Euroregion Łyna-Ława

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Euroregion Łyna-Ława jest polsko-rosyjskim zrzeszeniem społeczności lokalnych powstałym 4 września 2003 roku na przygranicznych terenach województwa warmińsko-mazurskiego oraz obwodu kaliningradzkiego. Jego siedziba znajduje się w Bartoszycach.

Organami Euroregionu są:

 • Walne Zgromadzenie Członków - odpowiedzialne za uchwalanie głównych kierunków działania stowarzyszenia,
 • Zarząd - kieruje całym stowarzyszeniem opierając się na uchwałach Walnego Zgromadzenia Członków, reprezentując je oraz ponosząc odpowiedzialność przed nim,
 • Komisja rewizyjna w skład której wchodzi trzech członków stowarzyszenia.

Członkowie stowarzyszenia również zostali podzieleni według ustalonego zakresu. Zwyczajnymi członkami są samorządy powiatowe oraz rejony rosyjskiej strony wchodzące w skład Euroregionu. Członkowie wspierający to osoby prawne lub fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, które deklarują pomoc finansową lub rzeczową. Ostatnią grupą są członkowie honorowi, którzy w sposób specjalny przyczynili się do rozwoju Euroregionu lub w jakikolwiek inny sposób zasłużyli się jemu.

Przyczyny powstania[edytuj | edytuj kod]

Głównymi przyczynami powstania Euroregionu są:

 • możliwość ubiegania się o środki pomocowe Unii Europejskiej, które są potrzebne na realizację wspólnych przedsięwzięć,
 • polepszanie relacji pomiędzy ludnością zamieszkującą tereny polskie i rosyjskie,
 • wspólne interesy na terenach obu Państw dobrze wpływające na lokalną gospodarkę.

Skład[edytuj | edytuj kod]

W skład Euroregionu wchodzą tereny:

Strona polska:

Strona rosyjska:

Cele[edytuj | edytuj kod]

Najważniejszymi założeniami do realizacji na terenach Euroregionu są:

 • rozwój gospodarczy i kulturalny,
 • wspieranie przedsiębiorczości lokalnej,
 • ograniczanie bezrobocia,
 • rozwiązywanie problemów ekologicznych – na terenach Euroregionu jest duża ilość rezerwatów przyrody,
 • uruchomienie turystycznego przejścia granicznego polsko-rosyjskiego na rzece Łyna,
 • uruchomienie połączenia kolejowego Bagrationowsk-Bartoszyce

Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]