Gromada Mordy

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Mordy
gromada
1954–1973
Państwo  PRL
Województwo warszawskie
Powiat siedlecki
Data powstania 5 października 1954
Data likwidacji 1 stycznia 1973
Siedziba Mordy
Szczegółowy podział administracyjny (1954)
Liczba sołectw 6
Liczba reprezentantów
Liczba członków GRN (1954) 16
brak współrzędnych
Portal Polska

Gromada Mordy – dawna gromada, czyli najmniejsza jednostka podziału terytorialnego Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w latach 1954–1972.

Gromady, z gromadzkimi radami narodowymi (GRN) jako organami władzy najniższego stopnia na wsi, funkcjonowały od reformy reorganizującej administrację wiejską przeprowadzonej jesienią 1954[1] do momentu ich zniesienia z dniem 1 stycznia 1973[2], tym samym wypierając organizację gminną w latach 1954–1972[3][4].

Gromadę Mordy z siedzibą GRN w mieście Mordy (nie wchodzącym w jej skład) utworzono – jako jedną z 8759 gromad[3] – w powiecie siedleckim w woj. warszawskim, na mocy uchwały nr VI/10/18/54 WRN w Warszawie z dnia 5 października 1954. W skład jednostki weszły obszary dotychczasowych gromad[5] Głuchów, Klimonty, Mordy były majątek, Pieńki Wyczólskie([6]), Stok Ruski i Wyczółki([6]) ze zniesionej gminy Stok Ruski oraz południowa część miasta Mordy (o obszarze 660 ha, której granica przebiega na północ od kol. Mordy od drogi idącej do Stoku Ruskiego na wysokości pierwszych budynków w odległości 970 m do brzegu strumyka, dalsza granica biegnie w kierunku północno-zachodnim na długości 1.200 m z załamaniem się na południe linią łamaną, a następnie na zachód do gruntów wsi Stok Ruski) w tymże powiecie[7]. Dla gromady ustalono 16 członków gromadzkiej rady narodowej[8].

31 grudnia 1961 do gromady Mordy włączono obszar zniesionej gromady Czołomyje w tymże powiecie[9].

1 stycznia 1969 z gromady Mordy wyłączono część wsi Klimonty o powierzchni 46 ha, włączając ją do miasta Mordy; do gromady Mordy włączono natomiast tereny rolne o powierzchni 1.363 ha i tereny leśne pod nazwą Las Barbaryński o powierzchni 393 ha z miasta Mordy[10] oraz wieś Wólka Leśna ze zniesionej gromady Pruszyn w tymże powiecie[11].

Gromada przetrwała do końca 1972 roku, czyli do kolejnej reformy gminnej[12]. 1 stycznia 1973 w powiecie siedleckim utworzono gminę Mordy[13] (właściwie reaktywowoano, ponieważ – choć terytorialnie inna – jednostka o nazwie gmina Mordy istniała także pod zaborem rosyjskim).

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. Dz.U. z 1954 r. nr 43, poz. 191
 2. Dz.U. z 1972 r. nr 49, poz. 312
 3. a b Podział administracyjny Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Warszawa: Urząd Rady Ministrów – Biuro do spraw Prezydiów Rad Narodowych, 1956.
 4. Mała Encyklopedia Powszechna PWN. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1959.
 5. Gromady istniały także po II wojnie światowej jako jednostka pomocnicza gmin.
 6. a b Obwieszczenie Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Warszawie z dnia 8 marca 1956 r. w sprawie sprostowania błędów w tekstach uchwał Wojewódzkiej Rady Narodowej w Warszawie z dnia 5 października 1954 r., dotyczących reformy podziału administracyjnego wsi, ogłoszonych w Dzienniku Urzędowym Wojewódzkiej Rady Narodowej Nr 11 z dnia 1 grudnia 1954 r. pod poz. 67. (Dziennik Urzędowy Wojewódzkiej Rady Narodowej w Warszawie z dnia 14 kwietnia 1956 r., Nr. 3, Poz. 14)
 7. Uchwała Nr VI/10/18/54 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Warszawie z dnia 5 października 1954 r. w sprawie podziału na gromady powiatu Siedlce; w ramach Zarządzenia Nr Or. V-0/1/54 Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Warszawie z dnia 29 listopada 1954 r. w sprawie ogłoszenia uchwał Wojewódzkiej Rady Narodowej w Warszawie z dnia 4 października 1954 r., dotyczących reformy podziału administracyjnego wsi (Dziennik Urzędowy Wojewódzkiej Rady Narodowej w Warszawie z dnia 1 grudnia 1954 r., Nr. 11, Poz. 67)
 8. Uchwała Nr XLVIII/162 Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Siedlcach z dnia 4 października 1954 r. w sprawie ustalenia liczby członków gromadzkich rad narodowych (Dziennik Urzędowy Wojewódzkiej Rady Narodowej w Warszawie z dnia 7 października 1954 r., Nr. 9, Poz. 57)
 9. Uchwała Nr IV-19/61 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Warszawie z dnia 27 września 1961 r. w sprawie zmian granic i nazw, utworzenia i zniesienia niektórych gromad oraz przeniesienia siedzib niektórych gromadzkich rad narodowych (Dziennik Urzędowy Wojewódzkiej Rady Narodowej w Warszawie z dnia 15 grudnia 1961 r., Nr. 13, Poz. 292)
 10. Dz.U. z 1968 r. nr 48, poz. 342
 11. Uchwała Nr XVII/76/68 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Warszawie z dnia 9 października 1968 r. w sprawie zniesienia i utworzenia niektórych gromad (w brzmieniu zatwierdzonym przez Radę Ministrów uchwałą nr 368/68 z dnia 17.XII.1968 r. z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 1969 r.) (Dziennik Urzędowy Wojewódzkiej Rady Narodowej w Warszawie z dnia 30 grudnia 1968 r., Nr. 19, Poz. 193)
 12. Wykaz miast, osiedli i gromad: stan z dn. 1 I 1971 r., Cz. 1. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny – Biuro Spisów, 1971.
 13. MordyNr XX/93/72 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Warszawie z dnia 1 grudnia 1972 r. w sprawie utworzenia gmin w województwie warszawskim