Gromada Strzelno

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Strzelno
gromada
1954–1973
Ilustracja
Państwo  PRL
Województwo gdańskie
Powiat 1954: wejherowski
1954-72: pucki
Data powstania 5 października 1954
Data likwidacji 1 stycznia 1973
Siedziba Strzelno
Szczegółowy podział administracyjny (1954)
Liczba sołectw 3
Liczba reprezentantów
Liczba członków GRN (1954) 22
brak współrzędnych
Portal Polska

Gromada Strzelno – dawna gromada, czyli najmniejsza jednostka podziału terytorialnego Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w latach 1954–1972.

Gromady, z gromadzkimi radami narodowymi (GRN) jako organami władzy najniższego stopnia na wsi, funkcjonowały od reformy reorganizującej administrację wiejską przeprowadzonej jesienią 1954[1] do momentu ich zniesienia z dniem 1 stycznia 1973[2], tym samym wypierając organizację gminną w latach 1954–1972[3][4].

Gromadę Strzelno z siedzibą GRN w Strzelnie (w latach 1973[5]–2014[6] w granicach Władysławowa) utworzono – jako jedną z 8759 gromad na obszarze Polski[3] – w powiecie wejherowskim w woj. gdańskim na mocy uchwały nr 26/III/54 WRN w Gdańsku z dnia 5 października 1954. W skład jednostki weszły obszary dotychczasowych gromad[7] Strzelno, Chłapowo i Łebcz, ponadto obszar parcel kat. Nr Nr: 59–66, częściowo 67 i częściowo 68 z obrębu Starzyński Dwór (karta mapy 2) oraz parcele Nr Nr: 1–11 i 157 (karta mapy 3) z dotychczasowej gromady Starzyński Dwór ze zniesionej gminy Strzelno, a także obszar parcel kat. Nr Nr: 64/2, 76/12, 77/1, 125/2, 126/5, 127/4, 129/4, 130/4, 131/4 i 132/4 z obrębu Poczernino (karta mapy 1) z dotychczasowej gromady Władysławowo ze zniesionej gminy Władysławowo w tymże powiecie[8].

13 listopada 1954 (z mocą obowiązującą od 1 października 1954) gromada weszła w skład nowo utworzonego powiatu puckiego w tymże województwie[9], gdzie ustalono dla niej 22 członków gromadzkiej rady narodowej[10].

1 stycznia 1960 do gromady Strzelno włączono miejscowości Chłapowo, Łyśniewo, Mieroszyno i Czarny Młyn ze zniesionej gromady Mieroszyno w tymże powiecie[11].

1 stycznia 1970 do gromady Strzelno włączono miejscowość Tupadły oraz grunty o powierzchni 423,42 ha z osiedla Jastrzębia Góra w tymże powiecie[12] oraz część obszaru miasta Władysławowo (352,39 ha) tamże[13].

Gromada przetrwała do końca 1972 roku, czyli do kolejnej reformy gminnej[14]. 1 stycznia 1972 obszar zniesionej gromady Strzelno wszedł w skład nowo utworzonej gminy Puck[15], oprócz Chłapowa i Tupadeł, które włączono do miasta Władysławowa[5], w granicach którego pozostały do 1 stycznia 2015, kiedy to zostały z niego wyłączone jako samodzielne wsie w obrębie gminy Władysławowo[16].

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. Dz.U. z 1954 r. nr 43, poz. 191
 2. Dz.U. z 1972 r. nr 49, poz. 312
 3. a b Podział administracyjny Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Warszawa: Urząd Rady Ministrów – Biuro do spraw Prezydiów Rad Narodowych, 1956.
 4. Mała Encyklopedia Powszechna PWN. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1959.
 5. a b Dz.U. z 1972 r. nr 50, poz. 327
 6. Dz.U. z 2014 r. poz. 1023
 7. Gromady istniały także po II wojnie światowej jako jednostka pomocnicza gmin.
 8. Uchwała Nr 26/III/54 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Gdańsku z dnia 5 października 1954 r. w sprawie podziału na nowe gromady powiatu wejherowskiego; w ramach Zarządzenia Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Gdańsku z dnia 22 listopada 1954 r. w sprawie ogłoszenia uchwał Wojewódzkiej Rady Narodowej w Gdańsku z dnia 5 października 1954 r., dotyczących reformy podziału administracyjnego wsi (Dziennik Urzędowy Wojewódzkiej Rady Narodowej w Gdańsku z dnia 30 listopada 1954 r., Nr. 16, Poz. 91)
 9. Dz.U. z 1954 r. nr 49, poz. 234
 10. Uchwała Nr 2/II/54 Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Pucku z dnia 5 października 1954 r. w sprawie ustalenia liczby członków gromadzkich rad narodowych (Dziennik Urzędowy Wojewódzkiej Rady Narodowej w Gdańsku z dnia 7 października 1954 r., Nr. 14, Poz. 79)
 11. Uchwała Nr 22/XII/59 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Gdańsku z dnia 8 października 1959 r. w sprawie zniesienia niektórych gromad w powiatach województwa gdańskiego (zatwierdzona uchwałą Nr 451/59 Rady Ministrów z dnia 19 listopada 1959 r. (Dziennik Urzędowy Wojewódzkiej Rady Narodowej w Gdańsku z dnia 24 grudnia 1959 r., Nr. 7, Poz. 58)
 12. Dz.U. z 1969 r. nr 35, poz. 297
 13. Dz.U. z 1969 r. nr 35, poz. 300
 14. Wykaz miast, osiedli i gromad: stan z dn. 1 I 1971 r., Cz. 1. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny – Biuro Spisów, 1971.
 15. Uchwała Nr XVIII/108/72 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Gdańsku z dnia 4 grudnia 1972 r. w sprawie utworzenia gmin w województwie gdańskim (Dziennik Urzędowy Wojewódzkiej Rady Narodowej w Gdańsku z dnia 15 grudnia 1972 r., Nr 20, Poz. 195)
 16. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2014 r. w sprawie połączenia gmin, ustalenia granic niektórych gmin i miast, nadania niektórym miejscowościom statusu miasta oraz zmiany siedziby władz gminy (Dz.U. z 2014 r. poz. 1023)