Kościół Chrześcijańskokatolicki w Szwajcarii

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Kościół Chrześcijańskokatolicki w Szwajcarii
Ilustracja
Klasyfikacja systematyczna wyznania
Chrześcijaństwo
 └ Katolicyzm
   └ Starokatolicyzm
Ustrój kościelny Ustrój Episkopalno-Synodalny
Zwierzchnik
• tytuł zwierzchnika
Harald Rein
Biskup-Zwierzchnik Kościoła
Zasięg geograficzny Szwajcaria
Członkostwo Unia Utrechcka Kościołów Starokatolickich, Światowa Rada Kościołów, Konferencja Kościołów Europejskich, Rada Kościołów Chrześcijańskich w Szwajcarii
Strona internetowa
Starokatolicyzm
Ichthys symbol old cath.svg
Krzyż łaciński i Ichthys
 PortalKategoria

Kościół Chrześcijańskokatolicki w Szwajcarii (de: Christkatholische Kirche der Schweiz) – kościół starokatolicki, będący członkiem Unii Utrechckiej Kościołów Starokatolickich. Kościół należy również do Światowej Rady Kościołów, Konferencji Kościołów Europejskich oraz Rady Kościołów Chrześcijańskich w Szwajcarii. Organem prasowym wspólnoty jest "Christkatholisches Kirchenblatt." Zwierzchnikiem Kościoła jest bp dr Harald Rein.

Historia[edytuj | edytuj kod]

Kościół został założony 1 grudnia 1872 w Olten (Szwajcaria), podczas wiecu katolików szwajcarskich domagających się własnej organizacji Kościelnej. Twórcami Kościoła byli: Walter Munzinger i Eduard Herzog. Pierwsze parafie chrześcijańskokatolickie powstały w Starrkirch, Olsberg, Olten, Trimbach i Zurychu. W dniach 12-14 września 1873 r. w Konstancji odbywał się Kongres Starokatolików. Pierwszy synod Kościoła odbył się 14 czerwca 1875 w Olten. Uchwalono na nim konstytucję Kościoła i regulaminy.

Przyjęta wtedy Konstytucja Kościoła Chrześcijańskokatolickiego w Szwajcarii głosiła:

  • Synod, w skład którego wchodzą wszyscy duchowni oraz wybrani przez parafię delegaci świeccy (od 1954 roku mężczyźni i kobiety), jest „najwyższym i decydującym organem Kościoła". Na nim spoczywa troska o jedność życia kościelnego. On ustala powszechne zasady dotyczące kultu i dyscypliny, nie posiadając jednak własnych uprawnień w sprawach wiary. Obradom Synodu przewodniczy w dwuletniej kadencji na przemian osoba duchowna lub świecka.
  • Rada Synodalna, która – włączając w to biskupa – składa się z czterech duchownych i pięciu świeckich, i której przewodniczący jest osoba świecką, jest „doradczą, wykonawczą i administracyjną władzą wspólnoty kościelnej".
  • Biskup ma „w granicach określonych przez konstytucję wszystkie prawa i obowiązki, które zgodnie z poglądami chrześcijańskokatolickimi przysługują episkopatowi lub które zostały na niego przeniesione przez Synod narodowy". Oznacza to, iż biskup posiada biskupią władzę nauczania i władzę święceń w tradycyjnym katolickim zakresie, dzieląc jednocześnie władzę dyscyplinarną z Synodem i Radą Synodalną.
  • Wyboru proboszczów dokonuje się zgodnie z istniejącymi ustawami państwowymi i zarządzeniami kościelnymi.

Na drugim Synodzie Kościoła który odbył się 7 czerwca 1876 roku w Olten dokonano wyboru pierwszego biskupa Kościoła, którym został Eduard Herzog. Sakrę biskupią otrzymał on 18 września 1876 r. z rąk niemieckiego biskupa starokatolickiego, Josefa Huberta Reinkensa, w Rheinfelden. 28 kwietnia 1876 r. władze szwajcarskie udzieliły formalnego zezwolenia na utworzenie Chrześcijańskokatolickiego Biskupstwa w Szwajcarii. 24 września 1889 Kościół podczas Konwencji Utrechckiej wraz z kościołami starokatolickimi Niemiec i Holandii utworzył Unię Utrechcką.

W 1876 r. na terenie Szwajcarii było 73 000 starokatolików, obecnie ich liczba wynosi ok. 14 000 wiernych i obejmuje 33 parafii. Kościół posiada wielu profesorów teologii pracujących na Chrześcijańskokatolickim Wydziale Teologicznym w Bernie, zorganizował też wiele stowarzyszeń, m.in.: Szwajcarskie Stowarzyszenie do spraw Diaspory, Związek Chórów, Związek Stowarzyszeń kobiecych, Stowarzyszenie Mężczyzn, Młodzież Chrześcijańskokatolicką. Wydaje także czasopisma: Międzynarodowe Czasopismo Kościelne" ( IKZ), "Kościelna Gazeta Chrześcijańskokatolicka" ("Chriskatholische Kirchenblatt", "Obecność Chrześcijańskokatolicka" ("Presence Catholique-chretienne" , dla Szwajcarii francuskojęzycznej, "Rocznik Kościoła Chrześcijańskokatolickiego Szwajcarii" ("Jahrbuch der Christkatholischen Kirche der Schweitz"). Prowadzi ożywioną działalność liturgiczną wśród wiernych. Jest członkiem-założycielem Unii Utrechckiej Kościołów Starokatolickich.

Biskupi Kościoła Chrześcijańskokatolickiego w Szwajcarii[edytuj | edytuj kod]

Zwierzchnicy Kościoła Chrześcijańskokatolickiego w Szwajcarii na przestrzeni lat:

Nauka Kościoła Chrześcijańskokatolickiego w Szwajcarii[edytuj | edytuj kod]

Doktryna Starokatolicka opiera się na nauce niepodzielonego Kościoła Powszechnego pierwszych wieków, ujętej w ustaleniach Soborów Ekumenicznych. Starokatolicy najwyższą cześć oddają Bogu, wyznają wiarę w realną obecność ciała i krwi pańskiej w Eucharystii, zaś komunia jest udzielana pod dwiema postaciami: chleba i wina. Eucharystia nie jest w starokatolicyzmie powtórzeniem ofiary Chrystusa, a jej upamiętnieniem czy też uobecnieniem. W starokatolicyzmie istnieje również kult Maryi Panny, jednak odrzucany jest dogmat o jej Niepokalanym Poczęciu i Wniebowzięciu, zniesione zostały dogmaty przyjęte przez Kościół zachodni po rozłamie z Kościołem wschodnim. Starokatolicy oddają cześć także aniołom, apostołom, męczennikom i świętym. Kościół umożliwia spowiedź w konfesjonale, ale wiernym odpuszcza się grzechy także w trakcie mszy podczas spowiedzi powszechnej. Kościoły starokatolickie nie uznają nieomylności i władzy papieży. Liturgia celebrowana jest w języku niemieckim, bądź francuskim.

Duchowni[edytuj | edytuj kod]

Obecnie Kościół liczy 44 księży w 33 parafiach. Duchownym Kościoła starokatolickiego może być mężczyzna, który ukończył wyższe studia teologiczne na uniwersytecie oraz Seminarium Duchowne i zdał Egzamin Kościelny dopuszczający do święceń. Biskupem w Kościele starokatolickim może być kapłan wybrany przez Synod Ogólnokrajowy, konsekrowany przez przynajmniej trzech biskupów – członków Międzynarodowej Konferencji Biskupów Starokatolickich Unii Utrechckiej. Kapłanów nie obowiązuje celibat. W Kościele obowiązują stroje liturgiczne podobne jak w Kościele rzymskokatolickim.

Administracja[edytuj | edytuj kod]

Liturgia Kościoła Chrześcijańskokatolickiego w Szwajcarii sprawowana jest w 33. parafiach:

Zobacz też[edytuj | edytuj kod]

Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]