Krzysztof Żelski

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Krzysztof Żelski (Zielski) herbu Ogończyk (ur. ok. 1606, zm. po 5 grudnia 1680) – pisarz ziemski bielski w latach 1646–1680.

Poseł na sejmy: 1644, 1645, 1646, 1647, 1648, 1649/1650 1652, 1655, 1658, 1661, 1674, z sejmiku bielskiego województwa podlaskiego[1][2]. Poseł sejmiku brańskiego na sejm koronacyjny 1649 roku, sejm 1650, 1652 (I), 1652 (II), 1653, 1654 (I), 1654 (II), 1659, 1667, poseł na sejm nadzwyczajny 1668 roku[3] i na sejm konwokacyjny 1668 roku[4]. Jako poseł ziemi bielskiej na sejm elekcyjny 1669 roku był elektorem Michała Korybuta Wiśniowieckiego z ziemi bielskiej w 1669 roku[5]. W czasie elekcji 1674 roku został sędzią generalnego sądu kapturowego.

W 1674 roku był elektorem Jana III Sobieskiego i posłem na sejm elekcyjny z ziemi bielskiej[6].

Żonaty dwukrotnie, pozostawił z pierwszą żoną kilkoro dzieci, m.in. Jana Kazimierza[7].

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

  1. Łucja Częścik, Sejm warszawski w 1649/50 roku, 1978, s. 149.
  2. Jan Siedlecki, Mikołaj Skaszewski i Krzysztof Żelski – posłowie szlachty ziemi bielskiej na sejmy Rzeczypospolitej, [w:] Studia Podlaskie T. 3, s. 27–40, 1991.
  3. Stefania Ochmann-Staniszewska, Zdzisław Staniszewski, Sejm Rzeczypospolitej za panowania Jana Kazimierza Wazy. Prawo – doktryna – praktyka, tom II, Wrocław 2000, s. 381.
  4. Diariusz sejmu konwokacyjnego 1668 roku. Opracował Kazimierz Przyboś, Kraków 2009, s. 75.
  5. Svffragia Woiewodztw y Ziem Koronnych y Wielkiego Xięstwa Litewskiego, Zgodnie na Naiaśnieyßego Michała Korybvtha, Obranego Krola Polskiego [....] Dnia dziewiętnastego Czerwca, Roku 1669, [b.n.s.].
  6. Suffragia Woiewodztw, y Ziem Koronnych, y Wielkiego Xięstwá Litewskiego, zgodnie na Naiaśnieyszego Jana Trzeciego Obránego Krola Polskiego, Wielkiego Xiążęćiá Litewskiego, Ruskiego, Pruskiego, Mázowieckiego, Zmudzkiego, Inflantskiego, Smolenskiego, Kijowskiego, Wołhynskiego, Podolskiego, Podláskiego, y Czerniechowskiego Dáne między Wárszawą á Wolą / Dnia Dwudziestego pierwszego Máiá / Roku 1674, [b.n.s.]
  7. J.A. Chrapowicki, Diariusz, cz. I 1656–1664, wyd. T. Wasilewski, Warszawa, s. 402, 1978.

Bibliografia[edytuj | edytuj kod]

  • Porządek Na Seymie Walnym Elekcyey Między Warszawą a Wolą, przez opisane Artykuły do samego tylko Aktu Elekcyey należące, uchwalony y postanowiony, Roku Pańskiego Tysiąc Szesc Set Siedmdziesiat Czwartego, dnia Dwudziestego Miesiaca Kwietnia, s. 7.
  • Urzędnicy podlascy XIV-XVIII wieku. Spisy”. Oprac. Ewa Dubas-Urwanowicz, Włodzimierz Jarmolik, Michał Kulecki, Jerzy Urwanowicz. Kórnik 1994, s. 199.