Jarosław Nikodem

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Jarosław Nikodem
Data urodzenia 1964
profesor nauk humanistycznych
Specjalność: historia średniowiecza
Alma Mater Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Doktorat 6 listopada 1995 – historia
UAM
Habilitacja 3 stycznia 2005 – historia
UAM
Profesura 5 lutego 2019
Nauczyciel akademicki
Uczelnia Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Kierownik
Zakład Historii Średniowiecznej UAM
Strona domowa

Jarosław Piotr Nikodem (ur. 1964[1]) – polski historyk, profesor nauk humanistycznych, profesor nadzwyczajny UAM, mediewista specjalizujący się w zakresie stosunków Polski i Litwy w późnym średniowieczu, historii historiografii średniowiecznej, dynastii jagiellońskiej i husytyzmu.

Życiorys[edytuj | edytuj kod]

W 1995 obronił rozprawę doktorską Zbigniew Oleśnicki w historiografii polskiej (promotor: Jadwiga Krzyżaniakowa), uzyskując stopień naukowy doktora nauk humanistycznych w zakresie historii. W 2005 uzyskał stopień doktora habilitowanego na podstawie rozprawy habilitacyjnej Polska i Litwa wobec husyckich Czech w latach 1420-1433. Studium o polityce dynastycznej Władysława Jagiełły i Witolda Kiejstutowicza. W 2008 otrzymał nominację na stanowisko profesora nadzwyczajnego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. 5 lutego 2019 otrzymał tytuł naukowy profesora.[2]

Pracownik naukowy Instytutu Historii UAM (Zakład Historii Średniowiecznej).

Jest członkiem Rady Naukowej „Czasopisma Prawno-Historycznego[3].

Wybrane publikacje[edytuj | edytuj kod]

Książki[edytuj | edytuj kod]

 • Zbigniew Oleśnicki w historiografii polskiej, Kraków: PAU 2001.
 • (redakcja z K. Kaczmarkiem) Docendo discimus. Studia historyczne ofiarowane profesorowi Zbigniewowi Wielgoszowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, Poznań 2000.
 • Polska i Litwa wobec husyckich Czech w latach 1420-1433. Studium o polityce dynastycznej Władysława Jagiełły i Witolda Kiejstutowicza, Poznań: Instytut Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza 2004 (wydanie 2: Oświęcim: NapoleonV 2014).
 • Historia - średniowiecze.Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego, profilowanego i technikum (zakres podstawowy i rozszerzony), Warszawa: Wydawnictwo Juka-91 2004 /popularnonaukowe/.
 • (współautor: z R. Kulesza)Starożytność. Średniowiecze. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego, profilowanego i technikum (zakres podstawowy i rozszerzony), Warszawa: Wydawnictwo Juka-91 2005. /popularnonaukowe/
 • Jadwiga król Polski, Warszawa: Ossolineum 2009.
 • (redakcja) Vademecum historyka mediewisty, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 2012.
 • Witold wielki książę litewski (1354 lub 1355 - 27 października 1430), Kraków: Avalon 2013.

Artykuły[edytuj | edytuj kod]

 • Spory o koronację wielkiego księcia Litwy Witolda w latach 1429-1430. Część I. "Burza koronacyjna" w relacji Jana Długosza, "Lituano-slavica posnaniensia. Studia historica" 6 (1995).
 • Spory o koronację wielkiego księcia Litwy Witolda w lalach 1429-1430. Część II: Próba rekonstrukcji wydarzeń., "Lituano-slavica posnaniensia. Studia historica" 7 (1997).
 • Długosz i Kallimach o koronie węgierskiej Władysława III [w:] "Balcanica Posnaniensia" t. 7 (1997).
 • Zbigniew Oleśnicki wobec unii polsko-litewskiej do śmierci Jagiełły, "Nasza Przeszłość" 91 (1999).
 • Zbigniew Oleśnicki wobec unii polsko-litewskiej w latach 1434-1453, "Nasza Przeszłość" 92 (1999).
 • Data urodzenia Władysława Jagiełły. Uwagi o starszeństwie synów Olgierda i Julianny, "Genealogia: Studia i Materiały Historyczne" 12 (2000).
 • Stosunki Świdrygiełły z Zakonem Krzyżackim w latach 1430-1432, "Białoruskie Zeszyty Historyczne" 14 (2000).
 • Narymunt Giedyminowic i jego uposażenie [w:] Scriptura custos memoriae. Prace historyczne, red. Danuta Zydorek, Poznań 2001.
 • Uposażenie młodszych Olgierdowiców. Przyczynek do biografii Skirgiełły, "Białoruskie Zeszyty Historyczne" 15 (2001).
 • Przyczyny zamordowania Zygmunta Kiejstutowicza, "Białoruskie Zeszyty Historyczne" 17 (2002).
 • Jedynowładztwo czy diarchia? Przyczynek do dziejów ustroju Wielkiego Księstwa Litewskiego do końca XV w., "Zapiski Historyczne" 68 (2003).
 • Zegnanie Jawnuty ze stolca wielkoksiążęcego w 1345 r. [w:] Zamach stanu w dawnych społecznościach, red. Arkadiusz Sołtysiak, Warszawa 2004.
 • Ponownie o dacie urodzenia Jagiełły, "Genealogia. Studia i Materiały Historyczne" 16 (2004).
 • Kontrowersje wokół przygotowań do koronacji Przemysła II, "Kwartalnik Historyczny" 112 (2005).
 • Charakter rządów Skirgiełły i Witolda na Litwie w latach 1392–1394, "Lituano-Slavica Posnaniensia. Studia Historica" 11 (2005).
 • (recenzja) Staré letopisy ceské (texty nejstarší vrstvy), Prameny dìjin èeských, Nová rada, II. díl, Fontes rerum Bohemicarum, vydali, Alena M. Èerná, Petr È o r n e j, Markéta K l o s o v á, Nakladatelství FILOSOFIA, Praha 2003 [w:] Studia Źródłoznawcze, tom 43, 2005.
 • ...caput meum carnifici non subducam - O domniemanym zamachu na Oleśnickiego w 1432 r. [w:] Zbigniew Oleśnicki. Książę Kościoła i mąż stanu, praca zbiorowa pod red. Feliksa Kiryka i Z. Nogi, Kraków 2006.
 • (recenzja) Agnieszka Nalewajek, Dokument w Rocznikach Jana Długosza, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Prace Wydziału Historyczno-Filologicznego 124, Lublin 2006, ss. 251, tabele, aneksy , "Studia Źródłoznawcze" 45 (2007).
 • Wiarygodność "Latopisu Wielkich Książąt Litewskich" [w:] XXVIII Seminarium Mediewistyczne im. Alicji Karłowskiej-Kamzowej, Poznań 2007.
 • Jeszcze raz o przygotowaniach do koronacji Przemysła II, "Kwartalnik Historyczny" 114 (2007).
 • Súdný den - čas pomsty – nový vĕk. Husycki taborytyzm między chiliazmem a rewolucją [w:] "Acta Universitatis Wratislawiensia".

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. Katalog Biblioteki Narodowej
 2. Prof. Jarosław Piotr Nikodem, [w:] baza „Ludzie nauki” portalu Nauka Polska (OPI) [online] [dostęp 2012-02-08].
 3. Czasopismo Prawno-Historyczne. amu.edu.pl. [dostęp 2017-04-23].

Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]