Fronty Armii Czerwonej

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Sztandary frontów Armii czerwonej na Placu Czerwonym w Moskwie podczas parady z okazji 70 rocznicy zwycięstwa 9 maja 2015

Fronty Armii Czerwonej – wykaz wielkich zgrupowań Armii Czerwonej.

Zgodnie z definicją front to wyższy związek operacyjno-strategiczny o zmiennej strukturze organizacyjnej składający się z dowództwa, kilku (dwóch lub więcej) armii (ogólnowojskowych, pancernych, lotniczych itp.) oraz związków taktycznych i oddziałów rodzajów wojsk i służb niezbędnych do zapewnienia dowodzenia oraz operacyjnego, tyłowego, materiałowego i technicznego zabezpieczenia działań całości jego sił, jak również wsparcia jego związków operacyjnych, tworzony na początku działań wojennych. Może być wzmacniany związkami operacyjnymi i taktycznymi lub siłami z rezerw naczelnego dowództwa. Front przeznaczony jest do wykonywania zadań operacyjno-strategicznych na teatrze działań wojennych, samodzielnym kierunku strategicznym lub jednym-dwóch ważnych kierunkach operacyjnych. Zadania te front wykonuje samodzielnie lub we współdziałaniu z innymi frontami lub w składzie grupy frontów. Na kierunkach nadmorskich może współdziałać z siłami morskimi.

Po napaści Niemiec na ZSRR zostało rozwiniętych 5 frontów, w grudniu 1941 było ich 8, w końcu 1942 – 12, a w 1943 – 13. Zmiany te związane były z rozszerzeniem teatru działań wojennych i koniecznością rozdzielenia grup wojsk celem łatwiejszego zarządzania nimi.

Od drugiej połowy 1943 liczba frontów zmniejszała się i na koniec II wojny światowej ich liczba wyniosła 8 (Leningradzki, 1, 2 i 3 Białoruski, 1, 2, 3 i 4 Ukraiński). Było to związane ze znacznym skróceniem linii frontu i zdobyciem przez dowództwa doświadczenia w kierowaniu znacznie liczniejszymi niż niegdyś zgrupowaniami wojsk.

Front nie posiadał ustabilizowanego stanu wchodzących w jego skład oddziałów – w przeciwieństwie do dowództwa. Na początku działań wojennych składało się z dowództw okręgów wojskowych, w późniejszym czasie było tworzone na bazie dowództw rozformowywanych oddziałów, dowództw polowych armii ogólnowojskowych lub zupełnie od podstaw. Wojska podporządkowane danemu frontowi w zależności od sytuacji na teatrze działań wojennych mogły być zabierane i przekazywane innemu frontowi lub przenoszone do rezerwy.

W tablicy przedstawiono wszystkie dowództwa frontów, które istniały od napaści Niemiec na ZSRR do końca II wojny światowej, bez uwzględnienia Frontów Obrony Przeciwlotniczej.

Tablica[edytuj | edytuj kod]

Tytuł Podano
Baza formowania Podano ugrupowanie wojska, na bazie dowództwa którego przeprowadzono formowanie dowództwa frontu. Jeśli baza formowania nie jest pokazana, dowództwo frontu zostało sformowane od początku.
Data sformowania Podawana jest dokładna data sformowania dowództwa frontu. Przekazanie/objęcie dowództwa frontu mogło być przeprowadzone zarówno w czasie formowania, jak i w czasie późniejszym. Formowanie frontu następowało zwykle w kilka dni po wydaniu dyrektyw wyższego dowództwa o formowaniu armii.
Operacje obronne Podano operacje obronne, w których front brał udział (także częściowo).
Operacje zaczepne Podano operacje zaczepne, w których front brał udział (także częściowo).
Dalsze losy Patrz objaśnienia symboli graficznych
Data zakończenia działań Podano datę zakończenia działań dowództwa frontu o podanej nazwie; należy mieć na uwadze, iż data zakończenia/przerwania działań bojowych i data zakończenia działań (dowództwa) mogą się różnić (dowództwo frontu mogło działać także bez wojsk).
Następca Podano formację sformowaną na bazie dowództwa frontu po przerwaniu jego działania pod podaną nazwą.
Dowódcy frontu Podano dowódców frontu w kolejności chronologicznej.

Symbole graficzne w tablicy[edytuj | edytuj kod]

  • Symbolem BallotCheckMark.png oznaczono dowództwa frontów, które były w składzie sił zbrojnych w momencie zakończenia II wojny światowej (wojny z Japonią); dla nich pokazano również następcę (jeśli występował).
  • Symbolem Rename icon.svg oznaczono przemianowanie dowództwa frontów, które w toku przedsięwzięć organizacyjno-sztabowych otrzymały inną nazwę, zachowując swój skład osobowy.
  • Symbolem Transfer.jpg oznaczono dowództwa frontów, których skład osobowy został w większości użyty do formowania dowództwa innego frontu (okręgu lub innej formacji).
  • Symbolem Latin cross.png oznaczono dowództwa frontów, które rozformowano w toku przedsięwzięć organizacyjnych; nierzadko na bazie rozformowanego dowództwa frontu formowano nowe dowództwo.

Dowództwa frontów[edytuj | edytuj kod]

Front Armii Rezerwowych[edytuj | edytuj kod]

Baza formowania Data sformowania Szlak bojowy (operacje) Dalsze losy Data zakończenia działań Następca Dowódcy frontu
Obronne Zaczepne
Red Army badge.gif Front Armii Rezerwowych
Grupa Armii Rezerwy Stawki Najwyższego Naczelnego Dowództwa 14 lipca 1941 nie uczestniczył nie uczestniczył Latin cross.png 25 lipca 1941 Front Rezerwowy 1 formowania Iwan Bogdanow

Front Białoruski[edytuj | edytuj kod]

Baza formowania Data sformowania Szlak bojowy (operacje) Dalsze losy Data zakończenia działań Następca Dowódcy frontu
Obronne Zaczepne
Red Army badge.gif Front Białoruski pierwszego formowania
Front Centralny (drugiego formowania) 24 lutego 1943 nie uczestniczył homelsko-rzeczyckakalinkowiczowsko-mozyrska Rename icon.svg 20 października 1943 1 Front Białoruski (pierwszego formowania) Konstanty Rokossowski
Red Army badge.gif Front Białoruski drugiego formowania
1 Front Białoruski (pierwszego formowania) 5 kwietnia 1944 nie uczestniczył nie uczestniczył Rename icon.svg 16 kwietnia 1944 1 Front Białoruski (drugiego formowania) Konstanty Rokossowski

1 Front Białoruski[edytuj | edytuj kod]

Baza formowania Data sformowania Szlak bojowy (operacje) Dalsze losy Data zakończenia działań Następca Dowódcy frontu
Obronne Zaczepne
Red Army badge.gif 1 Front Białoruski pierwszego formowania
Front Białoruski pierwszego formowania 24 lutego 1944 nie uczestniczył rogaczewsko-żłobińska Rename icon.svg 5 kwietnia 1944 Front Białoruski drugiego formowania Konstanty Rokossowski
Red Army badge.gif 1 Front Białoruski drugiego formowania
Front Białoruski drugiego formowania 16 kwietnia 1944 nie uczestniczył bobrujskamińskabrzesko-lubelskaserockawarszawsko-poznańskadziałania bojowe w celu utrzymania i poszerzenia przyczółka na Odrzearnswalde-kolberskaaltdamskazeelowsko-berlińska BallotCheckMark.png 10 czerwca 1945 Grupa Radzieckich Wojsk Okupacyjnych w Niemczech Konstanty Rokossowski
Gieorgij Żukow

2 Front Białoruski[edytuj | edytuj kod]

Baza formowania Data sformowania Szlak bojowy (operacje) Dalsze losy Data zakończenia działań Następca Dowódcy frontu
Obronne Zaczepne
Red Army badge.gif 2 Front Białoruski pierwszego formowania
Front Północno-Zachodni 24 lutego 1944 nie uczestniczył poleska Latin cross.png 5 kwietnia 1944 Nie było – wojska zostały przekazane w skład 1 Frontu Białoruskiego, а dowództwo skierowano do rezerwy Stawki Najwyższego Naczelnego Dowództwa Pawieł Kuroczkin
Red Army badge.gif 2 Front Białoruski drugiego formowania
10 Armia (3 formowania) 16 kwietnia 1944 nie uczestniczył mogilowskabiałostockałomżyńsko-różańskamławsko-elbińskachojnicko-kieźlińskagdańskaszczecińsko-rostocka BallotCheckMark.png 10 czerwca 1945 Północna Grupa Wojsk Iwan Pietrow
Gieorgij Zacharow
Konstanty Rokossowski

3 Front Białoruski[edytuj | edytuj kod]

Baza formowania Data sformowania Szlak bojowy (operacje) Dalsze losy Data zakończenia działań Następca Dowódcy frontu
Obronne Zaczepne
Red Army badge.gif 3 Front Białoruski
Front Zachodni 24 kwietnia 1944 nie uczestniczył witebsko-orszańskawileńskagumbinnen-gołdapskainsterbursko-königsbergskarastenbursko-heilsberskabraunsberskakönigsbergskaziemlańska BallotCheckMark.png 15 sierpnia 1945 Baranowicki Okręg Wojskowy Iwan Czerniachowski
Aleksandr Wasilewski
Iwan Bagramian

Front Briański[edytuj | edytuj kod]

Baza formowania Data sformowania Szlak bojowy (operacje) Dalsze losy Data zakończenia działań Następca Dowódcy frontu
Obronne Zaczepne
Red Army badge.gif Front Briański pierwszego formowania
20 Korpus Strzelecki
25 korpus Zmechanizowany
16 sierpnia 1941 homelsko-trubczewskaorłowsko-briańskatulska nie uczestniczył Transfer.jpg 10 listopada 1941 Grupa operacyjna pod dowództwem gen. por. Fiodora Kostienki Andriej Jeriomienko
Michaił Pietrow
Gieorgij Zacharow
Red Army badge.gif Front Briański drugiego formowania
Grupa operacyjna pod dowództwem gen. por. Fiodora Kostienki 24 grudnia 1941 kastornieńskacharkowska woronesko-kastornieńskamało-archangielska Rename icon.svg 12 marca 1943 Front Rezerwowy drugiego formowania Jakow Czeriewiczenko
Filipp Golikow
Nikandr Czibisow
Konstanty Rokossowski
Maks Reiter
Red Army badge.gif Front Briański 3 formowania
Front Orłowski 28 marca 1943 nie uczestniczył bołchowsko-orłowskabriańska Rename icon.svg 10 października 1943 Front Nadbałtycki Maks Reiter
Markian Popow

Front Centralny[edytuj | edytuj kod]

Baza formowania Data sformowania Szlak bojowy (operacje) Dalsze losy Data zakończenia działań Następca Dowódcy frontu
Obronne Zaczepne
Red Army badge.gif Front Centralny pierwszego formowania
4 Armia 24 lipca 1941 kijowsko-przyłuckahomelsko-trubczewska rogaczowsko-żłobińskarosławsko-nowozybkowska Latin cross.png 25 sierpnia 1941 Front Briański 1 formowania Fiodor Kuzniecow
Michaił Jefriemow
Red Army badge.gif Front Centralny drugiego formowania
Front Doński 15 lutego 1943 operacja obronna на kierunku orłowsko-kurskim działania bojowe na kierunku sewskimkromsko-orłowskaczernichowsko-pripiacka Rename icon.svg 20 października 1943 Front Białoruski 1 formowania Konstanty Rokossowski

1 Front Dalekowschodni[edytuj | edytuj kod]

Baza formowania Data sformowania Szlak bojowy (operacje) Dalsze losy Data zakończenia działań Następca Dowódcy frontu
Obronne Zaczepne
Red Army badge.gif 1 Front Dalekowschodni
Nadmorska Grupa Wojsk 5 sierpnia 1945 nie uczestniczył harbińsko-girińska Latin cross.png 1 października 1945 Nie było Kiriłł Mierieckow

2 Front Dalekowschodni[edytuj | edytuj kod]

Baza formowania Data sformowania Szlak bojowy (operacje) Dalsze losy Data zakończenia działań Następca Dowódcy frontu
Obronne Zaczepne
Red Army badge.gif 2 Front Dalekowschodni
Front Dalekowschodni 5 sierpnia 1945 nie uczestniczył sungaryjskapołudniowo-sachalińskakurylska desantowa Latin cross.png 1 października 1945 Nie było Maksim Purkajew

Front Doński[edytuj | edytuj kod]

Baza formowania Data sformowania Szlak bojowy (operacje) Dalsze losy Data zakończenia działań Następca Dowódcy frontu
Obronne Zaczepne
Red Army badge.gif Front Doński
Front Stalingradzki 30 września 1942 starcie obronne na bliskich podejściach do Stalingradu i w mieście Operacja «Uran»Operacja «Kolco» Transfer.jpg 15 lutego 1943 Front Centralny Konstanty Rokossowski

Front Kaukaski[edytuj | edytuj kod]

Baza formowania Data sformowania Szlak bojowy (operacje) Dalsze losy Data zakończenia działań Następca Dowódcy frontu
Obronne Zaczepne
Red Army badge.gif Front Kaukaski
Front Zakaukaski pierwszego formowania 30 grudnia 1941 nie uczestniczył kerczeńsko-fieodoska desantowa Transfer.jpg 28 stycznia 1942 Front Krymski
Zakaukaski Okręg Wojskowy
Dmitrij Kozłow

Front Kaliniński[edytuj | edytuj kod]

Baza formowania Data sformowania Szlak bojowy (operacje) Dalsze losy Data zakończenia działań Następca Dowódcy frontu
Obronne Zaczepne
Red Army badge.gif Front Kaliniński
Front Zachodni 19 października 1941 kalinińska, obronna w rejonie Białego kalinińskasyczewsko-wiaźmińskatoropiecko-chołmskarżewskarżewsko-syczewskawielikołukska → rżewsko-syczewska → duchowszczyńsko-diemidowska Rename icon.svg 20 października 1943 1 Front Nadbałtycki Iwan Koniew
Maksim Purkajew
Andriej Jeriomienko

Front Karelski[edytuj | edytuj kod]

Baza formowania Data sformowania Szlak bojowy (operacje) Dalsze losy Data zakończenia działań Następca Dowódcy frontu
Obronne Zaczepne
Red Army badge.gif Front Karelski
Front Północny 19 października 1941 operacja na Zapolariu i w Karelii swirsko-pietrozawodzkapetsamo-kirkeneska Latin cross.png 15 listopada 1944 Nie było Walerian Frołow
Kiriłł Mierieckow

Front Krymski[edytuj | edytuj kod]

Baza formowania Data sformowania Szlak bojowy (operacje) Dalsze losy Data zakończenia działań Następca Dowódcy frontu
Obronne Zaczepne
Red Army badge.gif Front Krymski
Front Kaukaski 28 stycznia 1942 działania bojowe na Półwyspie Kerczeńskim nie uczestniczył Latin cross.png 19 maja 1942 Nie było Dmitrij Kozłow

Front Kurski[edytuj | edytuj kod]

Baza formowania Data sformowania Szlak bojowy (operacje) Dalsze losy Data zakończenia działań Następca Dowódcy frontu
Obronne Zaczepne
Red Army badge.gif Front Kurski
Front Rezerwowy (drugiego formowania) 23 marca 1943 nie uczestniczył nie uczestniczył Rename icon.svg 27 marca 1943 Front Orłowski Maks Reiter

Front Leningradzki[edytuj | edytuj kod]

Baza formowania Data sformowania Szlak bojowy (operacje) Dalsze losy Data zakończenia działań Następca Dowódcy frontu
Obronne Zaczepne
Red Army badge.gif Front Leningradzki
Front Północny 27 sierpnia 1941 leningradzkatichwińska siniawińskatichwińskalubańska → siniawińska → Operacja «Iskraа»mgińskaleningradzko-nowgorodzkapskowskawyborskanarwskatallińskamoonsunska desantowakurlandzka BallotCheckMark.png 24 lipca 1945 Leningradzki Okręg Wojskowy Markian Popow
Klimient Woroszyłow
Gieorgij Żukow
Iwan Fiediuninski
Michaił Chozin
Leonid Goworow

Moskiewska Strefa Obrony[edytuj | edytuj kod]

Baza formowania Data sformowania Szlak bojowy (operacje) Dalsze losy Data zakończenia działań Następca Dowódcy frontu
Obronne Zaczepne
Red Army badge.gif Moskiewska Strefa Obrony
dowództwo wojsk obrony Moskwy 2 grudnia 1941 nie uczestniczyłа nie uczestniczyłа Latin cross.png 15 października 1943 Nie było Pawieł Artiemjew

Moskiewski Front Rezerwowy[edytuj | edytuj kod]

Baza formowania Data sformowania Szlak bojowy (operacje) Dalsze losy Data zakończenia działań Następca Dowódcy frontu
Obronne Zaczepne
Red Army badge.gif Moskiewski Front Rezerwowy
Front Możajskiej Linii Obrony 9 października 1941 nie uczestniczył nie uczestniczył Latin cross.png 12 października 1941 Front Zachodni Pawieł Artiemjew

Front Możajskiej Linii Obrony[edytuj | edytuj kod]

Baza formowania Data sformowania Szlak bojowy (operacje) Dalsze losy Data zakończenia działań Następca Dowódcy frontu
Obronne Zaczepne
Red Army badge.gif Front Możajskiej Linii Obrony
Nie było 18 lipca 1941 nie uczestniczył nie uczestniczył Latin cross.png 30 lipca 1941 Front Rezerwowy 1 formowania Pawieł Artiemjew

Front Nadbałtycki[edytuj | edytuj kod]

Baza formowania Data sformowania Szlak bojowy (operacje) Dalsze losy Data zakończenia działań Następca Dowódcy frontu
Obronne Zaczepne
Red Army badge.gif Front Nadbałtycki
Front Briański (3ф) 10 października 1943 nie uczestniczył nie uczestniczył Rename icon.svg 20 października 1943 2 Front Nadbałtycki Markian Popow

1 Front Nadbałtycki[edytuj | edytuj kod]

Baza formowania Data sformowania Szlak bojowy (operacje) Dalsze losy Data zakończenia działań Następca Dowódcy frontu
Obronne Zaczepne
Red Army badge.gif 1 Front Nadbałtycki
Front Kaliniński 20 października 1943 nie uczestniczył niewielsko-gorodoskawitebskawitebsko-orszańskapołockasziaulajskaryskainsterbursko-kenigsberskaziemlańska Latin cross.png 21 lutego 1945 Nie było Andriej Jeriomienko
Iwan Bagramian

2 Front Nadbałtycki[edytuj | edytuj kod]

Baza formowania Data sformowania Szlak bojowy (operacje) Dalsze losy Data zakończenia działań Następca Dowódcy frontu
Obronne Zaczepne
Red Army badge.gif 2 Front Nadbałtycki
Front Nadbałtycki 20 października 1943 nie uczestniczył Nękanie przeciwnika na kierunku nowosokolnickimstarorusko-noworżewskareżycko-dwińskamadońskaryskakurlandzka Latin cross.png 1 kwietnia 1945 Nie było Markian Popow
Andriej Jeriomienko
Leonid Goworow

3 Front Nadbałtycki[edytuj | edytuj kod]

Baza formowania Data sformowania Szlak bojowy (operacje) Dalsze losy Data zakończenia działań Następca Dowódcy frontu
Obronne Zaczepne
Red Army badge.gif 3 Front Nadbałtycki
Front Leningradzki 21 kwietnia 1944 nie uczestniczył pskowsko-ostrowskatartuskaryska Latin cross.png 16 października 1944 Nie było Iwan Maslennikow

Front Orłowski[edytuj | edytuj kod]

Baza formowania Data sformowania Szlak bojowy (operacje) Dalsze losy Data zakończenia działań Następca Dowódcy frontu
Obronne Zaczepne
Red Army badge.gif Front Orłowski
Front Kurski 27 marca 1943 nie uczestniczył nie uczestniczył Rename icon.svg 28 marca 1943 Front Briański (3 formowania) Maks Reiter

Front Południowo-Wschodni[edytuj | edytuj kod]

Baza formowania Data sformowania Szlak bojowy (operacje) Dalsze losy Data zakończenia działań Następca Dowódcy frontu
Obronne Zaczepne
Red Army badge.gif Front Południowo-Wschodni
Front Stalingradzki 1 formowania 7 sierpnia 1942 stalingradzka nie uczestniczył Rename icon.svg 30 września 1942 Front Stalingradzki drugiego formowania Andriej Jeriomienko

Front Południowo-Zachodni[edytuj | edytuj kod]

Baza formowania Data sformowania Szlak bojowy (operacje) Dalsze losy Data zakończenia działań Następca Dowódcy frontu
Obronne Zaczepne
Red Army badge.gif Front Południowo-Zachodni pierwszego formowania
Kijowski Specjalny Okręg Wojskowy 22 czerwca 1941 starcie pograniczne na Ukrainielwowsko-łuckakijowska (bitwa o Kijów)sumsko-charkowskadonbaskawałujsko-rossoszańska jeleckakursko-obojańskabarwienkowsko-łozowskastarcie charkowskie Latin cross.png 12 lipca 1942 Front Południowy
Front Stalingradzki
Michaił Kirponos
Siemion Timoszenko
Fiodor Kostienko
Red Army badge.gif Front Południowo-Zachodni drugiego formowania
Nie było 25 października 1942 charkowska millerowo-woroszyłowgradzkacharkowskaizjumsko-barwienkowskabarwienkowsko-pawłogradzkazaporoska Rename icon.svg 20 października 1943 3 Front Ukraiński Nikołaj Watutin
Rodion Malinowski

Front Południowy[edytuj | edytuj kod]

Baza formowania Data sformowania Szlak bojowy (operacje) Dalsze losy Data zakończenia działań Następca Dowódcy frontu
Obronne Zaczepne
Red Army badge.gif Front Południowy pierwszego formowania
Nie było 25 czerwca 1941 stanisławsko-proskurowskaoperacja w Mołdawiityraspolsko-melitopolskaObrona Odessyrostowskaworoszyłowgradzko-szachtyńskatichoriecko-stawropolska rostowskabarwieńkowsko-łozowskastarcie charkowskie Latin cross.png 12 lipca 1942 Front Północno-Kaukaski Iwan Tiuleniew
Dmitrij Riabyszew
Jakow Czeriewiczenko
Rodion Malinowski
Red Army badge.gif Front Południowy drugiego formowania
Front Stalingradzki 1 stycznia 1943 charkowskakijowskasumsko-charkowskadonbaskawałujsko-rossoszańska salskarostowskana rzece Miusmiusko-mariupolskamelitopolska Rename icon.svg 20 października 1943 4 Front Ukraiński Andriej Jeriomienko
Rodion Malinowski
Fiodor Tołbuchin

Front Północno-Kaukaski[edytuj | edytuj kod]

Baza formowania Data sformowania Szlak bojowy (operacje) Dalsze losy Data zakończenia działań Następca Dowódcy frontu
Obronne Zaczepne
Red Army badge.gif Front Północno-Kaukaski pierwszego formowania
Front Krymski
Front Południowy (pierwszego formowania)
20 maja 1942 północno-kaukaska nie uczestniczył Transfer.jpg 4 września 1942 Czarnomorska Grupa Wojsk Siemion Budionny
Red Army badge.gif Front Północno-Kaukaski drugiego formowania
Północna Grupa Wojsk 24 stycznia 1943 nie uczestniczył północno-kaukaskakrasnodarskanoworosyjsko-tamańskadesantowa kerczeńsko-teodozyjska Transfer.jpg 20 listopada 1943 Armia Nadmorska Iwan Maslennikow
Iwan Pietrow

Front Północno-Zachodni[edytuj | edytuj kod]

Baza formowania Data sformowania Szlak bojowy (operacje) Dalsze losy Data zakończenia działań Następca Dowódcy frontu
Obronne Zaczepne
Red Army badge.gif Front Północno-Zachodni
Nadbałtycki Specjalny Okręg Wojskowy 22 czerwca 1941 Nadbałtyckaleningradzkadiemiańska tichwińskadiemiańskatoropiecko-chołmska → diemiańska → w rejonie Starej Russy Latin cross.png 20 listopada 1943 Nie było Fiodor Kuzniecow
Piotr Sobiennikow
Pawieł Kuroczkin
Siemion Timoszenko
Iwan Koniew

Front Północny[edytuj | edytuj kod]

Baza formowania Data sformowania Szlak bojowy (operacje) Dalsze losy Data zakończenia działań Następca Dowódcy frontu
Obronne Zaczepne
Red Army badge.gif Front Północny
Leningradzki Okręg Wojskowy 24 czerwca 1941 na Zapolariu i w Kareliileningradzka nie uczestniczył Transfer.jpg 26 sierpnia 1941 Front Leningradzki
Front Karelski
Markian Popow

Front Rezerwowy[edytuj | edytuj kod]

Baza formowania Data sformowania Szlak bojowy (operacje) Dalsze losy Data zakończenia działań Następca Dowódcy frontu
Obronne Zaczepne
Red Army badge.gif Front Rezerwowy pierwszego formowania
Nie było 30 lipca 1941 wiaźmińska jelnińska Latin cross.png 10 października 1941 Front Zachodni Gieorgij Żukow
Siemion Budionny
Red Army badge.gif Front Rezerwowy drugiego formowania
Front Briański drugiego formowania 12 marca 1943 nie uczestniczył nie uczestniczył Rename icon.svg 23 marca 1943 Front Kurski Maks Reiter

Front Stalingradzki[edytuj | edytuj kod]

Baza formowania Data sformowania Szlak bojowy (operacje) Dalsze losy Data zakończenia działań Następca Dowódcy frontu
Obronne Zaczepne
Red Army badge.gif Front Stalingradzki pierwszego formowania
Front Południowo-Zachodni 12 lipca 1942 Stalingradzka nie uczestniczył Rename icon.svg 30 września 1942 Front Doński Siemion Timoszenko
Wasilij Gordow
Andriej Jeriomienko
Red Army badge.gif Front Stalingradzki drugiego formowania
Front Południowo-Wschodni 30 września 1942 Stalingradzka Stalingradzka Transfer.jpg 31 grudnia 1942 Front Południowy Andriej Jeriomienko

Front Stepowy[edytuj | edytuj kod]

Baza formowania Data sformowania Szlak bojowy (operacje) Dalsze losy Data zakończenia działań Następca Dowódcy frontu
Obronne Zaczepne
Red Army badge.gif Front Stepowy
Stepowy Okręg Wojskowy 9 lipca 1943 kurska biełgorodzkoо-charkowskapołtawsko-kremenczuska Rename icon.svg 20 października 1943 2 Front Ukraiński Iwan Koniew

1 Front Ukraiński[edytuj | edytuj kod]

Baza formowania Data sformowania Szlak bojowy (operacje) Dalsze losy Data zakończenia działań Następca Dowódcy frontu
Obronne Zaczepne
Red Army badge.gif 1 Front Ukraiński
Front Woroneski 20 października 1943 kijowska luteskabukrińskakijowskażytomiersko-berdyczowskakorsuńsko-szewczenkowskarowno-łuckaproskurowsko-czernowickalwowsko-sandomierskadziałania bojowe poszerzające przyczółek w rejonie Sandomierzakarpacko-duklińskasandomiersko-śląskadolnośląskagórnośląskacottbus-poczdamskasztrembersko-torgauskadrezdeńsko-praskasudecka BallotCheckMark.png 10 czerwca 1945 Centralna Grupa Wojsk Nikołaj Watutin
Gieorgij Żukow
Iwan Koniew

2 Front Ukraiński[edytuj | edytuj kod]

Baza formowania Data sformowania Szlak bojowy (operacje) Dalsze losy Data zakończenia działań Następca Dowódcy frontu
Obronne Zaczepne
Red Army badge.gif 2 Front Ukraiński
Front Stepowy 20 października 1943 nie uczestniczył piatichackaznamieńskakorsuńsko-szewczenkowskaumańsko-botoszańskajassko-fokszańskabukareszteńsko-aradskadebreczyńskabelgradzkabudapeszteńskapleszewiecko-breznowskabańskobystrzyckadjerskabratysławsko-brneńskaSzturm Wiedniaołomuńskajigławsko-beneszowska BallotCheckMark.png 10 czerwca 1945 Odeski Okręg Wojskowy Iwan Koniew
Rodion Malinowski

3 Front Ukraiński[edytuj | edytuj kod]

Baza formowania Data sformowania Szlak bojowy (operacje) Dalsze losy Data zakończenia działań Następca Dowódcy frontu
Obronne Zaczepne
Red Army badge.gif 3 Front Ukraiński
Front Południowo-Zachodni (drugiego formowania) 20 października 1943 balatońska dniepropietrowskanikolsko-kriworoskabierezniegowato-snigiriewskaodeskakiszyniowsko-izmailskabelgradzkaapatino-kaposzwardzkaszekeszfejerwardzko-esztergomskawespremskaszoprońsko-badeńskanadkanisko-kermeńskaSzturm Wiedniagracko-amsztetteńska BallotCheckMark.png 15 czerwca 1945 Południowa Grupa Wojsk Rodion Malinowski
Fiodor Tołbuchin

4 Front Ukraiński[edytuj | edytuj kod]

Baza formowania Data sformowania Szlak bojowy (operacje) Dalsze losy Data zakończenia działań Następca Dowódcy frontu
Obronne Zaczepne
Red Army badge.gif 4 Front Ukraiński pierwszego formowania
Front Południowy 20 października 1943 nie uczestniczył melitopolskanikolsko-kriworoskakrymska Latin cross.png 31 maja 1944 Nie było Fiodor Tołbuchin
Red Army badge.gif 4 Front Ukraiński drugiego formowania
Nie było 5 sierpnia 1944 nie uczestniczył karpacko-użgorodzkaondawskakoszycko-popradzkabielskamorawsko-ostrawskaołomuńska BallotCheckMark.png 25 sierpnia 1945 Przykarpacki Okręg Wojskowy Iwan Pietrow
Andriej Jeriomienko

Front Wołchowski[edytuj | edytuj kod]

Baza formowania Data sformowania Szlak bojowy (operacje) Dalsze losy Data zakończenia działań Następca Dowódcy frontu
Obronne Zaczepne
Red Army badge.gif Front Wołchowski pierwszego formowania
Front Leningradzki 17 grudnia 1941 Operacja wyprowadzenia z okrążenia 2 Armii Uderzeniowej lubańska Transfer.jpg 23 kwietnia 1942 Grupa Wojsk Kierunku Wołchowskiego Kiriłł Mierieckow
Red Army badge.gif Front Wołchowski drugiego formowania
Wołchowska Grupa Wojsk 9 czerwca 1942 nie uczestniczył siniawińskaprzerwanie blokady Leningradumgińskanowgorodzko-łużska Latin cross.png 15 lutego 1944 Nie było Kiriłł Mierieckow

Front Woroneski[edytuj | edytuj kod]

Baza formowania Data sformowania Szlak bojowy (operacje) Dalsze losy Data zakończenia działań Następca Dowódcy frontu
Obronne Zaczepne
Red Army badge.gif Front Woroneski
Front Briański drugiego formowania 9 lipca 1942 kastornieńska, charkowskana kierunku biełgorodzko-kurskim średniodońskadziałania bojowe na kierunkach rylskim i sumskimostrogożsko-rossoszańskaworonesko-kastornieńskacharkowska, biełgorodzko-bogoduchowskasumsko-przyłukskaluteska Rename icon.svg 20 października 1943 1 Front Ukraiński Filipp Golikow
Nikołaj Watutin

Front Zabajkalski[edytuj | edytuj kod]

Baza formowania Data sformowania Szlak bojowy (operacje) Dalsze losy Data zakończenia działań Następca Dowódcy frontu
Obronne Zaczepne
Red Army badge.gif Front Zabajkalski
Zabajkalski Okręg Wojskowy 15 września 1941 nie uczestniczył chingano-mukdeńska Latin cross.png 1 października 1945 Zabajkalsko-Amurski Okręg Wojskowy Michaił Kowalow
Rodion Malinowski

Front Zachodni[edytuj | edytuj kod]

Baza formowania Data sformowania Szlak bojowy (operacje) Dalsze losy Data zakończenia działań Następca Dowódcy frontu
Obronne Zaczepne
Red Army badge.gif Front Zachodni
Zachodni Specjalny Okręg Wojskowy 22 czerwca 1941 starcia przygraniczne na Białorusikontruderzenie na kierunku borysowskimkontruderzenie na kierunku lepelskimsmoleńskawiaźmińskamożajsko-małojarosławiecka, kalinińska, tulska, klińsko-sołnecznogórska, naro-fomińska rogaczewsko-żłobińskasmoleńska, klińsko-sołnecznogórska, tulska, kałuska, naro-fomińskamożajsko-wiaźmińskawiaźmińska powietrznodesantowarżewsko-syczewskakontruderzenie wojsk Frontu Zachodniego w rejonie Suchiniczy, Kozielsk → rżewsko-syczewska → bołchowsko-orłowskajelnińsko-dorogobuskasmoleńsko-rosławskaOperacja na kierunku orszańskim Rename icon.svg 24 kwietnia 1944 3 Front Białoruski Dmitrij Pawłow
Andriej Jeriomienko
Siemion Timoszenko
Iwan Koniew
Gieorgij Żukow
Wasilij Sokołowski
Iwan Czerniachowski

Front Zakaukaski[edytuj | edytuj kod]

Baza formowania Data sformowania Szlak bojowy (operacje) Dalsze losy Data zakończenia działań Następca Dowódcy frontu
Obronne Zaczepne
Red Army badge.gif Front Zakaukaski pierwszego formowania
Zakaukaski Okręg Wojskowy
Sewastopolski Rejon Obronny
23 sierpnia 1941 nie uczestniczył wejście wojsk do Iranu
desantowa kerczeńsko-teodozyjska
Transfer.jpg 30 grudnia 1941 Front Kaukaski Dmitrij Kozłow
Red Army badge.gif Front Zakaukaski drugiego formowania
Zakaukaski Okręg Wojskowy 15 maja 1942 noworosyjskamozdoksko-małogobekskatuapsińskanalczyńsko-ordżonikidzewska mozdoksko-stawropolskanoworosyjsko-majkopska BallotCheckMark.png 25 sierpnia 1945 Tbiliski Okręg Wojskowy Iwan Tiuleniew

Bibliografia[edytuj | edytuj kod]

  • G. Kriwoszejew, W. Andronikow, P. Burikow, Grif siekrietnosti sniat: Potieri Woorużennych Sił SSSR w wojnach, bojewych diejstwijach i wojennych konfliktach. Moskwa, wyd. Wojenizdat, 1993. Stron 370. ​ISBN 5-203-01400-0​.
  • W. Fiesʹkow, K. Kałasznikow, W. Golikow, Krasnaja Armija w pobiedach i porażenijach 1941–1945 gg. Tomsk, wyd. Uniwersytetu Tomskiego, 2003, stron 614, ​ISBN 5-7511-1624-0​.
  • Praca zbiorowa pod red. W. Zołotariewa, Wielikaja Otieczestwiennaja wojna 1941–1945 gg.: Diejstwujuszczaja armija. Moskwa, wyd. Animi Fortitudo, Kuczkowo pole, 2005, stron 664. ​ISBN 5-86090-114-3​.