Kryteria oceny stanu ekologicznego wód powierzchniowych w Polsce (2014–2016)

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Kryteria oceny stanu ekologicznego wód powierzchniowych w Polsce obowiązujące od roku 2014 do roku 2016 przedstawia tabela znajdująca się niżej.

Element (według RDW)[1] Wskaźnik stosowany w Polsce[2] Wartość graniczna dla klasy I Wartość graniczna dla klasy II Wartość graniczna dla klasy III Wartość graniczna dla klasy IV Wartość graniczna dla klasy V
Cieki niewyznaczone jako sztuczne lub silnie zmienione (typy wyznaczone przez ministerstwo środowiska)
Elementy biologiczne
Fitoplankton wskaźnik fitoplanktonowy IFPL ≥0,8 (dla typów 19, 20, 24, 25 (powierzchnia zlewni ≥ 5000 km², w innych przypadkach warunkowo), 21) ≥0,6 (dla typów 19, 20, 24, 25 (powierzchnia zlewni ≥ 5000 km², w innych przypadkach warunkowo), 21) ≥0,4 (dla typów 19, 20, 24, 25 (powierzchnia zlewni ≥ 5000 km², w innych przypadkach warunkowo), 21) ≥0,2 (dla typów 19, 20, 24, 25 (powierzchnia zlewni ≥ 5000 km², w innych przypadkach warunkowo), 21) <0,2 (dla typów 19, 20, 24, 25 (powierzchnia zlewni ≥ 5000 km², w innych przypadkach warunkowo), 21)
Fitobentos wskaźnik okrzemkowy IO >0,75 (dla typów 1–3)
>0,69 (dla typów 4, 5, 8, 10)
>0,66 (dla typów 6, 7, 9, 12-15)
>0,61 (dla typów 16-18, 23, 26)
>0,54 (dla typów 19, 20, 24, 25)
≥0,55 (dla typów 1–3)
≥0,50 (dla typów 4, 5, 8, 10)
>0,48 (dla typów 6, 7, 9, 12-15)
>0,44 (dla typów 16-18, 23, 26)
>0,39 (dla typów 19, 20, 24, 25)
≥0,35 (dla typów 1–3)
≥0,30 (dla typów 4-26)
≥0,15 <0,15
Makrofity Makrofitowy Indeks Rzeczny ≥65,6 (dla cieków powyżej 1500 m n.p.m. typu 1 (potoków alpejskich))
≥61,8 (dla typów 1, 3, 4, 8, 11, 13 (wyżynnych i górskich rzek krzemianowych))
≥55,4 (dla typów 2, 7, 9, 12, 14 (wyżynnych i górskich rzek węglanowych))
≥48,3 (dla typów 5, 6)
≥46,5 (dla typów 10, 15 (średnich rzek wyżynnych))
≥46,8 (dla typów 16, 17 – niezależnie od powierzchni zlewni, 19, 22, 25, 26, przy czym dwa ostatnie typy tylko dotyczą rzek piaszczystych – powierzchnia zlewni ≤ 1000 km²)
≥47,1 (dla typów 18 – niezależnie od powierzchni zlewni, 20 – powierzchnia zlewni ≤ 1000 km²)
≥44,5 (dla typów 23, 24 – niezależnie od powierzchni zlewni, 25, 26, przy czym dwa ostatnie typy tylko dotyczą rzek organicznych – powierzchnia zlewni ≤ 1000 km²)
≥44,7 (dla typów 21 – niezależnie od powierzchni zlewni, 19, 20, 22 – powierzchnia zlewni > 1000 km² (dużych rzek nizinnych))
≥50,7 (dla cieków powyżej 1500 m n.p.m. typu 1 (potoków alpejskich))
≥48,1 (dla typów 1, 3, 4, 8, 11, 13 (wyżynnych i górskich rzek krzemianowych))
≥42,0 (dla typów 2, 7, 9, 12, 14 (wyżynnych i górskich rzek węglanowych))
≥37,7 (dla typów 5, 6)
≥37,8 (dla typów 10, 15 (średnich rzek wyżynnych))
≥36,6 (dla typów 16, 17 – niezależnie od powierzchni zlewni, 19, 22, 25, 26, przy czym dwa ostatnie typy tylko dotyczą rzek piaszczystych – powierzchnia zlewni ≤ 1000 km²)
≥36,8 (dla typów 18 – niezależnie od powierzchni zlewni, 20 – powierzchnia zlewni ≤ 1000 km²)
≥35,0 (dla typów 23, 24 – niezależnie od powierzchni zlewni, 25, 26, przy czym dwa ostatnie typy tylko dotyczą rzek organicznych – powierzchnia zlewni ≤ 1000 km²)
≥36,5 (dla typów 21 – niezależnie od powierzchni zlewni, 19, 20, 22 – powierzchnia zlewni > 1000 km² (dużych rzek nizinnych))
≥38,8 (dla cieków powyżej 1500 m n.p.m. typu 1 (potoków alpejskich))
≥37,0 (dla typów 1, 3, 4, 8, 11, 13 (wyżynnych i górskich rzek krzemianowych))
≥31,4 (dla typów 2, 7, 9, 12, 14 (wyżynnych i górskich rzek węglanowych))
≥27,0 (dla typów 5, 6)
≥29,0 (dla typów 10, 15 (średnich rzek wyżynnych))
≥26,4 (dla typów 16, 17 – niezależnie od powierzchni zlewni, 19, 22, 25, 26, przy czym dwa ostatnie typy tylko dotyczą rzek piaszczystych – powierzchnia zlewni ≤ 1000 km²)
≥26,5 (dla typów 18 – niezależnie od powierzchni zlewni, 20 – powierzchnia zlewni ≤ 1000 km²)
≥25,4 (dla typów 23, 24 – niezależnie od powierzchni zlewni, 25, 26, przy czym dwa ostatnie typy tylko dotyczą rzek organicznych – powierzchnia zlewni ≤ 1000 km²)
≥28,2 (dla typów 21 – niezależnie od powierzchni zlewni, 19, 20, 22 – powierzchnia zlewni > 1000 km² (dużych rzek nizinnych))
≥24,0 (dla cieków powyżej 1500 m n.p.m. typu 1 (potoków alpejskich))
≥23,3 (dla typów 1, 3, 4, 8, 11, 13 (wyżynnych i górskich rzek krzemianowych))
≥18,0 (dla typów 2, 7, 9, 12, 14 (wyżynnych i górskich rzek węglanowych))
≥16,4 (dla typów 5, 6)
≥20,3 (dla typów 10, 15 (średnich rzek wyżynnych))
≥16,1 (dla typów 16, 17 – niezależnie od powierzchni zlewni, 19, 22, 25, 26, przy czym dwa ostatnie typy tylko dotyczą rzek piaszczystych – powierzchnia zlewni ≤ 1000 km²)
≥16,2 (dla typów 18 – niezależnie od powierzchni zlewni, 20 – powierzchnia zlewni ≤ 1000 km²)
≥15,8 (dla typów 23, 24 – niezależnie od powierzchni zlewni, 25, 26, przy czym dwa ostatnie typy tylko dotyczą rzek organicznych – powierzchnia zlewni ≤ 1000 km²)
≥20,0 (dla typów 21 – niezależnie od powierzchni zlewni, 19, 20, 22 – powierzchnia zlewni > 1000 km² (dużych rzek nizinnych))
<24,0 (dla cieków powyżej 1500 m n.p.m. typu 1 (potoków alpejskich))
<23,3 (dla typów 1, 3, 4, 8, 11, 13 (wyżynnych i górskich rzek krzemianowych))
≥18,0 (dla typów 2, 7, 9, 12, 14 (wyżynnych i górskich rzek węglanowych))
≥16,4 (dla typów 5, 6)
≥20,3 (dla typów 10, 15 (średnich rzek wyżynnych))
<16,1 (dla typów 16, 17 – niezależnie od powierzchni zlewni, 19, 22, 25, 26, przy czym dwa ostatnie typy tylko dotyczą rzek piaszczystych – powierzchnia zlewni ≤ 1000 km²)
<16,2 (dla typów 18 – niezależnie od powierzchni zlewni, 20 – powierzchnia zlewni ≤ 1000 km²)
<15,8 (dla typów 23, 24 – niezależnie od powierzchni zlewni, 25, 26, przy czym dwa ostatnie typy tylko dotyczą rzek organicznych – powierzchnia zlewni ≤ 1000 km²)
<20,0 (dla typów 21 – niezależnie od powierzchni zlewni, 19, 20, 22 – powierzchnia zlewni > 1000 km² (dużych rzek nizinnych))
Makrobezkręgowce bentosowe MMI_PL ≥0,674 (dla typów 1, 2 (potoków tatrzańskich))
≥0,860 (dla typów 3-5, 8, 10 (potoków sudeckich i wyżynnych rzek krzemianowych zachodnich))
≥0,891 (dla typów 6, 7, 9, 11-15 (wyżynnych rzek krzemianowych wschodnich i węglanowych))
≥0,908 (dla typu 17 (nizinnych potoków piaszczystych))
≥0,903 (dla typów 16, 18-22, 26 (rzek nizinnych i przyujściowych))
≥0,893 (dla typów 23, 25 (rzek nizinnych torfowiskowych i łączących jeziora)
≥0,614 (dla typów 1, 2 (potoków tatrzańskich))
≥0,667 (dla typów 3-5, 8, 10 (potoków sudeckich i wyżynnych rzek krzemianowych zachodnich))
≥0,698 (dla typów 6, 7, 9, 11-15 (wyżynnych rzek krzemianowych wschodnich i węglanowych))
≥0,716 (dla typu 17 (nizinnych potoków piaszczystych))
≥0,717 (dla typów 16, 18-22, 26 (rzek nizinnych i przyujściowych))
≥0,687 (dla typów 23, 25 (rzek nizinnych torfowiskowych i łączących jeziora)
≥0,409 (dla typów 1, 2 (potoków tatrzańskich))
≥0,445 (dla typów 3-5, 8, 10 (potoków sudeckich i wyżynnych rzek krzemianowych zachodnich))
≥0,465 (dla typów 6, 7, 9, 11-15 (wyżynnych rzek krzemianowych wschodnich i węglanowych))
≥0,477 (dla typu 17 (nizinnych potoków piaszczystych))
≥0,478 (dla typów 16, 18-22, 26 (rzek nizinnych i przyujściowych))
≥0,458 (dla typów 23, 25 (rzek nizinnych torfowiskowych i łączących jeziora)
≥0,205 (dla typów 1, 2 (potoków tatrzańskich))
≥0,222 (dla typów 3-5, 8, 10 (potoków sudeckich i wyżynnych rzek krzemianowych zachodnich))
≥0,233 (dla typów 6, 7, 9, 11-15 (wyżynnych rzek krzemianowych wschodnich i węglanowych))
≥0,239 (dla typów 16-22, 26 (potoków i rzek nizinnych i przyujściowych))
≥0,229 (dla typów 23, 25 (rzek nizinnych torfowiskowych i łączących jeziora)
<0,205 (dla typów 1, 2 (potoków tatrzańskich))
<0,222 (dla typów 3-5, 8, 10 (potoków sudeckich i wyżynnych rzek krzemianowych zachodnich))
<0,233 (dla typów 6, 7, 9, 11-15 (wyżynnych rzek krzemianowych wschodnich i węglanowych))
<0,239 (dla typów 16-22, 26 (potoków i rzek nizinnych i przyujściowych))
<0,229 (dla typów 23, 25 (rzek nizinnych torfowiskowych i łączących jeziora)
Ichtiofauna EFI+ lub IBI (weryfikowany przez wskaźnik diadromiczny) ≥0,911 (dla typów 1-20, 22, z dominacją ryb łososiowatych)
≥0,939 (dla typów 1-20, 22, z dominacją ryb karpiowatych, połów podczas brodzenia)
≥0,917 (dla typów 1-20, 22, z dominacją ryb karpiowatych, połów z łodzi)
≥0,883 (dla typów 21, 23-25)
≥0,755 (dla typów 1-20, 22, z dominacją ryb łososiowatych)
≥0,655 (dla typów 1-20, 22, z dominacją ryb karpiowatych, połów podczas brodzenia)
≥0,562 (dla typów 1-20, 22, z dominacją ryb karpiowatych, połów z łodzi)
≥0,750 (dla typów 21, 23-25)
≥0,503 (dla typów 1-20, 22, z dominacją ryb łososiowatych)
≥0,437 (dla typów 1-20, 22, z dominacją ryb karpiowatych, połów podczas brodzenia)
≥0,375 (dla typów 1-20, 22, z dominacją ryb karpiowatych, połów z łodzi)
≥0,600 (dla typów 21, 23-25)
≥0,252 (dla typów 1-20, 22, z dominacją ryb łososiowatych)
≥0,218 (dla typów 1-20, 22, z dominacją ryb karpiowatych, połów podczas brodzenia)
≥0,187 (dla typów 1-20, 22, z dominacją ryb karpiowatych, połów z łodzi)
≥0,400 (dla typów 21, 23-25)
<0,252 (dla typów 1-20, 22, z dominacją ryb łososiowatych)
<0,218 (dla typów 1-20, 22, z dominacją ryb karpiowatych, połów podczas brodzenia)
<0,187 (dla typów 1-20, 22, z dominacją ryb karpiowatych, połów z łodzi)
<0,400 (dla typów 21, 23-25)
Elementy hydromorfologiczne
Reżim hydrologiczny ilość i dynamika przepływu wody Różnice do 15% przepływu średniego nie ustala się
połączenie z wodami podziemnymi Stan odpowiadający warunkom niezakłóconym lub zbliżony nie ustala się
Ciągłość cieku liczba i rodzaj barier Brak barier innych niż naturalne nie ustala się
możliwość przejścia dla organizmów wodnych Stan umożliwiający niezakłóconą migrację organizmów wodnych i transport osadów nie ustala się
Warunki morfologiczne głębokość cieku

struktura i podłoże koryta

struktura strefy nadbrzeżnej

szybkość prądu

Stan odpowiadający warunkom niezakłóconym lub zbliżony nie ustala się
Elementy fizyczno-chemiczne
Stan fizyczny temperatura wody [°C] ≤22 ≤24 nie ustala się
zawiesina ogólna [mg/l] ≤25 ≤50 nie ustala się
Warunki tlenowe i zanieczyszczenie organiczne tlen rozpuszczony [mg/l] ≥7 ≥5 nie ustala się
BZT5 [mg O2/l] ≤3 ≤6 nie ustala się
ChZTMn [mg O2/l] ≤6 ≤12 nie ustala się
OWO [mg C/l] ≤10 (wyjątek – cieki organiczne typu 23 i 24 – ≤15) ≤15 (wyjątek – cieki organiczne typu 23 i 24 – ≤20) nie ustala się
ChZTCr [mg O2/l] ≤25 ≤30 nie ustala się
Zasolenie przewodnictwo właściwe w 20 °C [μS/cm] ≤1000 ≤1500 nie ustala się
substancje rozpuszczone [mg/l] ≤500 ≤800 nie ustala się
siarczany [mg/l] ≤150 ≤250 nie ustala się
chlorki [mg/l] ≤200 ≤300 nie ustala się
wapń (rozpuszczony) [mg/l] ≤100 ≤200 nie ustala się
magnez (rozpuszczony) [mg/l] ≤50 ≤100 nie ustala się
twardość wody (ogólna) [mgCaCO3/l] ≤200 (dla typów 1, 3–5, 8, 10)
≤300 (dla typów 2, 6, 7, 9, 12, 14–26)
≤300 (dla typów 1, 3–5, 8, 10)
≤500 (dla typów 2, 6, 7, 9, 12, 14–26)
nie ustala się
Zakwaszenie odczyn 6–8,5 6–9 nie ustala się
zasadowość ogólna [mgCaCO3/l] ≤100 (dla typów 1, 3–5, 8, 10)
≤150 (dla typów 2, 6, 7, 9, 12, 14–26)
≤150 (dla typów 1, 3–5, 8, 10)
≤250 (dla typów 2, 6, 7, 9, 12, 14–26)
nie ustala się
Warunki biogenne azot amonowy [mg/l] ≤0,78 ≤1,56 nie ustala się
azot azotanowy [mg/l] ≤2,2 ≤5 nie ustala się
azot Kjeldahla [mg/l] ≤1 ≤2 nie ustala się
azot ogólny (całkowity) [mg/l] ≤5 ≤10 nie ustala się
fosforany [mg/l] ≤0,2 ≤0,31
fosfor ogólny [mg/l] ≤0,2 ≤0,4 nie ustala się
Substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego substancje priorytetowe w dziedzinie polityki wodnej określone szczegółowo nie ustala się
inne substancje wprowadzane do wody w dużych ilościach określone szczegółowo nie ustala się
Cieki wyznaczone jako sztuczne lub silnie zmienione, w tym zbiorniki zaporowe (typy wyznaczone przez ministerstwo środowiska)
Elementy biologiczne
Fitoplankton wskaźnik fitoplanktonowy IFPL ≥0,8 (dla typów 19, 20, 24, 25 (powierzchnia zlewni ≥ 5000 km², w innych przypadkach warunkowo), 0 i 21) ≥0,6 (dla typów 19, 20, 24, 25 (powierzchnia zlewni ≥ 5000 km², w innych przypadkach warunkowo), 0 i 21) ≥0,4 (dla typów 19, 20, 24, 25 (powierzchnia zlewni ≥ 5000 km², w innych przypadkach warunkowo), 0 i 21) ≥0,2 (dla typów 19, 20, 24, 25 (powierzchnia zlewni ≥ 5000 km², w innych przypadkach warunkowo), 0 i 21) <0,2 (dla typów 19, 20, 24, 25 (powierzchnia zlewni ≥ 5000 km², w innych przypadkach warunkowo), 0 i 21)
Fitobentos wskaźnik okrzemkowy IO >0,75 (dla typów 1–3 oraz 0 będących wyłącznie zbiornikami zaporowymi)
>0,69 (dla typów 4, 5, 8, 10)
>0,66 (dla typów 6, 7, 9, 12-15)
>0,61 (dla typów 16-18, 23, 26)
>0,54 (dla typów 19, 20, 24, 25)
≥0,55 (dla typów 1–3)
≥0,50 (dla typów 4, 5, 8, 10)
>0,48 (dla typów 6, 7, 9, 12-15)
>0,44 (dla typów 16-18, 23, 26)
>0,39 (dla typów 19, 20, 24, 25)
≥0,65 (dla typu 0 będących wyłącznie zbiornikami zaporowymi)
≥0,35 (dla typów 1–3)
≥0,30 (dla typów 4-26)
≥0,45 (dla typu 0 będących wyłącznie zbiornikami zaporowymi)
≥0,15
≥0,20 (dla typu 0 będących wyłącznie zbiornikami zaporowymi)
<0,15
<0,2 (dla typu 0 będących wyłącznie zbiornikami zaporowymi)
Makrofity Makrofitowy Indeks Rzeczny ≥61,8 (dla typów 1, 3, 4, 8, 11, 13 (wyżynnych i górskich rzek krzemianowych))
≥55,4 (dla typów 2, 7, 9, 12, 14 (wyżynnych i górskich rzek węglanowych))
≥48,3 (dla typów 5, 6)
≥46,5 (dla typów 10, 15 (średnich rzek wyżynnych))
≥46,8 (dla typów 16, 17 – niezależnie od powierzchni zlewni, 0, 19, 22, 25, 26, przy czym pierwszy typ dotyczy wyłącznie kanałów, a dwa ostatnie rzek piaszczystych – powierzchnia zlewni ≤ 1000 km²)
≥47,1 (dla typów 18 – niezależnie od powierzchni zlewni, 20 – powierzchnia zlewni ≤ 1000 km²)
≥44,5 (dla typów 23, 24 – niezależnie od powierzchni zlewni, 25, 26, przy czym dwa ostatnie typy tylko dotyczą rzek organicznych – powierzchnia zlewni ≤ 1000 km²)
≥44,7 (dla typów 21 – niezależnie od powierzchni zlewni, 0, 19, 20, 22 – powierzchnia zlewni > 1000 km² (kanałów i dużych rzek nizinnych))
≥48,1 (dla typów 1, 3, 4, 8, 11, 13 (wyżynnych i górskich rzek krzemianowych))
≥42,0 (dla typów 2, 7, 9, 12, 14 (wyżynnych i górskich rzek węglanowych))
≥37,7 (dla typów 5, 6)
≥37,8 (dla typów 10, 15 (średnich rzek wyżynnych))
≥36,6 (dla typów 16, 17 – niezależnie od powierzchni zlewni, 0, 19, 22, 25, 26, przy czym pierwszy typ dotyczy wyłącznie kanałów, a dwa ostatnie rzek piaszczystych – powierzchnia zlewni ≤ 1000 km²)
≥36,8 (dla typów 18 – niezależnie od powierzchni zlewni, 20 – powierzchnia zlewni ≤ 1000 km²)
≥35,0 (dla typów 23, 24 – niezależnie od powierzchni zlewni, 25, 26, przy czym dwa ostatnie typy tylko dotyczą rzek organicznych – powierzchnia zlewni ≤ 1000 km²)
≥36,5 (dla typów 21 – niezależnie od powierzchni zlewni, 0, 19, 20, 22 – powierzchnia zlewni > 1000 km² (kanałów i dużych rzek nizinnych))
≥38,8 (dla cieków powyżej 1500 m n.p.m. typu 1 (potoków alpejskich))
≥37,0 (dla typów 1, 3, 4, 8, 11, 13 (wyżynnych i górskich rzek krzemianowych))
≥31,4 (dla typów 2, 7, 9, 12, 14 (wyżynnych i górskich rzek węglanowych))
≥27,0 (dla typów 5, 6)
≥29,0 (dla typów 10, 15 (średnich rzek wyżynnych))
≥26,4 (dla typów 16, 17 – niezależnie od powierzchni zlewni, 19, 22, 25, 26, przy czym dwa ostatnie typy tylko dotyczą rzek piaszczystych – powierzchnia zlewni ≤ 1000 km²)
≥26,5 (dla typów 18 – niezależnie od powierzchni zlewni, 20 – powierzchnia zlewni ≤ 1000 km²)
≥25,4 (dla typów 23, 24 – niezależnie od powierzchni zlewni, 25, 26, przy czym dwa ostatnie typy tylko dotyczą rzek organicznych – powierzchnia zlewni ≤ 1000 km²)
≥28,2 (dla typów 21 – niezależnie od powierzchni zlewni, 0, 19, 20, 22 – powierzchnia zlewni > 1000 km² (kanałów i dużych rzek nizinnych))
≥24,0 (dla cieków powyżej 1500 m n.p.m. typu 1 (potoków alpejskich))
≥23,3 (dla typów 1, 3, 4, 8, 11, 13 (wyżynnych i górskich rzek krzemianowych))
≥18,0 (dla typów 2, 7, 9, 12, 14 (wyżynnych i górskich rzek węglanowych))
≥16,4 (dla typów 5, 6)
≥20,3 (dla typów 10, 15 (średnich rzek wyżynnych))
≥16,1 (dla typów 16, 17 – niezależnie od powierzchni zlewni, 0, 19, 22, 25, 26, przy czym pierwszy typ dotyczy wyłącznie kanałów, a dwa ostatnie rzek piaszczystych – powierzchnia zlewni ≤ 1000 km²)
≥16,2 (dla typów 18 – niezależnie od powierzchni zlewni, 20 – powierzchnia zlewni ≤ 1000 km²)
≥15,8 (dla typów 23, 24 – niezależnie od powierzchni zlewni, 25, 26, przy czym dwa ostatnie typy tylko dotyczą rzek organicznych – powierzchnia zlewni ≤ 1000 km²)
≥20,0 (dla typów 21 – niezależnie od powierzchni zlewni, 0, 19, 20, 22 – powierzchnia zlewni > 1000 km² (kanałów i dużych rzek nizinnych))
<24,0 (dla cieków powyżej 1500 m n.p.m. typu 1 (potoków alpejskich))
<23,3 (dla typów 1, 3, 4, 8, 11, 13 (wyżynnych i górskich rzek krzemianowych))
≥18,0 (dla typów 2, 7, 9, 12, 14 (wyżynnych i górskich rzek węglanowych))
≥16,4 (dla typów 5, 6)
≥20,3 (dla typów 10, 15 (średnich rzek wyżynnych))
<16,1 (dla typów 16, 17 – niezależnie od powierzchni zlewni, 0, 19, 22, 25, 26, przy czym pierwszy typ dotyczy wyłącznie kanałów, a dwa ostatnie rzek piaszczystych – powierzchnia zlewni ≤ 1000 km²)
<16,2 (dla typów 18 – niezależnie od powierzchni zlewni, 20 – powierzchnia zlewni ≤ 1000 km²)
<15,8 (dla typów 23, 24 – niezależnie od powierzchni zlewni, 25, 26, przy czym dwa ostatnie typy tylko dotyczą rzek organicznych – powierzchnia zlewni ≤ 1000 km²)
<20,0 (dla typów 21 – niezależnie od powierzchni zlewni, 0, 19, 20, 22 – powierzchnia zlewni > 1000 km² (kanałów i dużych rzek nizinnych))
Makrobezkręgowce bentosowe MMI_PL dla rzek i kanałów lub MZB dla zbiorników zaporowych ≥0,674 (dla typów 1, 2 (potoków tatrzańskich))
≥0,860 (dla typów 3-5, 8, 10 (potoków sudeckich i wyżynnych rzek krzemianowych zachodnich))
≥0,891 (dla typów 6, 7, 9, 11-15 (wyżynnych rzek krzemianowych wschodnich i węglanowych))
≥0,908 (dla typu 17 (nizinnych potoków piaszczystych))
≥0,903 (dla typów 16, 18-22, 26 (rzek nizinnych i przyujściowych))
≥0,893 (dla typów 23, 25 (rzek nizinnych torfowiskowych i łączących jeziora)
>0,6 (dla zbiorników zaporowych)
≥0,614 (dla typów 1, 2 (potoków tatrzańskich))
≥0,667 (dla typów 3-5, 8, 10 (potoków sudeckich i wyżynnych rzek krzemianowych zachodnich))
≥0,698 (dla typów 6, 7, 9, 11-15 (wyżynnych rzek krzemianowych wschodnich i węglanowych))
≥0,716 (dla typu 17 (nizinnych potoków piaszczystych))
≥0,717 (dla typów 16, 18-22, 26 (rzek nizinnych i przyujściowych))
≥0,687 (dla typów 23, 25 (rzek nizinnych torfowiskowych i łączących jeziora)
≥0,5 (dla zbiorników zaporowych)
≥0,409 (dla typów 1, 2 (potoków tatrzańskich))
≥0,445 (dla typów 3-5, 8, 10 (potoków sudeckich i wyżynnych rzek krzemianowych zachodnich))
≥0,465 (dla typów 6, 7, 9, 11-15 (wyżynnych rzek krzemianowych wschodnich i węglanowych))
≥0,477 (dla typu 17 (nizinnych potoków piaszczystych))
≥0,478 (dla typów 16, 18-22, 26 (rzek nizinnych i przyujściowych))
≥0,458 (dla typów 23, 25 (rzek nizinnych torfowiskowych i łączących jeziora)
≥0,4 (dla zbiorników zaporowych)
≥0,205 (dla typów 1, 2 (potoków tatrzańskich))
≥0,222 (dla typów 3-5, 8, 10 (potoków sudeckich i wyżynnych rzek krzemianowych zachodnich))
≥0,233 (dla typów 6, 7, 9, 11-15 (wyżynnych rzek krzemianowych wschodnich i węglanowych))
≥0,239 (dla typów 16-22, 26 (potoków i rzek nizinnych i przyujściowych))
≥0,229 (dla typów 23, 25 (rzek nizinnych torfowiskowych i łączących jeziora)
≥0,2 (dla zbiorników zaporowych)
<0,205 (dla typów 1, 2 (potoków tatrzańskich))
<0,222 (dla typów 3-5, 8, 10 (potoków sudeckich i wyżynnych rzek krzemianowych zachodnich))
<0,233 (dla typów 6, 7, 9, 11-15 (wyżynnych rzek krzemianowych wschodnich i węglanowych))
<0,239 (dla typów 16-22, 26 (potoków i rzek nizinnych i przyujściowych))
<0,229 (dla typów 23, 25 (rzek nizinnych torfowiskowych i łączących jeziora)
<0,2 (dla zbiorników zaporowych)
Ichtiofauna EFI+ lub IBI (weryfikowany przez wskaźnik diadromiczny) ≥0,911 (dla typów 1-20, 22, z dominacją ryb łososiowatych)
≥0,939 (dla typów 1-20, 22, z dominacją ryb karpiowatych, połów podczas brodzenia)
≥0,917 (dla typów 1-20, 22, z dominacją ryb karpiowatych, połów z łodzi)
≥0,883 (dla typów 21, 23-25)
≥0,755 (dla typów 1-20, 22, z dominacją ryb łososiowatych)
≥0,655 (dla typów 1-20, 22, z dominacją ryb karpiowatych, połów podczas brodzenia)
≥0,562 (dla typów 1-20, 22, z dominacją ryb karpiowatych, połów z łodzi)
≥0,750 (dla typów 21, 23-25)
≥0,503 (dla typów 1-20, 22, z dominacją ryb łososiowatych)
≥0,437 (dla typów 1-20, 22, z dominacją ryb karpiowatych, połów podczas brodzenia)
≥0,375 (dla typów 1-20, 22, z dominacją ryb karpiowatych, połów z łodzi)
≥0,600 (dla typów 21, 23-25)
≥0,252 (dla typów 1-20, 22, z dominacją ryb łososiowatych)
≥0,218 (dla typów 1-20, 22, z dominacją ryb karpiowatych, połów podczas brodzenia)
≥0,187 (dla typów 1-20, 22, z dominacją ryb karpiowatych, połów z łodzi)
≥0,400 (dla typów 21, 23-25)
<0,252 (dla typów 1-20, 22, z dominacją ryb łososiowatych)
<0,218 (dla typów 1-20, 22, z dominacją ryb karpiowatych, połów podczas brodzenia)
<0,187 (dla typów 1-20, 22, z dominacją ryb karpiowatych, połów z łodzi)
<0,400 (dla typów 21, 23-25)
Elementy hydromorfologiczne
Reżim hydrologiczny ilość i dynamika przepływu wody Stan odpowiadający jedynie oddziaływaniom, ze względu na które ciek wyznaczono jako silnie zmienioną lub sztuczną część wód nie ustala się
połączenie z wodami podziemnymi Stan odpowiadający jedynie oddziaływaniom, ze względu na które ciek wyznaczono jako silnie zmienioną lub sztuczną część wód nie ustala się
Ciągłość cieku liczba i rodzaj barier Stan odpowiadający jedynie oddziaływaniom, ze względu na które ciek wyznaczono jako silnie zmienioną lub sztuczną część wód, po podjęciu wszystkich działań ochronych nie ustala się
możliwość przejścia dla organizmów wodnych Stan odpowiadający jedynie oddziaływaniom, ze względu na które ciek wyznaczono jako silnie zmienioną lub sztuczną część wód, po podjęciu wszystkich działań ochronych nie ustala się
Warunki morfologiczne głębokość cieku

struktura i podłoże koryta

struktura strefy nadbrzeżnej

szybkość prądu

Stan odpowiadający jedynie oddziaływaniom, ze względu na które ciek wyznaczono jako silnie zmienioną lub sztuczną część wód nie ustala się
Elementy fizyczno-chemiczne
Stan fizyczny temperatura wody [°C] ≤22 ≤24 nie ustala się
zawiesina ogólna [mg/l] ≤25 ≤50 nie ustala się
Warunki tlenowe i zanieczyszczenie organiczne tlen rozpuszczony [mg/l] ≥7 ≥5 nie ustala się
BZT5 [mg O2/l] ≤3 ≤6 nie ustala się
ChZTMn [mg O2/l] (nie dotyczy jednolitych części wód będących wyłącznie zbiornikami zaporowymi) ≤6 ≤12 nie ustala się
OWO [mg C/l] ≤10 (wyjątek – cieki organiczne typu 23 i 24 – ≤15) ≤15 (wyjątek – cieki organiczne typu 23 i 24 – ≤20) nie ustala się
ChZTCr [mg O2/l] ≤25 ≤30 nie ustala się
Zasolenie przewodnictwo właściwe w 20 °C [μS/cm] ≤1000 ≤1500 nie ustala się
substancje rozpuszczone [mg/l] ≤500 ≤800 nie ustala się
siarczany [mg/l] (nie dotyczy jednolitych części wód będących wyłącznie zbiornikami zaporowymi) ≤150 ≤250 nie ustala się
chlorki [mg/l] (nie dotyczy jednolitych części wód będących wyłącznie zbiornikami zaporowymi) ≤200 ≤300 nie ustala się
wapń (rozpuszczony) [mg/l] (nie dotyczy jednolitych części wód będących wyłącznie zbiornikami zaporowymi) ≤100 ≤200 nie ustala się
magnez (rozpuszczony) [mg/l] (nie dotyczy jednolitych części wód będących wyłącznie zbiornikami zaporowymi) ≤50 ≤100 nie ustala się
twardość wody (ogólna) [mgCaCO3/l] (nie dotyczy jednolitych części wód będących wyłącznie zbiornikami zaporowymi) ≤200 (dla typów 1, 3–5, 8, 10)
≤300 (dla typów 2, 6, 7, 9, 12, 14–26)
≤300 (dla typów 1, 3–5, 8, 10)
≤500 (dla typów 2, 6, 7, 9, 12, 14–26)
nie ustala się
Zakwaszenie odczyn 6–8,5 6–9 nie ustala się
zasadowość ogólna [mgCaCO3/l] (nie dotyczy jednolitych części wód będących wyłącznie zbiornikami zaporowymi) ≤100 (dla typów 1, 3–5, 8, 10)
≤150 (dla typów 2, 6, 7, 9, 12, 14–26)
≤150 (dla typów 1, 3–5, 8, 10)
≤250 (dla typów 2, 6, 7, 9, 12, 14–26)
nie ustala się
Warunki biogenne azot amonowy [mg/l] (nie dotyczy jednolitych części wód będących wyłącznie zbiornikami zaporowymi) ≤0,78 ≤1,56 nie ustala się
azot azotanowy [mg/l] ≤2,2 ≤5 nie ustala się
azot Kjeldahla [mg/l] (nie dotyczy jednolitych części wód będących wyłącznie zbiornikami zaporowymi) ≤1 ≤2 nie ustala się
azot ogólny (całkowity) [mg/l] ≤5 ≤10 nie ustala się
fosforany [mg/l] ≤0,2 ≤0,31
fosfor ogólny [mg/l] ≤0,2 ≤0,4 nie ustala się
Substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego substancje priorytetowe w dziedzinie polityki wodnej określone szczegółowo nie ustala się
inne substancje wprowadzane do wody w dużych ilościach określone szczegółowo nie ustala się
jeziora
Elementy biologiczne
Fitoplankton Indeks Fitoplanktonowy dla Polskich Jezior (PMPL) <1,00 ≤2,00 ≤3,00 ≤4,00 >4,00
Fitobentos wskaźnik okrzemkowy OIJ >0,705 ≥0,590 ≥0,400 ≥0,150 <0,150
Makrofity Makrofitowy Indeks Stanu Ekologicznego, weryfikowany przez zbiorowiska wskaźnikowe (nie dotyczy jezior lobeliowych i dystroficznych, a także przymorskich) ≥0,68 ≥0,41 ≥0,205 ≥0,07 <0,07
Makrobezkręgowce bentosowe w trakcie ustalania w roku 2014 jeszcze nieokreślone
Ichtiofauna Jeziorowy Indeks Rybny LFI+ lub LFI-CEN ≥0,71 ≥0,46 ≥0,26 ≥0,11 <0,11
Elementy hydromorfologiczne
Reżim hydrologiczny ilość i dynamika przepływu wody, poziom
połączenie z wodami podziemnymi
czas retencji
Stan odpowiadający warunkom niezakłóconym lub zbliżony nie ustala się
Warunki morfologiczne zmienność głębokości
struktura ilościowa i podłoże dna
struktura brzegu
Stan odpowiadający warunkom niezakłóconym lub zbliżony nie ustala się
Elementy fizyczno-chemiczne
Stan fizyczny widzialność krążka Secchiego [m] 2,5 (dla jezior stratyfikowanych o współczynniku Schindlera <2)
1,7 (dla jezior stratyfikowanych o współczynniku Schindlera >2)
1,5 (dla jezior niestratyfikowanych i przymorskich o współczynniku Schindlera <2)
1 (dla jezior niestratyfikowanych i przymorskich o współczynniku Schindlera >2)
nie ustala się
Warunki tlenowe (w uzasadnionych naturą zbiornika przypadkach wartości graniczne mogą zostać obniżone) i zanieczyszczenie organiczne tlen rozpuszczony (nad dnem w jeziorach niestratyfikowanych) [mg/l] ≥4 nie ustala się
średnie nasycenie tlenem hypolimnionu [%] ≥10 nie ustala się
Zasolenie (nie dotyczy jezior przymorskich i naturalnej bardzo dużej zawartości wapnia) przewodnictwo właściwe w 20 °C [μS/cm] ≤600 nie ustala się
Warunki biogenne azot całkowity [mg/l] ≤1,5 (dla jezior stratyfikowanych o współczynniku Schindlera <2)
≤2 (dla jezior stratyfikowanych o współczynniku Schindlera >2)
≤1,6 (dla jezior niestratyfikowanych i przymorskich o współczynniku Schindlera <2)
≤2,5 (dla jezior niestratyfikowanych i przymorskich o współczynniku Schindlera >2)
nie ustala się
fosfor ogólny [mg/l] ≤0,06 (dla jezior stratyfikowanych o współczynniku Schindlera <2)
≤0,09 (dla jezior stratyfikowanych o współczynniku Schindlera >2)
≤0,1 (dla jezior niestratyfikowanych i przymorskich o współczynniku Schindlera <2)
≤0,12 (dla jezior niestratyfikowanych i przymorskich o współczynniku Schindlera >2)
nie ustala się
Substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego substancje priorytetowe w dziedzinie polityki wodnej określone szczegółowo nie ustala się
inne substancje wprowadzane do wody w dużych ilościach określone szczegółowo nie ustala się
wody przejściowe
Elementy biologiczne
Fitoplankton ilość chlorofilu a [μg/l] <1,94 (dla wewnętrznej Zatoki Gdańskiej z zewnętrzną Zatoką Pucką, średnia pomiarów od czerwca do września)
<2,5 (dla obszaru ujściowego Wisły oraz dla obszaru ujściowego Dziwny, średnia pomiarów od czerwca do września)
<5 (dla obszaru ujściowego Świny, średnia pomiarów od czerwca do września)
<15 (dla Zalewu Wiślanego, średnia pomiarów rocznych)
<10 (dla Zalewu Szczecińskiego, średnia pomiarów rocznych)
<1,2 (dla Zalewu Puckiego, średnia pomiarów rocznych)
≤3,76 (dla wewnętrznej Zatoki Gdańskiej z zewnętrzną Zatoką Pucką, średnia pomiarów od czerwca do września)
≤5,5 (dla obszaru ujściowego Wisły, średnia pomiarów od czerwca do września)
≤7,5 (dla obszaru ujściowego Świny, średnia pomiarów od czerwca do września)
≤3,8 (dla obszaru ujściowego Dziwny, średnia pomiarów od czerwca do września)
≤23,2 (dla Zalewu Wiślanego, średnia pomiarów rocznych)
≤20 (dla Zalewu Szczecińskiego, średnia pomiarów rocznych)
≤2 (dla Zalewu Puckiego, średnia pomiarów rocznych)
≤5,58 (dla wewnętrznej Zatoki Gdańskiej z zewnętrzną Zatoką Pucką, średnia pomiarów od czerwca do września)
≤8,75 (dla obszaru ujściowego Wisły, średnia pomiarów od czerwca do września)
≤15 (dla obszaru ujściowego Świny, średnia pomiarów od czerwca do września)
≤5,1 (dla obszaru ujściowego Dziwny, średnia pomiarów od czerwca do września)
≤31,3 (dla Zalewu Wiślanego, średnia pomiarów rocznych)
≤30 (dla Zalewu Szczecińskiego, średnia pomiarów rocznych)
≤2,8 (dla Zalewu Puckiego, średnia pomiarów rocznych)
≤7,4 (dla wewnętrznej Zatoki Gdańskiej z zewnętrzną Zatoką Pucką, średnia pomiarów od czerwca do września)
≤15,25 (dla obszaru ujściowego Wisły, średnia pomiarów od czerwca do września)
≤25 (dla obszaru ujściowego Świny, średnia pomiarów od czerwca do września)
≤7,7 (dla obszaru ujściowego Dziwny, średnia pomiarów od czerwca do września)
≤50 (dla Zalewu Wiślanego, średnia pomiarów rocznych)
≤40 (dla Zalewu Szczecińskiego, średnia pomiarów rocznych)
≤4,3 (dla Zalewu Puckiego, średnia pomiarów rocznych)
>7,4 (dla wewnętrznej Zatoki Gdańskiej z zewnętrzną Zatoką Pucką, średnia pomiarów od czerwca do września)
>15,25 (dla obszaru ujściowego Wisły, średnia pomiarów od czerwca do września)
>25 (dla obszaru ujściowego Świny, średnia pomiarów od czerwca do września)
>7,7 (dla obszaru ujściowego Dziwny, średnia pomiarów od czerwca do września)
>50 (dla Zalewu Wiślanego, średnia pomiarów rocznych)
>40 (dla Zalewu Szczecińskiego, średnia pomiarów rocznych)
>4,3 (dla Zalewu Puckiego, średnia pomiarów rocznych)
Makroglony i okrytozalążkowe wskaźnik SM ≥0,95 (dla Zalewu Puckiego) ≥0,80 (dla Zalewu Puckiego) ≥0,57 (dla Zalewu Puckiego) ≥0,20 (dla Zalewu Puckiego) <0,20 (dla Zalewu Puckiego)
Makrobezkręgowce bentosowe multimetryczny indeks B >3,72 ≥3,18 ≥2,7 ≥1,91 <1,91
Ichtiofauna Wskaźnik SI ≥4,4 ≥3,4 ≥2,4 ≥1,4 <1,4
Elementy hydromorfologiczne
Reżim hydrologiczny przepływ wody słodkiej, czas retencji i in. Stan odpowiadający warunkom niezakłóconym lub zbliżony nie ustala się
Warunki morfologiczne zmienność głębokości (kształt basenu)
struktura ilościowa i podłoże dna (wielkość cząstek, zawartość materii organicznej)
struktura pasma pływów (w tym roślinność)
Stan odpowiadający warunkom niezakłóconym lub zbliżony nie ustala się
Elementy fizyczno-chemiczne
Stan fizyczny widzialność krążka Secchiego [m] >1 (dla Zalewu Wiślanego, średnia pomiarów rocznych)
>2,5 (dla Zalewu Szczecińskiego, średnia pomiarów rocznych)
>4 (dla obszaru ujściowego Wisły, średnia pomiarów od czerwca do września)
>5 (dla obszaru ujściowego Świny, średnia pomiarów od czerwca do września)
>6 (dla Zatoki Gdańskiej z zewnętrzną Zatoką Pucką oraz dla obszaru ujściowego Dziwny, średnia pomiarów od czerwca do września)
– nieustalone dla pozostałych akwenów
>0,75 (dla Zalewu Wiślanego, średnia pomiarów rocznych)
>1,9 (dla Zalewu Szczecińskiego, średnia pomiarów rocznych)
>3 (dla obszaru ujściowego Wisły, średnia pomiarów od czerwca do września)
>3,75 (dla obszaru ujściowego Świny, średnia pomiarów od czerwca do września)
>4,5 (dla Zatoki Gdańskiej z zewnętrzną Zatoką Pucką oraz dla obszaru ujściowego Dziwny, średnia pomiarów od czerwca do września)
– nieustalone dla pozostałych akwenów
nie ustala się
Warunki tlenowe i zanieczyszczenie organiczne tlen rozpuszczony przy dnie (wartość minimalna) [mg/l] >6 >4,2 nie ustala się
BZT5 [mg O2/l] ≤2 ≤4 nie ustala się
OWO [mg C/l] (średnia pomiarów od czerwca do września) ≤5 ≤10 nie ustala się
nasycenie tlenem (warstwa 0–5 m, wartość maksymalna) [%] 90–110 80–120 nie ustala się
Zasolenie nieustalone w roku 2011 jeszcze nieokreślone nie ustala się
Zakwaszenie odczyn 7–8 7–8,8 nie ustala się
Warunki biogenne
azot amonowy [mg/l] <0,1 (dla Zalewu Wiślanego)
<0,04 (dla Zalewu Szczecińskiego)
<0,15 (dla Zalewu Wiślanego)
<0,06 (dla Zalewu Szczecińskiego)
nie ustala się
azot azotanowy [mg/l] <0,08 (dla Zatoki Gdańskiej z zewnętrzną Zatoką Pucką, średnia zimowa)
<0,11 (dla obszaru ujściowego Wisły, średnia zimowa)
<0,18 (dla obszaru ujściowego Świny, średnia zimowa)
<0,1 (dla obszaru ujściowego Dziwny, średnia zimowa))
<0,2 (dla Zalewu Wiślanego, średnia roczna)
<0,6 (dla Zalewu Szczecińskiego, średnia roczna)
<0,007 (dla Zalewu Puckiego, średnia roczna)
<0,12 (dla Zatoki Gdańskiej z zewnętrzną Zatoką Pucką, średnia zimowa)
<0,17 (dla obszaru ujściowego Wisły, średnia zimowa)
<0,27 (dla obszaru ujściowego Świny, średnia zimowa)
<0,15 (dla obszaru ujściowego Dziwny, średnia zimowa))
<0,3 (dla Zalewu Wiślanego, średnia roczna)
<0,9 (dla Zalewu Szczecińskiego, średnia roczna)
<0,011 (dla Zalewu Puckiego, średnia roczna)
nie ustala się
azot ogólny [mg/l] <0,25 (dla Zatoki Gdańskiej z zewnętrzną Zatoką Pucką oraz strefą ujściową Wisły, średnia letnia)
<0,35 (dla obszaru ujściowego Świny, średnia letnia)
<0,18 (dla obszaru ujściowego Dziwny, średnia letnia)
<0,65 (dla Zalewu Wiślanego)
<1,25 (dla Zalewu Szczecińskiego)
<0,2 (dla Zalewu Puckiego)
<0,4 (dla Zatoki Gdańskiej z zewnętrzną Zatoką Pucką oraz strefą ujściową Wisły, średnia letnia)
<0,53 (dla obszaru ujściowego Świny, średnia letnia)
<0,27 (dla obszaru ujściowego Dziwny, średnia letnia)
<0,98 (dla Zalewu Wiślanego)
<1,9 (dla Zalewu Wiślanego)
<0,3 (dla Zalewu Puckiego)
nie ustala się
azot mineralny [mg/l] <0,091 (dla Zatoki Gdańskiej z zewnętrzną Zatoką Pucką, średnia zimowa)
<0,15 (dla obszaru ujściowego Wisły, średnia zimowa)
<0,21 (dla obszaru ujściowego Świny, średnia zimowa)
<0,12 (dla obszaru ujściowego Dziwny, średnia zimowa)
<0,25 (dla Zalewu Wiślanego)
<0,7 (dla Zalewu Szczecińskiego)
<0,017 (dla Zalewu Puckiego)
<0,15 (dla Zatoki Gdańskiej z zewnętrzną Zatoką Pucką, średnia zimowa)
<0,25 (dla obszaru ujściowego Wisły, średnia zimowa)
<0,32 (dla obszaru ujściowego Świny, średnia zimowa)
<0,18 (dla obszaru ujściowego Dziwny, średnia zimowa)
<0,38 (dla Zalewu Wiślanego)
<1,05 (dla Zalewu Szczecińskiego)
<0,026 (dla Zalewu Puckiego)
nie ustala się
fosforany [mg/l] <0,012 (dla Zatoki Gdańskiej z zewnętrzną Zatoką Pucką)
<0,022 (dla obszarów ujściowych Wisły, Świny i Dziwny)
<0,03 (dla Zalewu Wiślanego)
<0,06 (dla Zalewu Szczecińskiego)
<0,002 (dla Zalewu Puckiego)
<0,018 (dla Zatoki Gdańskiej z zewnętrzną Zatoką Pucką)
<0,035 (dla obszarów ujściowych Wisły, Świny i Dziwny)
<0,045 (dla Zalewu Wiślanego)
<0,09 (dla Zalewu Szczecińskiego)
<0,003 (dla Zalewu Puckiego)
nie ustala się
fosfor ogólny [mg/l] <0,022 (dla Zatoki Gdańskiej z zewnętrzną Zatoką Pucką)
<0,03 (dla obszaru ujściowego Wisły)
<0,031 (dla obszaru ujściowego Świny)
<0,028 (dla obszaru ujściowego Dziwny)
<0,08 (dla Zalewu Wiślanego)
<0,1 (dla Zalewu Szczecińskiego)
<0,02 (dla Zalewu Puckiego)
<0,035 (dla Zatoki Gdańskiej z zewnętrzną Zatoką Pucką)
<0,045 (dla obszaru ujściowego Wisły oraz dla obszaru ujściowego Świny)
<0,032 (dla obszaru ujściowego Dziwny)
<0,12 (dla Zalewu Wiślanego)
<0,15 (dla Zalewu Szczecińskiego)
<0,03 (dla Zalewu Puckiego)
nie ustala się
Substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego substancje priorytetowe w dziedzinie polityki wodnej określone szczegółowo nie ustala się
inne substancje wprowadzane do wody w dużych ilościach określone szczegółowo nie ustala się
wody przybrzeżne
Elementy biologiczne
Fitoplankton całkowita biomasa (bioobjętość) fitoplanktonu [mm³/m³] <420,56 (dla wód przybrzeżnych środkowego wybrzeża, średnia pomiarów od czerwca do września) ≥420,56 (dla wód przybrzeżnych środkowego wybrzeża, średnia pomiarów od czerwca do września) ≥879,70 (dla wód przybrzeżnych środkowego wybrzeża, średnia pomiarów od czerwca do września) ≥1631,74 (dla wód przybrzeżnych środkowego wybrzeża, średnia pomiarów od czerwca do września) ≥4613,73 (dla wód przybrzeżnych środkowego wybrzeża, średnia pomiarów od czerwca do września)
ilość chlorofilu a [μg/l] <2,1 (dla Zatoki Gdańskiej z wodami przyległymi do Mierzei Wiślanej oraz dla Zatoki Pomorskiej z wodami przyległymi do Wolińskiego Parku Narodowego, średnia pomiarów od czerwca do września)
<1,5 (dla wód przybrzeżnych środkowego wybrzeża, średnia pomiarów od czerwca do września)
≤3,15 (dla Zatoki Gdańskiej z wodami przyległymi do Mierzei Wiślanej oraz dla Zatoki Pomorskiej z wodami przyległymi do Wolińskiego Parku Narodowego, średnia pomiarów od czerwca do września)
≤1,9 (dla wód przybrzeżnych środkowego wybrzeża, średnia pomiarów od czerwca do września)
≤4,2 (dla Zatoki Gdańskiej z wodami przyległymi do Mierzei Wiślanej oraz dla Zatoki Pomorskiej z wodami przyległymi do Wolińskiego Parku Narodowego, średnia pomiarów od czerwca do września)
≤2,3 (dla wód przybrzeżnych środkowego wybrzeża, średnia pomiarów od czerwca do września)
≤6,25 (dla Zatoki Gdańskiej z wodami przyległymi do Mierzei Wiślanej oraz dla Zatoki Pomorskiej z wodami przyległymi do Wolińskiego Parku Narodowego, średnia pomiarów od czerwca do września)
≤3,1 (dla wód przybrzeżnych środkowego wybrzeża, średnia pomiarów od czerwca do września)
>6,25 (dla Zatoki Gdańskiej z wodami przyległymi do Mierzei Wiślanej oraz dla Zatoki Pomorskiej z wodami przyległymi do Wolińskiego Parku Narodowego, średnia pomiarów od czerwca do września)
>3,1 (dla wód przybrzeżnych środkowego wybrzeża, średnia pomiarów od czerwca do września)
Makroglony i okrytozalążkowe Wskaźnik SM ≥0,95 (dla wód przybrzeżnych środkowego wybrzeża) ≥0,80 (dla wód przybrzeżnych środkowego wybrzeża) ≥0,57 (dla wód przybrzeżnych środkowego wybrzeża) ≥0,20 (dla wód przybrzeżnych środkowego wybrzeża) <0,20 (dla wód przybrzeżnych środkowego wybrzeża)
Makrobezkręgowce bentosowe multimetryczny indeks B >3,72 ≥3,18 ≥2,7 ≥1,91 <1,91
Elementy hydromorfologiczne
Reżim hydrologiczny przepływ wody słodkiej
kierunek dominujących prądów
ekspozycja na falowanie
Stan odpowiadający warunkom niezakłóconym lub zbliżony nie ustala się
Warunki morfologiczne zmienna głębokość (topografia)
struktura ilościowa i podłoże dna (wielkość cząstek, zawartość materii organicznej)
struktura pasma pływów (w tym roślinność)
Stan odpowiadający warunkom niezakłóconym lub zbliżony nie ustala się
Elementy fizyczno-chemiczne
Stan fizyczny widzialność krążka Secchiego [m] >4,7 (dla Zatoki Gdańskiej z wodami przyległymi do Mierzei Wiślanej, średnia pomiarów od czerwca do września)
>7,5 (dla wód przybrzeżnych wybrzeża środkowego, średnia pomiarów od czerwca do września)
>5 (dla Zatoki Pomorskiej z wodami przyległymi do Wolińskiego Parku Narodowego, średnia pomiarów od czerwca do września)
>3,5 (dla Zatoki Gdańskiej z wodami przyległymi do Mierzei Wiślanej, średnia pomiarów od czerwca do września)
>5,6 (dla wód przybrzeżnych wybrzeża środkowego, średnia pomiarów od czerwca do września)
3,8 (dla Zatoki Pomorskiej z wodami przyległymi do Wolińskiego Parku Narodowego, średnia pomiarów od czerwca do września)
nie ustala się
Warunki tlenowe i zanieczyszczenie organiczne tlen rozpuszczony przy dnie [mg/l] (wartość minimalna) >6 >4,2 nie ustala się
BZT5 [mg O2/l] ≤2 ≤4 nie ustala się
OWO [mg C/l] (średnia letnia) ≤5 ≤10 nie ustala się
nasycenie tlenem (warstwa 0–5 m, wartość maksymalna) [%] 90–110 80–120 nie ustala się
Zasolenie nieustalone w roku 2011 jeszcze nieokreślone nie ustala się
Zakwaszenie odczyn 7–8 7–8,8 nie ustala się
Warunki biogenne
azot azotanowy [mg/l] <0,08 (dla Zatoki Gdańskiej z wodami przyległymi do Mierzei Wiślanej, średnia zimowa)
<0,1 (dla Zatoki Pomorskiej z wodami przyległymi do Wolińskiego Parku Narodowego, średnia roczna)
<0,05 (dla wód przybrzeżnych środkowego wybrzeża, średnia zimowa)
0,12 (dla Zatoki Gdańskiej z wodami przyległymi do Mierzei Wiślanej, średnia zimowa)
0,15 (dla Zatoki Pomorskiej z wodami przyległymi do Wolińskiego Parku Narodowego, średnia roczna)
0,08 (dla wód przybrzeżnych środkowego wybrzeża, średnia zimowa)
nie ustala się
azot ogólny [mg/l] <0,25 (dla Zatoki Gdańskiej z wodami przyległymi do Mierzei Wiślanej i Zatoki Pomorskiej, średnia zimowa)
<0,2 (dla wód przybrzeżnych środkowego wybrzeża, średnia zimowa)
0,4 (dla Zatoki Gdańskiej z wodami przyległymi do Mierzei Wiślanej i Zatoki Pomorskiej, średnia zimowa)
0,3 (dla wód przybrzeżnych środkowego wybrzeża, średnia zimowa)
nie ustala się
azot mineralny [mg/l] <0,1 (dla Zatoki Gdańskiej z wodami przyległymi do Mierzei Wiślanej, średnia zimowa)
<0,06 (dla wód przybrzeżnych środkowego wybrzeża, średnia zimowa)
<0,15 (dla Zatoki Pomorskiej, średnia zimowa)
<0,15 (dla Zatoki Gdańskiej z wodami przyległymi do Mierzei Wiślanej, średnia zimowa)
<0,1 (dla wód przybrzeżnych środkowego wybrzeża, średnia zimowa)
<0,03 (dla Zatoki Pomorskiej z wodami przyległymi do Wolińskiego Parku Narodowego, średnia zimowa)
nie ustala się
fosforany [mg/l] <0,016 (dla Zatoki Gdańskiej z wodami przyległymi do Mierzei Wiślanej i Zatoki Pomorskiej, średnia zimowa)
<0,01 (dla wód przybrzeżnych środkowego wybrzeża, średnia zimowa)
<0,024 (dla Zatoki Gdańskiej z wodami przyległymi do Mierzei Wiślanej i Zatoki Pomorskiej, średnia zimowa)
<0,015 (dla wód przybrzeżnych środkowego wybrzeża, średnia zimowa)
nie ustala się
fosfor ogólny [mg/l] <0,022 (dla Zatoki Gdańskiej z wodami przyległymi do Mierzei Wiślanej, średnia pomiarów letnia)
<0,025 (dla Zatoki Pomorskiej z wodami przyległymi do Wolińskiego Parku Narodowego, średnia letnia)
<0,02 (dla wód przybrzeżnych środkowego wybrzeża, średnia letnia)
<0,033 (dla Zatoki Gdańskiej z wodami przyległymi do Mierzei Wiślanej, średnia letnia)
<0,038 (dla Zatoki Pomorskiej z wodami przyległymi do Wolińskiego Parku Narodowego, średnia letnia)
<0,03 (dla wód przybrzeżnych środkowego wybrzeża, średnia letnia)
nie ustala się
Substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego substancje priorytetowe w dziedzinie polityki wodnej określone szczegółowo nie ustala się
inne substancje wprowadzane do wody w dużych ilościach określone szczegółowo nie ustala się

Zobacz też[edytuj | edytuj kod]

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

  1. Dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. ustanawiająca ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej (pol.). [dostęp 2010-02-26].
  2. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 października 2014 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych : Dz.U. z 2014 r. poz. 1482