Gospodarka Chorwacji

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Gospodarka Chorwacji
Informacje ogólne
Waluta 1 kuna (HRK)
1 kuna = 100 lip
Bank centralny Narodowy Bank Chorwacji
Rok podatkowy rok kalendarzowy
Organizacje gospodarcze Bank Światowy, CEFTA
Dane statystyczne
PKB (nominalny) 49,924 mld USD (2016)[1]
PKB (ważony PSN) 91,927 mld USD (2016)[1]
PKB per capita 11785 USD (2016)[1]
Wzrost PKB -1,1% (2013)
-0.5% (2014)
+1,6% (2015)
+ 2,8% (2016)[2]
Struktura PKB usługi (69,2%)
przemysł (26,6%)
rolnictwo (4,2%)[3]
Inflacja +2,3% (2013)
+0,2% (2014)
-0,3% (2015)
-0,6% (2016)[2]
Zatrudnienie
Struktura zatrudnienia {{{struktura zatrudnienia}}}
Stopa bezrobocia 12,8% (2016)[2]
Wskaźniki jakości życia
Ludność poniżej progu ubóstwa 9,4% (2014)[4]
Finanse publiczne
Dług publiczny 84,1% PKB (2016)[2]
Deficyt budżetowy -1,8% PKB (2016)[2]
Przychody budżetowe 21,47 mld USD (2016)[3]
Wydatki budżetowe 22,72 mld USD (2016)[3]

Gospodarka Chorwacjigospodarka mieszana, rozwijająca się gospodarka rynkowa po transformacji ekonomicznej w latach 90. XX wieku, której rozwój zaburzyła wojna w Chorwacji w latach 1991–1995, stopniowo odbudowana, bazuje w dużej mierze na sektorze usług, przede wszystkim na turystyce, która generuje ponad 17% PKB (2016).

W 2015 roku, chorwacka gospodarka wyszła z sześcioletniej recesji dzięki wzrostowi konsumpcji i eksportu, notując wzrost realnego PKB w tempie 1,6% oraz spadek stopy bezrobocia o 1 punkt procentowy. Gospodarka przyspieszyła w 2016 roku – realny PKB wzrósł o 2.8% dzięki rosnącemu popytowi wewnętrznemu a stopa bezrobocia zmalała do 12,8%[2]. Dobra koniunktura przełożyła się na polepszenie wyników budżetowych – zmniejszenie deficytu budżetu państwa do 1,8% PKB oraz spadek długu publicznego do 84,1% PKB.

Według zimowej prognozy Komisji Europejskiej z 2017 roku, w 2017 roku Chorwacja ma zanotować wzrost gospodarczy na poziomie 3,1% dzięki coraz mocniejszej konsumpcji i inwestycjom finansowanym z funduszy europejskich.

Ustrój gospodarczy[edytuj | edytuj kod]

Gospodarka Chorwacji opiera się na zasadach rynkowych (z zachowaniem dialogu społecznego między związkami zawodowymi a pracodawcami), swobodzie prowadzenia działalności gospodarczej, niezależności i samodzielności podmiotów gospodarczych oraz na równoprawności wszystkich form własności.

System walutowy[edytuj | edytuj kod]

Walutą narodową jest kuna (HRK) a 1 kuna = 100 lip[5]. Kuna emitowana jest przez Narodowy Bank Chorwacji[5]. Kurs kuny nie jest powiązany stałym parytetem z żadną walutą światową i jest ustalany przez rynek walutowy[5]. W praktyce gospodarka chorwacka jest w wysokim stopniu „zeuroizowana”, gdyż znaczna część kredytów i należności wyrażonych jest w euro[5].

Struktura gospodarki[edytuj | edytuj kod]

Gospodarka Chorwacji opiera się przede wszystkim na sektorze usług, który generuje ok. 60% PKB[5]. Najważniejszym sektorem gospodarki jest turystyka, która dostarcza ponad 17% PKB[5]. Dalszy udział w gospodarce ma przemysł przetwórczy – produkcja żywności i napojów, produktów naftowych, chemikaliów, artykułów chemicznych i wyrobów z metalu[5].

Ogólna charakterystyka sytuacji gospodarczej[edytuj | edytuj kod]

Przed rozpadem Jugosławii, gospodarka Chorwacji była jedną z najlepiej rozwiniętych gospodarek republik jugosłowiańskich[3]. W późnych latach 80. XX wieku rozpoczął się proces ekonomicznej transformacji i przestawienia gospodarki centralnie planowanej na wolnorynkową.

Gospodarka kraju poważnie ucierpiała podczas wojny w latach 1991–1995, kiedy doszło do zniszczenia bazy przemysłu i załamania produkcji krajowej[3]. W latach 2000–2007 gospodarka rosła w tempie 4–6% rocznie dzięki przychodom z turystyki i konsumpcji napędzanej kredytami[3].

W latach 2009–2014, Chorwacja znajdowała się w głębokiej recesjiprodukt krajowy brutto spadł o 13% a stopa bezrobocia podwoiła się do ponad 17%, przy czym bezrobocie młodych wzrosło do rekordowego 50%[4]. Od 2013 roku Chorwacja objęta jest procedurą nadmiernego deficytu (ang. Excessive Deficit Procedure, EDP) nałożoną przez Radę Unii Europejskiej z terminem korekty deficytu do 2016 roku[6].

W 2015 roku, chorwacka gospodarka wyszła z sześcioletniej recesji dzięki wzrostowi konsumpcji i eksportu, notując wzrost realnego PKB w tempie 1,6% oraz spadek stopy bezrobocia o 1 punkt procentowy[2]. Gospodarka przyspieszyła w 2016 roku – realny PKB wzrósł o 2.8% dzięki rosnącemu popytowi wewnętrznemu a stopa bezrobocia zmalała do 12,8%[2]. Dobra koniunktura przełożyła się na polepszenie wyników budżetowych – zmniejszenie deficytu budżetu państwa do 1,8% PKB oraz spadek długu publicznego do 84,1% PKB[2].

Według zimowej prognozy Komisji Europejskiej z 2017 roku, w 2017 roku Chorwacja ma zanotować wzrost gospodarczy na poziomie 3,1% dzięki coraz mocniejszej konsumpcji i inwestycjom finansowanym z funduszy europejskich[2].

Uczestnictwo w organizacjach i porozumieniach[edytuj | edytuj kod]

Chorwacja jest członkiem wielu organizacji o charakterze ekonomicznym[5]:

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

  1. a b c Report for Selected Countries and Subjects (ang.). IMF, 2016. [dostęp 2017-03-26].
  2. a b c d e f g h i j Croatia: Growth gathering steam. W: European Commission: Winter 2017 Economic Forecast - Croatia. January 2017, s. 80–81, seria: Institutional Paper 48. ISBN 978-92-79-64680-5. [dostęp 2017-03-26]. (ang.)
  3. a b c d e f Chorwacja (ang.). CIA. [dostęp 2017-03-26].
  4. a b Croatia (ang.). W: World Bank [on-line]. [dostęp 2017-03-26].
  5. a b c d e f g h Chorwacja (pol.). W: MSZ [on-line]. 2017-01-17. [dostęp 2017-03-26].
  6. EDP ongoing procedure Croatia. W: ec.europa.eu [on-line]. [dostęp 2017-03-26].