Jadwiga Glumińska-Pawlic

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Jadwiga Glumińska-Pawlic
Kraj działania  Polska
profesor doktor habilitowana nauk prawnych
Specjalność: prawo finansowe
Alma Mater Uniwersytet Śląski w Katowicach
Doktorat 21 marca 1989 – prawo
Habilitacja 25 listopada 2003 – prawo
Profesura 19 lutego 2014
Uczelnia Uniwersytet Śląski w Katowicach, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie

Jadwiga Agnieszka Glumińska-Pawlic – polska prawniczka, specjalistka z zakresu prawa finansowego i podatkowego, profesor nauk prawnych, nauczycielka akademicka na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz na Wydziale Filologiczno-Historycznym Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie[1].

Życiorys[edytuj | edytuj kod]

W 1980 ukończyła studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. W 1989 uzyskała tam stopień naukowy doktora nauk prawnych na podstawie napisanej pod kierunkiem Karola Podgórskiego rozprawy pt. Ochrona środowiska w świetle polskiego prawa finansowego. W 2003 uzyskała na tym samym wydziale stopień doktora habilitowanego nauk prawnych na podstawie dorobku naukowego oraz pracy pt. Samodzielność finansowa jednostek samorządu terytorialnego w Polsce. Studium finansowoprawne. Postanowieniem z dnia 19 lutego 2014 roku Prezydent RP nadał jej tytuł naukowy profesora nauk prawnych[2].

Na macierzystym Wydziale pełni funkcję kierownika Katedry Prawa Finansowego. Od 2008 roku wykłada także w Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym (d. Akademii) im. Jana Długosza w Częstochowie.

W latach 1993–1995 była członkiem Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach, a następnie do 2010 roku członkiem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach. Od 2005 roku jest arbitrem Sądu Arbitrażowego przy Regionalnej Izbie Gospodarczej w Katowicach. Od 2008 roku jest ekspertem Unii Metropolii Polskich oraz członkiem Rady Programowej Międzynarodowego Stowarzyszenia „Centrum Informacji i Organizacji Badań Finansów Publicznych i Prawa Podatkowego Krajów Europy Środkowej i Wschodniej”. W latach 2014-2018 była Przewodniczącą Krajowej Rady Doradców Podatkowych. Od 2014 roku jest wiceprzewodniczącą Komitetu Podatkowego Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej. 15 września 2016 roku minister finansów powołał ją w skład Rady do Spraw Przeciwdziałania Unikaniu Opodatkowania[3]. Od grudnia 2016 roku jest członkiem Komisji Dyscyplinarnej do spraw nauczycieli akademickich przy Radzie Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego[4].   

Wykonuje zawód doradcy podatkowego. Prowadzi kancelarię w Katowicach, a ponadto jest partnerem w Kancelarii Doradców Podatkowych GLC s.p. oraz Przewodniczącą Rady Nadzorczej GLC Accounting sp. z o.o.[5].

Wybrane publikacje[edytuj | edytuj kod]

 • Rola Rady do Spraw Przeciwdziałania Unikaniu Opodatkowania w kształtowaniu polityki przeciwdziałania międzynarodowemu unikaniu opodatkowania. /W:/ Międzynarodowe unikanie i uchylanie się od opodatkowania – zagadnienia wybrane. Red. D. Gajewski, Warszawa 2017.
 • Zasada dwuinstancyjności postępowania podatkowego – rozważania na gruncie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej. /W:/ Praktyczne i teoretyczne problemy prawa finansowego wobec wyzwań XXI wieku. Red. J. Gliniecka, A. Drywa, E. Juchniewicz, T. Sowiński, Warszawa 2017.
 • Kontrola podatkowa /W:/ Administracyjne procedury kontrolne. Wybrane zagadnienia. Red. A. Ziółkowska, A. Gronkiewicz. Katowice 2016.
 • Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz. Red. B. Dolnicki, Warszawa 2016.
 • Kilka uwag na temat reformy i nowych zasad działania organów podatkowych. /W:/ Administracja publiczna – aktualne wyzwania. Red. L. Zacharko, A. Matan, D. Gregorczyk, Katowice 2015.
 • Finanse publiczne. Komentarz praktyczny. Red. R. Ruśkowski, J.M. Salachna, Gdańsk 2014.
 • Gospodarka finansowa miasta na prawach powiatu, Katowice 2013.
 • Ustawa o samorządzie województwa. Komentarz. Red. B. Dolnicki, Warszawa 2012.
 • Specyficzne zasady rachunkowości, sprawozdawczości, nadzoru, kontroli oraz odpowiedzialności w sektorze finansów publicznych, w aspekcie charakterystyki specyfiki gospodarki finansowej jednostek sektora finansów publicznych. /W:/ System prawa finansowego. T. II Prawo finansowe sektora finansów publicznych. Red. E. Ruśkowski. Warszawa 2010.
 • Ogólna charakterystyka danin niepodatkowych. /W:/ System prawa finansowego. T. III Prawo daninowe. Red. L. Etel, Warszawa 2010.
 • Nowa ustawa o finansach publicznych wraz z ustawą wprowadzającą. Komentarz praktyczny, Red. E. Ruśkowski i J. M. Salachna, Gdańsk 2010.
 • Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz. Red. B. Dolnicki, Warszawa 2010.
 • Finanse samorządowe w 2008 roku. Red. C. Kosikowski, Warszawa 2008..
 • Ustawa o samorządzie powiatowym. Komentarz. Red. B. Dolnicki, Warszawa 2007.
 • Finanse samorządowe w 2006 roku. Red. C. Kosikowski, Warszawa 2006..
 • Samodzielność finansowa jednostek samorządu terytorialnego w Polsce. Studium finansowoprawne, Katowice 2003.
 • Budżet jednostki samorządu terytorialnego, J. Glumińska-Pawlic, K. Sawicka, Zielona Góra, 2002.
 • Finansowanie gmin: omówienie przepisów ustawy z dnia 10 grudnia 1993 roku o finansowaniu gmin. Katowice 1997[6].

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. prof. Jadwiga Agnieszka Glumińska-Pawlic w bazie „Ludzie nauki” portalu Nauka Polska (OPI). [dostęp 2018-03-16].
 2. Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 lutego 2014 r. nr 115-3-14 w sprawie nadania tytułu profesora (M.P. z 2014 r. poz. 328).
 3. http.www.mf.gov.pl/aktualności [dostęp 2016-09-16].
 4. http://www.rgnisw.nauka.gov.pl/sklad-komisji-dyscyplinarnej/ [dostęp z dnia 2017-06-17]
 5. http.www.glc.pl [dostęp 2017-06-17].
 6. http://www.wpia.us.edu.pl/34-wydzial/lista-pracownikow/446-gluminska-pawlic-jadwiga Strona internetowa WPiA UŚl [on-line]. Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Śląski. [dostęp 2017-06-05].