Gromada Brodnica (powiat brodnicki)

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Brodnica
gromada
1959–1972
Państwo  PRL
Województwo bydgoskie
Powiat brodnicki
Data powstania 31 grudnia 1959
Data likwidacji (1 stycznia 1972)
1 stycznia 1973
Siedziba Brodnica
Liczba reprezentantów
Liczba członków GRN (1961) 27
brak współrzędnych
Portal Portal Polska

Gromada Brodnica (do 30 XII 1959 gromada Karbowo) – dawna gromada, czyli najmniejsza jednostka podziału terytorialnego Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w latach 1954–1972.

Gromady, z gromadzkimi radami narodowymi (GRN) jako organami władzy najniższego stopnia na wsi, funkcjonowały od reformy reorganizującej administrację wiejską przeprowadzonej jesienią 1954[1] do momentu ich zniesienia z dniem 1 stycznia 1973[2], tym samym wypierając organizację gminną w latach 1954–1972[3][4].

Gromadę Brodnica z siedzibą GRN w mieście Brodnicy (nie wchodzącym w jej skład) utworzono 31 grudnia 1959 w powiecie brodnickim w woj. bydgoskim w związku z przeniesieniem siedziby GRN gromady Karbowo z Karbowa do Brodnicy i zmianą nazwy jednostki na gromada Brodnica[5]; równocześnie do gromady Brodnica włączono obszar zniesionej gromady Szabda w tymże powiecie[6].

W 1961 roku gromada miała 27 członków gromadzkiej rady narodowej[7].

31 grudnia 1962 do gromady Brodnica włączono część wsi Cielęta o łącznej powierzchni 289,33 ha z gromady Jastrzębie w tymże powiecie[8].

1 stycznia 1969 z gromady Brodnica wyłączono grunty o powierzchni ogólnej 361,74 ha, włączając je do miasta Brodnicy w tymże powiecie; do gromady Brodnica z Brodnicy włączono natomiast grunty rolne o powierzchni ogólnej 351,31 ha[9].

1 stycznia 1972 do gromady Brodnica włączono sołectwo Niewierz ze zniesionej gromady Małki w tymże powiecie, po czym gromadę Brodnica połączono z gromadą Brodnica Południe, tworząc z ich obszarów gromadę Brodnica z siedzibą Gromadzkiej Rady Narodowej w Brodnicy w tymże powiecie (de facto gromadę Brodnica-Południe zniesiono, włączając jej obszar do gromady Brodnica)[10].

Gromada przetrwała do końca 1972 roku, czyli do kolejnej reformy gminnej[11]. 1 stycznia 1973 w powiecie brodnickim reaktywowano zniesioną w 1954 roku gminę Brodnica[12].

Zobacz też: gromada Brodnica-Południe.

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. Dz.U. z 1954 r. nr 43, poz. 191
 2. Dz.U. z 1972 r. nr 49, poz. 312
 3. Podział administracyjny Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Warszawa: Urząd Rady Ministrów – Biuro do spraw Prezydiów Rad Narodowych, 1956.
 4. Mała Encyklopedia Powszechna PWN. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1959.
 5. Uchwała Nr 23/59 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Bydgoszczy z dnia 2 września 1959 r. w sprawie zmiany granic niektórych gromad oraz przeniesienia siedzib gromadzkich rad narodowych w województwie bydgoskim (Dziennik Urzędowy Wojewódzkiej Rady Narodowej w Bydgoszczy z dnia 21 grudnia 1959 r., Nr. 8, Poz. 92)
 6. Uchwała Nr 24/59 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Bydgoszczy z dnia 2 września 1959 r. w sprawie utworzenia i zniesienia niektórych gromad w województwie bydgoskim (Dziennik Urzędowy Wojewódzkiej Rady Narodowej w Bydgoszczy z dnia 21 grudnia 1959 r., Nr. 8, Poz. 93)
 7. Uchwała Nr XX/15/61 Powiatowej Rady Narodowej w Brodnicy z 21 stycznia 1961 (Dziennik Urzędowy Wojewódzkiej Rady Narodowej w Bydgoszczy z dnia 2 lutego 1961 r., Nr. 1, Poz. 4)
 8. Uchwała Nr 26/62 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Bydgoszczy w sprawie zmiany granic niektórych gromad w województwie bydgoskim (Dziennik Urzędowy Wojewódzkiej Rady Narodowej w Bydgoszczy z dnia 31 grudnia 1962 r., Nr. 16, Poz. 128)
 9. Dz.U. z 1968 r. nr 45, poz. 330
 10. Uchwała Nr XII/61/71 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Bydgoszczy z dnia 29 września 1971 r. w sprawie łączenia, zniesienia oraz utworzenia niektórych nowych gromad w województwie bydgoskim (Dziennik Urzędowy Wojewódzkiej Rady Narodowej w Bydgoszczy z dnia 11 listopada 1971 r., Nr. 19, Poz. 188)
 11. Wykaz miast, osiedli i gromad: stan z dn. 1 I 1971 r., Cz. 1. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny – Biuro Spisów, 1971.
 12. Uchwała Nr XVIII/88/72 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Bydgoszczy z dnia 6 grudnia 1972 r. w sprawie utworzenia gmin w województwie bydgoskim