia 2018 r. zapewniało Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa.
 11. Minister właściwy do spraw obrony narodowej wykonuje swoje zadania na mocy ustawy o Ministrze Obrony Narodowej (Dz.U. z 1996 r. nr 10, poz. 56).
 12. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów wprowadzające dział rodzina w miejsce działu sprawy rodziny weszło w życie dopiero 18 listopada 2011 r.
 13. Obsługę Ministra Rozwoju i Finansów w zakresie działu rozwój regionalny zapewniało Ministerstwo Rozwoju.
 14. Obsługę Ministra Infrastruktury w zakresie działu transport do 22 stycznia 2018 r. zapewniało Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa.
 15. Minister właściwy do spraw nauki do 5 lutego 2005 r. pełnił również funkcję Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych (Dz.U. z 1991 r. nr 8, poz. 28).
 16. Obsługę Ministra Nauki w zakresie działu nauka do 1 kwietnia 2003 r. zapewniał Urząd Komitetu Badań Naukowych, a następnie utworzone w jego miejsce Ministerstwo Nauki i Informatyzacji.

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. Dz.U. z 2019 r. poz. 945
 2. a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z aa ab Dz.U. z 1997 r. nr 141, poz. 943
 3. a b c d Dz.U. z 1999 r. nr 85, poz. 941
 4. a b c Dz.U. z 2000 r. nr 50, poz. 590
 5. a b c Dz.U. z 2001 r. nr 122, poz. 1343
 6. a b c Dz.U. z 2002 r. nr 35, poz. 325
 7. a b c Dz.U. z 2004 r. nr 106, poz. 1128
 8. a b c Dz.U. z 2004 r. nr 134, poz. 1436
 9. a b c d Dz.U. z 2005 r. nr 220, poz. 1897
 10. a b c d Dz.U. z 2006 r. nr 131, poz. 919
 11. a b c d Dz.U. z 2007 r. nr 216, poz. 1604
 12. a b c d Dz.U. z 2011 r. nr 248, poz. 1479
 13. a b c d Dz.U. z 2014 r. poz. 1254
 14. a b c Dz.U. z 2015 r. poz. 1897
 15. a b c Dz.U. z 2017 r. poz. 2326
 16. a b c Dz.U. z 2018 r. poz. 97
 17. a b c Dz.U. z 2019 r. poz. 1058
 18. a b c d Dz.U. z 2015 r. poz. 1960
 19. a b c Dz.U. z 2015 r. poz. 2094
 20. a b c Dz.U. z 2017 r. poz. 2322
 21. a b c Dz.U. z 2018 r. poz. 101
 22. a b c Dz.U. z 2018 r. poz. 176
 23. a b Dz.U. z 2018 r. poz. 175
 24. a b c Dz.U. z 1999 r. nr 96, poz. 1118
 25. a b c Dz.U. z 2001 r. nr 122, poz. 1334
 26. a b c Dz.U. z 2002 r. nr 32, poz. 301
 27. a b c Dz.U. z 2004 r. nr 106, poz. 1119
 28. a b c Dz.U. z 2004 r. nr 134, poz. 1427
 29. a b c Dz.U. z 2005 r. nr 220, poz. 1887
 30. a b c Dz.U. z 2006 r. nr 131, poz. 908
 31. a b c Dz.U. z 2007 r. nr 216, poz. 1592
 32. a b c Dz.U. z 2011 r. nr 248, poz. 1481
 33. a b c Dz.U. z 2014 r. poz. 1256
 34. a b c Dz.U. z 2015 r. poz. 1900
 35. a b c d e Dz.U. z 2016 r. poz. 1595
 36. a b c d e Dz.U. z 2017 r. poz. 2331
 37. a b c Dz.U. z 2018 r. poz. 92
 38. a b c Dz.U. z 2019 r. poz. 1059
 39. Dz.U. z 2009 r. nr 161, poz. 1277
 40. a b Dz.U. z 2009 r. nr 220, poz. 1725
 41. a b Dz.U. z 2011 r. nr 248, poz. 1492
 42. a b Dz.U. z 2014 r. poz. 1266
 43. a b Dz.U. z 2015 r. poz. 1899
 44. a b Dz.U. z 2017 r. poz. 2316
 45. a b Dz.U. z 2018 r. poz. 98
 46. a b Dz.U. z 2015 r. poz. 2087
 47. a b Dz.U. z 2017 r. poz. 2314
 48. a b c Dz.U. z 1999 r. nr 96, poz. 1119
 49. a b Dz.U. z 2000 r. nr 50, poz. 588
 50. a b c Dz.U. z 2001 r. nr 122, poz. 1335
 51. a b c Dz.U. z 2002 r. nr 97, poz. 867
 52. a b c d e Dz.U. z 2003 r. nr 1, poz. 5
 53. a b c d Dz.U. z 2004 r. nr 106, poz. 1120
 54. a b c d Dz.U. z 2004 r. nr 134, poz. 1428
 55. a b Dz.U. z 2005 r. nr 220, poz. 1888
 56. a b Dz.U. z 2006 r. nr 131, poz. 909
 57. Dz.U. z 2007 r. nr 135, poz. 954
 58. Dz.U. z 2007 r. nr 216, poz. 1593
 59. Dz.U. z 2011 r. nr 248, poz. 1478
 60. Dz.U. z 2014 r. poz. 1252
 61. a b Dz.U. z 2015 r. poz. 1895
 62. Dz.U. z 2018 r. poz. 93
 63. a b c Dz.U. z 1999 r. nr 96, poz. 1124
 64. a b Dz.U. z 2000 r. nr 50, poz. 591
 65. a b c d e Dz.U. z 2001 r. nr 122, poz. 1336
 66. a b c d Dz.U. z 2002 r. nr 24, poz. 247
 67. a b c d Dz.U. z 2002 r. nr 32, poz. 302
 68. a b c d Dz.U. z 2004 r. nr 106, poz. 1121
 69. a b c d Dz.U. z 2004 r. nr 134, poz. 1429
 70. a b c d Dz.U. z 2005 r. nr 220, poz. 1900
 71. Dz.U. z 2006 r. nr 76, poz. 539
 72. Dz.U. z 2006 r. nr 131, poz. 910
 73. a b Dz.U. z 2007 r. nr 38, poz. 242
 74. a b c d Dz.U. z 2007 r. nr 216, poz. 1594
 75. a b c Dz.U. z 2011 r. nr 248, poz. 1494
 76. a b c d Dz.U. z 2013 r. poz. 1391
 77. a b c d Dz.U. z 2014 r. poz. 1257
 78. a b Dz.U. z 2015 r. poz. 1909
 79. a b c Dz.U. z 2017 r. poz. 2324
 80. a b c d Dz.U. z 2018 r. poz. 100
 81. a b Dz.U. z 1999 r. nr 91, poz. 1035
 82. a b Dz.U. z 2001 r. nr 122, poz. 1345
 83. a b Dz.U. z 2002 r. nr 85, poz. 766
 84. a b Dz.U. z 2004 r. nr 106, poz. 1130
 85. a b Dz.U. z 2004 r. nr 134, poz. 1438
 86. a b Dz.U. z 2005 r. nr 220, poz. 1899
 87. a b Dz.U. z 2006 r. nr 131, poz. 922
 88. a b Dz.U. z 2007 r. nr 216, poz. 1606
 89. a b Dz.U. z 2011 r. nr 248, poz. 1493
 90. a b Dz.U. z 2014 r. poz. 1267
 91. a b Dz.U. z 2015 r. poz. 1904
 92. a b Dz.U. z 2017 r. poz. 2323
 93. a b Dz.U. z 2001 r. nr 154, poz. 1800
 94. a b Dz.U. z 2002 r. nr 96, poz. 852
 95. a b Dz.U. z 2003 r. nr 55, poz. 480
 96. a b Dz.U. z 2004 r. nr 106, poz. 1123
 97. a b Dz.U. z 2004 r. nr 134, poz. 1431
 98. a b Dz.U. z 2015 r. poz. 1910
 99. Dz.U. z 2015 r. poz. 2090
 100. Dz.U. z 2017 r. poz. 2327
 101. Dz.U. z 2018 r. poz. 761
 102. Dz.U. z 2010 r. nr 127, poz. 857
 103. Dz.U. z 2010 r. nr 238, poz. 1580
 104. a b Dz.U. z 2011 r. nr 248, poz. 1489
 105. a b Dz.U. z 2014 r. poz. 1263
 106. a b Dz.U. z 2015 r. poz. 1911
 107. a b Dz.U. z 2017 r. poz. 2318
 108. a b c d e f g Dz.U. z 1999 r. nr 70, poz. 778
 109. Dz.U. z 1999 r. nr 91, poz. 1031
 110. Dz.U. z 2001 r. nr 122, poz. 1337
 111. Dz.U. z 2002 r. nr 32, poz. 303
 112. Dz.U. z 2004 r. nr 106, poz. 1122
 113. Dz.U. z 2004 r. nr 134, poz. 1430
 114. Dz.U. z 2005 r. nr 220, poz. 1889
 115. Dz.U. z 2006 r. nr 131, poz. 911
 116. Dz.U. z 2007 r. nr 216, poz. 1595
 117. Dz.U. z 2011 r. nr 248, poz. 1482
 118. Dz.U. z 2014 r. poz. 1258
 119. Dz.U. z 2015 r. poz. 1894
 120. Dz.U. z 2017 r. poz. 2321
 121. Dz.U. z 1999 r. nr 96, poz. 1120
 122. Dz.U. z 2001 r. nr 79, poz. 841
 123. Dz.U. z 2001 r. nr 75, poz. 801
 124. a b Dz.U. z 2006 r. nr 76, poz. 541
 125. a b Dz.U. z 2006 r. nr 131, poz. 923
 126. Dz.U. z 2005 r. nr 220, poz. 1890
 127. Dz.U. z 2006 r. nr 131, poz. 913
 128. Dz.U. z 2007 r. nr 216, poz. 1597
 129. Dz.U. z 2011 r. nr 248, poz. 1484
 130. Dz.U. z 2014 r. poz. 1253
 131. Dz.U. z 2015 r. poz. 1898
 132. Dz.U. z 2017 r. poz. 2320
 133. Dz.U. z 2018 r. poz. 99
 134. a b c Dz.U. z 1999 r. nr 96, poz. 1117
 135. a b c Dz.U. z 2001 r. nr 122, poz. 1333
 136. a b c Dz.U. z 2002 r. nr 97, poz. 866
 137. a b c Dz.U. z 2004 r. nr 106, poz. 1118
 138. a b c Dz.U. z 2004 r. nr 134, poz. 1426
 139. a b Dz.U. z 2005 r. nr 168, poz. 1404
 140. a b c Dz.U. z 2005 r. nr 220, poz. 1886
 141. Dz.U. z 2006 r. nr 76, poz. 538
 142. Dz.U. z 2006 r. nr 131, poz. 907
 143. Dz.U. z 2007 r. nr 216, poz. 1591
 144. Dz.U. z 2011 r. nr 248, poz. 1480
 145. Dz.U. z 2014 r. poz. 1255
 146. Dz.U. z 2015 r. poz. 1903
 147. Dz.U. z 2017 r. poz. 2315
 148. Dz.U. z 2019 r. poz. 1055
 149. a b Dz.U. z 1999 r. nr 91, poz. 1033
 150. a b Dz.U. z 2001 r. nr 122, poz. 1339
 151. a b Dz.U. z 2002 r. nr 32, poz. 304
 152. a b Dz.U. z 2005 r. nr 220, poz. 1891
 153. a b Dz.U. z 2006 r. nr 131, poz. 914
 154. a b c Dz.U. z 2007 r. nr 38, poz. 243
 155. a b c Dz.U. z 2007 r. nr 148, poz. 1041
 156. a b c Dz.U. z 2007 r. nr 216, poz. 1598
 157. a b c Dz.U. z 2011 r. nr 248, poz. 1485
 158. a b c Dz.U. z 2014 r. poz. 1260
 159. a b c Dz.U. z 2015 r. poz. 1905
 160. a b c Dz.U. z 2017 r. poz. 2329
 161. a b c Dz.U. z 2019 r. poz. 1054
 162. Dz.U. z 2010 r. nr 155, poz. 1035
 163. a b c Dz.U. z 1999 r. nr 91, poz. 1034
 164. a b c Dz.U. z 2001 r. nr 122, poz. 1340
 165. a b c Dz.U. z 2002 r. nr 32, poz. 305
 166. a b c Dz.U. z 2004 r. nr 106, poz. 1125
 167. a b c Dz.U. z 2004 r. nr 134, poz. 1433
 168. a b c Dz.U. z 2005 r. nr 220, poz. 1892
 169. a b c Dz.U. z 2006 r. nr 131, poz. 915
 170. a b c d Dz.U. z 2007 r. nr 216, poz. 1599
 171. a b c d Dz.U. z 2011 r. nr 248, poz. 1486
 172. a b c d Dz.U. z 2014 r. poz. 1261
 173. a b c Dz.U. z 2015 r. poz. 1906
 174. a b c Dz.U. z 2017 r. poz. 2325
 175. a b c Dz.U. z 2018 r. poz. 1250
 176. a b c Dz.U. z 2000 r. nr 50, poz. 589
 177. Dz.U. z 2005 r. nr 220, poz. 1893
 178. Dz.U. z 2006 r. nr 131, poz. 916
 179. a b Dz.U. z 2007 r. nr 110, poz. 761
 180. Dz.U. z 2007 r. nr 148, poz. 1042
 181. Dz.U. z 2007 r. nr 216, poz. 1600
 182. Dz.U. z 2011 r. nr 248, poz. 1487
 183. Dz.U. z 2018 r. poz. 94
 184. a b Dz.U. z 2007 r. nr 21, poz. 125
 185. Dz.U. z 1999 r. nr 96, poz. 1122
 186. Dz.U. z 2001 r. nr 122, poz. 1342
 187. Dz.U. z 2002 r. nr 97, poz. 869
 188. Dz.U. z 2004 r. nr 106, poz. 1127
 189. Dz.U. z 2004 r. nr 134, poz. 1435
 190. Dz.U. z 2005 r. nr 220, poz. 1896
 191. Dz.U. z 2006 r. nr 131, poz. 921
 192. Dz.U. z 2007 r. nr 216, poz. 1603
 193. Dz.U. z 2011 r. nr 248, poz. 1490
 194. Dz.U. z 2014 r. poz. 1264
 195. Dz.U. z 2015 r. poz. 1901
 196. Dz.U. z 2017 r. poz. 2330
 197. Dz.U. z 2011 r. nr 248, poz. 1491
 198. Dz.U. z 2014 r. poz. 1265
 199. Dz.U. z 1999 r. nr 96, poz. 1123
 200. Dz.U. z 2001 r. nr 122, poz. 1344
 201. Dz.U. z 2002 r. nr 97, poz. 870
 202. Dz.U. z 2004 r. nr 106, poz. 1129
 203. Dz.U. z 2004 r. nr 134, poz. 1437
 204. Dz.U. z 2005 r. nr 220, poz. 1898
 205. Dz.U. z 2006 r. nr 131, poz. 920
 206. Dz.U. z 2007 r. nr 216, poz. 1605
 207. Dz.U. z 2018 r. poz. 1669
 208. Dz.U. z 2018 r. poz. 1998
 209. Dz.U. z 2018 r. poz. 96
 210. a b Dz.U. z 2015 r. poz. 1907
 211. a b Dz.U. z 2007 r. nr 135, poz. 953
 212. a b Dz.U. z 2007 r. nr 216, poz. 1602
 213. Dz.U. z 2005 r. nr 17, poz. 141
 214. Dz.U. z 2005 r. nr 19, poz. 164
 215. Dz.U. z 2004 r. nr 106, poz. 1124
 216. Dz.U. z 2004 r. nr 134, poz. 1432
 217. Dz.U. z 2004 r. nr 265, poz. 2643
 218. Dz.U. z 1999 r. nr 91, poz. 1036
 219. Dz.U. z 2001 r. nr 122, poz. 1346
 220. Dz.U. z 2002 r. nr 93, poz. 833
 221. Dz.U. z 2004 r. nr 106, poz. 1131
 222. Dz.U. z 2004 r. nr 134, poz. 1439
 223. Dz.U. z 2005 r. nr 220, poz. 1901
 224. Dz.U. z 2006 r. nr 131, poz. 924
 225. Dz.U. z 2007 r. nr 216, poz. 1607
 226. Dz.U. z 2011 r. nr 248, poz. 1495
 227. Dz.U. z 2014 r. poz. 1268
 228. Dz.U. z 2015 r. poz. 1908
 229. Dz.U. z 2017 r. poz. 2328
 230. Dz.U. z 2018 r. poz. 95
 231. Dz.U. z 2015 r. poz. 2091
 232. Dz.U. z 2006 r. nr 76, poz. 537
 233. Dz.U. z 2006 r. nr 131, poz. 906
 234. Dz.U. z 2012 r. poz. 951
 235. Dz.U. z 2012 r. poz. 1396
 236. Dz.U. z 1996 r. nr 106, poz. 494
 237. Dz.U. z 2005 r. nr 168, poz. 1405
 238. Dz.U. z 2005 r. nr 220, poz. 1895
 239. Dz.U. z 2006 r. nr 131, poz. 918
 240. Dz.U. z 1999 r. nr 91, poz. 1032
 241. Dz.U. z 2001 r. nr 122, poz. 1338
 242. a b Dz.U. z 2006 r. nr 76, poz. 540
 243. a b Dz.U. z 2006 r. nr 131, poz. 912
 244. a b Dz.U. z 2007 r. nr 216, poz. 1596
 245. a b Dz.U. z 2011 r. nr 63, poz. 324
 246. a b Dz.U. z 2011 r. nr 248, poz. 1483
 247. a b Dz.U. z 2014 r. poz. 1259
 248. a b Dz.U. z 2015 r. poz. 1896
 249. a b Dz.U. z 2017 r. poz. 2317
 250. Dz.U. z 1999 r. nr 96, poz. 1121
 251. Dz.U. z 2001 r. nr 122, poz. 1341
 252. Dz.U. z 2002 r. nr 97, poz. 868
 253. Dz.U. z 2004 r. nr 106, poz. 1126
 254. Dz.U. z 2004 r. nr 134, poz. 1434
 255. Dz.U. z 2005 r. nr 220, poz. 1894
 256. Dz.U. z 2006 r. nr 131, poz. 917
 257. Dz.U. z 2007 r. nr 216, poz. 1601
 258. Dz.U. z 2011 r. nr 248, poz. 1488
 259. Dz.U. z 2014 r. poz. 1262
 260. Dz.U. z 2015 r. poz. 1902
 261. Dz.U. z 2016 r. poz. 2260
 262. Dz.U. z 2007 r. nr 110, poz. 760