Instytut Pamięci Narodowej

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
(Przekierowano z IPN)
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Instytut Pamięci Narodowej
Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
Logo
Logo IPN
Państwo  Polska
Data utworzenia 19 stycznia 1999
Prezes Jarosław Szarek
zastępca Prezesa Jan Baster
Mateusz Szpytma
Krzysztof Szwagrzyk
Budżet 282,25 mln (2017)[1]
Zatrudnienie 2156 (2017)[2]
Adres
ul. Postępu 18
02-676 Warszawa
Położenie na mapie Warszawy
Mapa lokalizacyjna Warszawy
Instytut Pamięci Narodowej
Instytut Pamięci Narodowej
Położenie na mapie Polski
Mapa lokalizacyjna Polski
Instytut Pamięci Narodowej
Instytut Pamięci Narodowej
Położenie na mapie województwa mazowieckiego
Mapa lokalizacyjna województwa mazowieckiego
Instytut Pamięci Narodowej
Instytut Pamięci Narodowej
Ziemia52°10′55,380″N 21°00′02,844″E/52,182050 21,000790
Strona internetowa
Kompleks budynków IPN przy ul. Kłobuckiej 21 w Warszawie
Przystanek Historia – Centrum Edukacyjne IPN im. Janusza Kurtyki przy ul. Marszałkowskiej 21/15 w Warszawie
Archiwum w dawnej siedzibie IPN przy ul. Towarowej 28 (zdjęcie archiwalne)

Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (IPN) – urząd państwowy o uprawnieniach badawczych, edukacyjnych, archiwalnych, śledczych i lustracyjnych. Od 2020 r. siedziba Instytutu Pamięci Narodowej mieści się przy ul. Postępu 18 w Warszawie.

Instytut został powołany 19 stycznia 1999 na mocy ustawy z 18 grudnia 1998 o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu[3]. Instytut ma jedenaście oddziałów w miastach, które są siedzibami sądów apelacyjnych. W kolejnych siedmiu miastach utworzono delegatury Instytutu Pamięci Narodowej, a w jednym punkt zamiejscowy oddziału Instytutu Pamięci Narodowej.

Zadania i główne kierunki działalności[edytuj | edytuj kod]

Do zadań Instytutu Pamięci Narodowej należy:

 • gromadzenie i zarządzanie dokumentami organów bezpieczeństwa państwa, sporządzonymi od 22 lipca 1944 do 31 grudnia 1989,
 • ściganie zbrodni nazistowskich i komunistycznych,
 • prowadzenie działalności edukacyjnej,
 • poszukiwanie miejsc spoczynku osób poległych w walkach o niepodległość i zjednoczenie Państwa Polskiego,
 • wydawanie opinii w zakresie tego, czy nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej symbolizują bądź propagują komunizm lub inny ustrój totalitarny[4].

Przedmiotem badań Instytutu są m.in.:

Zgodnie z art. 24 ust. 4 ustawy Prezes IPN przedstawia raz w roku Sejmowi oraz Senatowi informacje o wynikach działalności Instytutu, która jednak w części dotyczącej bezpieczeństwa lub obronności państwa może zostać utajniona. Sprawozdanie jest publikowane na stronach obu izb w postaci druku sejmowego (senackiego).

Struktura[edytuj | edytuj kod]

Główna Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu[edytuj | edytuj kod]

Główna Komisja jest częścią IPN, realizującą zadania śledcze Instytutu w sprawach, o których mowa w art. 1 ustawy z 18 grudnia 1998. Komisja ta jest kontynuatorką powołanej w 1945 Głównej Komisji Badania Zbrodni Niemieckich w Polsce, która od chwili powstania aktywnie współpracowała z Komisją Narodów Zjednoczonych do Spraw Zbrodni Wojennych (UNWCC) z siedzibą w Londynie. W 1949 zmieniono nazwę na Główną Komisję Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce i pod tą nazwą Komisja działała do 1984, kiedy po raz kolejny dokonano jej przekształcenia zmieniając nazwę na Główna Komisja Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce – Instytut Pamięci Narodowej. W 1991 poszerzono zakres badań Komisji, zmieniając jej nazwę na Główna Komisja Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu – Instytut Pamięci Narodowej. Ta z kolei została postawiona w stan likwidacji wspomnianą wyżej ustawą z 1998, a jej dokumentację przejęła nowo powołana instytucja Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.

W kolejnych przekształceniach zachodzących na przestrzeni półwiecza widać zachodzące zmiany nazwy: od badania zbrodni niemieckich, potem hitlerowskich, poprzez dodanie członu „pamięci narodowej”, zastąpienie wyrazu „hitlerowskich” wyrazami „przeciw narodowi polskiemu”, wreszcie zastąpienie wyrazu „badania” wyrazem „ścigania”.

Śledztwa w sprawach zbrodni nazistowskich (w szczególności dotyczące sprawców zamieszkujących na terenie Niemiec), prowadzone są przez IPN we współpracy z Centralą Badania Zbrodni Narodowosocjalistycznych (niem. Zentrale Stelle der Landesjustizverwaltungen zur Aufklärung Nationalsozialistischer Verbrechen) w Ludwigsburgu, utworzoną w grudniu 1958.

Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej[edytuj | edytuj kod]

Pion archiwalny Instytutu Pamięci Narodowej zajmuje się ewidencjonowaniem, gromadzeniem, przechowywaniem, opracowywaniem, zabezpieczeniem, udostępnianiem i publikowaniem dokumentów organów bezpieczeństwa państwa, wytworzonych oraz gromadzonych od 22 lipca 1944 do 31 lipca 1990, a także organów bezpieczeństwa Rzeszy Wielkoniemieckiej i Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich, dotyczących:

Zasób archiwalny Instytutu Pamięci Narodowej tworzą głównie dokumenty instytucji prowadzących działania operacyjno-rozpoznawcze i dochodzeniowo-śledcze: Resortu Bezpieczeństwa Publicznego Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego, Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, Komitetu ds. Bezpieczeństwa Publicznego, Służby Bezpieczeństwa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Akademii Spraw Wewnętrznych, Zwiadu Wojsk Ochrony Pogranicza, jednostek wojskowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Głównego Zarządu Informacji Ministerstwa Obrony Narodowej, Wojskowej Służby Wewnętrznej, Oddziału II Sztabu Generalnego (ludowego) Wojska Polskiego, Zarządu II Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Do zasobu archiwalnego włączono również dokumenty zgromadzone wcześniej przez Główną Komisję Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu i odpowiednie komisje okręgowe, akta osób represjonowanych z przyczyn politycznych pochodzące z sądów powszechnych i prokuratur, a także dokumenty jednostek organizacyjnych więziennictwa. W marcu 2013 zasób archiwalny IPN liczył ponad 90 tys. metrów bieżących akt (z czego 1/3 przechowywano w Biurze Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów w Warszawie), 39 mln fotografii, ponad 800 tys. mikrofilmów i mikrofisz, ponad 2000 jednostek archiwalnych filmów i ponad 1500 nagrań dźwiękowych[5].

Biuro Edukacji Publicznej[edytuj | edytuj kod]

Pion naukowo-edukacyjny Instytutu Pamięci Narodowej prowadzi badania w zakresie najnowszej historii Polski. Biuro Edukacji Publicznej prowadzi działalność: naukowo-badawczą, edukacyjną i wydawniczą. Działalność naukowa obejmuje realizację projektów badawczych, inicjowanie i organizowanie sesji, konferencji oraz seminariów, a także wspieranie poszczególnych inicjatyw i środowisk, zwłaszcza kombatanckich, w upamiętnianiu najnowszej historii Polski. Działalność edukacyjna prowadzona jest poprzez różnorodne i nowoczesne formy ma na celu kształcenie historyczne Polaków oraz upowszechnianie w różnych formach wiedzy o najnowszej historii Polski[6].

Biuro Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej tworzą wydziały:

Rezultaty badań, prowadzonych przez zatrudnionych w Biurze Edukacji Publicznej historyków w okresie ostatnich kilkunastu  lat, w istotny sposób wzbogaciły i uzupełniły stan wiedzy o najnowszej historii Polski. Wydawnictwo Instytutu Pamięci Narodowej opublikowało ponad tysiąc trzysta pięćdziesiąt publikacji  i ponad 12 tys. artykułów naukowych i popularnonaukowych.

Biuro Edukacji Publicznej było organizatorem kilkuset konferencji naukowych i popularnonaukowych, sesji i dyskusji panelowych, z których kilkadziesiąt miało charakter międzynarodowy. Są one przeznaczone zarówno dla historyków, jak i dla szerszego grona miłośników historii, nauczycieli, studentów i uczniów.

Wystawy przygotowywane przez Biuro Edukacji Publicznej (ponad 450) dają możliwość prezentacji szerokiemu gronu odbiorców w kraju i za granicą bogatej, często unikalnej dokumentacji fotograficznej i archiwalnej. Do nauczycieli i młodzieży szkolnej kierowane są liczne prelekcje, wykłady otwarte, warsztaty, pokazy filmowe oraz szkolenia. Znaczącą i coraz bardziej popularną częścią oferty edukacyjnej są edukacyjne gry planszowe, wspierające kształcenie historyczne i patriotyczne. Dzięki pomocy zaangażowaniu pracowników Instytutu i z wykorzystaniem zgromadzonych w nim zbiorów archiwalnych powstało już kilkadziesiąt filmów dokumentalnych i spektakli teatralnych.

Podstawową formą realizacji zadań IPN związanych z badaniami nad historia najnowszą są Centralne Projekty Badawcze (CPB)[7].

 • Ziemie polskie pod okupacją 1939–1945
 • Zagłada Żydów na ziemiach polskich
 • Struktura i metody działania aparatu bezpieczeństwa Polski Ludowej
 • Aparat bezpieczeństwa w walce z podziemiem politycznym i zbrojnym 1944–1956
 • Władze PRL wobec kryzysów społecznych i opozycji demokratycznej 1956-1976
 • Opozycja w Polsce 1976–1989. Encyklopedia Solidarności
 • Struktury i działalność Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej
 • Władze wobec Kościołów i związków wyznaniowych w Polsce 1944-1989
 • Polska emigracja polityczna 1939-1990
 • Aparat bezpieczeństwa wobec mniejszości narodowych, etnicznych i cudzoziemców
 • Aparat bezpieczeństwa wobec środowisk twórczych, dziennikarskich i naukowych

Pion edukacyjny Biura Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej realizuje następujące działania:

 • przygotowuje wystawy historyczne,
 • prowadzi projekty edukacyjne m.in. Opowiem Ci o wolnej Polsce – wspólnie z Centrum Edukacji Obywatelskiej i Muzeum Powstania Warszawskiego, „Kamienie pamięci”
 • prowadzi projekt Lekcje z historii najnowszej,
 • przygotowuje konkursy historyczne,
 • organizuje konferencje naukowe i edukacyjne,
 • realizuje projekt Notacje,
 • Program polonijny – realizowany od 2006 program edukacyjny przygotowany z myślą o polskich nauczycielach uczących w placówkach edukacyjnych poza granicami kraju. W ramach projektu edukatorzy z Instytutu Pamięci Narodowej prowadzą szkolenia dla nauczycieli, zajęcia dla uczniów, organizują prezentacje wystaw historycznych. Dorocznym podsumowaniem programu są Polonijne spotkania z historią najnowszą, czyli kurs najnowszej historii Polski i efektywnych metod jej nauczania[8].

Instytut jest współorganizatorem Konkursu „Książka Historyczna Roku”[9].

 Z tym tematem związana jest kategoria: Periodyki Instytutu Pamięci Narodowej.

Biuro Lustracyjne[edytuj | edytuj kod]

Na mocy ustawy z dnia 18 października 2006 o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów[10] powstało w strukturach IPN Biuro Lustracyjne oraz podległe mu terenowe oddziałowe biura lustracyjne. Głównym celem Biura Lustracyjnego jest weryfikacja prawdziwości złożonych oświadczeń lustracyjnych przez osoby pełniące funkcje publiczne, przygotowywanie postępowań lustracyjnych oraz przygotowanie i publikowanie katalogów zawierających dane osobowe:

 • pracowników, funkcjonariuszy i żołnierzy organów bezpieczeństwa państwa,
 • osób rozpracowywanych przez organy bezpieczeństwa państwa PRL,
 • osób zajmujących kierownicze stanowiska partyjne i państwowych w PRL,
 • osób pełniących obecnie funkcje publiczne (art. 22 ustawy).

Pracujący w Biurze Lustracyjnym oraz jedenastu Oddziałowych Biurach Lustracyjnych prokuratorzy uczestniczą w weryfikacji prawdziwości oświadczeń lustracyjnych, w przypadku wątpliwości co do ich prawdziwości przygotowują postępowania lustracyjne, a następnie uczestniczą w toczących się przed sądami postępowaniach lustracyjnych.

Prezesi Instytutu[edytuj | edytuj kod]

Instytutem Pamięci Narodowej kieruje Prezes Instytutu Pamięci Narodowej. W pierwotnym stanie prawnym był wybierany na wniosek Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej przez Sejm za zgodą Senatu na pięcioletnią kadencję. Do wyboru Prezesa Instytutu przez Sejm niezbędna była większość kwalifikowana, która w tym wypadku wynosiła 3/5. Zgoda Senatu wyrażana była bezwzględną większością głosów. Był to jedyny przypadek w polskim prawodawstwie przewidujący wybór wysokiego urzędnika państwowego większością kwalifikowaną. Natomiast w stanie prawnym do 15 czerwca 2016 r., zgodnie z przyjętą przez Sejm w dniu 29 kwietnia 2010 (podpis Marszałka Sejmu pod ustawą) nowelizacją ustawy, Prezes Instytutu Pamięci Narodowej nadal wybierany był przez Sejm za zgodą Senatu, ale już bezwzględną większością głosów, a nie kwalifikowaną 3/5, na okres 5 lat, na wniosek Rady Instytutu Pamięci, która zgłasza kandydata spoza swojego grona. Od 16 czerwca 2016 r. Prezes Instytutu Pamięci Narodowej wybierany jest wciąż przez Sejm za zgodą Senatu taką samą większością na okres 5 lat, na wniosek Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej.

Prezes posiada immunitet formalny[11].

Lista osób sprawujących urząd Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej
Lp. Zdjęcie Imię i nazwisko Objęcie urzędu Złożenie urzędu
1. Leon Kieres VII kadencja Kancelaria Senatu.jpg Leon Kieres 30 czerwca 2000 29 grudnia 2005
2. Kurtyka Janusz.jpg Janusz Kurtyka 29 grudnia 2005 10 kwietnia 2010
Franciszek Gryciuk, 15.06.2010.jpg p.o. Franciszek Gryciuk 10 czerwca 2010 28 czerwca 2011
3. Łukasz Kamiński Sejm 2016.JPG Łukasz Kamiński 28 czerwca 2011 22 lipca 2016
4. Jarosław Szarek 1(cropped).jpg Jarosław Szarek 22 lipca 2016 nadal sprawuje

Zastępcy Prezesa IPN

Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej i Rada Instytutu Pamięci Narodowej[edytuj | edytuj kod]

Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej[edytuj | edytuj kod]

Kolegium działało w latach 1999–2011, zajmowało się m.in. wyłonieniem kandydata na Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. Członkowie byli wybierani przez Sejm i Senat, a także wyłaniani przez Krajową Radę Sądownictwa (I kadencja) lub mianowani przez Prezydenta (II kadencja). Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej zostało przywrócone ustawą z dniem 16 czerwca 2016[12]. Członkowie są wybierani przez Sejm (5 członków), Senat (2 członków) i Prezydenta RP (2 członków).

I kadencja 1999–2006[13]
II kadencja 2007–2011[14]
III kadencja od 2016[15]

Rada Instytutu Pamięci Narodowej[edytuj | edytuj kod]

Rada Instytutu Pamięci Narodowej powołana została nowelizacją ustawy z 2010 i rozpoczęła działalność w 2011. Przejęła m.in. część kompetencji zlikwidowanego Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej. Członków Rady wyłaniają Sejm (5), Senat (2) oraz Prezydent RP – po 1 z 2 kandydatów przedstawianych mu przez Krajową Radę Sądownictwa i Krajową Radę Prokuratury. Rada istniała do 16 czerwca 2016, gdy weszła w życie nowelizacja ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej, która w art. 10 zniosła Radę Instytutu Pamięci Narodowej[16], zastąpioną przywróconym Kolegium IPN.

Skład Rady Instytutu Pamięci Narodowej[17]

 Zobacz też kategorię: Członkowie Kolegium IPN i Rady IPN.

Budżet, zatrudnienie i wynagrodzenia[edytuj | edytuj kod]

Wydatki i dochody Instytutu Pamięci Narodowej są realizowane w części 13 budżetu państwa[19].

W 2017 wydatki Instytutu Pamięci Narodowej wyniosły 282,25 mln zł, a dochody 2,64 mln zł[1]. Przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło 2156 osób, a średnie miesięczne wynagrodzenie brutto 6186 zł (w tym prokuratorów 16 735 zł)[2].

W ustawie budżetowej na 2018 wydatki Instytutu Pamięci Narodowej zaplanowano w wysokości 363,29 mln zł, a dochody 1,59 mln zł[20].

Krytyka i kontrowersje[edytuj | edytuj kod]

Kontrowersje pojawiły się również wokół rekomendacji na Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej na II kadencję. Po ogłoszeniu drugiego konkursu 5 lipca 2005 „Rzeczpospolita” podała informację, jakoby w oddziale Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie znaleziono dokument nieujawnionych autorów obciążający głównego kandydata Andrzeja Przewoźnika jako agenta Służby Bezpieczeństwa. Według opisywanego dokumentu miał on rzekomo donosić na współpracowników ze Stowarzyszenia PAX. W reakcji na tę wiadomość przewodniczący kolegium Instytutu Pamięci Narodowej Sławomir Radoń stwierdził, że Andrzej Przewoźnik nie może już być kandydatem na stanowisko prezesa Instytutu Pamięci Narodowej[21]. W głosowaniu Andrzej Przewoźnik nie został dopuszczony do dalszego etapu konkursu[22]. Kolegium 21 września 2005 zarekomendowało Sejmowi kandydaturę Janusza Kurtyki. Wkrótce okazało się, że dokument dotyczący rzekomych związków Andrzeja Przewoźnika ze Służbą Bezpieczeństwa ujawnił Zbigniew Fijak[23], a zgodę na udostępnienie mu akt krakowski IPN (kierowany przez Janusza Kurtykę) wydał w 2005 – miesiąc po deklaracji Andrzeja Przewoźnika o starcie w konkursie. Według Janusza Kurtyki zgodę tę wydano w grudniu 2004, zaś Zbigniew Fijak zgłosił się dopiero w czerwcu 2005 i otrzymał wówczas decyzję wyrażającą zgodę na wykorzystanie dokumentów, o które zwracał się kilka miesięcy wcześniej. 29 listopada 2005 sąd lustracyjny oczyścił Andrzeja Przewoźnika z zarzutów współpracy ze służbami specjalnymi Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej[24]. Ostatecznie mimo kontrowersji związanych z konkursem i dotyczących Janusza Kurtyki[25] ten ostatni w grudniu 2005 został wybrany na Prezesa IPN.

W 2018 na koncie IPN na Facebooku uczczono, z okazji rocznicy jego urodzin, Wacława Kostka-Biernackiego, twórcę i nadzorcę Miejsca Odosobnienia w Berezie Kartuskiej[26].

Medal „Reipublicae Memoriae Meritum”[edytuj | edytuj kod]

Medal ustanowiony 24 czerwca 2015 Zarządzeniem nr 26/15 Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu dr Łukasza Kamińskiego i nadawany instytucjom, organizacjom i osobom fizycznym za wybitne zasługi w działalności publicznej i społecznej dla upamiętniania historii Narodu Polskiego w latach 1939-1989 oraz wspierania Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w działalności w zakresie edukacyjnym, naukowym i wydawniczym. Zarządzenie nr 26/15 Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie ustanowienia medalu „Reipublicae Memoriae Meritum”, zostało zmienione Zarządzeniem nr 14/16 z dnia 17 marca 2016 r. oraz Zarządzeniem nr 61/17 z 17 listopada 2017 r.

Zobacz też[edytuj | edytuj kod]

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. a b Sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r. (druk nr 2559). Tom I. sejm.gov.pl, 29 maja 2018. s. 1/13, 2/111. [dostęp 2018-09-18].
 2. a b Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2017 r. w części 13 Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. W: Najwyższa Izba Kontroli [on-line]. nik.gov.pl, maj 2018. s. 16. [dostęp 2018-09-18].
 3. Dz.U. z 2019 r. poz. 1882
 4. Piotr Sobański, Rola Instytutu Pamięci Narodowej w wykonywaniu przepisów ustawy dekomunizacyjnej, 2019, s. 4 i n..
 5. Paweł Tomasik: Instytut Pamięci Narodowej na IV Warszawskim Pikniku Naukowym. Warszawa: Instytut Pamięci Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2013.
 6. Zob. Norbert Wójtowicz, Działalność edukacyjna Biura Edukacji Publicznej IPN, [w:] Możliwości i ograniczenia kształcenia ustawicznego. Studium monograficzne, red. Zbigniew Paweł Kruszewski, Płock 2008, s. 391-399.
 7. Informacja o działalności Instytutu Pamięci Narodowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w okresie 1 stycznia 2013 r. – 31 grudnia 2013 r., ipn.gov.pl, 2014, s. 44–56 [dostęp 2015-02-15].
 8. Działalność na polu upowszechniania wiedzy historycznej wśród środowisk polonijnych przyniosła Biuru Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej w 2008 nagrodę im. Ireny i Franciszka Skowyrów przyznaną przez Instytut Badań nad Polonią i Duszpasterstwem Polonijnym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.
 9. Książka historyczna roku po raz ósmy!. ksiazkahistorycznaroku.pl. [dostęp 2015-11-15].
 10. Dz.U. z 2020 r. poz. 306
 11. Art. 14 ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.
 12. Dz.U. z 2016 r. poz. 749
 13. Skład Kolegium IPN 1999–2006. ipn.gov.pl. [dostęp 2011-04-07]. [zarchiwizowane z tego adresu (2010-12-15)].
 14. Skład Kolegium IPN 2007-2011. ipn.gov.pl. [dostęp 2013-02-09]. [zarchiwizowane z tego adresu (2013-05-26)].
 15. Powstało nowe Kolegium IPN. ipn.gov.pl, 27 czerwca 2016. [dostęp 2016-06-28].
 16. Ustawa z dnia 29 kwietnia 2016 r. o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r. poz. 749)
 17. Sejm wybrał pięciu członków Rady IPN. rmf24.pl, 18 marca 2011. [dostęp 24 marca 2011].
 18. M.P. z 2011 r. nr 117, poz. 1182
 19. Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów (Dz.U. z 2016 r. poz. 1026)
 20. Ustawa budżetowa na rok 2018 z dnia 11 stycznia 2018 r.. W: Dz. U. poz. 291 [on-line]. isap.sejm.gov.pl, 1 lutego 2018. s. 12, 29. [dostęp 2018-09-18].
 21. IPN, Przegląd mediów 5–6 lipca 2005 r.. ipn.gov.pl. [dostęp 2011-04-07].
 22. Informacja o działalności IPN w 2006 r. dla Senatu RP. senat.gov.pl. [dostęp 7 kwietnia 2011].
 23. Krzysztof Burnetko: Kolega z Krakowa. polityka.pl, 1 października 2005. [dostęp 2011-04-07].
 24. Pożegnanie: Andrzej Przewoźnik (1963–2010). culture.pl, 10 kwietnia 2010. [dostęp 2016-05-04]. [zarchiwizowane z tego adresu (2010-04-19)].
 25. Marcinkiewicz: prezes IPN musi być bezwzględnie uczciwy. wp.pl, 14 grudnia 2010. [dostęp 2018-03-01].
 26. IPN upamiętnił organizatora i nadzorcę obozu w Berezie Kartuskiej. polsatnews.pl, 6 września 2018. [dostęp 2019-06-20].


Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]