Marek Cybulski

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Marek Cybulski
Kraj działania  Polska
Data i miejsce urodzenia 24 marca 1948
Łódź
profesor nauk humanistycznych
Specjalność: językoznawstwo
Doktorat 1978
Habilitacja 1987
Profesura 18 lipca 1994[1]
Uczelnia Uniwersytet Łódzki
Odznaczenia
Złoty Krzyż Zasługi Medal Komisji Edukacji Narodowej

Marek Kazimierz Cybulski (ur. 24 marca 1948 w Łodzi[2]) – polski historyk języka, profesor zwyczajny.

W latach 1990–1993 pełnił funkcję prodziekana, a w latach 1996–2002 dziekana Wydziału Filologicznego UŁ, w latach 2000–2013 był kierownikiem Katedry Historii Języka Polskiego UŁ. Stopień doktora nauk humanistycznych uzyskał w r. 1978, pod promotorstwem prof. Karola Dejny, na podstawie rozprawy pt. „Język ksiąg radzieckich i ławniczych Sandomierza z lat 1543–1767”, stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa polonistycznego i słowiańskiego w r. 1987, na podstawie książki pt. Język piętnastowiecznej części Psałterza floriańskiego. Ortografia, fonetyka, fleksja, tytuł naukowy profesora nauk humanistycznych został mu nadany w r. 1994.

Główny nurt jego działalności naukowej stanowią badania z zakresu historii języka polskiego, a w szczególności historycznej i (w mniejszym stopniu) współczesnej dialektologii, gramatyki historycznej i historii języka literackiego oraz historycznej socjolingwistyki i historycznej pragmatyki językowej. Ważne miejsce w tym dorobku zajmują prace dotyczące wpływu języków literackich wcześniej uformowanych (zwłaszcza czeskiego i łaciny) na sprawność językową dawnych Polaków.

Był redaktorem Redakcji Naukowo-Dydaktycznej czasopisma „Acta Universitatis Lodziensis, Folia Linguistica”, wchodzi w skład redakcji „Rozpraw Komisji Językowej Łódzkiego Towarzystwa Naukowego”, od r. 2003 przewodniczył Komisji Językowej Łódzkiego Towarzystwa Naukowego.

Odznaczono go m.in. Złotym Krzyżem Zasługi (2002), Medalem Komisji Edukacji Narodowej (1993), trzykrotnie otrzymał nagrodę Ministra za publikacje naukowe.

Publikacje[edytuj | edytuj kod]

  1. Język piętnastowiecznej części Psałterza floriańskiego. Ortografia, fonetyka, fleksja, Acta Universitatis Lodziensis, Łódź 1988.
  2. Język piętnastowiecznej części Psałterza floriańskiego. Składnia zdania pojedynczego, Acta Universitatis Lodziensis, Łódź 1993.
  3. Indeks łacińsko-polski do Psałterza floriańskiego, Warszawa 1995 (współautorstwo z Marią Kamińską).
  4. Staropolskie przekłady Psałterza, Rozprawy Komisji Językowej Łódzkiego Towarzystwa Naukowego 41, 1996.
  5. Słownik polsko-łaciński do średniowiecznych psałterzy polskich. Wyrazy autosemantyczne, Łódź 2000 (współautorstwo z Marią Kamińską i Danutą Kowalską).
  6. Obyczaje językowe dawnych Polaków. Formuły werbalne w dobie średniopolskiej, Łódź 2003.
  7. (red.) Wybór tekstów do dziejów języka polskiego, t. 1-2, Łódź 2015.

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

  1. Prof. dr hab. Marek Kazimierz Cybulski, [w:] baza „Ludzie nauki” portalu Nauka Polska (OPI) [online] [dostęp 2019-04-25].
  2. Słownik członków Łódzkiego Towarzystwa Naukowego 2010–2015 (pod redakcją Marioli Antczak przy współpracy Magdaleny Przybysz-Stawskiej), Łódź 2018, s. 66–67.