Graniczna Placówka Kontrolna Pietrowice

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
GPK Pietrowice
GPK SG w Pietrowicach
Placówka SG w Pietrowicach
Historia
Państwo  Polska
Sformowanie 1946; 1972[a]
Rozformowanie 1952; 15 stycznia 2008
Tradycje
Rodowód PPK Pietrowice
GPK OP Pietrowice
GPK WOP Pietrowice
PK MRG w Pietrowicach
Kontynuacja GPK SG w Pietrowicach
Placówka SG w Pietrowicach
Placówka SG w Opolu
Dowódcy
Ostatni mjr Wirgiliusz Przychodzki
Organizacja
Dyslokacja Pietrowice
Krasne Pole
Formacja Wojska Ochrony Pogranicza
Straż Graniczna
Podległość 10 Oddział Ochrony Pogranicza
10 Katowicki Oddział WOP
21 Brygada Ochrony Pogranicza
Strażnica WOP Krasne Pole
4 Górnośląska Brygada WOP
Górnośląska Brygada WOP
Śląski Oddział Straży Granicznej
Od 02.01.2003 r. siedziba GPK SG/Placówki SG w Pietrowicach (czerwiec 2015)

Graniczna Placówka Kontrolna Pietrowice – nieistniejący obecnie pododdział Wojsk Ochrony Pogranicza wykonujący kontrolę graniczną osób i środków transportu bezpośrednio w przejściu granicznym na granicy z Czechosłowacją:

Graniczna Placówka Kontrolna Straży Granicznej w Pietrowicach – nieistniejąca obecnie graniczna jednostka organizacyjna polskiej straży granicznej wykonująca kontrolę graniczną osób i środków transportu bezpośrednio w przejściach granicznych na granicy z Czechosłowacją/Czechami[b].

Placówka Straży Granicznej w Pietrowicach – nieistniejąca obecnie graniczna jednostka organizacyjna polskiej straży granicznej realizująca zadania w ochronie granicy państwowej na granicy z Czechami.

Formowanie i zmiany organizacyjne[edytuj | edytuj kod]

Jesienią 1946 roku sformowany został drogowy Przejściowy Punkt Kontrolny (PPK) Pietrowice kategorii C o etacie nr 7/12[c]. W 1947 roku przeformowany na kategorię D według etatu nr 7/33W 1948 roku nastąpiła kolejna reorganizacja Wojsk Ochrony Pogranicza. Oddziały WOP przeformowano w brygady ochrony pogranicza, a GPK WOP Pietrowice przemianowano na Graniczną Placówkę Ochrony Pogranicza Pietrowice kategorii D i przeformowano według etatu nr 7/54. W 1950 roku przeformowana na etat nr 096/27 i przeniesiona do Głuchołaz. Na jej bazie sformowano PK Małego Ruchu Granicznego (PK MRG) w Pietrowicach[d] podległy pod strażnicę WOP Krase Pole. Włączona w etat nr 352/2 4 Brygady WOP[1].

Graniczna Placówka Kontrolna Pietrowice została sformowana w 1972 roku w strukturach 4.Górnośląskiej Brygady WOP.

Straż Graniczna:
Z dniem 16 maja 1991 roku przejęta przez Śląski Oddział Straży Granicznej i przyjęła nazwę Graniczna Placówka Kontrolna Straży Granicznej w Pietrowicach. 1 czerwca 2001 roku na odcinku strażnicy SG w Pomorzowicach zostało uruchomione drogowe przejście graniczne Pomorzowiczki-Osoblaha, w którym odprawę graniczną wykonywali funkcjonariusze straży granicznej, GPK SG w Pietrowicach. 2 stycznia 2003 roku GPK SG w Pietrowicach przejęła wraz z obsadą etatową pod ochronę odcinek, po rozformowanej strażnicy SG w Krasnym Polu[e], tj. odcinek granicy państwowej od znaku granicznego nr II/87 (włącznie) do znaku granicznego nr II/109 (wyłącznie). Od 2 stycznia 2003 roku miejscem dyslokacji był obiekt po byłej strażnicy SG w Krasnym Polu. Od 24 sierpnia 2005 roku funkcjonowała jako Placówka Straży Granicznej w Pietrowicach (PSG) z miejscem dyslokacji w Krasnym Polu[f] do 15 stycznia 2008 roku, kiedy to została rozformowania[2]. Ochraniany przez placówkę odcinek granicy, przejęła Placówka SG w Opolu.

Przejścia graniczne obsługiwane przez placówkę Straży Granicznej w Pietrowicach:

Dowódcy/komendanci granicznej placówki kontrolnej[edytuj | edytuj kod]

 • por. Stanisław Wiśniewski[3]
 • mjr/ppłk Kazimierz Górecki[4][3] (1972 – ?)
 • kpt. Zenon Jasiński[5] cz.p.o. (? – ?)
 • kpt./mjr Wirgiliusz Przychodzki[3] (był 1984[6] – 15 V 1991[7]).

Komendanci granicznej placówki kontrolnej SG:

 • mjr SG Wirgiliusz Przychodzki
 • por. SG/mjr SG Krzysztof Hartabus

Komendant placówki SG

 • mjr SG/ppłk SG Zbigniew Gajek[8] – do rozformowania.

Uwagi[edytuj | edytuj kod]

 1. Od 1991 roku graniczna placówka kontrolna Straży Granicznej, a od 2005 roku placówka Straży Granicznej.
 2. Od 1 stycznia 1993 roku z Czechami.
 3. Rozkaz Ministra Obrony Narodowej nr 0153/Org. z 21.09.1946 roku.
 4. Rozkaz MBP nr 037/0rg. z 18.12.1950 roku.
 5. Zarządzenie nr 058 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 13.12.2002 roku zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji wchodzących w skład Straży Granicznej komend, strażnic, granicznych placówek kontrolnych, dywizjonów, pododdziałów odwodowych oraz ośrodków szkolenia w ramach III etapu realizacji programu dostosowania Straży Granicznej do standardów Schengen, polegającą na włączeniu wytypowanych strażnic w struktury gpk. W wyniku przeprowadzonej reorganizacji we wszystkich oddziałach SG 62 strażnice zostały włączone w struktury gpk.
 6. W miejsce dotychczas funkcjonujących strażnic oraz granicznych placówek kontrolnych utworzono placówki Straży Granicznej. Funkcjonariusze i pracownicy pełniący służbę i zatrudnieni w strażnicach oraz granicznych placówkach kontrolnych Straży Granicznej stali się odpowiednio funkcjonariuszami i pracownikami placówek Straży Granicznej → Dz.U. z 2005 r. nr 90, poz. 757.

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. ASGran., sygn. 2825/1 ↓, s. 109.
 2. Reorganizacja ŚlOSG 15.01.2008 (pol.). sm.strazgraniczna.pl, 2008-01-16.
 3. a b c Jarmoliński 2013 ↓, s. 170.
 4. Gacek 2005 ↓, s. 65.
 5. Gacek 2005 ↓, s. 69.
 6. Gacek 2005 ↓, s. 21.
 7. Gacek 2005 ↓, s. 25.
 8. Święto Straży Granicznej w Cieszynie (pol.). sm.strazgraniczna.pl, 2007-05.

Bibliografia[edytuj | edytuj kod]