Fundacja Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Fundacja Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego
Państwo  Polska
Siedziba Warszawa
Data założenia 2011
Prezes Robert Łaniewski
Członkowie 1500 członków
Nr KRS 397249
brak współrzędnych
Strona internetowa

Fundacja Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego (FROB) została powołana do życia w listopadzie 2011 roku przez Izbę Gospodarczą Hotelarstwa Polskiego[1], przy wsparciu Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego, Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji oraz Polskiej Izby Paliw Płynnych. Obecnie organizacja zrzesza ponad 1500 przedsiębiorców z całej Polski.

Głównym celem FROB jest działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju obrotu bezgotówkowego, w pierwszej kolejności poprzez obniżenie opłaty interchange (IF)[2]. Wypadkową działalności Fundacji jest zwiększenie dostępności dla konsumentów miejsc, w których będą mogli zapłacić kartą oraz ograniczenie liczby sklepów, w których płatność kartą jest możliwa dopiero od określonego poziomu (np. 10 zł). W latach 2003–2010 liczba transakcji kartowych wzrosła o 550%, przy czym liczba akceptantów kart o 175%[3].

Kluczowymi adresatami działań Fundacji są: przedsiębiorcy (akceptanci kart) i zrzeszające ich organizacje, administracja rządowa, instytucje nadzoru finansowego, Sejm i Senat RP, organizacje płatnicze, banki i agenci rozliczeniowi oraz konsumenci (organizacje konsumenckie).

Zarys problemu[edytuj | edytuj kod]

Kluczowym celem działania FROB jest w pierwszej kolejności doprowadzenie do obniżenia opłaty interchange, czyli prowizji, którą akceptujący kartę płatniczą – sklep, zakład usługowy czy stacja benzynowa – oddają do banku, który daną kartę wystawił. Poza opłatami interchange akceptant ponosi koszt opłat systemowych oraz marży agenta rozliczeniowego.

Dotychczasowa działalność[edytuj | edytuj kod]

FROB jest pierwszą organizacją w Polsce reprezentującą przedsiębiorców, która tak aktywnie włączyła się w szeroką debatę publiczną na temat negatywnego wpływu wysokich opłat interchange na działalność właścicieli punktów handlowo-usługowych[4][5][6]. Przedstawiciele FROB uczestniczyli w pracach Zespołu Roboczego ds. Opłaty Interchange (ZRIF), obradującego przy Narodowym Banku Polskim. W jego skład weszli również przedstawiciele akceptantów, banków, agentów rozliczeniowych, organizacji płatniczej Visa, Ministerstwa Finansów, Narodowego Banku Polskiego, Komisji Nadzoru Finansowego, Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Związku Banków Polskich i organizacji konsumenckich. Udziału w dyskusji na temat zrównoważonego rozwoju rynku kartowego odmówiła organizacja MasterCard[7]. Zespół formalnie zakończył prace 30 marca 2012 r. przedstawiając Radzie ds. Systemu Płatniczego wypracowany Raport w wersji 3.0, którego częścią był „Program redukcji opłat kartowych w Polsce”[8]. Jego główne założenia dotyczyły sukcesywnego obniżania w najbliższych latach poziomu opłaty IF oraz zobowiązania poszczególnych uczestników rynku do rozwoju i promocji obrotu bezgotówkowego. Raport zawierał również informacje o możliwych do podjęcia działaniach alternatywnych, w tym m.in.: regulacji ustawowej oraz wsparcia dla budowy i funkcjonowania systemu alternatywnego. W połowie maja 2012 r. organizacja płatnicza Visa zadeklarowała przystąpienie do porozumienia pod warunkiem uczynienia tego samego przez MasterCard[9]. 1 czerwca 2012 r. spółka MasterCard poinformowała, że nie przystąpi do porozumienia. Organizacja zadeklarowała, że od 1 stycznia 2013 r. obniży opłaty kartowe w sposób deklaratywny, jednostronny i selektywny (deklaracja dotyczy jedynie części kart wydawanych przez MasterCard)[10]. W związku z brakiem pozytywnej decyzji MasterCard nie było możliwe zawarcie porozumienia według koncepcji zawartej w ramach kompromisu wypracowywanego pod auspicjami NBP. 18 czerwca 2012 r. Fundacja Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego kontynuując walkę o obniżenie opłat kartowych, jako pierwszy podmiot, przekazała do Ministerstwa Finansów, NBP i KNF, projekt zapisów regulujących kwestię opłaty interchange w drodze nowelizacji Ustawy o usługach płatniczych[11]. Główny postulat akceptantów dotyczył potrzeby regulacji kwestii opłaty interchange przez Ministra Finansów, w tym wprowadzenie maksymalnego poziomu opłaty interchange, ustalonego przy uwzględnieniu zmiennych wskaźników ekonomicznych oraz zmiennych potrzeb rynku. Proponowana regulacja miała tym samym na celu ustanowienie ram prawnych gwarantujących:

 • Równowagę pomiędzy uczestnikami tego rynku,
 • Przejrzystość współpracy funkcjonujących na nim podmiotów,
 • Przejrzystość zasad ustalania wysokości opłaty interchange oraz wysokości marży agenta rozliczeniowego,
 • Racjonalność i adekwatność ustalanych opłat

Kolejne projekty nowelizacji Ustawy o usługach płatniczych regulujące kwestię zawyżonych opłat kartowych zostały złożone w Sejmie RP przez przedstawicieli klubów: Polskiego Stronnictwa Ludowego[12], Solidarnej Polski[13], Prawa i Sprawiedliwości[14] oraz Ruchu Palikota[15].

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. Fundacja Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego. ighp.pl. [dostęp 2012-08-31].
 2. Cele FROB. frob.pl. [dostęp 2012-08-31].
 3. Analiza funkcjonowania opłaty interchange na rynku polskim, Narodowy Bank Polski, Departament Systemu Płatniczego, str. 21 http://nbp.pl/systemplatniczy/obrot_bezgotowkowy/interchange.pdf
 4. Robert Łaniewski: MasterCard gra na czas. rp.pl, 24 maja 2012r.. [dostęp 2012-08-31].
 5. Robert Łaniewski: MasterCard milczy o obniżce prowizji od kart. gazetaprawna.pl, 24 maja 2012r.. [dostęp 2012-08-31].
 6. Robert Łaniewski: Interchange? Chcemy ustawy. wyborcza.biz, 3 lipca 2012r.. [dostęp 2012-08-31].
 7. Maciej Bednarek: Tochmański z NBP: Wysokość opłaty interchange jest nieuzasadniona. wyborcza.biz, 14 lutego 2012. [dostęp 2012-08-31].
 8. Zespół Roboczy ds. Opłaty Interchange przy Radzie ds. Systemu Płatniczego: Program redukcji opłat kartowych w Polsce Warszawa. nbp.pl, marzec 2012r.. [dostęp 2012-08-31].
 9. Visa Europe poparła kompromis wypracowany pod auspicjami Narodowego Banku Polskiego. visa.pl, 2012-05. [dostęp 2012-08-31].
 10. Maciej Bednarek: MasterCard przeciwny kompromisowi, ale interchange obniży. Częściowo. wyborcza.biz, 4 czerwca 2012r.. [dostęp 2012-08-31].
 11. FROB. frob.pl. [dostęp 2012-08-31].
 12. Projekt Ustawy o zmianie ustawy o usługach płatniczych. W: 2012-06-26 [on-line]. sejm.gov.pl. [dostęp 2012-08-31].
 13. Projekt Ustawy o zmianie ustawy o usługach płatniczych. W: 2012-06-26 [on-line]. sejm.gov.pl. [dostęp 2012-08-31].
 14. Projekt Ustawy o zmianie ustawy o usługach płatniczych. W: 2012-06-26 [on-line]. sejm.gov.pl. [dostęp 2012-08-31].
 15. Projekt Ustawy o zmianie ustawy o usługach płatniczych. W: 2012-06-26 [on-line]. sejm.gov.pl. [dostęp 2012-08-31].

Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]