Instytut Wiedzy i Innowacji

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Instytut Wiedzy i Innowacji – powstała w 2006 roku fundacja naukowa i organizacja typu think tank, której celem statutowym jest promowanie i wspomaganie rozwoju społeczno-gospodarczego opartego na wiedzy i innowacjach.

Władze i zespół[edytuj | edytuj kod]

Prezesem Instytutu jest prof. nadzw. dr hab. Krzysztof Piech, wiceprezesem – prof. nadzw. dr hab. Sylwia Pangsy-Kania, członkiem zarządu – dr Mirosława Żurek. Przewodniczącą Rady Programowej Instytutu jest prof. zw. dr hab. Ewa Okoń-Horodyńska, kierownik Katedry Ekonomii i Innowacji Uniwersytetu Jagiellońskiego, przewodniczący Rady Instytutu – dr Grzegorz Szczodrowski z Uniwersytetu Gdańskiego. Instytut współpracuje z grupą około 30 ekspertów z różnych uczelni[1].

Działalność[edytuj | edytuj kod]

Zgodnie z definicją z Ustawy z 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki, Instytut Wiedzy i Innowacji jest jednostką naukową[2]. Instytut organizuje konferencje i seminaria naukowe, w tym m.in. cykl Konferencji Naukowych pt. „wiedza i innowacje” we współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim, cykl seminariów bitcoinowych we współpracy ze Szkołą Główną Handlową w Warszawie oraz cykl Konferencji Naukowych Młodych Ekonomistów (z różnymi uczelniami), w tym:

 • „Strategia Lizbońska a możliwości budowania gospodarki opartej na wiedzy w Polsce” (UJ, Kraków, 2004),
 • „Perspektywy rozwoju gospodarki opartej na wiedzy w Polsce” (SGH, Warszawa, 2005),
 • „The British best practices in building the knowledge-based economy” (SGH, Warszawa, 2007),
 • „Wiedza i innowacje w rozwoju gospodarki: siły motoryczne i bariery” (UJ, Kraków, 2007),
 • „Fundusze unijne i przedsiębiorstwa w rozwoju nauki i gospodarki” (UJ, Kraków, 2008),
 • „Konkurencyjność, wiedza, innowacje: Polska na tle Europy i współczesnych wyzwań rozwojowych” (SGH, Warszawa, 2008),
 • „Ochrona wiedzy i innowacji” (UJ, Kraków 2009)[3],
 • „Polska potęgą bitcoin – szanse i zagrożenia” (SGH, Warszawa, grudzień 2013),
 • „Bezpieczeństwo nowych polskich giełd bitcoinowych po upadku MtGox” (SGH, Warszawa, marzec 2014),
 • „Nowe inicjatywy w świecie bitcoina” (SGH, Warszawa, maj 2014)[4].

Instytut realizował ekspertyzy na zamówienie ministerstw, urzędów marszałkowskich, uczelni i instytutów badawczych i in.[5] Instytut zawarł (grudzień 2010 r.) z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego umowę na sfinansowanie przeprowadzenia programu Life International Future Experience (w ramach programu „Kreator Innowacyjności – wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej”) na pięciu uczelniach wyższych w Polsce[6].

Członek klastra Digital Knowledge Cluster[7], Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii[8], Mazowieckiego Klastra ICT[9], współpraca z Polskim Towarzystwem Ekonomicznym (Oddział w Toruniu)[10].

Wybrane publikacje[edytuj | edytuj kod]

 • Unia Europejska w kontekście strategii lizbońskiej oraz gospodarki i społeczeństwa wiedzy w Polsce, red. Ewa Okoń-Horodyńska, Krzysztof Piech, ​ISBN 978-83-60653-00-3​.
 • Innowacyjność w budowaniu gospodarki wiedzy w Polsce, red. Ewa Okoń-Horodyńska, Sylwia Pangsy-Kania, 2007, 978-83-60653-01-2.
 • Knowledge and innovation processes in Central and East European economies, red. Krzysztof Piech, 2007, ​ISBN 978-83-60653-03-6​.
 • Innowacje w rozwoju gospodarki przedsiębiorstw: siły motoryczne i bariery, red. Ewa Okoń-Horodyńska, Anna Zachorowska-Mazurkiewicz, 2007, ​ISBN 978-83-60653-04-3​.
 • Wiedza w gospodarce, społeczeństwie i przedsiębiorstwach, red. Krzysztof Piech, Elżbieta Skrzypek, 2007, ​ISBN 978-83-60653-05-0​.
 • Kapitał ludzki i postęp techniczny jako determinanty wzrostu gospodarczego, Krzysztof Cichy, 2008, ​ISBN 978-83-60653-07-4​.
 • Innowacyjność w Polsce w ujęciu regionalnym, red. Krzysztof Piech, Sylwia Pangsy-Kania, 2008, ​ISBN 978-83-60653-08-1​.
 • Tendencje innowacyjnego rozwoju polskich przedsiębiorstw, red. Ewa Okoń-Horodyńska, Anna Zachorowska-Mazurkiewicz, 2008, ​ISBN 978-83-60653-09-8​.
 • Zarządzanie kapitałem ludzkim w gospodarce opartej na wiedzy, red. Elżbieta Skrzypek, Aneta Sokół, 2009, ​ISBN 978-83-60653-10-4​.
 • Wiedza i innowacje w rozwoju gospodarczym: w kierunku pomiaru i współczesnej roli państwa, Krzysztof Piech, 2009, 978-83-60653-11-1.
 • Innowacyjność w skali makro i mikro, red. Barbara Kryk, Krzysztof Piech, 2009, ​ISBN 978-83-60653-13-5​.
 • Kapitał intelektualny i jego ochrona, red. Ewa Okoń-Horodyńska, Rafał Wisła, 2009, ​ISBN 978-83-60653-14-2​.
 • Rozwój współpracy sektorów publicznego i prywatnego z wykorzystaniem praw własności intelektualnej, red. Rafał Wisła, 2009, ​ISBN 978-83-60653-16-6​.
 • Gospodarka polska po 20 latach transformacji: osiągnięcia, problemy i wyzwania, red. Sylwia Pangsy-Kania, Grzegorz Szczodrowski, 2009, ​ISBN 978-83-60653-17-3​.
 • Wiedza i bogactwo narodów historia odkrycia ekonomicznego, David Warsh, 2009 (tłumaczenie), ​ISBN 978-83-60653-19-7​.
 • Polityka gospodarcza i finanse w teorii i praktyce, red. Andrzej Poszewiecki, Grzegorz Szczodrowski, 2011, ​ISBN 978-83-60653-21-0​.
 • Gospodarka oparta na wiedzy i innowacyjność przedsiębiorstw – wybrane zagadnienia, red. Krzysztof Mieszkowski, Krzysztof Piech, 2010, ​ISBN 978-83-60653-22-7​.
 • Innovative Potential in the Dynamic Knowledge-Based Economy, red. Adam Balcerzak, 2011, ​ISBN 978-83-60653-23-4​.
 • Ostatni światowy kryzys finansowy. Przyczyny, przebieg, polityka, przedsiębiorstwa, tom III, red. Krzysztof Piech, Kamil Wierus, 2012, s. 993, ​ISBN 978-83-60653-24-1​.
 • Kryzysy końca XX wieku – wybrane przypadki, tom I, red. Krzysztof Piech, 2012, s. 1090, ​ISBN 978-83-60653-25-8​.
 • Kryzysy światowe i recesje. Teoria, historia, przykłady, tom II, red. Krzysztof Piech, 2012, s. 526, ​ISBN 978-83-60653-26-5​.[11]

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. Zespół. instytut.info. [dostęp 2016-11-04].
 2. Złota księga polskich katedr przedsiębiorczości. uek.krakow.pl. [dostęp 2016-11-07].
 3. Ochrona wiedzy i innowacji – relacja z konferencji. e-mentor.edu.pl. [dostęp 2016-11-07].
 4. Konferencje. instytut.info. [dostęp 2016-11-07].
 5. Analizy i badania. instytut.info. [dostęp 2016-11-07].
 6. LIFE. ug.edu.pl. [dostęp 2016-11-07].
 7. Instytut Wiedzy i Innowacji. knowledgecluster.pl. [dostęp 2016-11-07].
 8. Instytuty badawcze. iztech.pl. [dostęp 2016-11-07].
 9. Członkowie klastra. klasterict.pl. [dostęp 2016-11-07].
 10. Współpraca. ptetorun.pl. [dostęp 2016-11-22].
 11. Instytut Wiedzy i Innowacji. www.books-by-isbn.com. [dostęp 2016-11-07].

Bibliografia[edytuj | edytuj kod]