Komenda Rejonu Uzupełnień Sieradz

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Komenda Rejonu Uzupełnień Sieradz
Powiatowa Komenda Uzupełnień
Sieradz
Historia
Państwo  II Rzeczpospolita
Rozformowanie 1939
Tradycje
Rodowód PKU Łask w Sieradzu[1]
PKU Sieradz
Działania zbrojne
kampania wrześniowa
Organizacja
Dyslokacja Sieradz
Podległość DOK IV
Skład PKU typ III
Komendy rejonów uzupełnień OK III

Komenda Rejonu Uzupełnień Sieradz (KRU Sieradz) – organ wojskowy właściwy w sprawach uzupełnień Sił Zbrojnych II Rzeczypospolitej i administracji rezerw w powierzonym mu rejonie[2].

Historia komendy[edytuj | edytuj kod]

Z dniem 1 października 1927 roku dotychczasowa PKU Łask w Sieradzu zmieniła nazwę na PKU Sieradz[3].

Z dniem 25 września 1928 roku z PKU Sieradz wydzielono powiat łaski, który oddano pod administrację nowo utworzonej PKU Łask[4][5]. Od tego czasu PKU Sieradz administrowała wyłącznie powiatem sieradzkim[6]. W grudniu 1930 roku komenda posiadała skład osobowy typ III[7].

31 lipca 1931 roku gen. dyw. Kazimierz Fabrycy, w zastępstwie ministra spraw wojskowych, rozkazem B. Og. Org. 4031 Org. wprowadził zmiany w organizacji służby poborowej na stopie pokojowej. Zmiany te polegały między innymi na zamianie stanowisk oficerów administracji w PKU na stanowiska oficerów broni (piechoty) oraz zmniejszeniu składu osobowego PKU typ I–IV o jednego oficera i zwiększeniu o jednego urzędnika II kategorii. Liczba szeregowych zawodowych i niezawodowych oraz urzędników III kategorii i niższych funkcjonariuszy pozostała bez zmian[8].

1 lipca 1938 roku weszła w życie nowa organizacja służby uzupełnień, zgodnie z którą dotychczasowa PKU Sieradz została przemianowana na Komendę Rejonu Uzupełnień Sieradz przy czym nazwa ta zaczęła obowiązywać 1 września 1938 roku[9], z chwilą wejścia w życie ustawy z dnia 9 kwietnia 1938 roku o powszechnym obowiązku wojskowym[10]. Obok wspomnianej ustawy i rozporządzeń wykonawczych do niej, działalność KRU Sieradz normowały przepisy służbowe MSWojsk. D.D.O. L. 500/Org. Tjn. Organizacja służby uzupełnień na stopie pokojowej z 13 czerwca 1938 roku. Zgodnie z tymi przepisami komenda rejonu uzupełnień była organem wykonawczym służby uzupełnień[11].

Komendant rejonu uzupełnień w sprawach dotyczących uzupełnień Sił Zbrojnych i administracji rezerw podlegał bezpośrednio dowódcy Okręgu Korpusu Nr IV, który był okręgowym organem kierowniczym służby uzupełnień. Rejon uzupełnień nie uległ zmianie i nadal obejmował powiat sieradzki[12].

Obsada personalna[edytuj | edytuj kod]

Poniżej przedstawiono wykaz oficerów zajmujących stanowisko komendanta Powiatowej Komendy Uzupełnień i komendanta rejonu uzupełnień oraz wykaz osób funkcyjnych (oficerów i urzędników wojskowych) pełniących służbę w PKU Łask w Sieradzu i PKU Sieradz oraz KRU Sieradz, z uwzględnieniem najważniejszych zmian organizacyjnych przeprowadzonych w latach 1926 i 1938.

Komendanci
 • ppłk piech. Wiktor Adam Rustocki (1921[13] – IX 1923 → Rezerwa Oficerów Sztabowych DOK V[14])
 • ppłk piech. Włodzimierz Krzyczkowski (IX 1923[14][15] – 1928[13])
 • ppłk piech. Władysław Sidziński (III 1929[16][17] – 1936[13])
 • mjr piech. Michał Ignacy Ciążyński[a] (1936[13] – 1939[22])
Obsada pozostałych stanowisk funkcyjnych PKU w latach 1921–1925[23][24]
 • I referent – kpt. piech. Feliks Bolesławski
 • II referent
  • urzędnik wojsk. XI rangi Antoni Markiewicz (do 1 VI 1923 → OE Częstochowa PKU Częstochowa[25])
  • urzędnik wojsk. XI rangi Włodzimierz I Wysoczański (1 VI 1923[25] – I 1924[26] → OE Łask)
  • por. piech. Henryk Bronisław Górak (I 1924[26] – II 1925[27] → 37 pp)
  • por. kanc. Michał Drabicki (II 1925 – II 1926 → kierownik II referatu)
 • referent – urzędnik wojsk. X rangi / kpt. nauk.-ośw. Anastazy Bielenin (do II 1925[28] → oficer oświatowy Wojskowego Więzienia Śledczego Nr IV)
 • oficer instrukcyjny – kpt. piech. Zygmunt Semerga (od XI 1924[29])
 • oficer ewidencyjny na powiat sieradzki
  • urzędnik wojsk. X rangi Mieczysław Ostrowski (do 1 VI 1923 → OE Łowicz PKU Skierniewice[25])
  • urzędnik wojsk. XI rangi / por. kanc. Michał Drabicki (VII 1923[30] – II 1925[31] → II referent)
  • chor. Leonard Skwirzyński (od IV 1925[32])
 • oficer ewidencyjny na powiat łaski
  • por. piech. Henryk Bronisław Górak (VIII 1923[33] – I 1924 → II referent)
  • urzędnik wojsk. XI rangi / por. kanc. Włodzimierz I Wysoczański (od I 1924)
Obsada pozostałych stanowisk funkcyjnych PKU w latach 1926–1938[34][35]
 • kierownik I referatu administracji rezerw i zastępca komendanta
  • mjr. kanc. Feliks Bolesławski (od II 1926)
  • kpt. piech. Michał Daniszewski (był w 1932)
 • kierownik II referatu poborowego
  • por. kanc. Michał Drabicki (od II 1926)
  • por. piech. Bolesław Babczański (był w 1932)
 • referent – por. kanc. Włodzimierz I Wysoczański (od II 1926)
Obsada pozostałych stanowisk funkcyjnych KRU w latach 1938–1939[22][b]
 • kierownik I referatu ewidencji – kpt. adm. (piech.) Edmund Wieprzewski
 • kierownik II referatu uzupełnień – kpt. adm. (piech.) Bolesław Kazimierz Rabczański

Uwagi[edytuj | edytuj kod]

 1. Michał Ignacy Ciążyński (ur. 22 września 1893 roku). Należał do grupy oficerów wywodzących się z byłej armii niemieckiej. W listopadzie 1928 roku został przeniesiony z 57 pp do kadry oficerów piechoty z równoczesnym przeniesieniem do KOP. 2 kwietnia 1929 roku został mianowany majorem ze starszeństwem z 1 stycznia 1929 roku i 39. lokatą w korpusie oficerów piechoty. W marcu 1931 roku został przeniesiony z KOP do 4 pp Leg. w Kielcach na stanowisko dowódcy batalionu[18]. W czerwcu 1933 roku został przesunięty na stanowisko obwodowego komendanta przysposobienia wojskowego[19]. W lutym 1935 roku został przeniesiony do PKU Sieradz w celu odbycia praktyki poborowej[20]. Był odznaczony Krzyżem Niepodległości (20 lipca 1932 roku), Krzyżem Walecznych i Srebrnym Krzyżem Zasługi[21].
 2. Wykaz zawiera obsadę jednostki według stanu bezpośrednio przed rozpoczęciem mobilizacji pierwszych oddziałów Wojska Polskiego w dniu 23 marca 1939 roku, ale już po przeprowadzeniu ostatnich awansów ogłoszonych z datą 19 marca 1939 roku[36].

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. Almanach oficerski 1923/24 ↓, s. 36.
 2. Dz.U. z 1939 r. nr 20, poz. 131.
 3. Dz. Rozk. MSWojsk. Nr 28 z 14 października 1927 roku, poz. 350.
 4. Dz. Rozk. MSWojsk. Nr 34 z 4 grudnia 1928 roku, poz. 372.
 5. Jarno 2001 ↓, s. 169-170.
 6. Dz.U. z 1930 r. nr 31, poz. 270.
 7. Dz. Rozk. MSWojsk. Nr 40 z 23 grudnia 1930 roku, poz. 471.
 8. Dz. Rozk. MSWojsk. Nr 23 z 31 lipca 1931 roku, poz. 290.
 9. Jarno 2001 ↓, s. 173.
 10. Dz.U. z 1938 r. nr 25, poz. 220.
 11. Historia WKU Suwałki ↓.
 12. Dz.U. z 1939 r. nr 20, poz. 131.
 13. a b c d Jarno 2001 ↓, s. 171.
 14. a b Dz. Pers. MSWojsk. ↓, Nr 57 z 30 sierpnia 1923 roku, s. 538.
 15. Dz. Pers. MSWojsk. ↓, Nr 58 z 6 września 1923 roku, s. 545, tu ogłoszono przeniesienie ppłk. Krzyczkowskiego z dniem 16 sierpnia 1923 roku z 30 pp do Rezerwy Oficerów Sztabowych DOK, do dyspozycji szefa Poborowego.
 16. Dz. Pers. MSWojsk. ↓, Nr 5 z 12 marca 1929 roku, s. 90.
 17. Dz. Pers. MSWojsk. ↓, Nr 6 z 23 marca 1932 roku, s. 226, zatwierdzony na stanowisku komendanta.
 18. Dz. Pers. MSWojsk. ↓, Nr 3 z 26 marca 1931 roku, s. 122.
 19. Dz. Pers. MSWojsk. ↓, Nr 8 z 28 czerwca 1933 roku, s. 128.
 20. Dz. Pers. MSWojsk. ↓, Nr 5 z 21 marca 1935 roku, s. 31.
 21. Rocznik Oficerski 1932 ↓, s. 35, 534.
 22. a b Rybka i Stepan 2006 ↓, s. 857.
 23. Rocznik Oficerski 1923 ↓, s. 1470, 1553, 1556, 1570.
 24. Rocznik Oficerski 1924 ↓, s. 1279, 1339.
 25. a b c Dz. Pers. MSWojsk. ↓, Nr 19 z 30 marca 1923 roku, s. 226.
 26. a b Dz. Pers. MSWojsk. ↓, Nr 1 z 10 stycznia 1924 roku, s. 4.
 27. Dz. Pers. MSWojsk. ↓, Nr 12 z 4 lutego 1925 roku, s. 53.
 28. Dz. Pers. MSWojsk. ↓, Nr 16 z 13 lutego 1925 roku, s. 72.
 29. Dz. Pers. MSWojsk. ↓, Nr 120 z 12 listopada 1924 roku, s. 671.
 30. Dz. Pers. MSWojsk. ↓, Nr 46 z 10 lipca 1923 roku, s. 457.
 31. Dz. Pers. MSWojsk. ↓, Nr 12 z 4 lutego 1925 roku, s. 54.
 32. Dz. Pers. MSWojsk. ↓, Nr 40 z 5 kwietnia 1925 roku, s. 191, urzędnik wojskowy Leonard Skwirzyński został mianowany z dniem 1 stycznia 1925 roku chorążym zawodowym w piechocie i wcielony do 27 pp z równoczesnym przydziałem do PKU na stanowisko oficera ewidencyjnego na powiat sieradzki.
 33. Dz. Pers. MSWojsk. ↓, Nr 56 z 24 sierpnia 1923 roku, s. 523.
 34. Dz. Pers. MSWojsk. ↓, Dodatek do Nr 9 z 4 lutego 1926 roku, s. 11.
 35. Rocznik Oficerski 1932 ↓, s. 523.
 36. Rybka i Stepan 2006 ↓, s. VI.

Bibliografia[edytuj | edytuj kod]