Marcin Hoffmann

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Marcin Hoffmann
Ilustracja
Kraj działania  Polska
Data i miejsce urodzenia 2 października 1972
Godziesze Wielkie
Profesor nauk chemicznych
Specjalność: chemia kwantowa, chemia obliczeniowa, bioinformatyka
Alma Mater Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Doktorat 30 czerwca 2000
Habilitacja 3 kwietnia 2009
Profesura 9 lutego 2017
Nauczyciel akademicki
Uczelnia Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wydział Chemii
Stanowisko profesor zwyczajny

(od 2017)

Stanowisko profesor nadzwyczajny (2011–2017)
Stanowisko adiunkt (2000–2011)
Prodziekan ds. Naukowych
Wydział Chemii UAM
Okres spraw. od 2012

Marcin Maciej Hoffmann (ur. 2 października 1972 w Godzieszach Wielkich) – polski naukowiec i przedsiębiorca, profesor nauk chemicznych na Wydziale Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Dzieciństwo i młodość[edytuj | edytuj kod]

Urodził się w 1972 w Godzieszach Wielkich, niewielkiej miejscowości pod Kaliszem. Ukończył Szkołę Podstawową nr 30 w Poznaniu oraz I Liceum Ogólnokształcące im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu; został wówczas laureatem Olimpiady Fizycznej i dwukrotnie laureatem Olimpiady Chemicznej. W 1996 uzyskał tytuł magistra chemii na Wydziale Chemii UAM; jego praca magisterska pt. Teoretyczna analiza konformacyjna wybranych pochodnych kwasu (R,R)-winowego, której promotorem był prof. Jacek Rychlewski, zdobyła I nagrodę w Wydziałowym Konkursie na najlepszą pracę magisterską w tamtym roku. W 1997 został magistrem biotechnologii na Wydziale Biologii UAM, broniąc pracę magisterską pt. Badanie właściwości glikoprotein izolowanych z soku mlecznego Chelidonium majus napisaną pod kierunkiem prof. dr hab. Anny Goździckiej-Józefiak. W czasie studiów wielokrotnie zdobywał rozmaite stypendia, m.in. Stypendium Ministra Edukacji Narodowej[1] i Stypendium Fundacji im. Stefana Batorego dla studentów V roku, pełnił także funkcję przewodniczącego rady samorządu studentów na Wydziale Chemii[2]. W 2000 obronił pracę doktorską pt. Badanie wpływu podstawienia grupy OH atomem F metodami ab initio i DFT[3] (pod kierunkiem prof. Rychlewskiego), uhonorowaną I nagrodą w corocznym Wydziałowym Konkursie na najlepszą pracę doktorską. Ukończył również studia podyplomowe MBA współorganizowane przez Akademię Ekonomiczną w Poznaniu i Georgia State University w Atlancie w roku 2000 (opiekunem projektu menedżerskiego był prof. Henryk Mruk) oraz studia podyplomowe z informatyki na Wydziale Matematyki i Informatyki UAM w 2004[2].

Kariera akademicka[edytuj | edytuj kod]

Jeszcze w czasie studiów magisterskich odbył staż naukowy na Uniwersytecie Oksfordzkim pod kierunkiem dra Johna M. Browna[2]. Po uzyskaniu stopnia doktora pracował jako adiunkt na Wydziale Chemii UAM; w latach 2001–2002 przebywał na stażu podoktorskim na Emory University w Atlancie, gdzie prowadził badania pod kierunkiem prof. Keiji Morokumy[2], wybitnego autorytetu w dziedzinie chemii kwantowej[4]. Jako młody naukowiec wielokrotnie nagradzany był stypendiami, m.in. przez Fundację na Rzecz Nauki Polskiej czy francuskie Centre de Mécanique Ondulatoire Appliquée (Centrum Stosowanej Mechaniki Falowej)[2]. Stopień doktora habilitowanego zdobył w 2009 rozprawą pt. Zastosowanie obliczeń kwantowo-chemicznych w modelowaniu molekularnym wybranych układów o istotnym znaczeniu w chemii, biochemii i medycynie[3], a dwa lata później objął stanowisko profesora nadzwyczajnego. 8 marca 2017, w wieku 44 lat, przyjął nominację profesorską z rąk Prezydenta RP Andrzeja Dudy[5].

W 2019 został członkiem Rady Doskonałości Naukowej I kadencji[6].

Działalność naukowa[edytuj | edytuj kod]

Badania prof. Hoffmanna skupiają się na zastosowaniu metod obliczeniowych chemii kwantowej w badaniach struktury molekuł i oddziaływań pomiędzy nimi oraz modelowaniu reakcji enzymatycznych i projektowaniu nowych leków oraz związków chemicznych o pożądanej aktywności z wykorzystaniem zaprojektowanych w tym celu modeli obliczeniowych. Wyniki jego pracy naukowej obejmują m.in.:

Te i inne badania zaowocowały autorstwem lub współautorstwem około stu publikacji (101 wg Google Scholar), w tym także w bardzo prestiżowych czasopismach naukowych, takich jak Journal of the American Chemical Society czy Cancer Research. Prace te są z roku na rok coraz liczniej cytowane (łącznie 960 cytowań wg GS), co daje średnio 9,50 cytowania na publikację i wskaźnik Hirscha równy 18[34].

Działalność dydaktyczna[edytuj | edytuj kod]

Od 1996 prowadzi na Wydziale Chemii UAM zajęcia dla studentów różnych specjalności, w tym część w języku angielskim. Obejmują one wykłady, seminaria, proseminaria oraz ćwiczenia laboratoryjne z szerokiego spektrum przedmiotów: od ogólnych, takich jak chemia fizyczna, chemia kwantowa i chemia teoretyczna, po zastosowanie metod obliczeniowych, modelowania molekularnego, i internetowych baz danych w innych gałęziach chemii. Przez dwa lata (1999–2001) pracował również jako nauczyciel chemii w X Liceum Ogólnokształcącym w Poznaniu[2]. W swojej karierze dydaktycznej był opiekunem kilkudziesięciu prac licencjackich i magisterskich, a także wypromował czworo doktorów[3]:

Jest również autorem recenzji kilkudziesięciu prac licencjackich i magisterskich, siedmiu rozpraw doktorskich, dwóch postępowań habilitacyjnych i dwóch wniosków o nadanie tytułu profesora (dra hab. Mariusza Makowskiego, prof. UG i dra hab. Roberta Wieczorka, prof. UWr).

Działalność organizacyjna[edytuj | edytuj kod]

Od lat czynnie angażuje się w rozbudowę potencjału naukowego i dydaktycznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, między innymi poprzez zainicjowanie i współtworzenie współfinansowanego przez Narodowego Centrum Badań i Rozwoju projektu UAM – ponadnarodowe i interdyscyplinarne rozwiązania XXI wieku, realizowanego we współpracy z amerykańskim University of Massachusetts Lowell; jest też współautorem ramowych programów studiów na Wydziale Chemii UAM. Bierze aktywny udział w organizowaniu na Wydziale wydarzeń mających na celu popularyzację nauki, takich jak doroczne Poznański Festiwal Nauki i Sztuki oraz Noc Naukowców. Od 2012 sprawuje urząd Prodziekana ds. Naukowych Wydziału Chemii UAM (w 2016 wybrany na drugą kadencję)[35]. Jest pomysłodawcą oraz Sekretarzem Kapituły przyznającej Nagrodę Polskiego Towarzystwa Chemicznego im. Prof. Jacka Rychlewskiego za najlepszą pracę magisterską z chemii kwantowej lub wykorzystującą metody chemii kwantowej w różnych dziedzinach nauki. Wielokrotnie opiniował realizację projektów badawczych finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki, wnioski konkursowe o przyznanie dotacji dla młodych naukowców i wnioski projektowe zgłaszane do Polskiej Infrastruktury Gridowej PLGrid. W 2013 wspólnie z Instytutem BioInfoBank i Interdyscyplinarnym Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego zorganizował międzynarodową konferencję Advances in Molecular Modelling, a od 2014 jest członkiem Komitetu Naukowego Ogólnopolskiego Seminarium Doktorantów „Na pograniczu chemii i biologii”[36]. W trakcie 59. Zjazdu Naukowego Polskiego Towarzystwa Chemicznego, organizowanego na Wydziale Chemii UAM, przewodniczył obradom sekcji chemii teoretycznej i obliczeniowej[37].

Działalność pozanaukowa[edytuj | edytuj kod]

Poza pracą akademicką prof. Hoffmann od kilkunastu lat szeroko współpracuje z przedsiębiorstwami z branży wysokich technologii, realizującymi koncepcję gospodarki opartej na wiedzy. W latach 2002–2003 pracował jako konsultant w McKinsey & Company, gdzie zajmował się sektorem telekomunikacyjnym i nośnikami energii[2]. W 2004 objął stanowisko dyrektora ds. inwestycji i rozwoju w Instytucie BioInfoBank, a w 2007 wraz z Leszkiem Rychlewskim stworzył fundusz kapitału zalążkowego BIB Seed Capital. Fundusz ten, do dziś kierowany przez prof. Hoffmanna, ukierunkowany jest na wspieranie polskiej myśli naukowo-technicznej m.in. w obszarach biotechnologii, biologii molekularnej, chemii i informatyki oraz umożliwienie jej transferu do sektora małych i średnich przedsiębiorstw[38]. Trafne inwestycje pozwoliły spółce na zwielokrotnienie kapitału, a wiele wspartych przez nią startupów odniosło sukces na rynku, na przykład:

 • Medicalgorithmics S.A. – polskie przedsiębiorstwo branży high-tech, będące ekspertem i dostawcą rozwiązań systemowych oraz algorytmicznych w diagnostyce kardiologicznej; spółka notowana na GPW[39].
 • Proteon Pharmaceuticals S.A. – polska firma farmaceutyczna, prowadząca badania nad bakteriofagami i opracowująca na ich bazie preparaty skutecznie zastępujące antybiotyki[40].

Od 2010 pełni funkcję biegłego przy Sądzie Okręgowym w Poznaniu w dziedzinach nauk ścisłych, nauk ekonomicznych i przedsiębiorstwa; sporządzał analizy również dla innych sądów, m.in. w Warszawie, w Myśliborzu i w Łowiczu[41].

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. W latach 90. XX wieku ministrem właściwym do spraw szkolnictwa wyższego w Polsce był Minister Edukacji Narodowej.
 2. a b c d e f g Hoffmann 2014 ↓.
 3. a b c Marcin Hoffmann w bazie „Ludzie nauki” portalu Nauka Polska (OPI).
 4. Q. Cui, S. Irle, J. Musaev. Keiji Morokuma (1934–2017).. „Angew Chem Int Ed Engl”. 57 (9), s. 2288–2289, Feb 2018. DOI: 10.1002/anie.201800390. PMID: 29392802. 
 5. Prezydent wręczył nominacje profesorskie (pol.). prezydent.pl. [dostęp 2018-08-24].
 6. Lista kandydatów wybranych na członków RDN, odrębna dla każdej dyscypliny, zawierająca nazwiska i imiona wybranych kandydatów wraz z nazwami podmiotów ich zgłaszających. konstytucjadlanauki.gov.pl. [dostęp 2019-05-26].
 7. M. Hoffmann, J. Rychlewski, U. Rychlewska. Effects of Substitution of OH Group by F Atom for Conformational Preferences of Fluorine-Substituted Analogues of (R, R)-Tartaric Acid, Its Dimethyl Diester, Diamide, and N, N, N ‘, N ‘-Tetramethyl Diamide. Ab Initio Conformational Analysis. „J Am Chem Soc”. 121 (9), s. 1912–1921, Feb 1999. DOI: 10.1021/ja982935+. 
 8. M. Hoffmann, J. Rychlewski. Effects of substituting a OH group by a F atom in D-glucose. Ab initio and DFT analysis. „J Am Chem Soc”. 123 (10), s. 2308-16, Mar 2001. PMID: 11456879. 
 9. M. Hoffmann, J. Rychlewski. When, in the context of drug design, can a fluorine atom successfully substitute a hydroxyl group?. „Int J Quantum Chem”. 89 (4), s. 419–427, Jul 2002. DOI: 10.1002/qua.10277. 
 10. A. Szarecka, M. Hoffmann, J. Rychlewski, U. Rychlewska. X-ray diffraction and theoretical studies of the methyl ester of (R,R)-tartaric acid monoamide: semiempirical and ab initio calculations of some model compounds. „J Mol Struct”. 374 (1–3), s. 363–372, Jan 1996. DOI: 10.1016/0022-2860(95)08928-4. 
 11. J. Gawroński i inni, Factors affecting conformation of (R, R)-tartaric acid ester, amide and nitrile derivatives. X-ray diffraction, circular dichroism, nuclear magnetic resonance and ab initio studies, „Tetrahedron”, 53 (17), 1997, s. 6113-6144, DOI10.1016/S0040-4020(97)00271-8.
 12. U. Rychlewska, B. Warżajtis, M. Hoffmann, J. Rychlewski. (R, R)-Tartaric Acid Dimethyl Diester from X-Ray and Ab Initio Studies: Factors Influencing Its Conformation and Packing. „Molecules”. 2 (7), s. 106–113, Jul 1997. DOI: 10.3390/20700106. 
 13. M. Hoffmann, A. Szarecka, J. Rychlewski. Gas-phase Conformational Analysis of (R, R)-Tartaric Acid, its Diamide, N, N, N′, N′-Tetramethyldiamide and Model Compounds. „Adv Quantum Chem”. 32, s. 109–125, 1998. DOI: 10.1016/S0065-3276(08)60409-8. 
 14. M. Nowosielski, M. Hoffmann, LS. Wyrwicz, P. Stepniak i inni. Detailed mechanism of squalene epoxidase inhibition by terbinafine. „J Chem Inf Model”. 51 (2), s. 455-62, Feb 2011. DOI: 10.1021/ci100403b. PMID: 21229992. 
 15. E. Sikorska, I. Khmelinskii, M. Kubicki, W. Prukała i inni. In search of excited-state proton transfer in the lumichrome dimer in the solid state: theoretical and experimental approach. „J Phys Chem A”. 110 (14), s. 4638–48, Apr 2006. DOI: 10.1021/jp060072y. PMID: 16599430. 
 16. E. Sikorska, I. Khmelinskii, M. Hoffmann, IF. Machado i inni. Ground- and excited-state double proton transfer in lumichrome/acetic acid system: theoretical and experimental approach. „J Phys Chem A”. 109 (51), s. 11707–14, Dec 2005. DOI: 10.1021/jp053951d. PMID: 16366620. 
 17. T. Siodła, WP. Ozimiński, M. Hoffmann, H. Koroniak i inni. Toward a physical interpretation of substituent effects: the case of fluorine and trifluoromethyl groups. „J Org Chem”. 79 (16), s. 7321–31, Aug 2014. DOI: 10.1021/jo501013p. PMID: 25046196. 
 18. M. Hoffmann, J. Rychlewski, M. Chrzanowska, T. Hermann. Mechanism of activation of an immunosuppressive drug: azathioprine. Quantum chemical study on the reaction of azathioprine with cysteine. „J Am Chem Soc”. 123 (26), s. 6404–9, Jul 2001. PMID: 11427067. 
 19. V. Patroniak, AR. Stefankiewicz, J. Lehn, M. Kubicki i inni. Self‐Assembly and Characterization of Homo‐ and Heterodinuclear Complexes of Zinc(II) and Lanthanide(III) Ions with a Tridentate Schiff‐Base Ligand. „Eur J Inorg Chem”. 2006 (1), s. 144–149, Jan 2006. DOI: 10.1002/ejic.200500699. 
 20. M. Hoffmann, M. Chrzanowska, T. Hermann, J. Rychlewski. Modeling of purine derivatives transport across cell membranes based on their partition coefficient determination and quantum chemical calculations. „J Med Chem”. 48 (13), s. 4482–6, Jun 2005. DOI: 10.1021/jm0495273. PMID: 15974600. 
 21. M. Hoffmann, IV. Khavrutskii, DG. Musaev, K. Morokuma. Protein effects on the O2 binding to the active site of the methane monooxygenase: ONIOM studies. „Int J Quantum Chem”. 99 (6), s. 972–980, Jun 2004. DOI: 10.1002/qua.20141. 
 22. M. Giel-Pietraszuk, M. Hoffmann, S. Dolecka, J. Rychlewski i inni. Palindromes in proteins. „J Protein Chem”. 22 (2), s. 109–13, Feb 2003. PMID: 12760415. 
 23. B. Marciniec, A. Kownacka, I. Kownacki, M. Hoffmann i inni. Hydrosilylation vs. dehydrogenative silylation of styrene catalysed by iron(0) carbonyl complexes with multivinylsilicon ligands – Mechanistic implications. „J Organomet Chem”. 791, s. 58–65, Aug 2015. DOI: 10.1016/j.jorganchem.2015.04.051. 
 24. LS. Wyrwicz, P. Gaj, M. Hoffmann, L. Rychlewski i inni. A common cis-element in promoters of protein synthesis and cell cycle genes. „Acta Biochim Pol”. 54 (1), s. 89–98, 2007. PMID: 17351670. 
 25. T. Grabarkiewicz, P. Grobelny, M. Hoffmann, J. Mielcarek. DFT study on hydroxy acid-lactone interconversion of statins: The case of fluvastatin. „Org Biomol Chem”. 4 (23), s. 4299–306, Dec 2006. DOI: 10.1039/b612999b. PMID: 17102875. 
 26. M. Hoffmann, M. Nowosielski. DFT study on hydroxy acid-lactone interconversion of statins: the case of atorvastatin. „Org Biomol Chem”. 6 (19), s. 3527–31, Oct 2008. DOI: 10.1039/b803342k. PMID: 19082153. 
 27. D. Plewczynski, M. Hoffmann, M. von Grotthuss, K. Ginalski i inni. In silico prediction of SARS protease inhibitors by virtual high throughput screening. „Chem Biol Drug Des”. 69 (4), s. 269–79, Apr 2007. DOI: 10.1111/j.1747-0285.2007.00475.x. PMID: 17461975. 
 28. M. Hoffmann, M. Torchala. Search for inhibitors of aminoacyl-tRNA synthases by virtual click chemistry. „J Mol Model”. 15 (6), s. 665–72, Jun 2009. DOI: 10.1007/s00894-008-0421-x. PMID: 19048310. 
 29. M. Torchala, M. Hoffmann. IA, database of known ligands of aminoacyl-tRNA synthetases. „J Comput Aided Mol Des”. 21 (9), s. 523–5, Sep 2007. DOI: 10.1007/s10822-007-9135-x. PMID: 17882381. 
 30. M. Ratajewski, I. Grzelak, K. Wiśniewska, K. Ryba i inni. Screening of a chemical library reveals novel PXR-activating pharmacologic compounds. „Toxicol Lett”. 232 (1), s. 193–202, Jan 2015. DOI: 10.1016/j.toxlet.2014.10.009. PMID: 25455453. 
 31. M. Nowosielski, M. Hoffmann, A. Kuron, M. Korycka-Machala i inni. The MM2QM tool for combining docking, molecular dynamics, molecular mechanics, and quantum mechanics. „J Comput Chem”. 34 (9), s. 750–6, Apr 2013. DOI: 10.1002/jcc.23192. PMID: 23233437. 
 32. SK. Noureini, H. Esmaeili, F. Abachi, S. Khiali i inni. Selectivity of major isoquinoline alkaloids from Chelidonium majus towards telomeric G-quadruplex: A study using a transition-FRET (t-FRET) assay. „Biochim Biophys Acta”. 1861 (8), s. 2020–2030, 08 2017. DOI: 10.1016/j.bbagen.2017.05.002. PMID: 28479277. 
 33. M. Sokalska, M. Prussakowska, M. Hoffmann, B. Gierczyk i inni. Unusual Ion UO4- Formed Upon Collision Induced Dissociation of [UO2(NO3)3]-, [UO2(ClO4)3]-, [UO2(CH3COO)3]- Ions. „J Am Soc Mass Spectrom”. 21 (10), s. 1789-94, Oct 2010. DOI: 10.1016/j.jasms.2010.06.018. PMID: 20678945. 
 34. Stan na 2019-08-09
 35. Wydział Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Marcin Hoffmann (pol.). chemia.amu.edu.pl. [dostęp 2018-08-26].
 36. XVI Na pograniczu chemii i biologii 2018 - Organizatorzy. [dostęp 2018-08-26].
 37. 59 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego – Sekcje Zjazdu. [dostęp 2018-08-26].
 38. BIB Seed Capital (pol.). [dostęp 2018-08-24].
 39. Medicalgorithmics (ang.). [dostęp 2018-08-24].
 40. Proteon Pharmaceuticals (ang.). [dostęp 2018-08-24].
 41. Lista biegłych sądowych Sądu Okręgowego w Poznaniu (pol.). [dostęp 2018-08-24].

Bibliografia[edytuj | edytuj kod]

Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]