Wersja ortograficzna: Franciszek Stefan Sapieha

Franciszek Stefan Sapieha

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Franciszek Stefan Sapieha
Ilustracja
Herb
Lis
Rodzina Sapiehowie herbu Lis
Data urodzenia ok. 1647
Data i miejsce śmierci 25 czerwca 1686
Lublin
Ojciec Paweł Jan Sapieha
Matka Anna Barbara Kopeć
Żona

Anna Krystyna Lubomirska

Dzieci

Jan Kazimierz Sapieha
Józef Franciszek Sapieha
Jerzy Felicjan Sapieha

Franciszek Stefan Sapieha herbu Lis (zm. 25 czerwca 1686 w Lublinie) – koniuszy wielki litewski, marszałek sejmu grodzieńskiego 1678-1679[1].

Był synem Pawła Jana i bratem Kazimierza Jana, Benedykta Pawła i Leona Bazylego. W latach 1661-1663 studiował na uniwersytecie w Lowanium, następnie odbył z braćmi Kazimierzem Janem i Benedyktem Pawłem podróż po Europie, z której wrócił w kwietniu 1664. Poseł powiatu lidzkiego na sejmy 1664/1665, 1666 (I) i 1667. Był też posłem na sejm abdykacyjny 1668, sejm elekcyjny 1669, sejm 1670 oraz na zjazd warszawski i sejm pacyfikacyjny 1673 roku[2]. W 1666 został cześnikiem wielkim litewskim. W 1668 był zwolennikiem kandydatury cara Aleksego na tron polski. Podczas elekcji 1669 popierał Filipa Wilhelma. Był elektorem Michała Korybuta Wiśniowieckiego z województwa nowogródzkiego w 1669 roku[3].

W 1670 został mianowany koniuszym litewskim. Był członkiem konfederacji malkontentów w 1672 roku[4].

W bitwie pod Chocimiem w 1673 dowodził artylerią mimo obecności jej generała. Elektor Jana III Sobieskiego z powiatu lidzkiego w 1674 roku[5], podpisał jego pacta conventa[6]. Był posłem na sejm koronacyjny 1676, sejm 1677, sejm 1678/1679 (którego został obrany Marszałkiem) i 1683. Brał udział w wyprawie wspomagającej odsiecz wiedeńską na Słowację i Węgry, zdobywając m.in. Zamek Orawski. W 1684 bracia Franciszka Stefana, Kazimierz Jan i Benedykt Paweł, przeszli do opozycji względem Jana III, co spowodowało brak dalszych możliwości rozwoju jego kariery politycznej.

Żonaty z Anna Krystyną Lubomirską córką Jerzego Sebastiana. Był ojcem Jana Kazimierza, Józefa Franciszka i Jerzego Felicjana.

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

  1. Andrzej Rachuba, Franciszek Stefan Sapieha, w: Polski Słownik Biograficzny, t. XXXIV/4, Warszawa 1993, s. 603.
  2. Leszek Andrzej Wierzbicki, Posłowie Wielkiego Księstwa Litewskiego na zjazd warszawski i sejm pacyfikacyjny 1673 roku, w: Teka Kom. Hist. OL PAN, 2004, 1, s. 102.
  3. Svffragia Woiewodztw y Ziem Koronnych y Wielkiego Xięstwa Litewskiego, Zgodnie na Naiaśnieyßego Michała Korybvtha, Obranego Krola Polskiego [....] Dnia dziewiętnastego Czerwca, Roku 1669, [b.n.s].
  4. Pisma do wieku i spraw Jana Sobieskiego. T. 1, cz. 2, Kraków 1881, s. 1003.
  5. Volumina Legum, t. V, Petersburg 1860, s. 149.
  6. Porządek Na Seymie Walnym Elekcyey Między Warszawą a Wolą, przez opisane Artykuły do samego tylko Aktu Elekcyey należące, uchwalony y postanowiony, Roku Pańskiego Tysiąc Szesc Set Siedmdziesiat Czwartego, dnia Dwudziestego Miesiaca Kwietnia., s. 29.