Kontrola państwowa

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Kontrola państwowa – ogół działań polegający na nadzorze jednych organów państwowych nad innymi, a także nadzór tych organów nad instytucjami, przedsiębiorstwami i obywatelami.

W Polsce rolę głównego urzędu kontrolującego działanie wszelkich organów państwa pełni Najwyższa Izba Kontroli. Kontrolę finansową jednostek samorządu terytorialnego sprawują regionalne izby obrachunkowe. Organem kontroli państwowej jest także np. Państwowa Inspekcja Sanitarna czy Państwowa Inspekcja Pracy.

Zgodnie z Monteskiuszowską koncepcją podziału władzy, wszystkie organy władzy, czyli władzy wykonawczej, ustawodawczej i sądowniczej winny się wzajemnie kontrolować. I tak np. Trybunał Stanu kontroluje członków rządu, podobnie jak Sejm wystawia rządowi wotum zaufania lub też wotum nieufności.