Elementy dzieła muzycznego

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Elementy muzyki,muzyczne, dzieła muzycznego – elementy porządkujące materiał dźwiękowy będący tworzywem dzieła muzycznego; w wyniku ich współdziałania dzieło uzyskuje określony kształt:

 • melodyka – wyznacza następstwo dźwięków o różnej wysokości i różnym czasie trwania,
 • rytmika – porządkuje materiał dźwiękowy w czasie,
 • dynamika – reguluje natężenie dźwięku,
 • agogika (tempo) – określa szybkość utworu,
 • artykulacja – określa sposób wydobywania dźwięku,
 • harmonika – porządkuje współbrzmienia dźwięków w utworze,
 • kolorystyka – określa barwę dźwięku.

Melodyka[edytuj | edytuj kod]

Melodyka to element dzieła muzycznego wyznaczający następstwo dźwięków o różnej wysokości i różnym czasie trwania. Rodzaje melodyki:

 • Wokalna:
  • kantylenowa
  • deklamacyjna
  • melizmatyczna
 • Instrumentalna
  • kantylenowa
  • figuracyjna
  • ornamentalna

Biorąc pod uwagę rodzaj interwałów wyróżnia się melodykę wznoszącą, opadającą, łukową, falującą, opartą na repetycji.

Rytmika[edytuj | edytuj kod]

Rytmika to element dzieła muzycznego porządkujący materiał dźwiękowy w czasie, ustalając czas trwania dźwięków i wzajemne relacje między nimi. Z rytmiką wiąże się metrum – wyznacza ono miary czasu, porządkuje przebiegu rytmiczne za pomocą regularnie powtarzających się akcentów. Wynikiem tego jest podział utworu na takty. Rodzaje rytmiki:

 • Rytmika swobodna (nie jest związana z określonym metrum, używana w średniowieczu, kiedy była zależna od tekstu utworu)
 • Rytmika ustalona: (związana z określonym metrum, od XII/XIII w. kiedy powstała muz. wielogłosowa i zapis rytmiczny stał się koniecznością)

Rytmikę ustaloną możemy podzielić na:

 • Rytmikę zmienną
 • Rytmikę okresową

Okresowa dzieli się zaś na:

 • motoryczna (jednolite, drobne wartości, wrażenie ruchu)
 • miarowa
 • taneczna
 • marszowa

Harmonika[edytuj | edytuj kod]

Harmonika to element dzieła muzycznego, który porządkuje współbrzmienia dźwięków w pionie (wertykalnie). Ze względu na rozwój historyczny muzyki wyróżnia się harmonikę:

 • modalną – od ok. IX do XVI w. Opiera się na 8 skalach kościelnych. Odgrywała wówczas mniejszą rolę, była wypadkową współbrzmiących melodii;
 • funkcyjną – od ok. XII do początków XX w. Opiera się na dwóch skalach: durowej i molowej. Na wszystkich stopniach tych skal budowane są akordy. Akordy główne to tonika, subdominanta i dominanta. Pozostałe zwane są akordami pobocznymi. Między akordami istnieją ściśle określone stosunki, spełniające również funkcje kumulowania napięć;
 • sonorystyczną – XX w. Wszystkie współbrzmienia i akordy wykorzystywane są na równych prawach i traktowane jak plamy dźwiękowane. Wzajemne ich stosunki ulegają zupełnemu rozluźnieniu. Dominują dysonanse i klastery.

Dynamika[edytuj | edytuj kod]

Dynamika to element regulujący natężenie (głośność) dźwięku. Oznaczenia dynamiczne to skróty od włoskich słów, np. p (piano – cicho), f (forte – głośno). Stopniowe zmiany głośności określamy słowami crescendo, gdy głośniej i decrescendo (lub diminuendo) gdy ciszej. Działanie dynamiki w utworze wpływa na oddanie nastroju i podkreślenie kontrastów. Dynamikę można podzielić na:

 • jednorodną
 • płaszczyznową
 • falującą

Agogika (tempo)[edytuj | edytuj kod]

Agogika (tempo) – element muzyczny określający szybkość z jaką ma być wykonany utwór. Tempo można wyrażać na 3 sposoby:

 • Za pomocą metronomu,
 • Za pomocą słownych określeń włoskich:
  • largo – bardzo wolno
  • adagio – powoli
  • andante – wolno
  • moderato – umiarkowanie
  • allegretto – szybciej niż moderato
  • allegro – szybko
  • presto – bardzo szybko
  • prestissimo – jak najszybciej
 • przez określenie, jak długo ma trwać cały utwór.

Pierwszy i trzeci sposób wyznaczają tempo bezwzględnie, drugi sposób każdy odczuwa indywidualnie.

Artykulacja[edytuj | edytuj kod]

Artykulacja – element dzieła muzycznego określający sposób wydobycia dźwięku. Grając na różnych instrumentach można wyróżnić trzy podstawowe rodzaje artykulacji:

 • legato – łącząc dźwięki ze sobą (wł: legare – łączyć)
 • staccato – odrywając dźwięki od siebie
 • portato – sposób pośredni między legato a staccato

Inne sposoby wydobycia dźwięku charakterystyczne dla danych instrumentów.

 • arco – gra smyczkiem
 • pizzicato – szarpanie struny palcem
 • col legno – uderzanie strun drzewcem smyczka
 • flażolet – lekkie dotknięcie struny w odpowiednim miejscu, dające w efekcie wyższe brzmienie dźwięku
 • con sordino – gra przy użyciu tłumika
 • tremolo – szybkie powtarzanie jednego lub kilku dźwięków (wł: tremolo – trząść się)
 • glissando – płynne przejście z jednego dźwięku na drugi, charakterystyczne dla instrumentów smyczkowych i dętych.
 • arpeggio – niejednoczesne wykonanie akordu, charakterystyczne dla harfy.

Kolorystyka[edytuj | edytuj kod]

Kolorystyka (barwa dźwięku) to element dzieła muzycznego związany z barwą dźwięku. Melodia wykonana na fortepianie będzie miała inne brzmienie niż ta sama melodia zagrana przez orkiestrę. Kolorystyka jest nierozerwalnie związana ze środkami wykonawczymi. O zmianie barwy może decydować np. zmiana rejestru na danym instrumencie, różne rodzaje artykulacji, różne zestawienia instrumentów i tak dalej