Dział administracji rządowej

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Dział administracji rządowej – pojęcie wprowadzone art. 149 Konstytucji RP i dookreślone ustawą z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej[1], mające na celu umożliwienie Prezesowi Rady Ministrów elastycznego kształtowania liczby i kompetencji członków Rady Ministrów, a co za tym idzie wzmocnienie pozycji premiera w rządzie. Ograniczeniem jest ustawowy wymóg, by działami: budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe kierował ten sam minister.

Ustawa weszła w życie 1 kwietnia 1999 r. i od tego czasu była wielokrotnie nowelizowana. Początkowo kwestie przyporządkowania działów poszczególnym ministrom regulowały przepisy przejściowe. Rzeczywiste wprowadzenie ustawy nastąpiło w okresie od października do grudnia 1999 r., gdy ogłoszone zostały pierwsze rozporządzenia rządu w sprawie utworzenia ministerstw oraz rozporządzenia premiera określające szczegółowy zakres działania ministrów właściwych do spraw danego działu.

Działy istniejące[edytuj | edytuj kod]

Administracja publiczna[edytuj | edytuj kod]

Dział utworzono 1 kwietnia 1999[2].

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 18 października 1999 – 18 listopada 2011 [3][4][5][6][7][8][9][10][11]
Minister Administracji i Cyfryzacji 18 listopada 2011 – 16 listopada 2015 [12][13]
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji od 16 listopada 2015 [14][15][16][17][18][19]

Aktywa państwowe[edytuj | edytuj kod]

Dział utworzono 29 lutego 2020[20].

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Aktywów Państwowych od 21 marca 2020 [21]

Budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo[edytuj | edytuj kod]

Dział utworzono 27 listopada 2015[22].

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Infrastruktury i Budownictwa 27 listopada 2015[a] – 9 stycznia 2018 [23][24]
Minister Infrastruktury[b] 9 stycznia 2018 – 22 stycznia 2018 [25][26]
Minister Inwestycji i Rozwoju 22 stycznia 2018 – 20 września 2019 [27]
Minister Finansów, Inwestycji i Rozwoju[c] 20 września 2019 – 15 listopada 2019 [28]
Minister Rozwoju 15 listopada 2019 – 6 października 2020 [29]
Minister Rozwoju, Pracy i Technologii od 6 października 2020 [30]

Budżet[edytuj | edytuj kod]

Dział utworzono 1 kwietnia 1999[2].

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Finansów 3 grudnia 1999 – 28 września 2016 [31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41]
Minister Rozwoju i Finansów[d] 28 września 2016 – 9 stycznia 2018 [42][43]
Minister Finansów 9 stycznia 2018 – 20 września 2019 [44][45]
Minister Finansów, Inwestycji i Rozwoju[e] 20 września 2019 – 15 listopada 2019 [28]
Minister Finansów 15 listopada 2019 – 6 października 2020 [46]
Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej[f] od 6 października 2020 [47]

Członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej[edytuj | edytuj kod]

Dział utworzono 1 stycznia 2010[48].

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Spraw Zagranicznych 1 stycznia 2010 – 5 marca 2020 [49][50][51][52][53][54][55]
Minister do Spraw Unii Europejskiej[g] od 5 marca 2020 [56]

Energia[edytuj | edytuj kod]

Dział utworzono 27 listopada 2015[22].

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Energii 1 grudnia 2015 – 15 listopada 2019 [57][58]
Minister Aktywów Państwowych 15 listopada 2019 – 21 marca 2020 [59][21]
Minister Klimatu 21 marca 2020 – 6 października 2020 [60]
Minister Klimatu i Środowiska od 6 października 2020 [61]

Finanse publiczne[edytuj | edytuj kod]

Dział utworzono 1 kwietnia 1999[2].

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Finansów 3 grudnia 1999 – 28 września 2016 [31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41]
Minister Rozwoju i Finansów[h] 28 września 2016 – 9 stycznia 2018 [42][43]
Minister Finansów 9 stycznia 2018 – 20 września 2019 [44][45]
Minister Finansów, Inwestycji i Rozwoju[i] 20 września 2019 – 15 listopada 2019 [28]
Minister Finansów 15 listopada 2019 – 6 października 2020 [46]
Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej[j] od 6 października 2020 [47]

Gospodarka[edytuj | edytuj kod]

Dział utworzono 1 kwietnia 1999[2].

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Gospodarki 3 grudnia 1999 – 8 stycznia 2003 [62][63][64][65]
Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej 8 stycznia 2003 – 2 maja 2004 [66]
Minister Gospodarki i Pracy 2 maja 2004 – 31 października 2005 [67][68]
Minister Gospodarki 31 października 2005 – 16 listopada 2015 [69][70][71][72][73][74]
Minister Rozwoju 16 listopada 2015 – 28 września 2016 [75]
Minister Rozwoju i Finansów[k] 28 września 2016 – 9 stycznia 2018 [42][43]
Minister Przedsiębiorczości i Technologii 9 stycznia 2018 – 15 listopada 2019 [76]
Minister Rozwoju 15 listopada 2019 – 6 października 2020 [29]
Minister Rozwoju, Pracy i Technologii od 6 października 2020 [30]

Gospodarka morska[edytuj | edytuj kod]

Dział utworzono 1 kwietnia 1999[2].

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Transportu i Gospodarki Morskiej 3 grudnia 1999 – 23 października 2001 [77][78]
Minister Infrastruktury 23 października 2001 – 31 października 2005 [79][80][81][82][83]
Minister Transportu i Budownictwa 31 października 2005 – 5 maja 2006 [84]
Minister Gospodarki Morskiej 5 maja 2006 – 16 listopada 2007 [85][86][87]
Minister Infrastruktury 16 listopada 2007 – 18 listopada 2011 [88]
Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 18 listopada 2011 – 27 listopada 2013 [89]
Minister Infrastruktury i Rozwoju 27 listopada 2013 – 16 listopada 2015 [90][91]
Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 16 listopada 2015 – 6 października 2020 [92][93][94][95]
Minister Infrastruktury od 6 października 2020 [96]

Gospodarka wodna[edytuj | edytuj kod]

Dział utworzono 1 kwietnia 1999[2].

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Środowiska 10 listopada 1999 – 9 stycznia 2018 [97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108]
Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 9 stycznia 2018 – 6 października 2020 [94][95]
Minister Klimatu i Środowiska 6 października 2020 – 13 listopada 2020 [61][109]
Minister Infrastruktury od 13 listopada 2020 [110]

Gospodarka złożami kopalin[edytuj | edytuj kod]

Dział utworzono 27 listopada 2015[22].

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Energii 1 grudnia 2015 – 15 listopada 2019 [57][58]
Minister Aktywów Państwowych od 15 listopada 2019 [59]

Informatyzacja[edytuj | edytuj kod]

Dział utworzono 1 lipca 2002[111].

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Nauki[l] 1 lipca 2002 – 2 maja 2004 [112][113]
Minister Nauki i Informatyzacji 2 maja 2004 – 31 października 2005 [114][115]
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 31 października 2005 – 18 listopada 2011 [9][10][11]
Minister Administracji i Cyfryzacji 18 listopada 2011 – 16 listopada 2015 [12][13]
Minister Cyfryzacji[m] od 16 listopada 2015 [116][117][118][119][120][121]

Instytucje finansowe[edytuj | edytuj kod]

Dział utworzono 1 kwietnia 1999[2].

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Finansów 3 grudnia 1999 – 28 września 2016 [31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41]
Minister Rozwoju i Finansów[n] 28 września 2016 – 9 stycznia 2018 [42][43]
Minister Finansów 9 stycznia 2018 – 20 września 2019 [44][45]
Minister Finansów, Inwestycji i Rozwoju[o] 20 września 2019 – 15 listopada 2019 [28]
Minister Finansów 15 listopada 2019 – 6 października 2020 [46]
Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej[p] od 6 października 2020 [47]

Klimat[edytuj | edytuj kod]

Dział utworzono 29 lutego 2020[20].

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Klimatu 21 marca 2020 – 6 października 2020 [60]
Minister Klimatu i Środowiska od 6 października 2020 [61]

Kultura fizyczna[edytuj | edytuj kod]

Dział utworzono 16 października 2010[122].

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Sportu i Turystyki 16 października 2010[q] – 15 listopada 2019 [123][124][125][126][127]
Minister Sportu 15 listopada 2019 – 6 października 2020 [128][129]
Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu[r] od 6 października 2020 [130]

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego[edytuj | edytuj kod]

Dział utworzono 10 września 1999[131].

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego 10 listopada 1999 – 23 października 2001 [132]
Minister Kultury 23 października 2001 – 31 października 2005 [133][134][135][136]
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego 31 października 2005 – 6 października 2020 [137][138][139][140][141][142][143][144]
Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu[s] od 6 października 2020 [130]

Łączność[edytuj | edytuj kod]

Dział utworzono 1 kwietnia 1999[2].

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Łączności 3 grudnia 1999 – 23 lipca 2001[t] [145][146]
Minister Gospodarki 23 lipca 2001 – 23 października 2001 [147]
Minister Infrastruktury 23 października 2001 – 31 października 2005 [79][80][81][82][83]
Minister Transportu i Budownictwa 31 października 2005 – 5 maja 2006 [84]
Minister Transportu 5 maja 2006 – 16 listopada 2007 [148][149]
Minister Infrastruktury 16 listopada 2007 – 18 listopada 2011 [88]
Minister Administracji i Cyfryzacji 18 listopada 2011 – 16 listopada 2015 [12][13]
Minister Cyfryzacji 16 listopada 2015 – 9 grudnia 2015 [116]
Minister Infrastruktury i Budownictwa 9 grudnia 2015 – 9 stycznia 2018 [23][24]
Minister Infrastruktury[u] 9 stycznia 2018 – 8 października 2020 [25][26][150][151]
Minister Aktywów Państwowych od 8 października 2020 [152]

Obrona narodowa[edytuj | edytuj kod]

Dział utworzono 1 kwietnia 1999[2][v].

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Obrony Narodowej od 1 kwietnia 1999 [153][154][155][156][157][158][159][160][161]

Oświata i wychowanie[edytuj | edytuj kod]

Dział utworzono 1 kwietnia 1999[2].

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Edukacji Narodowej 3 grudnia 1999 – 23 października 2001 [162]
Minister Edukacji Narodowej i Sportu 23 października 2001 – 1 września 2005 [163][164][165][166]
Minister Edukacji Narodowej 1 września 2005 – 31 października 2005 [167]
Minister Edukacji i Nauki 31 października 2005 – 5 maja 2006 [168]
Minister Edukacji Narodowej 5 maja 2006 – 19 października 2020 [169][170][171][172][173][174][175][176][177]
Minister Edukacji i Nauki[w] od 19 października 2020 [178][179]

Praca[edytuj | edytuj kod]

Dział utworzono 1 kwietnia 1999[2].

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Pracy i Polityki Społecznej 10 listopada 1999 – 8 stycznia 2003 [180][181][182]
Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej 8 stycznia 2003 – 2 maja 2004 [66]
Minister Gospodarki i Pracy 2 maja 2004 – 31 października 2005 [67][68]
Minister Pracy i Polityki Społecznej 31 października 2005 – 16 listopada 2015 [183][184][185][186][187][188][189]
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 16 listopada 2015 – 6 października 2020 [190][191][192][193]
Minister Rozwoju, Pracy i Technologii od 6 października 2020 [30]

Rodzina[edytuj | edytuj kod]

Dział utworzono 9 września 2010[194].

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Pracy i Polityki Społecznej 9 września 2010[x] – 16 listopada 2015 [188][189]
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 16 listopada 2015 – 6 października 2020 [190][191][192][193]
Minister Rodziny i Polityki Społecznej od 6 października 2020 [195]

Rolnictwo[edytuj | edytuj kod]

Dział utworzono 1 kwietnia 1999[2].

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi od 10 listopada 1999 [196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210]

Rozwój regionalny[edytuj | edytuj kod]

Dział utworzono 10 września 1999[131].

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Gospodarki 3 grudnia 1999 – 21 czerwca 2000 [62]
Minister Rozwoju Regionalnego i Budownictwa 21 czerwca 2000 – 23 października 2001 [211]
Minister Gospodarki 23 października 2001 – 8 stycznia 2003 [64][65]
Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej 8 stycznia 2003 – 2 maja 2004 [66]
Minister Gospodarki i Pracy 2 maja 2004 – 31 października 2005 [67][68]
Minister Rozwoju Regionalnego 31 października 2005 – 27 listopada 2013 [212][213][214][215][216][217]
Minister Infrastruktury i Rozwoju 27 listopada 2013 – 16 listopada 2015 [90][91]
Minister Rozwoju 16 listopada 2015 – 28 września 2016 [75]
Minister Rozwoju i Finansów[y] 28 września 2016 – 9 stycznia 2018 [42][43]
Minister Inwestycji i Rozwoju 9 stycznia 2018 – 20 września 2019 [218][27]
Minister Finansów, Inwestycji i Rozwoju[z] 20 września 2019 – 15 listopada 2019 [28]
Minister Funduszy i Polityki Regionalnej 15 listopada 2019 – 6 października 2020 [219]
Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej[aa] od 6 października 2020 [47]

Rozwój wsi[edytuj | edytuj kod]

Dział utworzono 1 kwietnia 1999[2].

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi od 10 listopada 1999 [196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210]

Rybołówstwo[edytuj | edytuj kod]

Dział utworzono 24 lutego 2007[220].

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Gospodarki Morskiej 2 marca 2007 – 16 listopada 2007 [87]
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 16 listopada 2007 – 16 listopada 2015 [203][204][205]
Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 16 listopada 2015 – 6 października 2020 [92][93][94][95]
Minister Infrastruktury 6 października 2020 – 2 listopada 2020 [96][221]
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi od 2 listopada 2020 [222]

Rynki rolne[edytuj | edytuj kod]

Dział utworzono 10 września 1999[131].

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi od 10 listopada 1999 [196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210]

Sprawiedliwość[edytuj | edytuj kod]

Dział utworzono 1 kwietnia 1999[2].

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Sprawiedliwości od 3 grudnia 1999 [223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235]

Sprawy wewnętrzne[edytuj | edytuj kod]

Dział utworzono 1 kwietnia 1999[2].

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 18 października 1999 – 18 listopada 2011 [3][4][5][6][7][8][9][10][11]
Minister Spraw Wewnętrznych 18 listopada 2011 – 16 listopada 2015 [236][237]
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji od 16 listopada 2015 [14][15][16][17][18][19]

Sprawy zagraniczne[edytuj | edytuj kod]

Dział utworzono 1 kwietnia 1999[2].

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Spraw Zagranicznych od 3 grudnia 1999 [238][239][240][241][242][243][244][245][49][50][51][52][53][54][55][246][247]

Szkolnictwo wyższe i nauka[edytuj | edytuj kod]

Dział utworzono 1 października 2018[248].

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 1 października 2018 – 19 października 2020 [249][250][251]
Minister Edukacji i Nauki[ab] od 19 października 2020 [178][179]

Środowisko[edytuj | edytuj kod]

Dział utworzono 1 kwietnia 1999[2].

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Środowiska 10 listopada 1999 – 15 listopada 2019 [97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][252]
Minister Klimatu 15 listopada 2019 – 21 marca 2020 [253]
Minister Środowiska 21 marca 2020 – 6 października 2020 [254]
Minister Klimatu i Środowiska od 6 października 2020 [61]

Transport[edytuj | edytuj kod]

Dział utworzono 1 kwietnia 1999[2].

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Transportu i Gospodarki Morskiej 3 grudnia 1999 – 23 października 2001 [77][78]
Minister Infrastruktury 23 października 2001 – 31 października 2005 [79][80][81][82][83]
Minister Transportu i Budownictwa 31 października 2005 – 5 maja 2006 [84]
Minister Transportu 5 maja 2006 – 16 listopada 2007 [148][149]
Minister Infrastruktury 16 listopada 2007 – 18 listopada 2011 [88]
Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 18 listopada 2011 – 27 listopada 2013 [89]
Minister Infrastruktury i Rozwoju 27 listopada 2013 – 16 listopada 2015 [90][91]
Minister Infrastruktury i Budownictwa 16 listopada 2015 – 9 stycznia 2018 [255][23][24]
Minister Infrastruktury[ac] od 9 stycznia 2018 [25][26][150]

Turystyka[edytuj | edytuj kod]

Dział utworzono 10 września 1999[131].

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Transportu i Gospodarki Morskiej 3 grudnia 1999 – 21 czerwca 2000 [77]
Minister Gospodarki 21 czerwca 2000 – 8 stycznia 2003 [63][64][65]
Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej 8 stycznia 2003 – 2 maja 2004 [66]
Minister Gospodarki i Pracy 2 maja 2004 – 31 października 2005 [67][68]
Minister Gospodarki 31 października 2005 – 23 lipca 2007 [69][70]
Minister Sportu i Turystyki 23 lipca 2007 – 15 listopada 2019 [256][257][124][125][126][127]
Minister Rozwoju 15 listopada 2019 – 6 października 2020 [29]
Minister Rozwoju, Pracy i Technologii od 6 października 2020 [30]

Wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne[edytuj | edytuj kod]

Dział utworzono 31 stycznia 2005[258].

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 31 stycznia 2005 – 18 listopada 2011 [259][9][10][11]
Minister Administracji i Cyfryzacji 18 listopada 2011 – 16 listopada 2015 [12][13]
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji od 16 listopada 2015 [14][15][16][17][18][19]

Zabezpieczenie społeczne[edytuj | edytuj kod]

Dział utworzono 1 kwietnia 1999[2].

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Pracy i Polityki Społecznej 10 listopada 1999 – 8 stycznia 2003 [180][181][182]
Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej 8 stycznia 2003 – 2 maja 2004 [66]
Minister Polityki Społecznej 2 maja 2004 – 31 października 2005 [260][261][262]
Minister Pracy i Polityki Społecznej 31 października 2005 – 16 listopada 2015 [183][184][185][186][187][188][189]
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 16 listopada 2015 – 6 października 2020 [190][191][192][193]
Minister Rodziny i Polityki Społecznej od 6 października 2020 [195]

Zdrowie[edytuj | edytuj kod]

Dział utworzono 1 kwietnia 1999[2]

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Zdrowia od 10 listopada 1999 [263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277]

Żegluga śródlądowa[edytuj | edytuj kod]

Dział utworzono 27 listopada 2015[22].

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 27 listopada 2015 – 6 października 2020 [278][93][94][95]
Minister Infrastruktury od 6 października 2020 [96]

Działy zniesione[edytuj | edytuj kod]

Architektura i budownictwo[edytuj | edytuj kod]

Dział utworzono 10 września 1999[131].

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 18 października 1999 – 21 czerwca 2000 [3]
Minister Rozwoju Regionalnego i Budownictwa 21 czerwca 2000 – 23 października 2001 [211]
Minister Infrastruktury 23 października 2001 – 1 stycznia 2002 [79]

1 stycznia 2002 w miejsce działu oraz działu gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa utworzono dział budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa.

Budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa[edytuj | edytuj kod]

Dział utworzono 1 stycznia 2002[111].

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Infrastruktury 1 stycznia 2002 – 31 października 2005 [80][81][82][83]
Minister Transportu i Budownictwa 31 października 2005 – 5 maja 2006 [84]
Minister Budownictwa 5 maja 2006 – 16 listopada 2007 [279][280]
Minister Infrastruktury 16 listopada 2007 – 18 listopada 2011 [88]
Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 18 listopada 2011 – 1 stycznia 2013 [89]

1 stycznia 2013 w miejsce działu utworzono dział budownictwo, lokalne planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo.

Budownictwo, lokalne planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo[edytuj | edytuj kod]

Dział utworzono 1 stycznia 2013[281].

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 1 stycznia 2013 – 27 listopada 2013 [282]
Minister Infrastruktury i Rozwoju 27 listopada 2013 – 16 listopada 2015 [90][91]
Minister Infrastruktury i Budownictwa 16 listopada 2015 – 27 listopada 2015 [255]

27 listopada 2015 w miejsce działu utworzono dział budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo.

Gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa[edytuj | edytuj kod]

Dział utworzono 10 września 1999[131].

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Gospodarki 3 grudnia 1999 – 21 czerwca 2000 [62]
Minister Rozwoju Regionalnego i Budownictwa 21 czerwca 2000 – 23 października 2001 [211]
Minister Infrastruktury 23 października 2001 – 1 stycznia 2002 [79]

1 stycznia 2002 w miejsce działu oraz działu architektura i budownictwo utworzono dział budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa.

Integracja europejska[edytuj | edytuj kod]

Dział utworzono 1 kwietnia 1999[2].

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Przewodniczący Komitetu Integracji Europejskiej 1 kwietnia 1999 – 1 stycznia 2010 [283]

1 stycznia 2010 w miejsce działu utworzono dział członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej.

Kultura[edytuj | edytuj kod]

Dział (utworzony 1 kwietnia 1999[2]) istniał w okresie przejściowym. 10 września 1999 w jego miejsce utworzono dział kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Kultura fizyczna i sport[edytuj | edytuj kod]

Dział utworzono 10 września 1999[131].

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Edukacji Narodowej 3 grudnia 1999 – 23 października 2001 [162]
Minister Edukacji Narodowej i Sportu 23 października 2001 – 1 września 2005 [163][164][165][166]
Minister Sportu 1 września 2005 – 23 lipca 2007 [284][285][286]
Minister Sportu i Turystyki 23 lipca 2007 – 16 października 2010 [256][257]

16 października 2010 w miejsce działu utworzono dział kultura fizyczna.

Kultura fizyczna i turystyka[edytuj | edytuj kod]

Dział (utworzony 1 kwietnia 1999[2]) istniał w okresie przejściowym. 10 września 1999 w jego miejsce utworzono dział kultura fizyczna i sport oraz dział turystyka.

Mieszkalnictwo i rozwój miast[edytuj | edytuj kod]

Dział (utworzony 1 kwietnia 1999[2]) istniał w okresie przejściowym. 10 września 1999 w jego miejsce utworzono dział gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa.

Nauka[edytuj | edytuj kod]

Dział utworzono 1 kwietnia 1999[2][ad]

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Nauki[ae] 10 listopada 1999 – 2 maja 2004 [287][288][112][113]
Minister Nauki i Informatyzacji 2 maja 2004 – 31 października 2005 [114][115]
Minister Edukacji i Nauki 31 października 2005 – 5 maja 2006 [168]
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 5 maja 2006 – 1 października 2018 [289][290][291][292][293][294][295][296]

1 października 2018 w miejsce działu oraz działu szkolnictwo wyższe utworzono dział szkolnictwo wyższe i nauka.

Skarb Państwa[edytuj | edytuj kod]

Dział utworzono 1 kwietnia 1999[2]

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Skarbu Państwa 3 grudnia 1999 – 1 stycznia 2017 [297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307]

1 stycznia 2017 dział został zlikwidowany[308].

Sprawy rodziny[edytuj | edytuj kod]

Dział utworzono 24 lutego 2007[220].

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Pracy i Polityki Społecznej 2 marca 2007 – 25 czerwca 2007 [185][309]
Minister Rozwoju Regionalnego 25 czerwca 2007 – 14 sierpnia 2007 [214]
Minister Pracy i Polityki Społecznej 14 sierpnia 2007 – 9 września 2010 [186][187]

9 września 2010 w miejsce działu utworzono dział rodzina.

Szkolnictwo wyższe[edytuj | edytuj kod]

Dział utworzono 1 kwietnia 1999[2].

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Edukacji Narodowej 3 grudnia 1999 – 23 października 2001 [162]
Minister Edukacji Narodowej i Sportu 23 października 2001 – 1 września 2005 [163][164][165][166]
Minister Edukacji Narodowej 1 września 2005 – 31 października 2005 [167]
Minister Edukacji i Nauki 31 października 2005 – 5 maja 2006 [168]
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 5 maja 2006 – 1 października 2018 [289][290][291][292][293][294][295][296]

1 października 2018 w miejsce działu oraz działu nauka utworzono dział szkolnictwo wyższe i nauka.

Wyznania religijne[edytuj | edytuj kod]

Dział utworzono 1 kwietnia 1999[2]

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 18 października 1999 – 31 stycznia 2005 [3][4][5][6][7][8]

31 stycznia 2005 w miejsce działu utworzono dział wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne.

Zobacz też[edytuj | edytuj kod]

Uwagi[edytuj | edytuj kod]

 1. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów wprowadzające dział budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo w miejsce działu budownictwo, lokalne planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo weszło w życie dopiero 9 grudnia 2015.
 2. Obsługę Ministra Infrastruktury w zakresie działu budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo zapewniało Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa.
 3. Obsługę Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju w zakresie działu budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo zapewniało Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju.
 4. Obsługę Ministra Rozwoju i Finansów w zakresie działu budżet zapewniało Ministerstwo Finansów.
 5. Obsługę Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju w zakresie działu budżet zapewniało Ministerstwo Finansów.
 6. Obsługę Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w zakresie działu budżet zapewnia Ministerstwo Finansów.
 7. Obsługę Ministra do Spraw Unii Europejskiej w zakresie działu członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej zapewnia Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.
 8. Obsługę Ministra Rozwoju i Finansów w zakresie działu finanse publiczne zapewniało Ministerstwo Finansów.
 9. Obsługę Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju w zakresie działu finanse publiczne zapewniało Ministerstwo Finansów.
 10. Obsługę Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w zakresie działu finanse publiczne zapewnia Ministerstwo Finansów.
 11. Obsługę Ministra Rozwoju i Finansów w zakresie działu gospodarka zapewniało Ministerstwo Rozwoju.
 12. Obsługę Ministra Nauki w zakresie działu informatyzacja do 1 kwietnia 2003 zapewniał Urząd Komitetu Badań Naukowych, a następnie utworzone w jego miejsce Ministerstwo Nauki i Informatyzacji.
 13. Obsługę Ministra Cyfryzacji w zakresie działu informatyzacja od 6 października 2020 zapewnia Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.
 14. Obsługę Ministra Rozwoju i Finansów w zakresie działu instytucje finansowe zapewniało Ministerstwo Finansów.
 15. Obsługę Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju w zakresie działu instytucje finansowe zapewniało Ministerstwo Finansów.
 16. Obsługę Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w zakresie działu instytucje finansowe zapewnia Ministerstwo Finansów.
 17. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów wprowadzające dział kultura fizyczna w miejsce działu kultura fizyczna i sport weszło w życie dopiero 17 grudnia 2010.
 18. Obsługę Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w zakresie działu kultura fizyczna zapewnia Ministerstwo Sportu.
 19. Obsługę Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w zakresie działu kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zapewnia Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
 20. Dział łączność został przekazany Ministrowi Gospodarki 23 lipca 2001, natomiast uchylenie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Łączności nastąpiło dopiero 31 lipca 2001.
 21. Obsługę Ministra Infrastruktury w zakresie działu łączność do 22 stycznia 2018 zapewniało Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa.
 22. Minister właściwy do spraw obrony narodowej wykonuje swoje zadania na mocy ustawy o Ministrze Obrony Narodowej (Dz.U. z 1996 r. nr 10, poz. 56).
 23. Obsługę Ministra Edukacji i Nauki w zakresie działu oświata i wychowanie do 1 stycznia 2021 zapewniało Ministerstwo Edukacji Narodowej.
 24. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów wprowadzające dział rodzina w miejsce działu sprawy rodziny weszło w życie dopiero 18 listopada 2011.
 25. Obsługę Ministra Rozwoju i Finansów w zakresie działu rozwój regionalny zapewniało Ministerstwo Rozwoju.
 26. Obsługę Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju w zakresie działu rozwój regionalny zapewniało Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju.
 27. Obsługę Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w zakresie działu rozwój regionalny zapewnia Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.
 28. Obsługę Ministra Edukacji i Nauki w zakresie działu szkolnictwo wyższe i nauka do 1 stycznia 2021 zapewniało Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
 29. Obsługę Ministra Infrastruktury w zakresie działu transport do 22 stycznia 2018 zapewniało Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa.
 30. Minister właściwy do spraw nauki do 5 lutego 2005 pełnił również funkcję Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych (Dz.U. z 1991 r. nr 8, poz. 28).
 31. Obsługę Ministra Nauki w zakresie działu nauka do 1 kwietnia 2003 zapewniał Urząd Komitetu Badań Naukowych, a następnie utworzone w jego miejsce Ministerstwo Nauki i Informatyzacji.

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. Dz.U. z 2020 r. poz. 1220
 2. a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z aa ab Dz.U. z 1997 r. nr 141, poz. 943
 3. a b c d Dz.U. z 1999 r. nr 85, poz. 941
 4. a b c Dz.U. z 2000 r. nr 50, poz. 590
 5. a b c Dz.U. z 2001 r. nr 122, poz. 1343
 6. a b c Dz.U. z 2002 r. nr 35, poz. 325
 7. a b c Dz.U. z 2004 r. nr 106, poz. 1128
 8. a b c Dz.U. z 2004 r. nr 134, poz. 1436
 9. a b c d Dz.U. z 2005 r. nr 220, poz. 1897
 10. a b c d Dz.U. z 2006 r. nr 131, poz. 919
 11. a b c d Dz.U. z 2007 r. nr 216, poz. 1604
 12. a b c d Dz.U. z 2011 r. nr 248, poz. 1479
 13. a b c d Dz.U. z 2014 r. poz. 1254
 14. a b c Dz.U. z 2015 r. poz. 1897
 15. a b c Dz.U. z 2017 r. poz. 2326
 16. a b c Dz.U. z 2018 r. poz. 97
 17. a b c Dz.U. z 2019 r. poz. 1058
 18. a b c Dz.U. z 2019 r. poz. 1540
 19. a b c Dz.U. z 2019 r. poz. 2264
 20. a b Dz.U. z 2020 r. poz. 284
 21. a b Dz.U. z 2020 r. poz. 496
 22. a b c d Dz.U. z 2015 r. poz. 1960
 23. a b c Dz.U. z 2015 r. poz. 2094
 24. a b c Dz.U. z 2017 r. poz. 2322
 25. a b c Dz.U. z 2018 r. poz. 101
 26. a b c Dz.U. z 2018 r. poz. 176
 27. a b Dz.U. z 2018 r. poz. 175
 28. a b c d e Dz.U. z 2019 r. poz. 1841
 29. a b c Dz.U. z 2019 r. poz. 2261
 30. a b c d Dz.U. z 2020 r. poz. 1718
 31. a b c Dz.U. z 1999 r. nr 96, poz. 1118
 32. a b c Dz.U. z 2001 r. nr 122, poz. 1334
 33. a b c Dz.U. z 2002 r. nr 32, poz. 301
 34. a b c Dz.U. z 2004 r. nr 106, poz. 1119
 35. a b c Dz.U. z 2004 r. nr 134, poz. 1427
 36. a b c Dz.U. z 2005 r. nr 220, poz. 1887
 37. a b c Dz.U. z 2006 r. nr 131, poz. 908
 38. a b c Dz.U. z 2007 r. nr 216, poz. 1592
 39. a b c Dz.U. z 2011 r. nr 248, poz. 1481
 40. a b c Dz.U. z 2014 r. poz. 1256
 41. a b c Dz.U. z 2015 r. poz. 1900
 42. a b c d e Dz.U. z 2016 r. poz. 1595
 43. a b c d e Dz.U. z 2017 r. poz. 2331
 44. a b c Dz.U. z 2018 r. poz. 92
 45. a b c Dz.U. z 2019 r. poz. 1059
 46. a b c Dz.U. z 2019 r. poz. 2265
 47. a b c d Dz.U. z 2020 r. poz. 1719
 48. Dz.U. z 2009 r. nr 161, poz. 1277
 49. a b Dz.U. z 2009 r. nr 220, poz. 1725
 50. a b Dz.U. z 2011 r. nr 248, poz. 1492
 51. a b Dz.U. z 2014 r. poz. 1266
 52. a b Dz.U. z 2015 r. poz. 1899
 53. a b Dz.U. z 2017 r. poz. 2316
 54. a b Dz.U. z 2018 r. poz. 98
 55. a b Dz.U. z 2019 r. poz. 2260
 56. Dz.U. z 2020 r. poz. 363
 57. a b Dz.U. z 2015 r. poz. 2087
 58. a b Dz.U. z 2017 r. poz. 2314
 59. a b Dz.U. z 2019 r. poz. 2256
 60. a b Dz.U. z 2020 r. poz. 495
 61. a b c d Dz.U. z 2020 r. poz. 1720
 62. a b c Dz.U. z 1999 r. nr 96, poz. 1119
 63. a b Dz.U. z 2000 r. nr 50, poz. 588
 64. a b c Dz.U. z 2001 r. nr 122, poz. 1335
 65. a b c Dz.U. z 2002 r. nr 97, poz. 867
 66. a b c d e Dz.U. z 2003 r. nr 1, poz. 5
 67. a b c d Dz.U. z 2004 r. nr 106, poz. 1120
 68. a b c d Dz.U. z 2004 r. nr 134, poz. 1428
 69. a b Dz.U. z 2005 r. nr 220, poz. 1888
 70. a b Dz.U. z 2006 r. nr 131, poz. 909
 71. Dz.U. z 2007 r. nr 135, poz. 954
 72. Dz.U. z 2007 r. nr 216, poz. 1593
 73. Dz.U. z 2011 r. nr 248, poz. 1478
 74. Dz.U. z 2014 r. poz. 1252
 75. a b Dz.U. z 2015 r. poz. 1895
 76. Dz.U. z 2018 r. poz. 93
 77. a b c Dz.U. z 1999 r. nr 96, poz. 1124
 78. a b Dz.U. z 2000 r. nr 50, poz. 591
 79. a b c d e Dz.U. z 2001 r. nr 122, poz. 1336
 80. a b c d Dz.U. z 2002 r. nr 24, poz. 247
 81. a b c d Dz.U. z 2002 r. nr 32, poz. 302
 82. a b c d Dz.U. z 2004 r. nr 106, poz. 1121
 83. a b c d Dz.U. z 2004 r. nr 134, poz. 1429
 84. a b c d Dz.U. z 2005 r. nr 220, poz. 1900
 85. Dz.U. z 2006 r. nr 76, poz. 539
 86. Dz.U. z 2006 r. nr 131, poz. 910
 87. a b Dz.U. z 2007 r. nr 38, poz. 242
 88. a b c d Dz.U. z 2007 r. nr 216, poz. 1594
 89. a b c Dz.U. z 2011 r. nr 248, poz. 1494
 90. a b c d Dz.U. z 2013 r. poz. 1391
 91. a b c d Dz.U. z 2014 r. poz. 1257
 92. a b Dz.U. z 2015 r. poz. 1909
 93. a b c Dz.U. z 2017 r. poz. 2324
 94. a b c d Dz.U. z 2018 r. poz. 100
 95. a b c d Dz.U. z 2019 r. poz. 2262
 96. a b c Dz.U. z 2020 r. poz. 1722
 97. a b Dz.U. z 1999 r. nr 91, poz. 1035
 98. a b Dz.U. z 2001 r. nr 122, poz. 1345
 99. a b Dz.U. z 2002 r. nr 85, poz. 766
 100. a b Dz.U. z 2004 r. nr 106, poz. 1130
 101. a b Dz.U. z 2004 r. nr 134, poz. 1438
 102. a b Dz.U. z 2005 r. nr 220, poz. 1899
 103. a b Dz.U. z 2006 r. nr 131, poz. 922
 104. a b Dz.U. z 2007 r. nr 216, poz. 1606
 105. a b Dz.U. z 2011 r. nr 248, poz. 1493
 106. a b Dz.U. z 2014 r. poz. 1267
 107. a b Dz.U. z 2015 r. poz. 1904
 108. a b Dz.U. z 2017 r. poz. 2323
 109. Dz.U. z 2020 r. poz. 2004
 110. Dz.U. z 2020 r. poz. 2006
 111. a b Dz.U. z 2001 r. nr 154, poz. 1800
 112. a b Dz.U. z 2002 r. nr 96, poz. 852
 113. a b Dz.U. z 2003 r. nr 55, poz. 480
 114. a b Dz.U. z 2004 r. nr 106, poz. 1123
 115. a b Dz.U. z 2004 r. nr 134, poz. 1431
 116. a b Dz.U. z 2015 r. poz. 1910
 117. Dz.U. z 2015 r. poz. 2090
 118. Dz.U. z 2017 r. poz. 2327
 119. Dz.U. z 2018 r. poz. 761
 120. Dz.U. z 2019 r. poz. 2270
 121. Dz.U. z 2020 r. poz. 1716
 122. Dz.U. z 2010 r. nr 127, poz. 857
 123. Dz.U. z 2010 r. nr 238, poz. 1580
 124. a b Dz.U. z 2011 r. nr 248, poz. 1489
 125. a b Dz.U. z 2014 r. poz. 1263
 126. a b Dz.U. z 2015 r. poz. 1911
 127. a b Dz.U. z 2017 r. poz. 2318
 128. Dz.U. z 2019 r. poz. 2253
 129. Dz.U. z 2019 r. poz. 2380
 130. a b Dz.U. z 2020 r. poz. 1717
 131. a b c d e f g Dz.U. z 1999 r. nr 70, poz. 778
 132. Dz.U. z 1999 r. nr 91, poz. 1031
 133. Dz.U. z 2001 r. nr 122, poz. 1337
 134. Dz.U. z 2002 r. nr 32, poz. 303
 135. Dz.U. z 2004 r. nr 106, poz. 1122
 136. Dz.U. z 2004 r. nr 134, poz. 1430
 137. Dz.U. z 2005 r. nr 220, poz. 1889
 138. Dz.U. z 2006 r. nr 131, poz. 911
 139. Dz.U. z 2007 r. nr 216, poz. 1595
 140. Dz.U. z 2011 r. nr 248, poz. 1482
 141. Dz.U. z 2014 r. poz. 1258
 142. Dz.U. z 2015 r. poz. 1894
 143. Dz.U. z 2017 r. poz. 2321
 144. Dz.U. z 2019 r. poz. 2254
 145. Dz.U. z 1999 r. nr 96, poz. 1120
 146. Dz.U. z 2001 r. nr 79, poz. 841
 147. Dz.U. z 2001 r. nr 75, poz. 801
 148. a b Dz.U. z 2006 r. nr 76, poz. 541
 149. a b Dz.U. z 2006 r. nr 131, poz. 923
 150. a b Dz.U. z 2019 r. poz. 2257
 151. Dz.U. z 2020 r. poz. 1745
 152. Dz.U. z 2020 r. poz. 1746
 153. Dz.U. z 2005 r. nr 220, poz. 1890
 154. Dz.U. z 2006 r. nr 131, poz. 913
 155. Dz.U. z 2007 r. nr 216, poz. 1597
 156. Dz.U. z 2011 r. nr 248, poz. 1484
 157. Dz.U. z 2014 r. poz. 1253
 158. Dz.U. z 2015 r. poz. 1898
 159. Dz.U. z 2017 r. poz. 2320
 160. Dz.U. z 2018 r. poz. 99
 161. Dz.U. z 2019 r. poz. 2259
 162. a b c Dz.U. z 1999 r. nr 96, poz. 1117
 163. a b c Dz.U. z 2001 r. nr 122, poz. 1333
 164. a b c Dz.U. z 2002 r. nr 97, poz. 866
 165. a b c Dz.U. z 2004 r. nr 106, poz. 1118
 166. a b c Dz.U. z 2004 r. nr 134, poz. 1426
 167. a b Dz.U. z 2005 r. nr 168, poz. 1404
 168. a b c Dz.U. z 2005 r. nr 220, poz. 1886
 169. Dz.U. z 2006 r. nr 76, poz. 538
 170. Dz.U. z 2006 r. nr 131, poz. 907
 171. Dz.U. z 2007 r. nr 216, poz. 1591
 172. Dz.U. z 2011 r. nr 248, poz. 1480
 173. Dz.U. z 2014 r. poz. 1255
 174. Dz.U. z 2015 r. poz. 1903
 175. Dz.U. z 2017 r. poz. 2315
 176. Dz.U. z 2019 r. poz. 1055
 177. Dz.U. z 2019 r. poz. 2268
 178. a b Dz.U. z 2020 r. poz. 1848
 179. a b Dz.U. z 2020 r. poz. 2335
 180. a b Dz.U. z 1999 r. nr 91, poz. 1033
 181. a b Dz.U. z 2001 r. nr 122, poz. 1339
 182. a b Dz.U. z 2002 r. nr 32, poz. 304
 183. a b Dz.U. z 2005 r. nr 220, poz. 1891
 184. a b Dz.U. z 2006 r. nr 131, poz. 914
 185. a b c Dz.U. z 2007 r. nr 38, poz. 243
 186. a b c Dz.U. z 2007 r. nr 148, poz. 1041
 187. a b c Dz.U. z 2007 r. nr 216, poz. 1598
 188. a b c Dz.U. z 2011 r. nr 248, poz. 1485
 189. a b c Dz.U. z 2014 r. poz. 1260
 190. a b c Dz.U. z 2015 r. poz. 1905
 191. a b c Dz.U. z 2017 r. poz. 2329
 192. a b c Dz.U. z 2019 r. poz. 1054
 193. a b c Dz.U. z 2019 r. poz. 2267
 194. Dz.U. z 2010 r. nr 155, poz. 1035
 195. a b Dz.U. z 2020 r. poz. 1723
 196. a b c Dz.U. z 1999 r. nr 91, poz. 1034
 197. a b c Dz.U. z 2001 r. nr 122, poz. 1340
 198. a b c Dz.U. z 2002 r. nr 32, poz. 305
 199. a b c Dz.U. z 2004 r. nr 106, poz. 1125
 200. a b c Dz.U. z 2004 r. nr 134, poz. 1433
 201. a b c Dz.U. z 2005 r. nr 220, poz. 1892
 202. a b c Dz.U. z 2006 r. nr 131, poz. 915
 203. a b c d Dz.U. z 2007 r. nr 216, poz. 1599
 204. a b c d Dz.U. z 2011 r. nr 248, poz. 1486
 205. a b c d Dz.U. z 2014 r. poz. 1261
 206. a b c Dz.U. z 2015 r. poz. 1906
 207. a b c Dz.U. z 2017 r. poz. 2325
 208. a b c Dz.U. z 2018 r. poz. 1250
 209. a b c Dz.U. z 2019 r. poz. 2258
 210. a b c Dz.U. z 2020 r. poz. 1721
 211. a b c Dz.U. z 2000 r. nr 50, poz. 589
 212. Dz.U. z 2005 r. nr 220, poz. 1893
 213. Dz.U. z 2006 r. nr 131, poz. 916
 214. a b Dz.U. z 2007 r. nr 110, poz. 761
 215. Dz.U. z 2007 r. nr 148, poz. 1042
 216. Dz.U. z 2007 r. nr 216, poz. 1600
 217. Dz.U. z 2011 r. nr 248, poz. 1487
 218. Dz.U. z 2018 r. poz. 94
 219. Dz.U. z 2019 r. poz. 2263
 220. a b Dz.U. z 2007 r. nr 21, poz. 125
 221. Dz.U. z 2020 r. poz. 1927
 222. Dz.U. z 2020 r. poz. 1928
 223. Dz.U. z 1999 r. nr 96, poz. 1122
 224. Dz.U. z 2001 r. nr 122, poz. 1342
 225. Dz.U. z 2002 r. nr 97, poz. 869
 226. Dz.U. z 2004 r. nr 106, poz. 1127
 227. Dz.U. z 2004 r. nr 134, poz. 1435
 228. Dz.U. z 2005 r. nr 220, poz. 1896
 229. Dz.U. z 2006 r. nr 131, poz. 921
 230. Dz.U. z 2007 r. nr 216, poz. 1603
 231. Dz.U. z 2011 r. nr 248, poz. 1490
 232. Dz.U. z 2014 r. poz. 1264
 233. Dz.U. z 2015 r. poz. 1901
 234. Dz.U. z 2017 r. poz. 2330
 235. Dz.U. z 2019 r. poz. 2271
 236. Dz.U. z 2011 r. nr 248, poz. 1491
 237. Dz.U. z 2014 r. poz. 1265
 238. Dz.U. z 1999 r. nr 96, poz. 1123
 239. Dz.U. z 2001 r. nr 122, poz. 1344
 240. Dz.U. z 2002 r. nr 97, poz. 870
 241. Dz.U. z 2004 r. nr 106, poz. 1129
 242. Dz.U. z 2004 r. nr 134, poz. 1437
 243. Dz.U. z 2005 r. nr 220, poz. 1898
 244. Dz.U. z 2006 r. nr 131, poz. 920
 245. Dz.U. z 2007 r. nr 216, poz. 1605
 246. Dz.U. z 2020 r. poz. 362
 247. Dz.U. z 2020 r. poz. 1469
 248. Dz.U. z 2018 r. poz. 1669
 249. Dz.U. z 2018 r. poz. 1998
 250. Dz.U. z 2019 r. poz. 2255
 251. Dz.U. z 2020 r. poz. 724
 252. Dz.U. z 2018 r. poz. 96
 253. Dz.U. z 2019 r. poz. 2266
 254. Dz.U. z 2020 r. poz. 494
 255. a b Dz.U. z 2015 r. poz. 1907
 256. a b Dz.U. z 2007 r. nr 135, poz. 953
 257. a b Dz.U. z 2007 r. nr 216, poz. 1602
 258. Dz.U. z 2005 r. nr 17, poz. 141
 259. Dz.U. z 2005 r. nr 19, poz. 164
 260. Dz.U. z 2004 r. nr 106, poz. 1124
 261. Dz.U. z 2004 r. nr 134, poz. 1432
 262. Dz.U. z 2004 r. nr 265, poz. 2643
 263. Dz.U. z 1999 r. nr 91, poz. 1036
 264. Dz.U. z 2001 r. nr 122, poz. 1346
 265. Dz.U. z 2002 r. nr 93, poz. 833
 266. Dz.U. z 2004 r. nr 106, poz. 1131
 267. Dz.U. z 2004 r. nr 134, poz. 1439
 268. Dz.U. z 2005 r. nr 220, poz. 1901
 269. Dz.U. z 2006 r. nr 131, poz. 924
 270. Dz.U. z 2007 r. nr 216, poz. 1607
 271. Dz.U. z 2011 r. nr 248, poz. 1495
 272. Dz.U. z 2014 r. poz. 1268
 273. Dz.U. z 2015 r. poz. 1908
 274. Dz.U. z 2017 r. poz. 2328
 275. Dz.U. z 2018 r. poz. 95
 276. Dz.U. z 2019 r. poz. 2269
 277. Dz.U. z 2020 r. poz. 1470
 278. Dz.U. z 2015 r. poz. 2091
 279. Dz.U. z 2006 r. nr 76, poz. 537
 280. Dz.U. z 2006 r. nr 131, poz. 906
 281. Dz.U. z 2012 r. poz. 951
 282. Dz.U. z 2012 r. poz. 1396
 283. Dz.U. z 1996 r. nr 106, poz. 494
 284. Dz.U. z 2005 r. nr 168, poz. 1405
 285. Dz.U. z 2005 r. nr 220, poz. 1895
 286. Dz.U. z 2006 r. nr 131, poz. 918
 287. Dz.U. z 1999 r. nr 91, poz. 1032
 288. Dz.U. z 2001 r. nr 122, poz. 1338
 289. a b Dz.U. z 2006 r. nr 76, poz. 540
 290. a b Dz.U. z 2006 r. nr 131, poz. 912
 291. a b Dz.U. z 2007 r. nr 216, poz. 1596
 292. a b Dz.U. z 2011 r. nr 63, poz. 324
 293. a b Dz.U. z 2011 r. nr 248, poz. 1483
 294. a b Dz.U. z 2014 r. poz. 1259
 295. a b Dz.U. z 2015 r. poz. 1896
 296. a b Dz.U. z 2017 r. poz. 2317
 297. Dz.U. z 1999 r. nr 96, poz. 1121
 298. Dz.U. z 2001 r. nr 122, poz. 1341
 299. Dz.U. z 2002 r. nr 97, poz. 868
 300. Dz.U. z 2004 r. nr 106, poz. 1126
 301. Dz.U. z 2004 r. nr 134, poz. 1434
 302. Dz.U. z 2005 r. nr 220, poz. 1894
 303. Dz.U. z 2006 r. nr 131, poz. 917
 304. Dz.U. z 2007 r. nr 216, poz. 1601
 305. Dz.U. z 2011 r. nr 248, poz. 1488
 306. Dz.U. z 2014 r. poz. 1262
 307. Dz.U. z 2015 r. poz. 1902
 308. Dz.U. z 2016 r. poz. 2260
 309. Dz.U. z 2007 r. nr 110, poz. 760