Jan Stanisław Gruszecki

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Jan Stanisław (Stanisław Jan) Gruszecki herbu Lubicz (zm. w 1683 roku) – sędzia kamieniecki w latach 1672-1682, podsędek kamieniecki w latach 1660-1672, chorąży latyczowski w latach 1659-1660, podstarości kamieniecki w latach 1658-1659, pisarz grodzki czernihowski w 1658 roku.

Poseł sejmiku kamienieckiego na sejm 1659 roku, 1664/1665 roku, drugi sejm 1666 roku, 1667 roku i sejm nadzwyczajny 1668 roku. Jako poseł na sejm elekcyjny 1669 roku z województwa podolskiego był elektorem Michała Korybuta Wiśniowieckiego z województwa podolskiego w 1669 roku[1]. Poseł na sejm nadzwyczajny 1670 roku z województwa podolskiego[2]. Poseł na sejm grodzieński 1678-1679 roku[3].

Bibliografia[edytuj | edytuj kod]

  • Stefania Ochmann-Staniszewska, Zdzisław Staniszewski, Sejm Rzeczypospolitej za panowania Jana Kazimierza Wazy. Prawo - doktryna - praktyka, tom II, Wrocław 2000, s. 346.
  • Urzędnicy podolscy XIV-XVIII wieku. Spisy. Oprac. Eugeniusz Janas, Witold Kłaczewski, Janusz Kurtyka, Anna Sochacka. Kórnik 1998, s. 202.

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

  1. Svffragia Woiewodztw y Ziem Koronnych y Wielkiego Xięstwa Litewskiego, Zgodnie na Naiaśnieyßego Michała Korybvtha, Obranego Krola Polskiego [....] Dnia dziewiętnastego Czerwca, Roku 1669, [b.n.s].
  2. Kazimierz Przyboś, Sejm nadzwyczajny w Warszawie 5 marca - 19 kwietnia 1670 roku, w: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historyczne, Z. 130 (2003), s. 115.
  3. Krystyn Matwijowski, Sejm grodzieński 1678-1679, Wrocław 1985, s. 143.