Karol Marek Klimczak

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Karol Marek Klimczak
Kraj działania Hiszpania, Polska
Data i miejsce urodzenia 2 maja 1980
Łódź
doktor habilitowany nauk ekonomicznych
Specjalność: finanse i rachunkowość
Alma Mater Uniwersytet Łódzki
Nauczyciel akademicki
Uczelnia Uniwersytet Nawarry
Strona domowa

Karol Marek Klimczak (ur. 2 maja 1980) – polski ekonomista specjalizujący się w finansach przedsiębiorstw i rachunkowości, pracownik Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Nawarry w Pampelunie (Hiszpania). Posługuje się dwoma imionami (Karol Marek) ze względu na zbieżność nazwiska z Karolem Kilmczakiem, prezesem zarządu znanego klubu piłkarskiego. Jego prace naukowe koncentrują się na problematyce komunikacji między spółkami a inwestorami na regulowanych rynkach kapitałowych. W badaniach wykorzystuje ekonometrię finansową i metody statystyczne.

Życiorys[edytuj | edytuj kod]

Karierę akademicką rozpoczął na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego, gdzie studiował Stosunki Międzynarodowe, a następnie rozpoczął studia doktoranckie pod kierunkiem Prof. Wiesława Dębskiego. W 2007 roku obronił rozprawę doktorską pt. „Zarządzanie ryzykiem finansowym w polskich przedsiębiorstwach działających w otoczeniu międzynarodowym”[1]. W rozprawie widoczne są zainteresowania badawcze, które kontynuował w kolejnych publikacjach: przedsiębiorstwo jako obiekt badania, teoria ekonomii finansowej, rynek międzynarodowy, analiza informacji publikowanych przez przedsiębiorstwa, zastosowanie metod statystycznych i ekonometrycznych. Wyniki badań opublikował w międzynarodowym czasopiśmie, The Journal of Risk Finance[2]. Po uzyskaniu stopnia doktora objął stanowisko adiunkta na prywatnej uczelni, Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, w Katedrze Rachunkowości kierowanej przez prof. Dorotę Dobiję, gdzie specjalizował się w tematyce sprawozdawczości spółek giełdowych i prowadził zajęcia w języku angielskim. W 2014 roku opublikował monografię pt. „Wycena akcji a sprawozdawczość finansowa”[3], która stanowiła podstawę do uzyskania habilitacji w 2016 roku[4]. Po uzyskaniu stopnia doktora habilitowanego podjął pracę na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Nawarry w Pampelunie. W 2017 roku opublikował monografię dotyczącą komunikacji na polskim rynku kapitałowym[5].

Zainteresowania badawcze[edytuj | edytuj kod]

Prowadzi badania z zakresu finansów przedsiębiorstw i sprawozdawczości (rachunkowości) finansowej. Przedmiotem jego badań są spółki, których akcje są notowane na giełdach (regulowanych rynkach kapitałowych), szczególnie na rynku polskim i rynkach rozwijających się. Jego wczesne publikacje dotyczyły zarządzania ryzykiem finansowym i operacyjnym. Późniejsze publikacje koncentrują się na sprawozdaniach finansowych spółek giełdowych i Międzynarodowych Standardach Sprawozdawczości Finansowej. W badaniach posługuje się teoriami wyceny przedsiębiorstw, zaproponował zastosowanie modelu zysku rezydualnego w kontekście polskiego rynku kapitałowego. Od 2015 roku jego publikacje zwracają się w stronę szerzej rozumianej komunikacji na rynku kapitałowym.

Wybrane publikacje[edytuj | edytuj kod]

 • Klimczak, K. M. (2008). Corporate hedging and risk management theory: evidence from Polish listed companies. The Journal of Risk Finance, 9(1), 20–39. https://doi.org/10.1108/15265940810842393
 • Klimczak, K. M. (2009). Wdrażanie zarządzania ryzykiem w jednostkach sektora finansów publicznych. Przegląd Organizacji, (5), 23–26.
 • Dobija, D., & Klimczak, K. M. (2010). Development of accounting in Poland: Market efficiency and the value relevance of reported earnings. The International Journal of Accounting, 45(3), 356–374. https://doi.org/10.1016/j.intacc.2010.06.010
 • Dobija, D., Klimczak, K. M., Roztocki, N., & Weistroffer, H. R. (2012). Information technology investment announcements and market value in transition economies: Evidence from Warsaw Stock Exchange. The Journal of Strategic Information Systems, 21(4), 308–319. https://doi.org/10.1016/j.jsis.2012.07.003
 • Dobija, D., & Koładkiewicz, I. (2010). Ład korporacyjny. Podręcznik akademicki. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
 • Klimczak, K., & Pikos, A. (2010). Percepcja ryzyka a kontrola zarządcza w sektorze publicznym. Przegląd Organizacji, (12), 27–30.
 • Dobija, D., Koładkiewicz, I., Klimczak, K. M., & Cieślak, I. (2011). Komitety rad nadzorczych. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
 • Klimczak, K. (2011). Market reaction to mandatory IFRS adoption: evidence from Poland. Accounting & Management Information Systems / Contabilitate Si Informatica de Gestiune, 10(2), 228–248.
 • Klimczak, K. M., & Zarzycka, E. (2011). Metody wyceny rozchodu zapasów z perspektywy normatywnej i pozytywnej teorii rachunkowości – przypadek PKN Orlen. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 64(120), 163–178.
 • Breen, E., Clearfield, A., & Klimczak, K. M. (2012). ICGN corporate risk oversight guidelines: The role of the board and institutional shareholders. Journal of Risk Management in Financial Institutions, 5(2), 115–127.
 • Klimczak, K. M. (2013). Struktura autoregresyjna zysku rezydualnego spółek z Polski, Niemiec i Francji. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego We Wrocławiu, (323), 112–119.
 • Klimczak, K. M. (2013). Symulacja finansowa spółki za pomocą modelu zysku rezydualnego. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 59(760), 167–176.
 • Klimczak, K. M. (2013). Wpływ cech spółki na mnożniki wyceny w modelu zysku rezydualnego. Zarządzanie i Finanse, 11(2/4), 267–278.
 • Klimczak, K. M., & Szafrański, G. (2013). Coincident and Forecast Relevance of Accounting Numbers. Accounting Research Journal, 26(3), 239–255.
 • Pikos, A., & Klimczak, K. M. (2013). Risk-based management control in the public sector in Poland. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, (72), 63–77.
 • K.M. Klimczak: Wycena akcji a sprawozdawczość finansowa. Warszawa: Poltext, 2014. ISBN 978-83-7561-470-1.
 • Fijałkowska, D., Klimczak, K. M., & Pauka, M. (2015). Nadmierny optymizm w listach do akcjonariuszy wybranych spółek GPW w Warszawie. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse. Rynki Finansowe. Ubezpieczenia, 74(1), 35–45.
 • Klimczak, K. M., Dynel, M., & Pikos, A. (2016). Goodwill Impairment Test Disclosures under Uncertainty. Journal of Accounting and Management Information Systems, 15(4), 639–660.
 • Hadro, D., Klimczak, K. M., & Pauka, M. (2017). Impression Management in Letters to Shareholders: Evidence from Poland. Accounting in Europe, 14(3), 305–330. https://doi.org/10.1080/17449480.2017.1378428
 • Klimczak, K. M., Dynel, M., & Pikos, A. (2017). Corporate financial communication in Poland. Kraków ; Legionowo: edu-Libri.
 • Klimczak, K. M., & Krasodomska, J. (2017). The Role and Current Status of IFRS in the Completion of National Accounting Rules – Evidence from Poland. Accounting in Europe, 14(1–2), 158–163. https://doi.org/10.1080/17449480.2017.1302596
 • Klimczak, K. M., Staniec, I., Machowiak, W., & Shachmurove, Y. (2017). Collaboration and collaboration risk in small and middle-size technological companies. LogForum, 13(2), 221–235. http://dx.doi.org/10.17270/J.LOG.2017.2.9

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. Zarządzanie ryzykiem finansowym w polskich przedsiębiorstwach działających w otoczeniu międzynarodowym w bazie „Prace badawcze” portalu Nauka Polska (OPI).
 2. Klimczak, K. M. (2008). Corporate hedging and risk management theory: evidence from Polish listed companies. The Journal of Risk Finance, 9(1), 20–39. https://doi.org/10.1108/15265940810842393.
 3. K.M. Klimczak: Wycena akcji a sprawozdawczość finansowa. Warszawa: Poltext, 2014. ISBN 978-83-7561-470-1.
 4. Wycena akcji a sprawozdawczość finansowa w bazie „Prace badawcze” portalu Nauka Polska (OPI).
 5. K.M. Klimczak: Corporate financial communication in Poland. Legionowo: Edu-libri, 2017, s. 53. ISBN 978-83-65648-01-3.

Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]