Instytut Geofizyki Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Siedziba Instytutu Geofizyki, ul. Pasteura 5

Instytut Geofizyki (IGF) – jeden z czterech instytutów Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Dyrektorem Instytutu jest prof. dr hab. Szymon Malinowski, a jego zastępcą – dr hab. Jacek Pniewski. Siedziba instytutu znajduje się na Kampusie Ochota.

Struktura[edytuj | edytuj kod]

Na Instytut składają się trzy zakłady:

 • Zakład Fizyki Atmosfery,
 • Zakład Fizyki Litosfery,
 • Zakład Optyki Informacyjnej (dawniej Pracownia Przetwarzania Informacji);

oraz warsztaty mechaniczne.

Kadra[edytuj | edytuj kod]

W Instytucie pracuje (stan na październik 2016):

 • dziewięcioro profesorów (w tym była rektor UW, prof. dr hab. Katarzyna Chałasińska-Macukow),
 • pięcioro doktorów habilitowanych,
 • trzynaścioro doktorów.

Uczy się tam także 26 doktorantów.

Laboratorium Transferu Radiacyjnego[edytuj | edytuj kod]

W 2005 roku w Instytucie Geofizyki powstało Laboratorium Transferu Radiacyjnego. W skład niego wchodzi platforma pomiarowa na dachu budynku oraz pomieszczenia laboratoryjne. Pomiary prowadzone w Laboratorium Instytutu Geofizyki ukierunkowane są na obserwacje własności optycznych aerozoli atmosferycznych oraz bilansu radiacyjnego na powierzchni ziemi. Prowadzone są przy użyciu technik teledetekcyjnych oraz metod in situ. W skład aparatury pomiarowej wchodzą: automatyczna stacja pogody, pyranometr, pergeometr, sun tracker, fotometr słoneczny Microtops, multispektralny fotometr słoneczny MSSP oraz ceilometr.

W 2005 roku przeprowadzono w Laboratorium Transferu Radiacyjnego międzynarodową kampanię pomiarową SAWA (SAharan dust over WArsaw), której celem było badanie własności optycznych niesferycznych aerozoli pochodzenia pustynnego[1].

Dydaktyka[edytuj | edytuj kod]

Instytut Geofizyki jako jedyna tego typu jednostka dydaktyczna w Polsce oferuje unikatowy program studiów magisterskich spełniający zalecenia Światowej Organizacji Meteorologicznej (WMO) dotyczący szkolenia personelu meteorologicznego. Obejmuje on nauczanie fizyki atmosfery w zakresie: umiejętności modelowania numerycznego procesów atmosferycznych (z zastosowaniami w numerycznej prognozie pogody i projekcjach zmian klimatu), interpretacji i przetwarzania danych satelitarnych, lidarowych, radarowych oraz korzystania z międzynarodowych baz danych i specjalistycznego oprogramowania używanego do analizy i przetwarzania danych meteorologicznych.

Zakład Fizyki Litosfery, oprócz studiów w zakresie fizyki wnętrza Ziemi, prowadzi wspólnie z Wydziałem Geologii UW kierunek „Geofizyka w geologii” (studia licencjackie i magisterskie). Studia obejmują nauki o Ziemi i planetologię (badanie innych ciał niebieskich), w tym praktyczne zastosowanie metod geofizycznych w ich badaniach[2].

Zakład Fizyki Atmosfery[edytuj | edytuj kod]

Główne kierunki działalności naukowej Zakładu:

 • fizyka chmur i opadów (pomiary lotnicze w chmurach, konstrukcja lotniczej aparatury pomiarowej: eksperymenty laboratoryjne i modelowanie numeryczne chmur i procesów chmurowych);
 • badanie procesów radiacyjnych w atmosferze, w szczególności optycznych własności aerozolu atmosferycznego i chmur metodami zdalnymi (lidar, metody satelitarne, pomiary fotometryczne i radiometryczne) oraz modelowanie numeryczne transferu promieniowania w atmosferze;
 • modelowanie przepływów, od globalnych procesów atmosferycznych po drobnoskalową turbulencję, symulacje przepływów dwufazowych i magnetohydrodynamikę;
 • hydrodynamika teoretyczna: dynamika wirowości, dynamika turbulencji, procesy chaotyczne i nieliniowe.

Zakład Fizyki Litosfery[edytuj | edytuj kod]

Główne kierunki działalności naukowej Zakładu:

 • sejsmologia, w tym międzynarodowe eksperymenty sejsmiczne;
 • fizyka wnętrza Ziemi, w szczególności modelowanie konwekcji w płaszczu;
 • planetologia: zastosowania nauk o Ziemi w badaniach innych planet Układu Słonecznego, ich księżyców i komet.

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. G. Karasiński, A.E. Kardaś, K. Markowicz, S.P. Malinowski, T. Stacewicz, K. Stelmaszczyk, S. Chudzyński, W. Skubiszak, M. Posyniak, A.K. Jagodnicka, C. Hochhertz, L. Woeste. LIDAR investigation of properties of atmospheric aerosol. „The European Physical Journal – Special Topics”. 144 (1), s. 129–138, 2007. DOI: 10.1140/epjst/e2007-00117-8 (ang.). 
 2. Czym jest Geofizyka w Geologii? (pol.). Geofizyka w Geologii, Uniwersytet Warszawski. [dostęp 2017-09-07].

Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]