Komenda Rejonu Uzupełnień Bielsko

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Komenda Rejonu Uzupełnień Bielsko na Śląsku
Powiatowa Komenda Uzupełnień
Bielsko na Śląsku
Historia
Państwo  II Rzeczpospolita
Rozformowanie 1939
Tradycje
Rodowód PKU Biała-Bielsko[1]
PKU Bielsko
PKU Bielsko na Śląsku
Działania zbrojne
kampania wrześniowa
Organizacja
Dyslokacja Bielsko
Podległość DOK V
Skład PKU typ IV
Komendy rejonów uzupełnień OK V

Komenda Rejonu Uzupełnień Bielsko na Śląsku (KRU Bielsko n/Śl.) – organ wojskowy właściwy w sprawach uzupełnień Sił Zbrojnych II Rzeczypospolitej i administracji rezerw w powierzonym mu rejonie[2].

Historia komendy[edytuj | edytuj kod]

PKU Biała-Bielsko administrowała powiatami: bielskim, bialskim, cieszyńskim i żywieckim[3][4][5].

Z dniem 1 października 1927 roku minister spraw wojskowych zmienił nazwę PKU Biała-Bielsko na PKU Bielsko oraz skład jej okręgu poborowego. Z okręgu zostały wyłączone powiaty bialski i żywiecki, i podporządkowane nowo utworzonej PKU Żywiec[6].

22 grudnia 1928 roku minister spraw wojskowych zmienił nazwę PKU Bielsko na PKU Bielsko na Śląsku[7].

W marcu 1930 roku PKU Bielsko na Śląsku nadal podlegała Dowództwu Okręgu Korpusu Nr V i wciąż administrowała powiatami: bielskim i cieszyńskim[8]. W grudniu tego roku PKU Bielsko na Śląsku posiadała skład osobowy typu IV[9].

31 lipca 1931 roku gen. dyw. Kazimierz Fabrycy, w zastępstwie ministra spraw wojskowych, rozkazem B. Og. Org. 4031 Org. wprowadził zmiany w organizacji służby poborowej na stopie pokojowej. Zmiany te polegały między innymi na zamianie stanowisk oficerów administracji w PKU na stanowiska oficerów broni (piechoty) oraz zmniejszeniu składu osobowego PKU typ I–IV o jednego oficera i zwiększeniu o jednego urzędnika II kategorii. Liczba szeregowych zawodowych i niezawodowych oraz urzędników III kategorii i niższych funkcjonariuszy pozostała bez zmian[10].

1 lipca 1938 roku weszła w życie nowa organizacja służby uzupełnień, zgodnie z którą dotychczasowa PKU Bielsko na Śląsku została przemianowana na Komendę Rejonu Uzupełnień Bielsko na Śląsku przy czym nazwa ta zaczęła obowiązywać 1 września 1938 roku[11], z chwilą wejścia w życie ustawy z dnia 9 kwietnia 1938 roku o powszechnym obowiązku wojskowym[12]. Obok wspomnianej ustawy i rozporządzeń wykonawczych do niej, działalność KRU Bielsko na Śląsku normowały przepisy służbowe MSWojsk. D.D.O. L. 500/Org. Tjn. Organizacja służby uzupełnień na stopie pokojowej z 13 czerwca 1938 roku. Zgodnie z tymi przepisami komenda rejonu uzupełnień była organem wykonawczym służby uzupełnień[13].

Komendant rejonu uzupełnień w sprawach dotyczących uzupełnień Sił Zbrojnych i administracji rezerw podlegał bezpośrednio dowódcy Okręgu Korpusu Nr V, który był okręgowym organem kierowniczym służby uzupełnień[14].

Z końcem 1938 roku została rozwiązana KRU Żywiec, a w jej miejsce utworzona KRU Cieszyn[15]. Administrowane dotychczas przez KRU Żywiec powiaty bialski i żywiecki zostały podporządkowane KRU Bielsko na Śląsku, natomiast powiat cieszyński podporządkowany KRU Cieszyn[16].

W lutym 1939 roku rejon uzupełnień obejmował miasto Bielsko oraz powiaty: bielski, bialski i żywiecki[17].

Obsada personalna[edytuj | edytuj kod]

Poniżej przedstawiono wykaz oficerów zajmujących stanowisko komendanta Powiatowej Komendy Uzupełnień i komendanta rejonu uzupełnień oraz wykaz osób funkcyjnych (oficerów i urzędników wojskowych) pełniących służbę w PKU Bielsko oraz PKU i KRU Bielsko na Śląsku, z uwzględnieniem najważniejszych zmian organizacyjnych przeprowadzonych w 1926 i 1938 roku.

Komendanci
 • ppłk piech. Aleksander II Zawadzki (1923[3][4] – II 1927 → stan spoczynku z dniem 30 IV 1927[18])
 • mjr piech. Erwin Pallas (VI 1927[19] – II 1929 → dyspozycja dowódcy OK V[20][21])
 • ppłk piech. Józef Sitko (III 1929 – 31 VIII 1935 → stan spoczynku)
 • mjr piech. Edward Jan Grabowski (VIII 1935[22] – 1939)
Obsada pozostałych stanowisk funkcyjnych PKU w latach 1921–1925[3][23]
 • I referent – kpt. piech. Leonard Macura (1923 – 1924)
 • II referent
  • por. kanc. Adolf Prover (do 1 XII 1924 → OE Biała)
  • por. / kpt. kanc. Alfred Bernard Farny (od 1 XII 1924[24])
 • referent inwalidzki
  • urzędnik wojsk. XI rangi Antoni Hrycykiewicz (do XI 1922 → OE Chrzanów PKU Wadowice[25])
  • urzędnik wojsk. XI rangi Jan Olejak (od XI 1922[25])
  • urzędnik wojsk. XI rangi Adolf Weiss (od 23 V 1923[26])
  • por. san. / por. kanc. Oswald Jan Urbanke (od II 1924[27][28])
 • oficer instrukcyjny
  • por. piech. Marcin Wyród-Przyborowski (1922[29] – 1 IV 1923[30] → odkomenderowany do DOK V – Rez. P. R. na Górnym Śląsku)
  • kpt. piech. Józef Martinek (od IV 1924[31])
 • oficer ewidencyjny Bielsko
  • urzędnik wojsk. X rangi Rudolf Rzeźniczek (od I 1923[32])
  • ppor. rez. piech. powoł. do sł. czyn. Władysław III Lipski (od 1 I 1925[33])
 • oficer ewidencyjny Biała
  • por. adm. san. Alfred Bernard Farny (1 XII 1923[34] – 1 XII 1924 → II referent)
  • por. kanc. Adolf Prover (od 1 XII 1924[24])
 • oficer ewidencyjny Cieszyn – por. kanc. Franciszek Giergiel (do II 1926 → referent inwalidzki w PKU Grudziądz[35])
 • oficer ewidencyjny Żywiec
  • ppor. rez. piech. powoł. do sł. czyn. Władysław III Lipski (1 XII 1924[36] – 1 I 1925 → OE Bielsko)
  • chor. Marian Madziuk[a] (od III 1925)
Obsada personalna PKU w lutym 1926 roku[38]
 • komendant – ppłk piech. Aleksander II Zawadzki
 • kierownik I referatu administracji rezerw – kpt. kanc. Józef Władysław Albiński
 • kierownik II referatu poborowego – kpt. kanc. Alfred Bernard Farny (II 1926 – XII 1929[39] → kierownik I referatu PKU Inowrocław)
 • referent – por. kanc. Władysław III Lipski
 • referent inwalidzki – por. kanc. Oswald Jan Urbanke (do IV 1929[40][41])
Obsada personalna PKU w 1932 roku[42]
 • komendant – ppłk piech. Józef Sitko
 • kierownik I referatu administracji rezerw – kpt. piech. Dominik Michał Binder (do 31 VIII 1935 → stan spoczynku[43])
 • kierownik II referatu poborowego – kpt. kanc. / sap. Józef Władysław Albiński[b] (do 30 VI 1934)
Obsada personalna RKU w marcu 1939 roku[46][c]
 • komendant – mjr piech. Edward Jan Grabowski
 • kierownik I referatu ewidencji – kpt. adm. (piech.) Stanisław Skwara
 • kierownik II referatu uzupełnień – kpt. adm. (piech.) Henryk Moczyński
 • w dyspozycji dowódcy OK V – mjr piech. Jan Kłoś[d]

Uwagi[edytuj | edytuj kod]

 1. Urzędnik wojskowy Marian Madziuk został mianowany z dniem 1 stycznia 1925 roku chorążym zawodowym w piechocie, wcielony do 3 psp i przydzielony do PKU Biała Bielsko na stanowisko oficera ewidencyjnego powiatu żywieckiego[37].
 2. Kpt. Józef Władysław Albiński ur. 13 lutego 1888 roku. W marcu 1934 roku został przeniesiony z korpusu oficerów administracji do korpusu oficerów inżynierii i saperów z pozostawieniem na dotychczasowym stanowisku w PKU Bielsko n/Ś.[44]. Z dniem 30 czerwca 1934 roku przeniesiony został w stan spoczynku[45].
 3. Wykaz zawiera obsadę jednostki według stanu bezpośrednio przed rozpoczęciem mobilizacji pierwszych oddziałów Wojska Polskiego w dniu 23 marca 1939 roku, ale już po przeprowadzeniu ostatnich awansów ogłoszonych z datą 19 marca 1939 roku[47].
 4. Mjr piech. Jan Kłoś (ur. 18 maja 1896 roku) był odznaczony Krzyżem Srebrnym Orderu Virtuti Militari (13 kwietnia 1921 roku) i Krzyżem Walecznych. W czasie I wojny światowej walczył w szeregach armii niemieckiej, awansując w niej do stopnia sierżanta. Następnie wziął udział w powstaniu wielkopolskim. 25 kwietnia 1919 roku został mianowany podporucznikiem piechoty. 27 stycznia 1930 roku został mianowany majorem ze starszeństwem z 1 stycznia 1930 roku i 76. lokatą w korpusie oficerów piechoty[48]. W marcu 1930 roku został przeniesiony z KOP do 25 pp w Piotrkowie na stanowisko kwatermistrza[49]. W listopadzie 1933 roku został przesunięty na stanowisko dowódcy batalionu[50]. W sierpniu 1935 roku został przydzielony do PKU Żywiec na stanowisko komendanta. W marcu 1939 roku pozostawał w dyspozycji dowódcy Okręgu Korpusu Nr V[51].

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. Almanach oficerski 1923/24 ↓, s. 36.
 2. Dz.U. z 1939 r. nr 20, poz. 131.
 3. a b c Rocznik Oficerski 1923 ↓, s. 1459.
 4. a b Rocznik Oficerski 1924 ↓, s. 1327.
 5. Dz.U. z 1925 r. nr 37, poz. 252.
 6. Dz. Rozk. MSWojsk. Nr 28 z 14 października 1927 roku, poz. 350.
 7. Dz.Rozk. MSWojsk. Nr 36 z 22 grudnia 1928 roku, poz. 401.
 8. Dz.U. z 1930 r. nr 31, poz. 270.
 9. Dz. Rozk. MSWojsk. Nr 40 z 23 grudnia 1930 roku, poz. 471.
 10. Dz. Rozk. MSWojsk. Nr 23 z 31 lipca 1931 roku, poz. 290.
 11. Jarno 2001 ↓, s. 173.
 12. Dz.U. z 1938 r. nr 25, poz. 220.
 13. Historia WKU Suwałki ↓.
 14. Dz.U. z 1939 r. nr 20, poz. 131.
 15. Rybka i Stepan 2010 ↓, s. 796.
 16. Dz.U. z 1939 r. nr 20, poz. 131.
 17. Dz.U. z 1939 r. nr 20, poz. 131.
 18. Dz. Pers. MSWojsk. ↓, Nr 5 z 5 lutego 1927 roku, s. 38, 44.
 19. Dz. Pers. MSWojsk. ↓, Nr 16 z 11 czerwca 1927 roku, s. 167.
 20. Dz. Pers. MSWojsk. ↓, Nr 4 z 14 lutego 1929 roku, s. 77.
 21. Dz. Pers. MSWojsk. ↓, Nr 11 z 6 lipca 1929 roku, s. 216. Z dniem 31 sierpnia 1929 roku został przeniesiony w stan spoczynku.
 22. Dz. Pers. MSWojsk. ↓, Nr 11 z 31 sierpnia 1935 roku, s. 96.
 23. Rocznik Oficerski 1924 ↓, s. 1045, 1327.
 24. a b Dz. Pers. MSWojsk. ↓, Nr 127 z 4 grudnia 1924 roku, s. 716.
 25. a b Dz. Pers. MSWojsk. ↓, Nr 44 z 18 listopada 1922 roku, s. 834.
 26. Dz. Pers. MSWojsk. ↓, Nr 36 z 5 czerwca 1923 roku, s. 379, przydzielony z PKU Kraków Miasto.
 27. Dz. Pers. MSWojsk. ↓, Nr 18 z 26 lutego 1924 roku, s. 86, przydzielony z Zakładu Leczniczo-Szkolnego dla inwalidów w Krakowie.
 28. Dz. Pers. MSWojsk. ↓, Nr 36 z 27 marca 1925 roku, s. 172, por. san. Oswald Jan Urbanke został przeniesiony z korpusu oficerów sanitarnych, dział sanitarny administracji, do korpusu oficerów administracji, dział kancelaryjny, z pozostawieniem na dotychczasowym stanowisku w PKU Biała Bielsko.
 29. Obóz przysposobienia rezerw w Rostoce. „Polska Zbrojna”. 237, s. 2, 1922-09-01. Warszawa. .
 30. Dz. Pers. MSWojsk. ↓, Nr 19 z 30 marca 1923 roku, s. 226.
 31. Dz. Pers. MSWojsk. ↓, Nr 42 z 29 kwietnia 1924 roku, s. 244.
 32. Dz. Pers. MSWojsk. ↓, Nr 5 z 20 stycznia 1923 roku, s. 55.
 33. Dz. Pers. MSWojsk. ↓, Nr 132 z 20 grudnia 1924 roku, s. 749, przesunięty ze stanowiska oficera ewidencyjnego Żywiec.
 34. Dz. Pers. MSWojsk. ↓, Nr 74 z 26 listopada 1923 roku, s. 689.
 35. Dz. Pers. MSWojsk. ↓, Dodatek do Nr 9 z 4 lutego 1926 roku, s. 4.
 36. Dz. Pers. MSWojsk. ↓, Nr 117 z 1 listopada 1924 roku, s. 653, zatwierdzony na stanowisku OE Żywiec.
 37. Dz. Pers. MSWojsk. ↓, Nr 34 z 24 marca 1925 roku, s. 162.
 38. Dz. Pers. MSWojsk. ↓, Dodatek do Nr 9 z 4 lutego 1926 roku, s. 13.
 39. Dz. Pers. MSWojsk. ↓, Nr 20 z 23 grudnia 1929 roku, s. 398.
 40. Dz. Pers. MSWojsk. ↓, Nr 9 z 27 kwietnia 1929 roku, s. 114, zwolniony z zajmowanego stanowiska z równoczesnym przydziałem do dyspozycji Ministra Pracy i Opieki Społecznej, do dnia 31 marca 1930 roku.
 41. Dz. Pers. MSWojsk. ↓, Nr 9 z 14 maja 1930 roku, s. 148, por. kanc. Oswald Jan Urbanke z dniem 31 maja 1930 roku został przeniesiony w stan spoczynku.
 42. Rocznik Oficerski 1932 ↓, s. 510.
 43. Dz. Pers. MSWojsk. ↓, Nr 10 z 4 lipca 1935 roku, s. 86.
 44. Dz. Pers. MSWojsk. ↓, Nr 7 z 12 marca 1934 roku, s. 88.
 45. Dz. Pers. MSWojsk. ↓, Nr 11 z 7 czerwca 1934 roku, s. 144.
 46. Rocznik oficerski 1939 ↓, s. 844.
 47. Rocznik oficerski 1939 ↓, s. VI.
 48. Dz. Pers. MSWojsk. ↓, Nr 2 z 28 stycznia 1930 roku, s. 24.
 49. Dz. Pers. MSWojsk. ↓, Nr 8 z 31 marca 1930 roku, s. 119.
 50. Dz. Pers. MSWojsk. ↓, Nr 2 z 26 stycznia 1934 roku, s. 6.
 51. Rocznik oficerski 1939 ↓, s. 22, 518.

Bibliografia[edytuj | edytuj kod]