Józef Stala

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Józef Antoni Stala (ur. 6 grudnia 1966[1] w Mielcu) – polski duchowny katolicki, teolog, profesor nauk teologicznych (katechetyka) i redaktor naczelny międzynarodowego periodyku naukowego „The Person and the Challenges”[2].

Życiorys[edytuj | edytuj kod]

Święcenia kapłańskie otrzymał 25 maja 1991[3].

W roku 1995 zdobył tytuł licencjacki z teologii, a w roku 1998 stopień doktora teologii w Wydziale Teologicznym Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie[4]. W 2005 uzyskał habilitację[5], a w 2011 tytuł naukowy profesora[2][6].

Był nauczycielem akademickim Wydziału Zamiejscowego Nauk o Społeczeństwie KUL w Stalowej Woli[7].

Senat Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie wybrał go prorektorem do spraw nauki i współpracy międzynarodowej na lata 2014–2018[8][9].

Wybrane publikacje[edytuj | edytuj kod]

Autorskie i współautorskie książki naukowe[edytuj | edytuj kod]

W języku niemieckim
 • J. Stala, E. Osewska: Anders erziehen in Polen. Der Erziehungs- und Bildungsbegriff im Kontext eines sich ständig verändernden Europas des XXI. Jahrhunderts, Tarnów: Polihymnia, 2009, ​ISBN 978-83-7270-765-9​.
 • J. Stala: Familienkatechese in Polen um die Jahrhundertwende. Probleme und Herausforderungen, Tarnów: Biblos, 2008, ​ISBN 978-83-7332-674-3​.
W języku polskim
 • J. Stala: Ręce mego ojca i usta mojej matki powiedziały mi najwięcej o Bogu. Biskupa Piotra Bednarczyka ujęcie katechezy rodzinnej, Tarnów: Polihymnia, 2011.
 • J. Stala: W kierunku integralnej edukacji religijnej w rodzinie. Próba refleksji nad nauczaniem Jana Pawła II w kontekście polskich uwarunkowań, Tarnów: Polihymnia, 2010, ​ISBN 83-7270-801-0​, 9788372708014.
 • J. Stala: Katecheza rodzinna w nauczaniu Kościoła od Soboru Watykańskiego II, Tarnów: Polihymnia, 2009.
 • J. Stala: Katecheza o małżeństwie i rodzinie w Polsce po Soborze Watykańskim II. Próba oceny, Tarnów: Biblos, 2004, ​ISBN 83-7332-224-8​, 9788373322240.
 • E. Osewska, J. Stala: W kierunku katechezy rodzinnej, Kielce: Jedność, 2003, ​ISBN 979-8372246737​.
 • J. Stala, E. Osewska: Fundamentalne podstawy i obszary katechezy rodzinnej, Tarnów: Zakład Poligraficzny Pławo, 2000.
 • J. Stala: Tradycja katechezy rodzinnej w diecezji tarnowskiej, Tarnów: Zakład Poligraficzny Pławo, 1999.
 • J. Stala: Podstawy teologiczno-antropologiczne katechezy rodzinnej. Na podstawie dokumentów Magisterium soborowego i posoborowego, Tarnów: Mała Poligrafia redemptorystów Tuchowie, 1998, ​ISBN 83-86744-96-0​, 9788386744961.

Recenzowane prace zbiorowe[edytuj | edytuj kod]

W języku angielskim
 • red. E. Osewska, J. Stala: Religious Education / Catechesis in the Family. A European Perspective, Warszawa: UKSW, 2010.
W języku polskim
 • red. J. Stala: Zagadnienia katechetyki materialnej, Tarnów: Biblos, 2011.
 • red. J. Stala, B. Połeć: „UT GAUDENS CATECHIZEM”. 10 rocznica śmierci biskupa Piotra Longina Bednarczyka biskupa pomocniczego diecezji tarnowskiej, Tarnów: Polihymnia, 2011.
 • red. J. Stala: Działalność misyjna i promocja ludzka. Teoria i praktyka eklezjalna. Lublin 2011.
 • red. J. Stala: Historia katechezy i katechetyka fundamentalna, Tarnów: Biblos, 2010.
 • red. J. Stala: Socjalizacja – wyzwanie współczesności, Tarnów: Biblos, 2010.

Inne publikacje książkowe[edytuj | edytuj kod]

 • J. Stala: Eucharystia – pokuta i pojednanie w katechezie, Kielce: Jedność 2007, ​ISBN 83-7442-428-1​, ​ISBN 978-8374424288​.
 • J. Stala: Dzisiejsza młodzież powiedziała, że..., Kielce: Jedność, 2006, ​ISBN 83-7442-355-2​, ​ISBN 978-8374423557​.
 • J. Stala: Mała katecheza o Wielkim Tygodniu, Tarnów: Zakład Poligraficzny Pławo, 2002.
 • red. J. Stala: Borowa. Moja Mała Ojczyzna. Rys historyczny do II wojny światowej, Borowa: Zakład Poligraficzny Pławo, 2002.
 • J. Stala: Z Ewangelią w Trzecie Tysiąclecie, Tarnów: Biblos, 2001.
 • M. Bednarz, J. Stala: Mała katecheza o Ziemi Jezusa, Tarnów: Zakład Poligraficzny Pławo, 2001.
 • J. Stala, S. Komoński: Borowa. Moja Mała Ojczyzna. Duchowieństwo, Borowa: Zakład Poligraficzny Pławo, 2001, ​ISBN 83-88308-85-8​.
 • red. J. Stala: Borowa. Moja Mała Ojczyzna. Wspomnienia, Borowa: Zakład Poligraficzny Pławo, 2000.
 • M. Bednarz, J. Królikowski, J. Stala: Mała katecheza o pielgrzymowaniu, Tarnów: Zakład Poligraficzny Pławo, 2000.

Artykuły naukowe w punktowanych periodykach naukowych[edytuj | edytuj kod]

W językach obcych
 • J. Stala: Der Mensch als Person: Die bestimmende Grundlage für Johannes Paul II. in seinem Bild von der Familie, „The Person and the Challenges” 2 (2012), nr 2, s. 41–59.
 • J. Stala: Die Transzendenz als bestimmendes Merkmal der Person in der Anthropologie und der Pädagogik Johannes Pauls II, „The Person and the Challenges” 2 (2012), nr 1, s. 61–75.
 • E. Osewska, J. Stala: Éducation religieuse et morale dans une école polonaise dans le contexte des transformations politiques, „Studia Pastoralne” (2012), nr 8, s. 141–148.
 • J. Stala: «Como é belo viver sob o impacto da Palavra de Deus e da Eucaristia». Uma abordagem sobre a educacão eucarística dos jovens, „Theologica” 46 (2011), 2, s. 343–353.
 • J. Stala: Internet – Church – Communication, „Studia Pastoralne” (2011), nr 7, s. 566–574.
W języku polskim
 • J. Stala: Troska o być nauczyciela religii i katechety. W kierunku formacji duchowej, „Perspectiva” X (2011), nr 2 (19), s. 239–252.
 • J. Stala: Rodzina wspólnotą i miejscem wzrastania w wierze przez liturgię domowego Kościoła, „Liturgia sacra“ 17 (2011), nr 2, s. 285–293.
 • J. Stala: Umiejętność działania nauczyciela religii i katechety. Kierunki formacji kształtowania umiejętności pedagogiczno-katechetycznych, „Rocznik Teologii Katolickiej” (2011), t. X, s. 161–170.
 • J. Stala: Wiedzieć – zdobywanie wiedzy przez nauczyciela religii i katechetę. W kierunku formacji intelektualnej, „Polonia sacra” 15 (2011), nr 29, s. 307–320.
 • J. Stala: Wychowawcze aspekty rodzicielstwa jako realizacji Bożego powołania, „Roczniki Nauk o Rodzinie” 3 (58) (2011), s. 125–137.

Artykuły naukowe w recenzowanych pracach zbiorowych[edytuj | edytuj kod]

W języku angielskim
 • J. Stala: Discovering God with Children the Help of R.E. Books in a Polish Context w: Symmetrical communication? Philosophy and Theology in Classrooms across Europe, red. F. Kraft, H. Roose, G. Büttner, Rehburg-Loccum 2011, s. 49–59.
 • E. Osewska, J. Stala: Ethical need for authentic fraternity rooted in the Bible w: Biblia a etika: etické dimenzie správania, red. D. Hanesová, Banská Bystrica: Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela w Banská Bystrica, 2011, s. 134–139.
 • J. Stala: Religious Education / Catechesis in the Family: A Basic Psychological and Church Perspective w: Religious Education / Catechesis in the Family. A European Perspective, red. E. Osewska, J. Stala, Warszawa: UKSW, 2010, s. 49–57.
 • J. Stala, E. Osewska, Sociological Aspects of Family Religious Education in Poland w: Religious Education / Catechesis in the Family. A European Perspective, red. E. Osewska, J. Stala, Warszawa: UKSW, 2010, s. 167–177.
W języku polskim
 • J. Stala, E. Osewska, Praca z podręcznikiem do nauki religii jako wsparcie rozwoju emocjonalnego ucznia w młodszym wieku szkolnym w: Wychowanie w wierze w kontekście przemian współczesności, red. R. Buchta, S. Dziekoński, Katowice: Księgarnia św. Jacka, 2011, s. 249–259.
 • J. Stala: Konferencje i sympozja naukowe zorganizowane lub współorganizowane przez pracowników naukowo-dydaktycznych Wydziału Teologicznego Sekcja w Tarnowie Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w: Dzieje diecezji tarnowskiej. Tom 2: Instytucje i wydarzenia, red. A. Gąsior, J. Królikowski, Tarnów: Biblos, 2012, s. 259–270.
 • J. Stala: Stałe ożywianie świadomości apostolskiej nauczyciela religii i katechety, „Studia Bobolanum” (2012) nr 2, s. 89–98.
 • J. Stala: Rodzina – fundamentalne źródło kształtowania człowieka. Pedagogiczno-katechetyczne impulsy pomocy młodym w przygotowaniu do życia w małżeństwie i rodzinie w: Małżeństwo i rodzina wciąż fundamentem nowej cywilizacji. Refleksje na kanwie dokumentu Konferencji Episkopatu Polski pt. „Służyć prawdzie o małżeństwie i rodzinie”, red. R. Kantor, M. Kluz, Tarnów: Biblos, 2011, s. 15–26.

Hasła w słownikach i leksykonach[edytuj | edytuj kod]

 • J. Stala: Hasło: Caliński Jan w: Encyklopedia Tarnowa, red. A. Niedojadło i inni, Tarnów 2010, s. 77.
 • J. Stala: Hasło: Chrobak Walenty w: Encyklopedia Tarnowa, red. A. Niedojadło i inni, Tarnów 2010, s. 83.
 • J. Stala: Hasło: Chrząszcz Józef w: Encyklopedia Tarnowa, red. A. Niedojadło i inni, Tarnów 2010, s. 84.
 • J. Stala: Hasło: Dygoniewicz Władysław w: Encyklopedia Tarnowa, red. A. Niedojadło i inni, Tarnów 2010, s. 114–115.
 • J. Stala: Hasło: Fundacja im arcybiskupa Jerzego Ablewicza w: Encyklopedia Tarnowa, red. A. Niedojadło i inni, Tarnów 2010, s. 125.

Pozostałe artykuły[edytuj | edytuj kod]

 • J. Stala: Księża diecezji tarnowskiej w służbie nauki w: „Słowo jego płonęło jak pochodnia” (Syr 48,1). Księga pamiątkowa ku czci Księdza Profesora Tadeusza Brzegowego, red. P. Łabuda, Tarnów: Biblos, 2011, s. 263–274.
 • J. Stala: Bp Piotr Longin Bednarczyk (1914–2001) – biskup pomocniczy diecezji tarnowskiej, „Currenda” (2011) nr 7–8, s. 873–882.
 • J. Stala: Wychowywać do życia w prawdzie w: Być świadkiem Miłości. Katecheza dorosłych, red. G. Baran, W. Piotrowski, Tarnów: Biblos, 2009, s. 53–69.
 • J. Stala: Obraz współczesnej młodzieży w: J. Stala, Dzisiejsza młodzież powiedziała, że... Problemy i wyzwania, Kielce: Jedność, 2006, s. 9–16.
 • J. Stala: By mogli być obecni wszędzie... Działalność Fundacji Arcybiskupa Jerzego Ablewicza - 2003/2004, „Currenda” 154 (2004) nr 2, s. 234–237.

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. Kuria Diecezjalnej w Tarnowie. Schematyzm Diecezji Tarnowskiej. Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej, Tarnów 2009, ​ISBN 978-83-7332-769-6​, s. 77.
 2. a b http://www.wt.diecezja.tarnow.pl/index.php/struktura/administracja/39-profesor/62-ks-dr-hab-jozef-stala-prof-upjpii
 3. Kuria Diecezjalnej w Tarnowie. Schematyzm Diecezji Tarnowskiej. Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej, Tarnów 2009, ​ISBN 978-83-7332-769-6​, s. 295.
 4. J. Stala, Podstawy teologiczno-antropologiczne katechezy rodzinnej. Na podstawie dokumentów Magisterium soborowego i posoborowego, Tarnów: Mała Poligrafia redemptorystów Tuchowie, 1998, s. 320.
 5. Katecheza o małżeństwie i rodzinie w Polsce po Soborze Watykańskim II. Próba oceny, Tarnów: Biblos, 2004, s. 565.
 6. W kierunku integralnej edukacji religijnej w rodzinie (Próba refleksji nad nauczaniem Jana Pawła II w kontekście polskich uwarunkowań), Tarnów: Polihymnia, 2010, s. 429.
 7. ks. prof. dr hab. Józef Antoni Stala. nauka-polska.pl. [dostęp 2018-01-02].
 8. Prorektor z Tarnowa, tarnow.gosc.pl [dostęp 2017-12-03] (pol.).
 9. Nowy rektor UP JPII, diecezja.pl [dostęp 2017-11-18] [zarchiwizowane z adresu 2017-10-08] (pol.).

Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]