Fundacja Grupy PKP

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Fundacja Grupy PKP
Państwo  Polska
Siedziba Warszawa
Data założenia 7 listopada 2013
Profil działalności Bezpieczeństwo w transporcie kolejowym, ochrona środowiska, wolontariat pracowniczy, tradycja kolejowa, edukacja, innowacje dla kolejnictwa
Zasięg ogólnopolski
Prezes Zarządu Katarzyna Kucharek
Nr KRS 0000499069
Powiązania Polskie Koleje Państwowe S.A.
Położenie na mapie Warszawy
Mapa konturowa Warszawy, blisko centrum na lewo znajduje się punkt z opisem „Fundacja Grupy PKP”
Położenie na mapie Polski
Mapa konturowa Polski, blisko centrum na prawo znajduje się punkt z opisem „Fundacja Grupy PKP”
Położenie na mapie województwa mazowieckiego
Mapa konturowa województwa mazowieckiego, w centrum znajduje się punkt z opisem „Fundacja Grupy PKP”
Ziemia52°12′42″N 20°57′56″E/52,211694 20,965639
Strona internetowa

Fundacja Grupy PKP – polska fundacja korporacyjna założona w 2013 roku w celu prowadzenia działalności społecznie użytecznej i dobroczynnej.

Fundacja Grupy PKP jest pierwszą fundacją założoną przez spółki z branży kolejowej. Jej fundatorem są Polskie Koleje Państwowe S.A. Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach (Dz.U. z 2020 r. poz. 2167), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 r. poz. 1057), innych obowiązujących przepisów dotyczących działalności organizacji pożytku publicznego i wolontariatu oraz postanowień Statutu. W 2017 r. uzyskała status organizacji pożytku publicznego. Zakres działań Fundacji znacznie wychodzi jednak poza obszar związany wyłącznie z koleją. Jej władze stanowią: Zarząd oraz Rada Fundacji, w skład której wchodzą przedstawiciele spółek kolejowych.

Działalność[edytuj | edytuj kod]

Fundacja Grupy PKP zajmuje się działalnością charytatywną[1], dobroczynną, edukacyjną[2], rozwiązywaniem problemów społecznych[3], takich jak marginalizacja różnych grup[4] oraz wspieraniem inicjatyw kulturalnych, których celem jest ochrona i promowanie kolejowego dziedzictwa historycznego. Wspiera organizacje i stowarzyszenia związane z kolejnictwem[5], a także współpracuje ze startupami i ośrodkami badawczo-naukowymi zajmującymi się promocją i rozwojem nowych technologii[6]. Fundacja Grupy PKP Jest platformą współpracy dla firm, administracji, pasażerów i użytkowników kolei.

Kalendarium[edytuj | edytuj kod]

 • 2013 – powołanie Fundacji Grupy PKP w celu prowadzenia działalności społecznie użytecznej i dobroczynnej.
 • 2014 – realizacja projektów:
 1. Programy grantowe: Kolej na innowacje, Z kolei szkoła[7].
 2. Realizacja programu: Szkoła Przyjazna Bezpieczeństwu[2].
 3. Tradycja i kultura kolejowa: wystawa map kolejowych oraz współczesnych fotografii w ramach projektu Wikiekspedycja.
 4. Budowa ścieżki edukacyjnej Warszawskiej Linii Średnicowej.
 5. Wydanie przewodnika turystycznego po historycznych liniach kolejowych.
 6. Realizacja projektu: Pokój rodzinny na dworcach.
 • 2015 – realizacja projektów:
 1. Edukacja kolejowa: Ogólnopolska konferencja Samorządu i Oświaty „Edukacja przyszłości”.
 2. Program stypendialny dla uzdolnionej młodzieży.
 3. Innowacje: Konkurs Startup Round.
 4. Tradycja i historia: przewodnik Kolej na Polskę, budowa w Tarnowskich Górach pomnika inż. Józefa Nowkuńskiego, wydanie książki „Sukcesy i porażki kolei w Polsce 1918-1989”.
 5. Współpraca z instytucjami działającymi w obszarze wspierania tradycji i kultury kolejowej.
 • 2016 – realizacja projektów:
 1. Bezpieczna kolej: praca w grupach roboczych w Międzynarodowym Związku Kolei (UIC – International Union of Railways), Międzynarodowej Unii Transportu Drogowego (IRU – International Road Transport Union) i Europejskim Forum dot. Przejazdów (ELCF – European Level Crossing Forum).
 2. Edukacja kolejowa: zajęcia z historii polskiej kolei, ogólnopolski konkurs wiedzy o transporcie kolejowym, akcja edukacyjna „Beni uczy bezpieczeństwa”.
 3. Innowacje: Program kolej na innowacje, pielęgnowanie tradycji kolejowej.
 4. Wolontariat: Program Nowoczesny Senior – nauka i integracja, pomoc finansowa i rzeczowa osobom biednym, chorym i niepełnosprawnościami[4].
 • 2017 – realizacja projektów:
 1. Aktywizacja osób wykluczonych, z niepełnosprawnościami: Konkurs Widzialni pełnosprawni.pl[3].
 2. Razem na rzecz bezpiecznych przejazdów.
 3. Interaktywne makiety kolejowe – programowanie dla dzieci,
 4. Akcja zachęcająca do honorowego krwiodawstwa: Kolej na Ciebie – uratuj życie!.
 5. Projekt na rzecz ochrony środowiska: Woda dla spragnionych czworonogów.
 6. Tradycja i historia: Odbudowa mogiły kolejarzy z Gozdowa, porządkowanie grobów w Żukowie, wycieczki po dworcach: Kolejowe perły architektury modernistycznej.
 • 2018 – realizacja projektów:
 1. Konkurs Dworzec Roku.
 2. Wyposażenie Dworca Centralnego w Warszawie w defibrylatory.
 3. Partner wydarzenia na rzecz bezpieczeństwa MotoSafety Day[8].
 4. Wybory Miss i Mistera – Złotego Wieku.
 5. Realizacja projektu Kampania serdeczności.
 6. Zbiórka publiczna na rzecz dzieci z autyzmem
 7. Świąteczne spotkanie z Polakami z Białorusi.
 8. Realizacja programu wydarzeń upamiętniających 100-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę.
 9. Wernisaż wystawy Przydrożne kapliczki[9].
 10. Cykl bezpłatnych wycieczek z przewodnikiem.
 11. Wsparcie Polonii: Aktywizacja społeczności polskiej we Lwowie.
 12. „Spotkanie z muzą w tle” – spacer szlakiem grobów ludzi kultury i sztuki związanych z koleją.
 • 2019 – realizacja projektów:
 1. Bezpieczna kolej: Fundacja Grupy PKP wśród podmiotów zrzeszonych przez Europejską Kartę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego[10].
 2. Edukacja: konkurs Wiedzy o kolei – Trako 2019, wycieczki po dworcach kolejowych – Kolejowe Perły Architektury, warsztaty rodzinne, projekt Bezpieczna szkoła.
 3. Ochrona Środowiska: Woda dla spragnionych czworonogów.
 4. Tradycja kolejowa: uczczenie wydarzeń historycznych.
 5. Innowacje dla kolejnictwa: Pierwsza obywatelska burza w ramach projektu GovTech Polska[11]. II edycja konkursu Dworzec Roku.
 6. Wolontariat pracowniczy: Lekcje edukacyjne na temat bezpieczeństwa w przedszkolach, wysyłka paczek świątecznych do Polonii.
 • 2020 – realizacja projektów:
 1. Projekty pomocowe na rzecz walki ze skutkami pandemii COVID-19:
  • darowizna w wysokości 5 mln zł na walkę ze skutkami pandemii[12][13].
  • przekazanie darowizny na zakup sprzętu diagnostycznego Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej (WSSE) w Warszawie[14].
  • przekazanie środków ochrony osobistej branży kolejowej[15].
  • zakup komputerów do nauki online[16].
  • przekazanie darowizny Instytutowi Hematologii i Transfuzjologii na zakup testów[17].
  • przekazanie darowizny na rzecz rozszerzenia działalności Narodowego Instytutu Leków o wykonywanie testów na obecność koronawirusa COVID-19[18].
  • wsparcie akcji #WdzięczniMedykom poprzez przekazanie wody źródlanej Żywiec Zdrój pracownikom służby zdrowia[19].

Realizacja celów statutowych Fundacji Grupy PKP[edytuj | edytuj kod]

 • zbiórki charytatywne.
 • tradycja i historia: Koordynacja działań związanych z jubileuszem 175. rocznicy budowy pierwszego odcinka Drogi Żelaznej Warszawsko – Wiedeńskiej.
 • realizacja III Edycji Konkursu Dworzec Roku 2020.
 • realizacja programu wolontariatu pracowniczego.
 • promocja honorowego krwiodawstwa i współpraca z Narodowym Centrum Krwi.

Finansowanie Fundacji Grupy PKP[edytuj | edytuj kod]

Przychody Fundacji pochodzą w szczególności:

 • ze środków przekazywanych przez Fundatora oraz spółki, w stosunku do których Fundator jest jednostką dominującą w rozumieniu przepisów o rachunkowości („Spółki Grupy PKP”), które są Donatorami Fundacji,
 • ze środków uzyskiwanych od innych darczyńców oraz partnerów Fundacji,
 • z darowizn, spadków i zapisów,
 • z dochodów uzyskanych ze zbiórek publicznych, prowadzonych przez Fundację,
 • z dochodów z majątku Fundacji,
 • z subwencji osób prawnych,
 • z odsetek uzyskanych z depozytów bankowych i innych lokat,
 • z operacji finansowych, z wyjątkiem obrotu papierami wartościowymi,
 • z funduszy pomocowych Unii Europejskiej oraz innych środków publicznych.
 • 1% – osoby fizyczne mogą wesprzeć Fundację Grupy PKP.

Zarząd i Rada Fundacji Grupy PKP[edytuj | edytuj kod]

Na podstawie Statutu Fundacji (§ 16 ust. 1 oraz § 20 ust. 1), Zarząd PKP S.A. powołuje organy statutowe Fundacji: Radę Fundacji oraz Zarząd Fundacji[20].

Rada Fundacji Grupy PKP

 1. Krzysztof Mamiński, Prezes Zarządu Polskich Kolei Państwowych S.A. – Przewodniczący Rady Fundacji
 2. Jarosław Oniszczuk, Członek Zarządu PKP Intercity S.A. – Wiceprzewodniczący Rady Fundacji
 3. Mikołaj Turowski, Dyrektor Biura Komunikacji w PKP S.A. – Sekretarz Rady Fundacji
 4. Grażyna Blicharz, Dyrektor Biura Spraw Pracowniczych w PKP Polskich Liniach Kolejowych S.A. – Członek Rady Fundacji
 5. Beata Górniak, Członek Zarządu Grupy Kapitałowej PKP Energetyka, Dyrektor Departamentu Zarządzania Zasobami Ludzkimi w PKP Energetyka S.A. – Członek Rady Fundacji
 6. Zbigniew Tracichleb, Prezes Zarządu PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa Sp. z o.o. – Członek Rady Fundacji
 7. Maciej Zagórski, Prezes Zarządu PKP Telkol sp. z o.o. – Członek Rady Fundacji
 8. Krzysztof Losz, Dyrektor Biura Rozwoju, Relacji Inwestorskich i Marketingu PKP CARGO S.A. – Członek Rady Fundacji

Zarząd Fundacji

 1. Katarzyna Kucharek – Prezes Zarządu

Nagrody przyznane Fundacji Grupy PKP[edytuj | edytuj kod]

 • Odznaka dla Fundacji Grupy PKP „Zasłużony dla Międzyzakładowego Klubu Honorowych Dawców Krwi PCK”[21].
 • Wyróżnienie w Konkursie „Kultura Bezpieczeństwa w Transporcie Kolejowym”[22].
 • „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2015. Dobre praktyki”[23].
 • Firma społecznie odpowiedzialna[24].
 • Wyróżnienie w Raporcie Forum Odpowiedzialnego Biznesu[25].
 • Nagroda Media Kreator – wrzesień 2017[26].

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. Michał Ciechowski: Fundacja Grupy PKP zebrała ponad 60 tys. zł na protezy dla Judyty. Your Site NAME Goes HERE. [dostęp 2020-12-08].
 2. a b Redakcja: Szkoła przyjazna bezpieczeństwu PKP. Skierniewice Nasze Miasto, 2015-04-15. [dostęp 2020-12-08].
 3. a b II edycja Konkursu fotograficznego „Widzialni pełnosprawni w pracy” – Związek Polskich Artystów Fotografików. zpaf.pl. [dostęp 2020-12-08].
 4. a b Fundacja Grupy PKP realizuje projekt Nowoczesny senior. rynek-kolejowy.pl. [dostęp 2020-12-08].
 5. Pomagają nam | Polskie Stowarzyszenie Miłośników Kolei. psmk.org.pl. [dostęp 2020-12-08].
 6. PUTrain na zawodach Railway Challenge – Koło Naukowe Inżynierów Transportu Publicznego. [dostęp 2020-12-08].
 7. Pierwsze granty z programu „Kolej na Innowacje” | Izba Gospodarcza Transportu Lądowego. igtl.pl. [dostęp 2020-12-08].
 8. MOTO SAFETY DAY | Kultura motoryzacyjna i bezpieczeństwo. [dostęp 2020-12-08].
 9. Przydrożne kapliczki. Przydrożne kapliczki. [dostęp 2020-12-08].
 10. Fundacja PKP. Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego. [dostęp 2020-12-08].
 11. Znamy zwycięzców pierwszej, obywatelskiej burzy mózgów w ramach „GovTech Polska – Aktywuj pomysły”. rynek-kolejowy.pl. [dostęp 2020-12-08].
 12. 5 mln zł na walkę ze skutkami pandemii.
 13. Spółki z grupy PKP przeznaczą około 5 mln zł na walkę z koronawirusem. forsal.pl, 2020-04-03. [dostęp 2020-12-08].
 14. Grupa Wirtualna Polska: Fundacja Grupy PKP przekazała sprzęt do Sanepidu w Warszawie. money.pl. [dostęp 2020-12-08].
 15. Bezpłatne maseczki wyprodukowane przez firmę Modus trafiły do Fundacji Grupy PKP. Portal Kolejowy NaKolei.pl, 2020-03-27. [dostęp 2020-12-08].
 16. Fundacja Grupy PKP i LOTOS Kolej wsparły edukację dzieci. Grupa LOTOS S.A.. [dostęp 2020-12-08].
 17. Grupa PKP przekazuje środki na zakup testów. rynek-kolejowy.pl. [dostęp 2020-12-08].
 18. Raport Kolejowy: Kolejarze wsparli Narodowy Instytut Leków w walce z koronawirusem. Your Site NAME Goes HERE. [dostęp 2020-12-08].
 19. Fundacja Grupy PKP: Wsparcie dla ratowników walczących z koronawirusem. www.rynek-kolejowy.pl. [dostęp 2020-12-08].
 20. Władze Fundacji. PKP S.A.. [dostęp 2020-12-08].
 21. Odznaka dla Fundacji Grupy PKP „Zasłużony dla Międzyzakładowego Klubu Honorowych Dawców Krwi PCK”. fundacjapkp.pl. [dostęp 2020-12-08].
 22. Wyróżnienie w Konkursie „Kultura Bezpieczeństwa w Transporcie Kolejowym”. fundacjapkp.pl. [dostęp 2020-12-08].
 23. Odpowiedzialny biznes w Polsce 2015. Dobre praktyki. fundacjapkp.pl. [dostęp 2020-12-08].
 24. Firma społecznie odpowiedzialna. Fundacjapkp.pl. [dostęp 2020-12-08].
 25. Wyróżnienie w Raporcie Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Fundacjapkp.pl. [dostęp 2020-12-08].
 26. Fundacja Grupy PKP z nagrodą MediaKreator 2017. pkp.pl. [dostęp 2020-12-08].

Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]