Edmund Kołodziejczyk

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Edmund Kołodziejczyk (ur. 31 sierpnia 1888 w Wadowicach, zm. 24 maja 1915 w Surochowie nad Sanem) – krakowski bibliograf, nauczyciel.

Był synem (jednym z pięciorga dzieci) kuśnierza wadowickiego Franciszka i Salomei z domu Dura. Ukończył gimnazjum w Wadowicach, studiował filologię polska na Uniwersytecie Jagiellońskim; dyplomu doktorskiego na tej uczelni nie uzyskał, prawdopodobnie nie udało mu się też złożyć z powodzeniem egzaminów nauczycielskich. W latach 1913-1914 pracował jako zastępca nauczyciela języka polskiego i łacińskiego w IV Gimnazjum Realnym w Krakowie.

Zajmował się historią słowianoznawstwa, publikował na ten temat w "Ludzie" liczne teksty, m.in. przyczynki etnograficzne (Zwyczaje, obrządki, zagadki i pieśni ludu kaliskiego w okolicach Wielunia, 1909; Z Andrychowa. Luźne notatki, 1910). Autor cenionej Bibliografii słowianoznawstwa polskiego, wydanej przez Akademię Umiejętności w roku 1911. Praca ta rejestruje 4893 pozycji opublikowanych w latach 1800-1908. Autor uporządkował materiał, dzieląc go na trzy zasadnicze grupy Słowian, a każdą z tych grup podzielił na działy, wśród których figuruje m.in. etnografia. Również w 1911 na łamach pisma "Ziemia" ogłosił Bibliografię prac o Kaszubach.

Był współzałożycielem Towarzystwa Słowiańskiego w Krakowie oraz członkiem Towarzystwa Ludoznawczego we Lwowie. Powołany do wojska po wybuchu I wojny światowej, jako żołnierz 56 pułku piechoty zginął 24 maja 1915 pod Surochowem koło Radymna.

Bibliografia[edytuj | edytuj kod]

  • Dzieje folklorystyki polskiej 1864-1918, H. Kapełuś, J. Krzyżanowski (red.), Warszawa 1982.
  • Wiesław Bieńkowski, Edmund Kołodziejczyk, [w:] Polski słownik biograficzny, tom XIII, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, Wrocław-Warszawa-Kraków 1967-1968, s. 352-353.
  • Halina Zgorzelska, Edmund Kołodziejczyk, [w:] Słownik pracowników książki polskiej (pod redakcją Ireny Treichel), Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa-Łódź 1972, s. 431.
  • Ewa Fryś-Pietraszkowa, Edmund Kołodziejczyk (1888–1915), slawista, etnograf, bibliograf, w: Etnografowie i ludoznawcy polscy. Sylwetki, szkice biograficzne, tom II (pod redakcją Ewy Fryś-Pietraszkowej i Anny Spiss), Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, Oddział Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego w Krakowie, Wrocław-Kraków 2007, s. 156.