Komenda Rejonu Uzupełnień Pińsk

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Komenda Rejonu Uzupełnień
Pińsk

Powiatowa Komenda Uzupełnień
Pińsk
Historia
Państwo  II Rzeczpospolita
Sformowanie 1921
Rozformowanie 1939
Tradycje
Rodowód PKU Pińsk
Działania zbrojne
kampania wrześniowa
Organizacja
Dyslokacja Pińsk
Podległość DOK IX
Skład PKU typ II
Komendy rejonów uzupełnień OK IX

Komenda Rejonu Uzupełnień Pińsk (KRU Pińsk) – organ wojskowy właściwy w sprawach uzupełnień Sił Zbrojnych II Rzeczypospolitej i administracji rezerw w powierzonym mu rejonie[1].

Historia komendy[edytuj | edytuj kod]

W 1921 roku na terenie Okręgu Korpusu Nr IX została utworzona Powiatowa Komenda Uzupełnień Pińsk. Okręg poborowy PKU Pińsk obejmował powiaty: piński i drohicki[2][3].

W marcu 1930 roku PKU Pińsk nadal podlegała Dowództwu Okręgu Korpusu Nr IX i administrowała powiatami: pińskim i drohickim[4]. W grudniu tego roku PKU Pińsk posiadała skład osobowy typ II[5].

31 lipca 1931 roku gen. dyw. Kazimierz Fabrycy, w zastępstwie ministra spraw wojskowych, rozkazem B. Og. Org. 4031 Org. wprowadził zmiany w organizacji służby poborowej na stopie pokojowej. Zmiany te polegały między innymi na zamianie stanowisk oficerów administracji w PKU na stanowiska oficerów broni (piechoty) oraz zmniejszeniu składu osobowego PKU typ I–IV o jednego oficera i zwiększeniu o jednego urzędnika II kategorii. Liczba szeregowych zawodowych i niezawodowych oraz urzędników III kategorii i niższych funkcjonariuszy pozostała bez zmian[6].

1 lipca 1938 roku weszła w życie nowa organizacja służby poborowej, zgodnie z którą dotychczasowa PKU Pińsk została przemianowana na Komendę Rejonu Uzupełnień Pińsk przy czym nazwa ta zaczęła obowiązywać 1 września 1938 roku[7], z chwilą wejścia w życie ustawy z dnia 9 kwietnia 1938 roku o powszechnym obowiązku wojskowym[8].

Komendant rejonu uzupełnień w sprawach dotyczących uzupełnień Sił Zbrojnych i administracji rezerw nadal podlegał bezpośrednio dowódcy OK IX. Rejon uzupełnień nie uległ zmianie i nadal obejmował powiaty: piński i drohicki[9].

Obsada personalna[edytuj | edytuj kod]

Komendanci
 • płk piech. Wandalin Doroszkiewicz (do 1 VIII 1922 → Rezerwa Oficerów Sztabowych DOK IX[10])
 • ppłk piech. Włodzimierz Mirosław Skrzyszewski (1923[11][12] – II 1927 → stan spoczynku z dniem 30 IV 1927[13])
 • mjr / ppłk piech. Antoni Olkowski[14] (II 1927[15] – III 1928 → dyspozycja dowódcy OK IX[16])
 • ppłk piech. Marceli Chybczyński (od III 1928[17])
 • mjr piech. Witold Zubkowski-Okołow[a] (I 1931[18][19] – 30 IV 1933 → stan spoczynku[20])
 • mjr piech. Emil Wiktor Schüller[21] (IV 1933[22] – III 1934 → dyspozycja dowódcy OK IX[23])
 • mjr piech. Rafał Krywko (VI 1934[24] – 30 VI 1935 → stan spoczynku)
 • mjr Bronisław Hieronim Joszt (VIII 1935[25] – 1939)
Obsada pozostałych stanowisk funkcyjnych PKU w latach 1921–1925[26][12]
 • I referent – mjr piech. Antoni Olkowski
 • II referent – urzędnik wojsk. XI rangi / por. kanc. Jan Groch
 • oficer instrukcyjny
  • por. rez. powoł. do sł. czyn. Jan Wielowiejski (XI 1922[27] – 1 IX 1923[28] → 40 pp)
  • por. piech. Mieczysław Olszański (XII 1923[29] – XI 1924 → referent osobowy w Oddziale Ogólnym Sztabu DOK II[30])
 • oficer ewidencyjny na powiat drohiczyński – urzędnik wojsk. XI rangi Jan Solipiwko (od 1 VI 1923[31])
 • oficer ewidencyjny na powiat piński – wakat
Obsada personalna PKU w lutym 1926 roku[32]
 • komendant – ppłk piech. Włodzimierz Mirosław Skrzyszewski
 • kierownik I referatu administracji rezerw – mjr. piech. Antoni Olkowski
 • kierownik II referatu poborowego – por. kanc. Jerzy Wodziński
 • referent – por. kanc. Jan Groch
Obsada personalna PKU w 1932 roku[33]
 • komendant – mjr piech. Witold Zubkowski-Okołow
 • kierownik I referatu administracji rezerw – kpt. piech. Józef Surski
 • kierownik II referatu poborowego – por. piech. Aleksander Jeśman
W grudniu 1932 roku ogłoszono przeniesienie porucznika Jeśmana do PKU Czortków oraz przydzielenie do PKU Pińsk kpt. piech. Bronisława Wilhelma Dominika Zaziemskiego z 33 pp[34].
Obsada personalna PKU w lipcu 1933 roku[35]
 • komendant – mjr piech. Emil Wiktor Schüller
 • kierownik I referatu administracji rezerw – kpt. piech. Józef Surski
 • kierownik II referatu poborowego – kpt. piech. Bronisław Wilhelm Dominik Zaziemski[36]
Z dniem 31 grudnia 1934 roku kapitan Surski został przeniesiony w stan spoczynku[37]. W 1938 roku kapitan Zaziemski został przeniesiony w stan spoczynku, a w 1940 roku został zamordowany w Charkowie[38].
Obsada personalna KRU w marcu 1939 roku[39][b]
 • komendant – mjr Bronisław Hieronim Joszt
 • kierownik I referatu ewidencji – kpt. adm. (piech.) Jan Tupikowski
 • kierownik II referatu uzupełnień – kpt. adm. (piech.) Ignacy Budkiewicz[41] †1940 Katyń[42]

Uwagi[edytuj | edytuj kod]

 1. Mjr Witold Zubkowski-Okołow w grudniu 1941 roku był komendantem Uzupełnień Nr 1 w Tockoje. Obsada personalna Polskich Sił Zbrojnych w ZSRR. W: A.XII.1/56/7 [on-line]. IPMS, grudzień 1941. [dostęp 2019-02-03].
 2. Wykaz zawiera obsadę jednostki według stanu bezpośrednio przed rozpoczęciem mobilizacji pierwszych oddziałów Wojska Polskiego w dniu 23 marca 1939, ale już po przeprowadzeniu ostatnich awansów ogłoszonych z datą 19 marca 1939[40].

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. Dz.U. z 1939 r. nr 20, poz. 131.
 2. Almanach oficerski 1923/24 ↓, s. 38.
 3. Dz.U. z 1925 r. nr 37, poz. 252.
 4. Dz.U. z 1930 r. nr 31, poz. 270.
 5. Dz. Rozk. MSWojsk. Nr 40 z 23 grudnia 1930 roku, poz. 471.
 6. Dz. Rozk. MSWojsk. Nr 23 z 31 lipca 1931 roku, poz. 290.
 7. Jarno 2001 ↓, s. 173.
 8. Dz.U. z 1938 r. nr 25, poz. 220.
 9. Dz.U. z 1939 r. nr 20, poz. 131.
 10. Dz. Pers. MSWojsk. ↓, Nr 29 z 26 sierpnia 1922 roku, s. 638.
 11. Rocznik Oficerski 1923 ↓, s. 1474.
 12. a b Rocznik Oficerski 1924 ↓, s. 1343.
 13. Dz. Pers. MSWojsk. ↓, Nr 5 z 5 lutego 1927 roku, s. 37, 44.
 14. Dz. Pers. MSWojsk. ↓, Nr 9 z 26 kwietnia 1928 roku, s. 185, sprostowano imię i wyznanie z Antoni wyznania rzymskokatolickiego na Antoni Karol wyznania ewangelicko-refomowanego.
 15. Dz. Pers. MSWojsk. ↓, Nr 8 z 28 lutego 1927 roku, s. 66.
 16. Dz. Pers. MSWojsk. ↓, Nr 8 z 21 marca 1928 roku, s. 74.
 17. Dz. Pers. MSWojsk. ↓, Nr 8 z 21 marca 1928 roku, s. 92.
 18. Dz. Pers. MSWojsk. ↓, Nr 1 z 28 stycznia 1931 roku, s. 12.
 19. Dz. Pers. MSWojsk. ↓, Nr 6 z 23 marca 1932 roku, s. 227, został zatwierdzony na stanowisku komendanta.
 20. Dz. Pers. MSWojsk. ↓, Nr 15 z 31 grudnia 1932 roku, s. 469.
 21. Dz. Pers. MSWojsk. ↓, Nr 2 z 26 stycznia 1934 roku, s. 25, sprostowano datę urodzenia i imiona majora Schüller z „Emil ur. 16 września 1891” na „Emil Wiktor ur. 14 września 1891”.
 22. Dz. Pers. MSWojsk. ↓, Nr 5 z 11 kwietnia 1933 roku, s. 82.
 23. Dz. Pers. MSWojsk. ↓, Nr 10 z 30 marca 1934 roku, s. 133.
 24. Dz. Pers. MSWojsk. ↓, Nr 11 z 7 czerwca 1934 roku, s. 159.
 25. Dz. Pers. MSWojsk. ↓, Nr 11 z 31 sierpnia 1935 roku, s. 97.
 26. Rocznik Oficerski 1923 ↓, s. 1474, 1557, 1567.
 27. Dz. Pers. MSWojsk. ↓, Nr 49 z 29 listopada 1922 roku, s. 868.
 28. Dz. Pers. MSWojsk. ↓, Nr 56 z 24 sierpnia 1923 roku, s. 523.
 29. Dz. Pers. MSWojsk. ↓, Nr 76 z 12 grudnia 1923 roku, s. 712, przydzielony z 84 pp w Pińsku.
 30. Dz. Pers. MSWojsk. ↓, Nr 122 z 18 listopada 1924 roku, s. 682.
 31. Dz. Pers. MSWojsk. ↓, Nr 19 z 30 marca 1923 roku, s. 225.
 32. Dz. Pers. MSWojsk. ↓, Dodatek do Nr 9 z 4 lutego 1926 roku, s. 18.
 33. Rocznik Oficerski 1932 ↓, s. 520.
 34. Dz. Pers. MSWojsk. ↓, Nr 13 z 9 grudnia 1932 roku, s. 418, 431.
 35. Lista starszeństwa 1933 ↓, s. 19, 39, 55.
 36. Dz. Pers. MSWojsk. ↓, Nr 2 z 26 stycznia 1934 roku, s. 33, sprostowano datę urodzenia i imiona kapitana Zaziemskiego z „Bronisław Wilhelm ur. 3 kwietnia 1890” na „Bronisław Wilhelm Dominik ur. 4 kwietnia 1890”.
 37. Dz. Pers. MSWojsk. ↓, Nr 14 z 22 grudnia 1934 roku, s. 251.
 38. Księga Cmentarna Charkowa 2003 ↓, s. 630.
 39. Rocznik oficerski 1939 ↓, s. 854.
 40. Rocznik oficerski 1939 ↓, s. VI.
 41. Dz. Pers. MSWojsk. ↓, Nr 2 z 26 stycznia 1934 roku, s. 37, sprostowano nazwisko i datę urodzenia kpt. Ignacego Butkiewicza z PKU Pińsk, z „Butkiewicz ur. 15 lutego 1895” na „Budkiewicz ur. 14 lutego 1895”.
 42. Księga Cmentarna Katynia 2000 ↓, s. 65, tu jako kpt. Ignacy Butkiewicz ur. 15 lutego 1895 roku.

Bibliografia[edytuj | edytuj kod]