E-podatki

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

E-Podatki – program rozumiany jako zespół działań organizacyjnych, legislacyjnych i informatycznych mających na celu wyposażenie administracji podatkowej w nowoczesne narzędzia zarządzania informacją. Wspierają one realizację jej ustawowych zadań poprzez zwiększenie stopnia realizacji wpływów podatkowych, podniesienie efektywności oraz poprawę jej wizerunku społecznego.

Program e-Podatki będzie wypełnieniem umowy dotyczącej realizacji projektów indywidualnych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007–2013, Priorytet VII Społeczeństwo informacyjne – Budowa elektronicznej administracji: e-Deklaracje 2, e-Podatki, e-Rejestracja zawartej w Warszawie w dniu 22 września 2008 r. pomiędzy: Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji a Ministrem Finansów. Wartość projektów wchodzących w skład programu e-Podatki została określona na około 281 milionów złotych.

Zakres projektów wchodzących w skład Programu obejmować będzie działania skierowane na[edytuj | edytuj kod]

  • Maksymalizację wielkości należnych wpływów podatkowych między innymi poprzez zmniejszenie luki podatkowej (różnicy pomiędzy należnymi wpływami podatkowymi a faktycznie uzyskanymi),
  • Zmniejszenie pozapodatkowych obciążeń podatników,
  • Zwiększenie stopnia dobrowolnego wypełniania obowiązków podatkowych,
  • Wzrost efektywności działania administracji podatkowej między innymi poprzez zmniejszenie kosztów poboru podatków oraz konsolidację rejestrów podmiotów dla potrzeb administracji podatkowej,
  • Maksymalizację stopnia orientacji na podatnika między innymi dzięki rozwojowi zróżnicowanych kanałów komunikacji z interesariuszami oraz usprawnienie prowadzenia spraw podatkowych poprzez dostęp do informacji zorientowanych na obsługę procesów podatkowych.

Cele strategiczne Programu e-Podatki oraz obszary zmian[edytuj | edytuj kod]

  • Maksymalizację wielkości należnych wpływów podatkowych – podstawową funkcją administracji podatkowej jest efektywne zarządzanie systemem podatkowym w celu egzekwowania od obywateli i firm nałożonych prawem należności podatkowych;
  • Maksymalizację stopnia dobrowolnego wypełniania obowiązków podatkowych – wskaźnikiem tego, czy administracja podatkowa jest skuteczna pod względem oddziaływania społecznego, edukacji, obsługi klienta i egzekwowania należności podatkowych, będzie wzrost liczby podatników składających zeznanie podatkowe dobrowolnie i poprawnie;
  • Maksymalizację stopnia orientacji na podatnika – współpraca z podatnikami, która wpływa zarówno na jakość usług świadczonych przez administrację podatkową w kwestii pomocy w wypełnianiu zobowiązań podatkowych, jak i na efektywność rozwiązywania problemów podatników;
  • Minimalizację pozapodatkowych obciążeń podatników – podatnicy dążą do minimalizacji kosztów podporządkowania się wymogom podatkowym. Ważne jest wdrożenie przyjaznych i efektywnych kosztowo interakcji z podatnikiem oraz większej różnorodności sposobów dostępu do usług;
  • Wzrost efektywności działania administracji podatkowej – wydajna administracja będzie optymalizować wykorzystywanie dostępnych nakładów i aktywów, aby wygenerować najlepsze wyniki.

Bibliografia[edytuj | edytuj kod]

Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]