Kalendarium drugiego rządu Mateusza Morawieckiego

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Kalendarium rządu Mateusza Morawieckiego – przedstawia powołanie rządu Mateusza Morawieckiego, zmiany na stanowiskach ministrów, sekretarzy stanu, podsekretarzy stanu, wojewodów i wicewojewodów a także zmiany personalne na kierowniczych stanowiskach w urzędach centralnych podległych Radzie Ministrów.

Proces powołania rządu[edytuj | edytuj kod]

 • 14 listopada 2019 – Prezydent RP Andrzej Duda desygnował ponownie Mateusza Morawieckiego na urząd premiera, powierzając mu misję utworzenia nowego rządu[1].
 • 15 listopada 2019 – Prezydent RP Andrzej Duda powołał i zaprzysiągł Prezesa Rady Ministrów wraz ze składem Rady Ministrów[2].

Exposé i wotum zaufania[edytuj | edytuj kod]

19 listopada 2019 odbyło się exposé premiera Mateusza Morawieckiego, zaś rząd uzyskał w Sejmie wotum zaufania przy 237 głosach za i 214 głosach przeciw oraz 3 głosach wstrzymujących się[3].

Rok 2019[edytuj | edytuj kod]

Powołanie Odwołanie
15 listopada 2019
21 listopada 2019
 • Michała Dworczyka, ministra-członka Rady Ministrów, na stanowisko szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (ponownie),
 • Krzysztofa Kubowa na stanowiska sekretarza stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i szefa Gabinetu Politycznego Prezesa Rady Ministrów,
 • Piotra Müllera na stanowiska sekretarza stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i rzecznika prasowego rządu (ponownie),
 • Pawła Szrota na stanowisko sekretarza stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (ponownie),
 • Łukasza Schreibera, ministra-członka Rady Ministrów, na stanowiska przewodniczącego Stałego Komitetu Rady Ministrów oraz sekretarza Rady Ministrów[4].
 • Krzysztofa Kubowa ze stanowiska sekretarza stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych (powołany na to stanowisko w listopadzie 2019 w wyniku przekształcenia Ministerstwa Energii, sekretarz stanu w ME od 6 sierpnia 2019).
25 listopada 2019
 • Macieja Wąsika, zastępcy koordynatora służb specjalnych, ze stanowiska sekretarza stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (powołany na to stanowisko 24 listopada 2015),
 • Jarosława Zielińskiego ze stanowiska sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji (powołany na to stanowisko 18 listopada 2015).
26 listopada 2019
 • Sylwestra Tułajewa ze stanowisk sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz pełnomocnika Rządu ds. Przygotowania Organów Administracji Państwowej do Współpracy z Systemem Informacyjnym Schengen i Wizowym Systemem Informacyjnym (powołany na te stanowiska 11 czerwca 2019),
 • Tomasza Szczegielniaka ze stanowisk podsekretarza stanu w Kancelarii Premiera i sekretarza Rady Ministrów (powołany na te stanowiska 4 lipca 2019).
27 listopada 2019
 • Mikołaja Wilda ze stanowiska sekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury (powołany na to stanowisko w styczniu 2018) oraz pełnomocnika Rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego dla RP (powołany na to stanowisko 9 maja 2017).
28 listopada 2019
listopad 2019
3 grudnia 2019
 • Barbary Sochy na stanowiska podsekretarza stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz pełnomocnika Rządu ds. polityki demograficznej[5].
5 grudnia 2019
 • Mateusza Morawieckiego z urzędu ministra sportu[6],
 • Artura Sobonia ze stanowiska sekretarza stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej (powołany na to stanowisko w listopadzie 2019 w wyniku przekształcenia Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, sekretarz stanu w MIiR od 7 lutego 2018).
10 grudnia 2019
12 grudnia 2019
16 grudnia 2019
17 grudnia 2019
 • Marcina Warchoła na stanowiska sekretarza stanu w Ministerstwo Sprawiedliwości i pełnomocnika Rządu ds. praw człowieka,
 • Grzegorza Wrochny na stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
 • Teresy Barańskiej na stanowisko wicewojewody opolskiego.
18 grudnia 2019
 • Ryszarda Zarudzkiego ze stanowiska podsekretarza stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi (powołany na to stanowisko 19 listopada 2015).
19 grudnia 2019
 • Jana Dziedziczaka na stanowiska sekretarza stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz pełnomocnika Rządu ds. Polonii i Polaków za granicą,
 • Ryszarda Kamińskiego na stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
20 grudnia 2019
 • Marcina Ociepy na stanowisko sekretarza stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej,
 • Kamila Bortniczuka na stanowisko sekretarza stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej.
 • Marcina Ociepy ze stanowiska sekretarza stanu w Ministerstwie Rozwoju (powołany na to stanowiski w listopadzie 2019 w wyniku przekształcenia Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, sekretarz stanu w MPiT od 4 czerwca 2019).

Rok 2020[edytuj | edytuj kod]

Powołanie Odwołanie
2 stycznia 2020
 • Jana Zabielskiego ze stanowiska wicewojewody podlaskiego (powołany na to stanowisko 13 stycznia 2016).
3 stycznia 2020
7 stycznia 2020
 • Iwony Michałek na stanowiska sekretarza stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz pełnomocnika Rządu ds. ekonomii społecznej i solidarnej,
 • Pawła Wdówika na stanowiska sekretarza stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz pełnomocnika Rządu ds. osób niepełnosprawnych,
 • Aliny Nowak na stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej[12].
 • Iwony Michałek ze stanowisk sekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej oraz pełnomocnika Rządu ds. wspierania wychowawczej funkcji szkoły (powołana na te stanowiska 1 lipca 2019),
 • Marcina Zielenieckiego ze stanowiska podsekretarza stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (powołany na to stanowisko 19 listopada 2015).
8 stycznia 2020
 • Sławomira Mazurka ze stanowiska podsekretarza stanu w Ministerstwie Klimatu (powołany na to stanowisko w listopadzie 2019 w wyniku przekształcenia Ministerstwa Środowiska, podsekretarz stanu w MŚ od 19 listopada 2015).
10 stycznia 2020
14 stycznia 2020
 • Grzegorza Pudy, sekretarza stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, na stanowisko pełnomocnika Rządu ds. organizacji Światowego Forum Miejskiego w 2022 roku.
21 stycznia 2020
 • Anny Gembickiej na stanowiska sekretarza stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej oraz pełnomocnika Rządu ds. lokalnych inicjatyw społecznych.
24 stycznia 2020
27 stycznia 2020
 • Marka Łapińskiego ze stanowiska sekretarza stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej (powołany na to stanowisko w listopadzie 2018).
28 stycznia 2020
 • Rafała Romanowskiego ze stanowiska podsekretarza stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi (powołany na to stanowisko 19 listopada 2015).
29 stycznia 2020
 • Jacka Ozdoby na stanowisko sekretarza stanu w Ministerstwie Klimatu,
 • Ireneusza Zyski, sekretarza stanu w Ministerstwie Klimatu, na stanowisko pełnomocnika Rządu ds. odnawialnych źródeł energii.
30 stycznia 2020
 • Lucyny Podhalicz ze stanowiska wicewojewody podkarpackiego (powołana na to stanowisko 12 lutego 2018)[13].
31 stycznia 2020
styczeń 2020
 • Tomasza Dąbrowskiego ze stanowiska podsekretarza stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych (powołany na to stanowisko w listopadzie 2019).
 • Tadeusza Skobla ze stanowiska podsekretarza stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych (powołany na to stanowisko w listopadzie 2019).
2 marca 2020
 • Krzysztofa Kozłowskiego ze stanowisk sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz pełnomocnika rządu ds. repatriacji (powołany na te stanowiska 23 stycznia 2018),
 • Piotra Walczaka ze stanowisk sekretarza stanu w Ministerstwie Finansów i szefa Krajowej Administracji Skarbowej (powołany na te stanowiska 12 czerwca 2019).
3 marca 2020
5 marca 2020
 • Konrada Szymańskiego z urzędu ministra-członka Rady Ministrów (powołany na ten urząd 15 listopada 2019),
 • Michała Wosia z urzędu ministra-członka Rady Ministrów (powołany na ten urząd 15 listopada 2019),
 • Anny Schmidt-Rodziewicz ze stanowisk sekretarza stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i pełnomocnika prezesa Rady Ministrów do spraw dialogu międzynarodowego (powołana na te stanowiska 18 czerwca 2019).
27 marca 2020
 • Adam Gawędy ze stanowisk sekretarza stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych oraz pełnomocnika rządu ds. Restrukturyzacji Górnictwa Węgla Kamiennego (powołany na te stanowiska 19 listopada 2019).
3 kwietnia 2020
 • Tomasza Zdzikota ze stanowiska sekretarza stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej (powołany na to stanowisko 15 stycznia 2018).
9 kwietnia 2020
 • Jadwigi Emilewicz, ministra rozwoju, na urząd wiceprezesa Rady Ministrów,
 • Jacka Żalka na stanowisko sekretarza stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej.
 • Jarosława Gowina z urzędów wiceprezesa Rady Ministrów oraz ministra nauki i szkolnictwa wyższego (powołany na te urzędy 15 listopada 2019)[17],
 • Kamila Bortniczuka ze stanowiska sekretarza stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej (powołany na to stanowisko 20 grudnia 2019).
15 kwietnia 2020
 • Leszka Skiby ze stanowisk podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów i Głównego Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych (powołany na te stanowiska 23 listopada 2015),
 • Tomasza Słaboszowskiego ze stanowisk podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów i zastępcy szefa Krajowej Administracji Skarbowej (powołany na te stanowiska 5 lipca 2019).
16 kwietnia 2020
 • Wojciecha Murdzka na urząd ministra nauki i szkolnictwa wyższego,
 • Anny Chałupy na stanowiska podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów i zastępcy szefa Krajowej Administracji Skarbowej,
 • Piotra Patkowskiego na stanowiska podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów i Głównego Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych.
 • Wojciecha Murdzka ze stanowiska sekretarza stanu w Ministerstwie Rozwoju (powołany na to stanowisko 5 grudnia 2019).
14 maja 2020
 • Małgorzaty Golińskiej ze stanowiska sekretarza stanu w Ministerstwie Klimatu (powołana na to stanowisko w listopadzie 2019).
27 maja 2020
31 maja 2020
 • Sebastiana Skuzy ze stanowiska podsekretarza stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego (powołany na te stanowiska 23 czerwca 2017),
 • Tomasza Robaczyńskiego ze stanowiska podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów (powołany na to stanowisko w marcu 2018).
maj 2020
1 czerwca 2020
 • Sebastiana Skuzy na stanowisko sekretarza stanu w Ministerstwie Finansów.
17 czerwca 2020
 • Andrzeja Śliwki na stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych.
 • Tomasza Szczegielniaka ze stanowiska podsekretarza stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych (powołany na to stanowisko 26 listopada 2019).
lipiec 2020
 • Macieja Langa ze stanowiska podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych (powołany na to stanowisko 5 listopada 2018),
 • Pawła Woźnego ze stanowiska podsekretarza stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej (powołany na to stanowisko we wrześniu 2019).
7 sierpnia 2020
 • Piotra Ćwika ze stanowiska wojewody małopolskiego (powołany na to stanowisko 2 czerwca 2017).
17 sierpnia 2020
 • Janusza Cieszyńskiego ze stanowiska podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia (powołany na to stanowisko 17 stycznia 2018).
18 sierpnia 2020
 • Wandy Buk ze stanowiska podsekretarza stanu w Ministerstwie Cyfryzacji (powołana na to stanowisko 10 lipca 2018).
20 sierpnia 2020
26 sierpnia 2020
 • Jacka Czaputowicza z urzędu ministra spraw zagranicznych (powołany na ten urząd 9 stycznia 2018).
31 sierpnia 2020
 • Jolanty Rusiniak ze stanowiska prezesa Rządowego Centrum Legislacji (powołana na to stanowisko 16 grudnia 2015).
1 września 2020
5 września 2020
 • Artura Sobonia, sekretarza stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych, na stanowisko pełnomocnika Rządu ds. transformacji spółek energetycznych i górnictwa węglowego.
 • Artura Sobonia, sekretarza stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych, ze stanowiska pełnomocnika Rządu ds. instrumentów finansowania rozwoju gospodarczego państwa (powołany na to stanowisko 5 grudnia 2019).
7 września 2020
 • Bartłomieja Orła na stanowisko pełnomocnika Prezesa Rady Ministrów ds. programu Czyste Powietrze.
23 września 2020
 • Piotra Mazurka na stanowiska podsekretarza stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i pełnomocnika Rządu ds. Polityki Młodzieżowej.
wrzesień 2020
 • Tomasza Dobrowolskiego ze stanowiska wiceprezesa Rządowego Centrum Legislacji (powołany na to stanowisko 1 lutego 2016).
3 października 2020
 • Edwarda Siarki na stanowiska sekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska oraz pełnomocnika Rządu ds. leśnictwa i łowiectwa.
6 października 2020
 • Jadwigi Emilewicz z urzędów wiceprezesa Rady Ministrów oraz ministra rozwoju (powołana na urząd ministra rozwoju 15 listopada 2019, na urząd wiceprezesa Rady Ministrów powołana 9 kwietnia 2020),
 • Piotra Glińskiego z urzędów wiceprezesa Rady Ministrów, ministra kultury i dziedzictwa narodowego oraz Przewodniczącego Komitetu ds. Pożytku Publicznego (powołany na te urzędy 15 listopada 2019),
 • Jana Ardanowskiego z urzędu ministra rolnictwa i rozwoju wsi (powołany na ten urząd 15 listopada 2019),
 • Danuty Dmowskiej-Andrzejuk z urzędu ministra sportu (powołana na ten urząd 5 grudnia 2019),
 • Marka Gróbarczyka z urzędu ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej (powołany na ten urząd 15 listopada 2019),
 • Małgorzaty Jarosińskiej-Jedynak z urzędu ministra funduszy i polityki regionalnej (powołana na ten urząd 15 listopada 2019),
 • Tadeusza Kościńskiego z urzędu ministra finansów (powołany na ten urząd 15 listopada 2019),
 • Michała Kurtyki z urzędu ministra klimatu (powołany na ten urząd 15 listopada 2019),
 • Marleny Maląg z urzędu ministra rodziny, pracy i polityki społecznej (powołana na ten urząd 15 listopada 2019),
 • Michała Wosia z urzędu ministra środowiska (powołany na ten urząd 5 marca 2020),
 • Marka Zagórskiego z urzędu ministra cyfryzacji (powołany na ten urząd 15 listopada 2019),
 • Grzegorza Pudy ze stanowiska sekretarza stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej (powołany na to stanowisko 18 listopada 2019),
 • Michała Wójcika ze stanowiska sekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości (powołany na to stanowisko 29 kwietnia 2016),
 • Adama Andruszkiewicza ze stanowiska sekretarza stanu w Ministerstwie Cyfryzacji (powołany na to stanowisko 28 grudnia 2018) w wyniku zniesienia MC[21],
 • Anny Moskwy i Grzegorza Witkowskiego ze stanowisk podsekretarzy stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w wyniku zniesienia MGMiŻŚ[22] (powołani na te stanowiska odpowiednio 25 kwietnia 2017 i 14 września 2016).
7 października 2020
 • Adama Andruszkiewicza na stanowisko sekretarza stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów,
 • Marka Zagórskiego na stanowiska sekretarza stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz pełnomocnika Rządu ds. cyberbezpieczeństwa,
 • Michała Wosia na stanowisko sekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości[23].
8 października 2020
 • Roberta Nowickiego ze stanowiska podsekretarza stanu w Ministerstwie Rozwoju (powołany na to stanowisko 5 grudnia 2019)[24].
12 października 2020
 • Iwony Michałek na stanowisko sekretarza stanu w Ministerstwie Pracy, Rozwoju i Technologii[25].
 • Pawła Lewandowskiego ze stanowiska podsekretarza stanu w Ministerstwie Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu (powołany na to stanowisko 9 stycznia 2017)[26],
 • Iwony Michałek ze stanowisk sekretarza stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej oraz pełnomocnika Rządu ds. ekonomii społecznej i solidarnej (powołana na te stanowiska 7 stycznia 2020),
 • Krzysztofa Mazura ze stanowiska podsekretarza stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii (powołany na to stanowisko 5 grudnia 2019)[27].
19 października 2020
20 października 2020
 • Anny Gembickiej na stanowisko sekretarza stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
23 października 2020
 • Marzeny Machałek, sekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej, na stanowisko pełnomocnika Rządu ds. wspierania wychowawczej funkcji szkoły i placówki, edukacji włączającej oraz kształcenia zawodowego,
 • Dariusza Piontkowskiego na stanowiska sekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej,
 • Roberta Tomanka na stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii.
26 października 2020
 • Anny Korneckiej na stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii[28].
29 października 2020
 • Ryszarda Bartosika na stanowisko sekretarza stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
 • Małgorzaty Jarosińskiej-Jedynak na stanowiska sekretarza stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej i pełnomocnika Rządu ds. przygotowania Światowego Forum Miejskiego w Katowicach w 2022 roku,
 • Anny Gembickiej, sekretarza stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, na stanowisko pełnomocnika Rządu ds. lokalnych inicjatyw społecznych.
30 października 2020
październik 2020
 • Małgorzaty Golińskiej, Głównego Konserwatora Przyrody, na stanowisko sekretarza stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska,
 • Edwarda Siarki, pełnomocnika Rządu ds. leśnictwa i łowiectwa, na stanowisko sekretarza stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska,
 • Piotra Dziadzio, Głównego Geologa Kraju, na stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska,
 • Rafała Siemianowskiego na stanowiska podsekretarza stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, zastępcy szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
 • Piotra Dziadzio, Głównego Geologa Kraju i pełnomocnika Rządu ds. polityki surowcowej, ze stanowiska sekretarza stanu w Ministerstwie Klimatu (powołany na to stanowisko w listopadzie 2019),
 • Małgorzaty Golińskiej, Głównego Konserwatora Przyrody, ze stanowiska sekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska (powołana na to stanowisko 14 maja 2020),
 • Edwarda Siarki, pełnomocnika Rządu ds. leśnictwa i łowiectwa, ze stanowiska sekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska (powołany na te stanowiska 3 października 2020),
 • Pawła Szrota ze stanowisk sekretarza stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (powołany na to stanowisko 18 listopada 2015) i zastępcy szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (powołany na to stanowisko w 2016),
 • Jana Białkowskiego ze stanowiska podsekretarza stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi (powołany na to stanowisko 28 stycznia 2020),
 • Aliny Nowak ze stanowiska podsekretarza stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej (powołana na to stanowisko 7 stycznia 2020),
 • Adama Lipińskiego ze stanowisk sekretarza stanu w Kancelarii Premiera (powołany na to stanowisko w listopadzie 2015) oraz pełnomocnika rządu ds. społeczeństwa obywatelskiego (powołany na to stanowisko w październiku 2016).
1 listopada 2020
3 listopada 2020
 • Włodzimierza Bernackiego na stanowiska sekretarza stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz pełnomocnika Rządu ds. monitorowania wdrażania reformy szkolnictwa wyższego i nauki.
5 listopada 2020
 • Józefy Szczurek-Żelazko ze stanowiska sekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia (powołana na to stanowisko 1 lutego 2017),
 • Wojciecha Maksymowicza ze stanowiska sekretarza stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego (powołany na to stanowisko w 2019).
13 listopada 2020
17 listopada 2020
 • Wojciecha Murdzka na stanowisko sekretarza stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
 • Marka Gróbarczyka na stanowisko sekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury.
19 listopada 2020
 • Zbigniewa Hoffmanna, sekretarza stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, na stanowisko zastępcy szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
29 listopada 2020
 • Tomasza Hinca ze stanowiska wojewody zachodniopomorskiego (powołany na to stanowisko 5 marca 2018).
30 listopada 2020
listopad 2020
 • Roberta Brochockiego ze stanowiska wiceprezesa Rządowego Centrum Legislacji (powołany na to stanowisko 22 grudnia 2014),
 • Zbigniewa Starca ze stanowiska wicewojewody małopolskiego (powołany na to stanowisko 26 listopada 2018).
15 grudnia 2020
 • Piotra Dziedzica ze stanowiska podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów (powołany na to stanowisko 1 lipca 2019),
 • Łukasza Mikołajczyka ze stanowiska wojewody wielkopolskiego (powołany na to stanowisko 25 listopada 2019).
18 grudnia 2020
21 grudnia 2020
23 grudnia 2020
 • Piotra Nowaka ze stanowiska podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów (powołany na to stanowisko 22 grudnia 2015).
2020
 • Kazimierza Kuberskiego ze stanowiska podsekretarza stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (powołany na to stanowisko 21 stycznia 2019).

Rok 2021[edytuj | edytuj kod]

Powołanie Odwołanie
1 stycznia 2021
 • Włodzimierza Bernackiego, pełnomocnika Rządu ds. monitorowania wdrażania reformy szkolnictwa wyższego i nauki, na stanowisko sekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki,
 • Marzeny Machałek, pełnomocnik Rządu do spraw wspierania wychowawczej funkcji szkoły i placówki, edukacji włączającej oraz kształcenia zawodowego, na stanowisko sekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki,
 • Wojciecha Murdzka na stanowisko sekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki,
 • Dariusza Piontkowskiego na stanowisko sekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki,
 • Anny Budzanowskiej na stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki,
 • utworzenie Ministerstwa Edukacji i Nauki.
 • Macieja Kopcia ze stanowiska podsekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej (powołany na to stanowisko 4 stycznia 2016),
 • Grzegorza Wrochny ze stanowiska podsekretarza stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego (powołany na to stanowisko 16 grudnia 2019),
 • zniesienie Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
18 stycznia 2021
 • Grzegorza Piechowiaka na stanowiska sekretarza stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii oraz pełnomocnika Rządu ds. inwestycji zagranicznych.
22 stycznia 2021
 • Tomasza Rzymkowskiego na stanowiska sekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki oraz pełnomocnika Rządu ds. kształcenia ogólnego i nadzoru pedagogicznego.
29 stycznia 2021
styczeń 2021
 • Norberta Maliszewskiego, pełnomocnika Prezesa Rady Ministrów – szefa Centrum Analiz Strategicznych, na stanowisko podsekretarza stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
14 lutego 2021
 • Anny Budzanowskiej ze stanowiska podsekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki (powołana na to stanowisko 10 grudnia 2019).
20 lutego 2021
 • Janusza Kowalskiego ze stanowisk sekretarza stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych i pełnomocnika Rządu ds. reformy nadzoru właścicielskiego nad spółkami Skarbu Państwa (powołany na te stanowiska 12 grudnia 2019).

Powołania i odwołania w administracji rządowej[edytuj | edytuj kod]

Powołanie Odwołanie
15 listopada 2019
20 listopada 2019
 • Marii Fajger na stanowisko zastępcy prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa[30].
25 listopada 2019
 • Roberta Nowakowskiego ze stanowiska zastępcy komendanta Służby Ochrony Państwa (powołany na to stanowisko 1 lutego 2018).
26 listopada 2019
 • Artura Warzochy na stanowisko zastępcy prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego[31].
29 listopada 2019
2 grudnia 2019
4 grudnia 2019
5 grudnia 2019
 • Leszka Suskiego ze stanowiska komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej (powołany na to stanowisko 22 grudnia 2015).
6 grudnia 2019
16 grudnia 2019
 • Marka Jasińskiego ze stanowiska zastępcy komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej (powołany na to stanowisko 29 grudnia 2015),
 • Tadeusza Jopka ze stanowiska zastępcy komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej (powołany na to stanowisko w maju 2017).
20 grudnia 2019
10 stycznia 2020
27 stycznia 2020
 • Marka Łapińskiego na stanowisko szefa Służby Wywiadu Wojskowego,
 • Tomasza Chróstnego na stanowisko prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów,
 • Piotra Zakrzewskiego na stanowisko zastępcy prezesa Urzędu Patentowego RP.
 • Andrzeja Kowalskiego ze stanowiska szefa Służby Wywiadu Wojskowego (powołany na to stanowisko 19 lutego 2016),
 • Marka Niechciała z powierzenia obowiązków prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (powołany na to stanowisko 12 maja 2016).
28 stycznia 2020
 • Jana Białkowskiego ze stanowiska zastępcy dyrektora generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (powołany na to stanowisko 15 kwietnia 2019)[37].
3 lutego 2020
 • Piotra Pogonowskiego ze stanowiska szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (powołany na to stanowisko 19 lutego 2016),
 • Krzysztofa Wacławka ze stanowiska zastępcy szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (powołany na to stanowisko 7 marca 2019).
6 lutego 2020
 • Grzegorza Fedorowicza ze stanowiska zastępcy Dyrektora Generalnego Służby Więziennej (powołany na to stanowisko w lipcu 2017)[38].
10 lutego 2020
 • Bartłomieja Orła na stanowisko zastępcy dyrektora Centralnego Ośrodka Sportu[39],
 • Marcina Nowackiego na stanowisko zastępcy Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.
12 lutego 2020
17 lutego 2020
19 lutego 2020
 • Ernesta Bejdy ze stanowiska szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego (powołany na to stanowisko 19 lutego 2016).
24 lutego 2020
 • Arkadiusza Biskupa ze stanowiska zastępcy Komendanta Głównego Straży Pożarnej (powołany na to stanowisko 4 września 2018)[44].
26 lutego 2020
28 lutego 2020
6 marca 2020
18 marca 2020
 • Janusza Turka ze stanowiska prezesa Agencji Rezerw Materiałowych (powołany na to stanowisko 18 sierpnia 2014).
19 marca 2020
1 kwietnia 2020
kwiecień 2020
 • Leszka Polakowskiego z powierzenia obowiązków prezesa Agencji Rezerw Materiałowych (powołany na to stanowisko 18 marca 2020).
11 maja 2020
 • Łukasza Młynarkiewicza z powierzenia obowiązków prezesa Państwowej Agencji Atomistyki (powołany na to stanowisko 11 września 2019).
20 maja 2020
 • Andrzeja Stróżnego na stanowisko szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego (od 19 lutego pełnił obowiązki szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego),
 • Bartosza Jarmuszkiewicza na stanowisko zastępcy szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego,
 • Daniela Karpety na stanowisko zastępcy szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego[47].
 • Grzegorza Ocieczka ze stanowiska zastępcy szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego (powołany na to stanowisko w grudniu 2015).
29 maja 2020
 • Tomasza Nowakowskiego z powierzenia obowiązków prezesa ARiMR (powołany na to stanowisko 28 sierpnia 2019),
 • Tomasza Nowakowskiego z powierzenia obowiązków zastępcy prezesa ARiMR (powołany na to stanowisko 22 sierpnia 2017).
30 maja 2020
 • Krzysztofowi Dylowi, zastępcy prezesa UKE, powierzenie obowiązków prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej.
 • Marcina Cichego ze stanowiska prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej (powołany na to stanowisko 14 września 2016).
1 czerwca 2020
 • Grzegorza Hudzika ze stanowiska zastępcy Głównego Inspektora Sanitarnego (powołany na to stanowisko 16 września 2015).
czerwiec 2020
 • Radosława Pacewicza ze stanowiska wiceprezesa Urzędu Transportu Kolejowego (powołany na to stanowisko 4 września 2017).
1 lipca 2020
 • Anity Oleksiak z powierzenia obowiązków zastępcy Głównego Inspektora Transportu Drogowego (powołana na to stanowisko w lutym 2018).
28 lipca 2020
 • Pawła Ciećko ze stanowiska Głównego Inspektora Ochrony Środowiska (powołany na to stanowisko 1 listopada 2018).
lipiec 2020
 • Leszka Polakowskiego z powierzenia obowiązków zastępcy prezesa Agencji Rezerw Materiałowych (powołany na to stanowisko w kwietniu 2020).
10 sierpnia 2020
 • Norberta Książka ze stanowiska Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego (powołany na to stanowisko 26 marca 2018).
11 sierpnia 2020
 • Dorocie Cabańskiej, pełniącej obowiązki zastępcy Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, powierzenie obowiązków Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego.
13 sierpnia 2020
 • Krzysztofa Falkowskiego ze stanowiska prezesa Agencji Mienia Wojskowego (powołany na to stanowisko 5 lutego 2018).
14 sierpnia 2020
 • Dominikowi Zarembie, zastępcy prezesa Agencji Mienia Wojskowego, powierzenie obowiązków prezesa Agencji Mienia Wojskowego.
17 sierpnia 2020
26 sierpnia 2020
 • Filipowi Nowakowi, zastępcy prezesa NFZ, powierzenie obowiązków prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia.
 • Adama Niedzielskiego ze stanowiska prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia (powołany na to stanowisko 10 października 2019).
sierpień 2020
1 września 2020
 • Dominika Zaremby, zastępcy prezesa Agencji Mienia Wojskowego, z powierzenia obowiązków prezesa Agencji Mienia Wojskowego (powołany na to stanowisko 14 sierpnia 2020).
10 września 2020
 • Andrzeja Głowackiego na stanowisko wiceprezesa Państwowej Agencji Atomistyki.
15 września 2020
18 września 2020
 • Jacka Oko na stanowisko prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej[48].
 • Krzysztofa Dyla, zastępcy prezesa UKE, z powierzenia obowiązków prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej (powołany na to stanowisko 30 maja 2020).
25 września 2020
wrzesień 2020
 • Artura Warzochy ze stanowiska zastępcy prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (powołany na to stanowisko 26 listopada 2019).
20 października 2020
 • Tomasza Nowakowskiego ze stanowiska prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (powołany na to stanowisko 29 maja 2020).
21 października 2020
29 października 2020
 • Grzegorza Pięty z powierzenia obowiązków Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (powołany na to stanowisko 6 marca 2019),
 • Małgorzaty Gośniowskiej-Koli z powierzenia obowiązków zastępcy Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (powołana na to stanowisko 1 kwietnia 2019).
październik 2020
 • Rafałowi Kępce, pełniącemu obowiązki wiceprezesa Głównego Urzędu Miar, powierzenie obowiązków prezesa Głównego Urzędu Miar,
 • Rafała Szlachty na stanowisko prezesa Polskiej Organizacji Turystycznej,
 • Klaudiusza Kotta na stanowisko zastępcy prezesa Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej.
 • Mariusza Szpikowskiego ze stanowiska prezesa Przedsiębiorstwa Państwowego „Porty Lotnicze” (powołany na to stanowisko 1 grudnia 2017),
 • Radosława Wiśniewskiego ze stanowiska prezesa Głównego Urzędu Miar (powołany na to stanowisko 2 sierpnia 2019),
 • Roberta Andrzejczyka ze stanowiska prezesa Polskiej Organizacji Turystycznej (powołany na to stanowisko 18 września 2017).
4 listopada 2020
 • Renaty Mantur na stanowisko zastępcy prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
9 listopada 2020
 • Michała Wiśniewskiego na stanowisko zastępcy dyrektora generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa,
 • Jacka Semeniaka na stanowisko prezesa Głównego Urzędu Miar.
 • Grzegorza Pięty ze stanowiska zastępcy dyrektora generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (powołany na to stanowisko 29 października 2020),
 • Rafała Kępki, pełniącego obowiązki zastępcy prezesa Głównego Urzędu Miar, z powierzenie obowiązków prezesa Głównego Urzędu Miar (powołany na to stanowisko w październiku 2020).
17 listopada 2020
 • Bogdana Ścibuta ze stanowiska Komendanta Głównego Ochotniczych Hufców Pracy (powołany na to stanowisko 1 lutego 2018).
20 listopada 2020
 • Krzysztofowi Saczka, zastępcy Głównego Inspektora Sanitarnego, powierzenie obowiązków Głównego Inspektora Sanitarnego,
 • Konrada Korpowskiego na stanowisko dyrektora Rządowego Centrum Bezpieczeństwa,
 • Marka Kubiaka na stanowisko zastępcy dyrektora Rządowego Centrum Bezpieczeństwa,
 • Grzegorza Matyasika na stanowisko zastępcy dyrektora Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.
 • Jarosława Pinkasa ze stanowiska Głównego Inspektora Sanitarnego (powołany na to stanowisko 1 września 2018),
 • Marka Kubiaka ze stanowiska dyrektora Rządowego Centrum Bezpieczeństwa (powołany na to stanowisko 17 grudnia 2015),
 • Krzysztofa Malesy ze stanowiska zastępcy dyrektora Rządowego Centrum Bezpieczeństwa (powołany na to stanowisko 17 grudnia 2015),
 • Grzegorza Świszcza ze stanowiska zastępcy dyrektora Rządowego Centrum Bezpieczeństwa (powołany na to stanowisko 1 lutego 2016).
25 listopada 2020
 • Andrzeja Kalinowskiego na stanowisko dyrektora Centralnego Ośrodka Sportu.
 • Mateusza Grzybowskiego ze stanowiska dyrektora Centralnego Ośrodka Sportu (powołany na to stanowisko 10 stycznia 2020),
 • Andrzeja Kalinowskiego ze stanowiska zastępcy dyrektora Centralnego Ośrodka Sportu.
listopad 2020
 • Markowi Moszyńskiemu, wiceprezesowi Polskiej Agencji Kosmicznej, powierzenie obowiązków prezesa Polskiej Agencji Kosmicznej.
 • Michała Szaniawskiego ze stanowiska prezesa Polskiej Agencji Kosmicznej (powołany na to stanowisko 2 października 2019).
2 grudnia 2020
 • Rafała Kępki na stanowisko wiceprezesa Głównego Urzędu Miar (wcześniej, w 2020, pełnił obowiązki wiceprezesa Głównego Urzędu Miar).
 • Rafała Kępki z powierzenia obowiązków wiceprezesa Głównego Urzędu Miar (powołany na to stanowisko w 2020).
9 grudnia 2020
 • Przemysława Bryksy z powierzenia obowiązków zastępcy prezesa Agencji Rezerw Materiałowych (powołany na to stanowisko w sierpniu 2020).
grudzień 2020
 • Piotra Zajączkowskiego na stanowisko zastępcy dyrektora Centralnego Ośrodka Sportu.
2020
 • Krzysztofa Retyka ze stanowiska zastępcy prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (powołany na to stanowisko 17 października 2016),
 • Michała Holeksy ze stanowiska zastępcy prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (powołany na to stanowisko 28 sierpnia 2017),
 • Łukasza Bryły ze stanowiska zastępcy Głównego Inspektora Transportu Drogowego (powołany na to stanowisko 1 sierpnia 2017),
 • Bartłomieja Orła ze stanowiska zastępcy dyrektora Centralnego Ośrodka Sportu (powołany na to stanowisko 10 lutego 2020),
 • Dominika Zaremby ze stanowiska zastępcy prezesa Agencji Mienia Wojskowego (powołany na to stanowisko 1 kwietnia 2016),
 • Marcina Górki ze stanowiska wiceprezesa Polskiej Agencji Kosmicznej (powołany na to stanowisko 13 maja 2019).
5 stycznia 2021
 • Kamila Brachy ze stanowiska zastępcy Komendanta Głównego Policji (powołany na to stanowisko 27 lutego 2019).
7 stycznia 2021
 • Dariusza Olkiewicza na stanowisko zastępcy prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
 • Jolanty Piechockiej z powierzenia obowiązków zastępcy prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (powołana na to stanowisko 12 listopada 2019).
13 stycznia 2021
 • Krzysztofowi Decy powierzenie obowiązków zastępcy dyrektora generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.
14 stycznia 2021
 • Joanny Kopczyńskiej ze stanowiska zastępcy prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej (powołana na to stanowisko 22 lutego 2018).
15 stycznia 2021
 • Hannie Myjak, dyrektorowi generalnemu Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej, powierzenie obowiązków Głównego Inspektora Farmaceutycznego.
 • Pawła Piotrowskiego ze stanowiska Głównego Inspektora Farmaceutycznego (powołany na to stanowisko 4 czerwca 2018).
27 stycznia 2021
 • Pawła Dobrodzieja z powierzenia obowiązków zastępcy Komendanta Głównego Policji (powołany na to stanowisko 5 stycznia 2021).
28 stycznia 2021
 • Grażyny Ciurzyńskiej z powierzenia obowiązków prezesa Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu (powołana na to stanowisko w marcu 2019).
styczeń 2021
 • Agaty Mazur ze stanowiska zastępcy szefa Służby Wywiadu Wojskowego (powołana na to stanowisko w marcu 2017),
 • Sebastiana Pieńkowskiego ze stanowiska zastępcy dyrektora generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (powołany na to stanowisko 17 lutego 2020).
3 lutego 2021
 • Artura Dziadosza ze stanowiska zastępcy Dyrektora Generalnego Służby Więziennej (powołany na to stanowisko 5 maja 2011).
8 lutego 2021
 • Hanny Myjak, dyrektora generalnego Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej, z powierzenia obowiązków Głównego Inspektora Farmaceutycznego (powołana na to stanowisko 15 stycznia 2021).
18 lutego 2021
 • Marka Moszyńskiego, wiceprezesa Polskiej Agencji Kosmicznej, z powierzenia obowiązków prezesa Polskiej Agencji Kosmicznej (powołany na to stanowisko w listopadzie 2020).
24 lutego 2021
 • Krzysztofa Dryndy powołanie na stanowisko prezesa Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu.

Zobacz też[edytuj | edytuj kod]

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. Prezydent desygnował Mateusza Morawieckiego na Prezesa Rady Ministrów. prezydent.pl, 14 października 2019. [dostęp 2019-11-14].
 2. Prezydent powołał nowy rząd. prezydent.pl, 15 listopada 2019. [dostęp 2019-11-15].
 3. Głosowanie nr 15 na 1. posiedzeniu Sejmu, sejm.gov.pl [dostęp 2019-11-19].
 4. Premier wręczył akty powołania oraz powierzenia obowiązków członkom kierownictwa KPRM | Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, www.premier.gov.pl, 21 listopada 2019 [dostęp 2019-11-21] (pol.).
 5. Barbara Socha pełnomocnikiem rządu ds. polityki demograficznej - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Portal Gov.pl, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej [dostęp 2019-12-03] (pol.).
 6. a b Danuta Dmowska-Andrzejuk Ministrem Sportu, prezydent.pl, 5 grudnia 2019 [dostęp 2019-12-05].
 7. Nowi wiceministrowie w Ministerstwie Aktywów Państwowych - Ministerstwo Aktywów Państwowych - Portal Gov.pl, Ministerstwo Aktywów Państwowych [dostęp 2019-12-06] (pol.).
 8. MR ma czterech nowych wiceministrów - Ministerstwo Rozwoju - Portal Gov.pl, Ministerstwo Rozwoju [dostęp 2019-12-06] (pol.).
 9. Nowi wiceministrowie w Ministerstwie Aktywów Państwowych - Ministerstwo Aktywów Państwowych - Portal Gov.pl, Ministerstwo Aktywów Państwowych [dostęp 2019-12-12] (pol.).
 10. Karol Okoński odchodzi z Ministerstwa Cyfryzacji. gov.pl, 16 grudnia 2019. [dostęp 2019-12-18].
 11. Andrzej Gut-Mostowy został nowym wiceministrem rozwoju [dostęp 2020-01-08] (pol.).
 12. Nowi wiceministrowie w MRPiPS powołani - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Portal Gov.pl, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej [dostęp 2020-01-07] (pol.).
 13. Będzie nowy wicewojewoda podkarpacki? Ze stanowiska odchodzi Lucyna Podhalicz. rzeszow.wyborcza.pl, 30 stycznia 2020. [dostęp 2020-02-15].
 14. Nominacje. Jolanta Sawicka nowym wicewojewodą podkarpackim. Zastąpi Lucynę Podhalicz. rzeszow.wyborcza.pl, 30 stycznia 2020. [dostęp 2020-02-15].
 15. Zmiana na stanowisku szefa KAS. gov.pl/web/finanse, 2 marca 2020. [dostęp 2020-03-02].
 16. Zmiana na stanowisku wiceministra spraw wewnętrznych i administracji. gov.pl, 3 marca 2020. [dostęp 2020-03-03].
 17. Prezydent powołał Jadwigę Emilewicz na urząd Wiceprezesa Rady Ministrów. prezydent.pl. [dostęp 2020-04-09].
 18. Powołanie II Wicewojewody Pomorskiego. gdansk.uw.gov.pl/. [dostęp 2020-05-27].
 19. Sławomir Skomra: Bolesław Gzik został wicewojewodą lubelskim. To były wojskowy, człowiek Ziobry. kurierlubelski.pl, 27 maja 2020. [dostęp 2020-05-27].
 20. Komunikat MSWiA. gov.pl, 7 sierpnia 2020. [dostęp 2020-08-08]. [zarchiwizowane z tego adresu (8 sierpnia 2020)].
 21. Wolters Kluwer, Zniesienie Ministerstwa Cyfryzacji., OpenLEX [dostęp 2020-10-11] (pol.).
 22. Wolters Kluwer, Zniesienie Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej., OpenLEX [dostęp 2020-10-11] (pol.).
 23. Były minister środowiska Michał Woś powołany na wiceministra sprawiedliwości, PolskieRadio24.pl [dostęp 2020-10-12].
 24. Premier przyjął dymisję wiceministra rozwoju Roberta Nowickiego, www.gazetaprawna.pl [dostęp 2020-10-11].
 25. l, Iwona Michałek wiceministrem od pracy w nowym resorcie, Prawo.pl, 12 października 2020 [dostęp 2020-10-12] (pol.).
 26. Wiceminister Paweł Lewandowski odszedł z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego - społeczeństwo, wnp.pl [dostęp 2020-10-12] (pol.).
 27. MRPiT: Premier przyjął dymisję wiceministra rozwoju Krzysztofa Mazura - finanse, wnp.pl [dostęp 2020-10-12] (pol.).
 28. Anna Kornecka wiceministrem w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii - finanse, wnp.pl [dostęp 2020-11-02] (pol.).
 29. Pierwsza decyzja nowej minister rodziny. Powołała prezesa PFRON. businessinsider.com.pl, 15 listopada 2019. [dostęp 2019-11-15].
 30. Zastępca Prezesa ARiMR - Maria Fajger, arimr.gov.pl/ [dostęp 2019-11-24] (pol.).
 31. Zastępca Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Artur Warzocha, krus.gov.pl [dostęp 2019-12-08].
 32. NFZ ma nowego wiceprezesa. nfz.gov.pl, 29 listopada 2019. [dostęp 2019-12-08].
 33. Zastępca Dyrektora Generalnego - Marcin Wroński. kowr.gov.pl, 3 grudnia 2019. [dostęp 2019-12-08].
 34. Zastępca prezesa NFZ ds. służb mundurowych odwołany. rynekzdrowia.pl, 4 grudnia 2019. [dostęp 2019-12-08].
 35. Nowy Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej, straz.gov.pl/ [dostęp 2019-12-07] (pol.).
 36. Zmiana w składzie KNF. knf.gov.pl, 9 grudnia 2019. [dostęp 2019-12-09].
 37. Zmiany w Kierownictwie. [dostęp 2020-01-28].
 38. Kierownictwo Służby Więziennej bez pułkownika Fedorowicza. infosecurity24.pl. [dostęp 2020-02-15].
 39. Bartłomiej Orzeł nowym wicedyrektorem Centralnego Ośrodka Sportu. torwar.cos.pl. [dostęp 2020-02-15].
 40. Minister Sprawiedliwości powołał nowego zastępcę Dyrektora Generalnego Służby Więziennej. gov.pl/web/sprawiedliwosc. [dostęp 2020-02-15].
 41. Pani dr hab. Lucyna Harc Zastępcą Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych. [dostęp 2020-02-29].
 42. Zastępca Dyrektora Generalnego - Sebastian Pieńkowski. kowr.gov.pl, 18 lutego 2020. [dostęp 2020-02-29].
 43. Premier powierzył obowiązki Szefa CBA płk. Andrzejowi Stróżnemu - Służby specjalne - Portal Gov.pl, Służby specjalne [dostęp 2020-02-19] (pol.).
 44. st. bryg. Arkadiusz Biskup odwołany ze stanowiska. remiza.com.pl/. [dostęp 2020-02-29].
 45. Nowa twarz w kierownictwie PSP. infosecurity24.pl/. [dostęp 2020-02-29].
 46. Bartłomiej Druziński Prezesem Krajowego Zasobu Nieruchomości. kzn.bip.gov.pl/, 19 marca 2020. [dostęp 2020-04-04].
 47. Premier powołał szefa CBA oraz zastępców szefa CBA i ABW, www.gazetaprawna.pl [dostęp 2020-05-20].
 48. Piotr Szostak: Sejm powołał nowego prezesa UKE. Kim jest Jacek Oko? Kiedy aukcja 5G?. wyborcza.pl, 18 września 2020. [dostęp 2020-10-18].
 49. Pozytywna opinia kandydatury płk. Huberta Dzierzęckiego na wiceszefa SWW - Defence24, www.defence24.pl [dostęp 2021-01-27].