Koszty podróży służbowej

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Koszty podróży służbowej – wydatki związane z odbyciem podróży służbowej. Zasady rozliczania tych wydatków pomiędzy pracodawcą a pracownikiem, oraz kwalifikowania ich w koszty działalności jednostki (gospodarczej lub budżetowej) regulują odpowiednie przepisy prawa.

Koszty podróży służbowej w Polsce[edytuj | edytuj kod]

Zgodnie z obowiązującym w Polsce Kodeksem pracy, pracownikowi wykonującemu na polecenie pracodawcy zadania służbowe poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy lub poza stałym miejscem pracy przysługują należności na pokrycie kosztów związanych z podróżą służbową[1]. Oprócz zwrotu kosztów podróży służbowej pracownikowi przysługuje dieta za czas podróży służbowej przeznaczona na pokrycie zwiększonych kosztów wyżywienia w czasie podróży[2].

Do kosztów podróży służbowej zalicza się[2]:

  • koszty przejazdów,
  • koszty noclegów – za nocleg w hotelu lub innym obiekcie świadczącym usługi hotelarskie pracownikowi przysługuje zwrot kosztów w wysokości stwierdzonej rachunkiem, a jeśli pracownik nie przedłoży rachunku, przysługuje mu ryczałt za każdy nocleg w wysokości 150% diety,
  • koszty dojazdów środkami komunikacji miejscowej – jeżeli pracownik ponosi takie koszty, to za każdą rozpoczętą dobę pobytu w podróży pracownikowi przysługuje ryczałt na pokrycie kosztów dojazdów środkami komunikacji miejscowej w wysokości 20% diety,
  • inne udokumentowane wydatki, określone przez pracodawcę odpowiednio do uzasadnionych potrzeb.

W zależności od decyzji pracodawcy[2] podróż służbowa pracownika może odbywać się z wykorzystaniem:

  • publicznych środków transportu – w takim przypadku za koszty przejazdu przyjmuje się cenę biletu określonego środka transportu, z uwzględnieniem przysługującej pracownikowi ulgi na dany środek transportu, bez względu na to, z jakiego tytułu ulga ta przysługuje[2].
  • samochodu osobowego, motocykla lub motoroweru niebędącego własnością pracodawcy – pracownikowi przysługuje zwrot kosztów wykorzystania takiego pojazdu dla celów służbowych na zasadach określonych w przepisach w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy.
 Osobny artykuł: Ryczałt paliwowy.

Przed odbyciem planowanej podróży pracownik może wnioskować o przyznanie przez pracodawcę zaliczki na niezbędne koszty podróży[2].

Nieudokumentowane (nie dotyczy ryczałtów) lub wyższe niż określone przepisami wydatki związane z odbyciem podróży służbowej nie stanowią kosztu uzyskania przychodów pracodawcy.

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

  1. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1040)
  2. a b c d e Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz.U. z 2013 r. poz. 167)

Scale of justice gold.png Zapoznaj się z zastrzeżeniami dotyczącymi pojęć prawnych w Wikipedii.